Gazelle van 'I arrondissement Uiteren. WETGEVENDE KIEZINGEN Uitslagen der Kiezingen Nr 743. 15e Jaar. Zondag 18n Juni 1876. Politiek. Stads-, kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, VAK 13 JUNI 1876. Ingeschrevene S temmers Getal geldende stemmen Meerderheid. MM. Yandenpeereboom, Alplionse ISiebuyck, Pieter Herten, Félix Struye, Eugenius Witte briefjes Nietige 342!35l 375 417 373 388 2246 325 327 356 382 345 362 2097 319 321 350 381 344 359 2074 160 161 176 191 173 189 1038 203 195 1.46 132 142 201 1019 120 139 213 259 224 178 1142 131 132 243 275229 2.04 1214 119 130 206 249 203 161 1068 4 2 1 1 3 11 2 6 4 12 AANKONDIGINGEN RECLAMES ABONNEMENT: PROVINTIE BRABANT. Getal stemmers, 7961. Geldige stemmen, 755'!. Liberalen. Allard, 7397 Anspach, 7318 Bergé, 7330 Couvreur, 7344 Dansaert, 7367 De Fré, 7332 Demeur, 7331 Funck, 7321 Guillery, 7371 Jamar, 7323 Jollrand, 7349 Oris, 7206 Van Humheeck, 7392 Geene worsteling. De liberalen zijn herkozen. Clencalen. Beeckman, Delcourt, Schollaert, Smolders, Wouters, Liberaal. Tremouroux, Clericaal. De Meeus, Liberalen. De Vrints, 1785 Le Hardy, j763 Olin, 4 708 Mascart, ^770 Clericalen. Sn°y' 1^60 T'Serstevens, 1J60 Demonceau, ^34 De Broux, 1434 De liberale kandidaten zijn gekozen. 2209 2191 2194 2208 2207 1746 1304 PROVINTIE WEST-VLAANDEREN. Liberalen. Boyaval, 1384 De Bussehere, 1384 Pecstaen, 1547 Clericalen. De Clercq, 1414 Van Outryve, 1399 A. Visart, 1592 De clericalen zijn herkozen. Clericaal. De Lanlsheere, 342 Geene worsteling. De clericaal is herkozen. Clericalen De Haerne, 1331 Reynaerl, 1333 Tack, 1360 Geene worsteling. De clericalen zijn herkozen. Liberaal. Van Iseghem, 688 Clericaal. D'Hane 427 De liberale kandidaat is herkozen. Clericalen. De Monlblanc, 921 Dumorlier, 949 Geene worsteling. De clericalen zijn herkozen. Clericalen. Beernaert, 689 Mulle, 683 Geene worsteling. De clericalen zijn herkozen. Liberaal. Bieswal, 534 Clericaal. L. Visart, 489 De clericaal is herkozen. Liberaal. A. Vandenpéereboom, Clericalen. Berten, Biebuyck, E. Slruye, De drij clericalen zijn gekozen. PROVINTIE ANTWERPEN. Liberalen. De Wael, David, Pecher, Van Haver, Allewaert. Wouters, Clericalen. Coremans, Delaet, De Decker, Guyol, Jacobs, Meeus, De clericalen zijn herkozen. Lefebvre, Noteltiers, Geene worsteling. De clericalen zijn herkozen. Clericalen. Coremans, De Zérézo, Nolhomb, Geene worsteling. De klerikalen zijn herkozen. PROVINTIE LUIK. Liberaal. J. Warnant, Geene worsteling. De liberaal is herkozen. 1019 1214 1142 1068 4899 4840 4832 4876 4896 4880 3016 3009 5049 5046 5079 5059 1479 1493 1482 1071 1126 1066 1719 PROVINTIE LUXEMBURG. Liberaal. V. Tesch, Clericaal. Lambin, De liberaal is herkozen. Clericaal. Van Hoorde, Geene worsteling. De clericaal is herkozen. Liberaal. Henroz, Clericaal. Pely de Thozée, De clericaal is herkozen. Liberaal. Déome, Clericaal. Santkin. De clericaal is herkozen. Liberaal Ensch, Clericaal. De Briey, De clericaal is herkozen. PROVINTIE NAMEN. Liberalen. Delisse, Hoek, Montjoie, Winson, Clericalen. Dohet, De Moreau, Moncheur, Wasseige, De clericalen zijn herkozen. De Liedekerke, Thiebaut, Geene worsteling. De clericalen zijn herkozen. Liberalen. De Baillet-Latour, Mineur, Clericalen. De Dorlodot, Vanderstegen, De liberalen zijn herkozen. 362 208 275 212 520 266 306 278 342 1350 1385 1478 1350 1739 1690 1754 1758 731 784 571 561 497 549 De uitslag der kiezing van 15 Juni heeft wel is waar aan onze verwachting niet beantwoord, maar hel ministerie komt niet ongekwetst uit den strijd. De liberalen hebben eene stem alhier te IJperen verloren, waar de Heer Van- denpecr. boom die sinds 1848 in de Kamer dat arrondissement vertegenwoor digt, een gematigd en rechtschapen man, niet hernoemd is, maar wij hebben in tegendeel twee stemmen te Nyvel ge wonnen, waardoor de klerikale meerder heid in de Kamer op twaalf stemmen is gebracht. Daarbij, als men nagaat dat de libera len van Antwerpen maar met ongeveer 150 stemmen op 10,000 kiezers verliezen en er in Brugge maar eene verplaatsing Bareel: Dixroudestraat, 39. ceistleincu den regel 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeien vrachtvrij toegezonden worden. lanafltia» «n« fr. 5-00 's jaars voor de stad, fr. 4-5® voor geheel Belgie. Builenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op al de postbureelen. DE TOEKOMST I j. Bureel. 2' Bureel. 5e Bureel. 4e Bureel. Bureel. 6° Bureel. TOTAAL. VAK 13 JUNI. BRUSSEL. LEUVEN. NIJ VEL. SENAAT. KAMER. BRUGGE. DIXMUDE. KORTRIJK. OSTENDE. ROUSSELAERE. THIELT. VEURNE. IJPEREN. ANTWERPEN. MECHELEN. Clericalen. De Kerchove, TURNHOUT. LUIK. ARLON. RASTOGNE. MARCHE. NEUFCHATEAU. VIRION. NAMEN. DINANT. PHILIPPEVILLE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1