W E T Belgische Beenhouwerij A. D'Haejer-Gryffon DOODKISTEN i rog 11 TH. LECLERQ-BERTEN ÊmILeVaN A ER DE openbare dronkenschap. Afslag van Vleesch TEMPELSTRAAT 21 Cartonstraat,38, Yperen. Fr. VANHANDEN HO V£ Lombaardstraat, 19, Yper s a betrekkelijk de Onmogelijke Concurrentie KOOP}! A /V /V HE EST EH en VETLEGGER, WERELDTENTCONSTELLING VAN ANTWERPEN. CHIRURGIJN-TANDMEESTER, o 2. v 5. p aq H.°^ B. J£ tfin -i k Hi.y i® •B! Te bekomen ten bureele van dit blad YPEREN. heeft de eer 't publiek kenbaar te maken,dat men bij hem, ten allen tijde, eene groote sorteering kan bekomen aan zeer genadige prijzen en op alle grootten. Magazijn tt'Haeyer-GryfiFan, Schrijnwerker en Meubelmaker, o— Om goed en goedkoop bediend te worden gelief u te wenden bij den heer Beenhouwer Miroeusstraat, 49, (woonplaats van den heer Emiel Bendel van Yneren), recht over het Café de Ver viers Paleis - straat. Op alle tijden zal men alle slach van eet waren kunnen bekomen. Het Duif* Is gelegen naljij de Tcn- toc-£is4eIEsiBg. GEDIPLOMEERDE tandmeester van het koninglijk gesticht van Meessen Recht over de Sterrestraat. Te raadplegen alle dagen van 9 tot uren, behalve den Zondag. Inzetting van tanden en kunstige gebiten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden, volgens de beste stelsels. Drukk. E.-H. MINNEKEER, Yperen. rt- M O - P- CB CB aCi H-. o O zz Ül O p 5 er m ra CB CB p a cr P 2 p 2^ p crq O X CB g cr 2 1-1 p S p3 O V? w' 2 -yr „M\ 1 W CB CB O zzr. 0 »-»• aq p tbCTQ CTQ CLN N n cdcdocdpJ^op 18 8 s.» &d3 - 8 ?S.c o 3 Cü - r—jZ cd r~crq Pa <p: p. o ff 2 cd ps-o w m CDCDOCDp p w tr o af ctq p 8.8*5 S «■•S sreL®-*1 S.S Pj a> "pP-* cd P g vo H W o P 3 5 3 ör* k. CD en P H P P CD Q. *T* ë'Sts 3 CD f[) H, P P-C^S. PN Cb g CD CD P P O (1 y o ro r 2 H p. p p p O-N d,g 500 P SC 8-5 S"3 m S. S.2,3.3 g B te" SS 5 soS» 5»'° §5"! 3 8.-S o ï|«!?E.;s.S SCn.g.£ S-as38gk SS-S-g OfQ Cl -§ 5 H.Ct p*3 p c UI l/> 8 2<£ o-CD g.2.§ 2,Da^-CD 3 8 g- g s Sgjf*® Bflgg-® &g c 2cDCD«^M0)ct CD ffi.3 S ~3 *1 CD CD p 3 2.3^ S? g^3 - a P-I'S 5- O.S® aP: P p -■ ctRp;- 2 0&(»WQ,< -i33g „^8§0Ë:3 3'S<»?r o. ra re B*- P. (T to c a CD 3 3 oq P^ P t* - - •t ud m O m P PT 2C p ui p 5. -w p ga 3 o EP CD rf P* CD rj P W o' 2 s g 3 cre c, £-crt o q P. CD CD V/M P 2 - tfq P 2 P to 1 2§ S 3 g B O-OT 9» - &-a 3 g-g 2 a g OQ N o N crq x 2 2 2 pi3 crq e TO- 3 BJ ft g g O.Ö-S <WO 2 S P CD O 3 S o,"1*3 S 3- 8. g-frS-O SiR-iS (I CD >1 GEZONDHEID VOO!! IEDEREEN BE PILLÏ N Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van d» LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte GestOlen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. BE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rbumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen 8, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553, OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 lj2d., 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. 55s..,en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de gcheele wereld. Koopers gelieven bet Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres 555, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 6