HAKHOUT PLANTSOENEN en granen zaden duivenbooneu Uitleg onzer teekeningen. PRIJSKAARTING Bericht. iliP J|M'- S. A. Allen's Hi M. R. Ommeslagh BISCUIT-ROUMAIN Délicieux Biscuit de Table pour Dessert rUsine-Delacre Visietkaarten a la minute en in steendruk. Burgerlijke Godshuizen 1° Zaterdag6n Januari 1894 2o Ilinsdag, 9n Januari, 3° Zaterdag, 13« Januari, Dinsdag, Januari, 5o Donderdag, !Sn Januari, 6o Woensdag, 24« Januari, Bericht. BIJ Henri HOFLACK, Bier in flesschen Tan eerste soort. 25 fr. prijzen HAAR HERSTELLER te Yperen, Ten bureele van dit blad drukt men der stad Yperen. VERKOOPING van ten 1 ure namiddag, in de zittingzaal van het Belle-Gods huis te Yperen, van: 8 koopen gesne den Berkenhout; 18 koopen R,euning- blokken; 138koopen Boon-, Hage- en Hoppepersen;8 koopen Hakhout met Plantsoenen in verscheidene ge meenten. Door het ambt van den Notaris BüTAYE, te Yperen. ten 1 ure namiddag, van: 75 koopen Iepen, Abeelen en Popelieren op de hofstede A. Dochy, te St-Jan. Door het ambt van den Notaris vandermeersch, te Yperen. ten 1 ure namiddag, in de zittingzaal van het Belle-Gods huis, van: 52 koopen Eiken, Iepen, Abeelen en Beukenboomen, in ver scheidene gemeenten. Door het ambt van den Notaris BUTAYE,te Yperen. 4o ten 1 ure namiddag, van 2 koopen Hakhout; 162 Plant soenen en 66 koopen Eikeri, Iepen en Abeelen in den bosch genaamd de «Vu e en op de hofstede Bailleul, te Wytschaete. Door het ambt van den Notaris LAUWERS, te Yperen. ten 1 ure namiddag, van 70 koopen Iepen, Abeelen en Papelieren Boomen, op de hofstede Aug. Devos te Zuidschote en in de weide gebruikt door Van Biervliet, ;e Noordschote. Door het ambt van den Notaris REYNAERT, te Oost- vleteren. ten 1 ure namiddag, van 89 koopen Eiken, Iepen, Abeelen en Popelieren Boomen, op de hof steden gebruikt door Ch.Vermeersch en Pattyn, te Voormezeele. Door het ambt van den Notaris VEYS, te Vlamertinghe. nixmadcstraal, 35, Yperen. te bekomen: ALLE SLACK VAN voor duiven en allerlei pluimgedierte vooral van eerste kwaliteit; dit alles aan de genadigste prijzen. Hoe Henrietje door zijn eigen cham pagne in flenters gebombardeerd is. Gemeente St-Jan.Gehucht «Het Wieltje», Lnisterlijlte OPZON DAG 24" DECEMBER 1893 ter herberg De Koornbloem, bewoond door Mopaef. verdeeld als volgt 1" pr., 8 fr.;2e pr.,6 fr.3" pr., 4 fr. 4» pr 2fr. 5 franks prijs verdeeld in 2 prijzen voor de eerste afgeslegene ronde; 3 fr. en 2 fr. Inschrijving van 4 tot 6 ure. Inleg 20 c. Verdere voorwaarden naar gewoonte. JULES VANDENDRIESSCHE, Cartonstraat, n° 3, Yperen, begeert dagelijks lessen over de teekenkunst te geven. Ce BISCUIT est préparé d'après une formule authentique du célèbre Biscuit-Roumain qui figure sur toutes les bonnes tables en Roumanie. Messrs les détaillants peuvent toujours s'en approvisionner en s'adressant a VILVORDU Nom et Marque déposées. ie bekomen bij Mercerie en Reukhandcl, >5, G r o o I e Mar t. BOOMEN c WERELDBEROEMDE bestemd om aan grijs haar de kleur, glans en schoonheid der jeugd weder te geven. Het vernieuwt deszelfs leven, kracht en groei. Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum is rijk en keurig. Verkrijgbaar bij CoiiT. en Parf. Hoofd Depot cé Ruc Exiennc Marcel (verhuisd van jra 8d. Sébis. topoi), Parijs.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 4