Uitslag der Balloteeringen De Belgische Kamers. 33e Jaar. Zondag 28^ October 1894. 16 Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPEREK. - - 'Brussel. Aij vel. Charleroi, Doornik. Thuin. A th. Zoningen* Luik. Verviers. Hoei. Borgworm. Tongeren» •yi'.e 3' de poïtbureelen. -a; rblad gedrukt, worden dig der verkooping, i fr'l - V®e artikels uiterlijk te^en Wijs;ét,6§teekend 'oe te zenden. ïe^£^st'Vlaandei'en, zich te R '5*5 ÏWM2, Magdeleinestr., ^Y^ats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: *-5© fr. janr» voor de stad; 3 fr.voor Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. leerlinge Kamer, Klerikalen Liberalen 107515 Bergé 96240 Colts 106830 Buis 95070 de {Jontridder 106898 Demot 95101 de Borchgrave 107182 Feroq 95437 de Jae; 106S05 Graux 95061 de Mérode 107487 Huysmans 95073 d'Hendecourt 1Q6789 Holleyoet 95122 E. d'Ursel 106936 Haurez 93384 J. de Vrieiidt 106743 Janson Jul. 95374 Fjchefet 106641) Jansen Paul 93865 Giilieaux 106006 Lambiotte 95138 Eerneleers 106582 Lemonier 95217 Lauters 106510 Morichapd 94945 Mesens 106800 Richak} 95253 Mousset 106558 Eug. Robert 95107 Neerinckx 106637 Reus 95202 Theodor 106633 Vanderkindere 94727 Vanderlinden 106619 Van Wilder 94803 Kamer. Klerikalen Liberalen de Burlet 28674 Boucher 29092 Guill. Puipont 27801 Henricot 29412 Pastur 28450 Jourez 291.34 Snoy 28815 Olin 28556 Kamer. Klerikalen Socialisten de la Serna 43366 Cailewaert 68552 Drion 46314 Caviot 69410 Du Bois 42985 Destrée 70466 Hembize 42810 Furnémont 70356 Noël 44740 Lambiotte 69647 Pety 42578 Leonard 69384 Philippe 42632 Vandeyelde 70150 Klerikalen Kamer. Liberalen Duquesne 27327 Para 25543 Hecq 26790 Brocquet 25186 Hoyois 26776 Carbonnelle 24839 MbJ'art 26863 Huet 25151 Kamer, Klerikalen Liberalen Derbaix 20721 Anspach 25099 Hardy 19174 Cambier 23612 Hubert 19141 Warocqué 25866 Kamer. Klerikalen Liberalen Cambier 17091 de Kerchoye 16047 de Rouülé 18276 Durieu 15106 Kamer. Klerikalen Socialisten Brognez 23351 Bertrand 26047 Gravis 23395 Mansart 25598 Mabille 24278 Paquay 25223 Senaat. Klerikalen Liberalen L. Dallemagne 33321 Braconier 48728 H. de Meeus 33145 Dupont 48422 Max Doreye 33070 Magis 47887 J. Fresart 33250 Nagelmakers 485U5 Kamer. Klerikalen Socialisten Bottin 39873 Anseele 65585 Dejace 39616 Browier 67761 Franco tte 40169 Denis 66061 Hamal 39431 Dufuisseaux 66994 Nagant 39614 Magnette 67764 Raulet 39506 Schinter 65755 Witinck 65261 Liberaal Frère-Orban 26625 Senaat. Klerikalen Liberalen Simpnis 23049 Peltzer 2170J Kamer. Klerikalen Socialisten Goblet 22134 Davister 27060 Loslever 21216 Gierkens 28225 Pottier(democ) 24487 Malempré 27402 Quoibach 22458 Niézettê 27136 Kamer, Klerikalen Liberalen de Liedekerke 11934 Mouton 18899 Rigaux 12621 Jos. Warnant 19164 Kamer. Klerikalen Liberalen Ancion 11043 Baudoum 10310 Cartuyvels 11529 Gkisl. Dochen 10260 Kamer, Klerikalen Liberaal Desmaizières 14976 J. Claikens 7985 ïndekeu 11160 Meyers 9271 Ziehier de samenstelling der Kamers per arrondissement: KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Kath. Soc. Lib. Provincie Antwerpen. Antwerpen Ij. Mechelen 4 Turnhout 3 Brabant Brussel 18 Leuven 6 Nijvel 1 3 West- Vlaanderen. Brugge 3 1 Kortrijk 4 Diksmude 1 Veurne 1 Oostende 2 Rousselaere 2 Thielt 2 Yperen 3 Oost- Vlaanderen Aalst 4 Audenaarde 3 Eekloo 1 Gent 9 Sint-Niklaas 4 Dendermonde 3 7^ G

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1