rn hs g r‘ 1 I m Nr 24. Woensdag Ï5 Juni 1892. 48® jaargang. 868 878 381 11662 1312 1247 493 1688 de Harlez 1441 4160 u Cogels, Vanpul, u. 6719 7022 Goemaere, Geen strijd. J. Fré.tart, 6710 3557 4555 Lippens. 946 B'aei. Senator. 1082 1110 1150 930 De Ruyver, 938 Planchon, 951 Van Hee, ■909 792 920 870 Hemaleers, Henri, Mesens, u. Nerincx, u. Ctjariot Coffin, Henricot, u Tójnbèur, Brogniez, Drion, Gravis, "Simonie, u ’tSerstevens, 1287 1231 1269 1305 1285 4080 4118 1937 1940 759 747 Somzé, u. Theodor, De Bronx, Dumonceau, Drion, Noêl. Missonne, 1703. Houzeau, u. 1671 Lescarip, u. Steurs, u. Dufranc, Pieman, 1665 1623 1628 1677 6765 6763 6746 673! 6729 6742 6727 6710 1961 1949 1909 3474 3466 3163 3485 3493 Verbruggen Woeste, u beide zonder strijd herkozen. De twee uittredende senators, MM. de Bergeyck en Vilain XHH, en do vier uittr. katholieke vertegenwoordigers, WEST-VLAANDEREN. MM. Crombrugghe, en Van Ocker- vincicn De namen der uittreder.de leden lijn gevolgd van eene u, De nieuwe senaat bestaat nu uit 44 katholieken en 31 liberalen. de Kamer u t 91 katholieken en 52 liberalen. Uitslag dar Algomeone Kiezingcn van 14 Juni 1892 1571 1577 421 451 432 201 195 Visart en de Coninck zijn dus 603 Farcy, 675 694 Wavnant, u 702 ANTWERPEN. Antwerpen- 5 Senators. 7067 Bal, Delalaille, u. 7050 Grysar, Te Koitrijk, Veurne, Dixmude.Thiell, Depret, u. IJper, zijn al de uittredende katholie- Legrelle, u. I 5680 2709 2698 2729 2642 2822 2844 Cartuyvels, u. 999 3450' Dietickx, u. 3450 3457 390 I 220 160 DeSadeleer, u 1481 VanWambekeu 1455 Leclercq, Verbruggen u 1477 Letéque. zijn zonder strijd herkozen. Katholieken. Liberalen. 3 Volksvertegenwoordigers. De Clercq, u. 1557 Cosyns, llonse, n. 1550 de Poorter®, A. Visan, u. 1577 Termote, u 4171 4157 en 1 ke senators en volksvertegenwoordigers zonder strijd herkozen. OeBtende. Senator. de Limburg, 717 Verbeke, 2 Volksvertegenwoordigers. Carbon, u 736 de Stuers, deCrombrugge709 A. Pieters, Houaneluerc. Senator. de Montblanc, 1044 Dejonghe d’Ardoye, u 1023 Rens 218 herkozen. SeunatlkteKinK te Dixmude. Aanwezige kiezers Ongeldige en wille briefjes M de Coninck Hiezing te Veurne. 1* bureel. Ingeschreven kiezers Aanwezige kiezeis Ongeldige en wi te briefjes 11. de graat Visart, uittredende volksvertegenwooidiger Eeman, u. Fiévé. w. Ilerry, u L'gy. Koch, Meeus, u. Ulens, J. Cornet, u. 51 11722 v 11671 l' Derbaix’ 11657 t 11719 11591 11571 Bilaut, u. Braun, Casse, u. MM. Raemdonck, Van Naemen, Verwil- houi. latkolieke-uulredenJ. senior., JaM.m «ij. .onder «rijd ber- 760 1 Delbeke, De Ramaix u 7029 Lambiecbts, Dewinter, u. 7040 Meert, Heuvelman», 7048 Rosseel», 7035 Vander. Nest, 6754 7020 Vandewalle, 7023 Vanpeborg, j Bertrand, Vandenberg 2272 Magis, 1774 Giosfiis, u 1839 Mallaru 1866 Gilon, Waretuaie {Borgworm). De liberale senator M. de Selys her- kozen zonder strijd. 2 Volksvertegenwoordigers. Ancion, u. 999 Geert strijd. 6714 6726 Senaat. De twee katholieke sena tors, MM. Demeester en d’Ursel,; zijn zonder strijd herkozen. 4 Volksvertegenwoordigers. Broers, 1566 Cluyts, Fris, u. 1564 Dieudohné, Lelebvre, u. 1691 Petters, Noteheirs, u 1602 Vandewalle. Onafhankelijke, Thy», 546 Turnhooo. Senaat. Gekozen MM. de Gruh- beii en Vandewetvo ka h. Geen strijd. de Mei ode u. 8285 Féron, de Smedt, u. 8096 Graux, u. d’Ouuremontu8299 llanrez, 8b62 llollevoet, 8013 Huysmans, 8I37 Janson, u. 8034 Lambiotte, Parmeulier u 8142 Lemonier, Powis de Tenbosch, u. 8108 Lepage, ■Slingencyer u8109 Lepoutre, 8101 Richald, 8082 E. Robert, Vanderlinden8071 Vanderkindere 11673 Hoyois, Kandidaat der Vlamingen, Josson. Leuven. Senaat. Herkozen zonder strijd u. en Wil- 1558 I Aigret 1526 Berleur Beltrand F. Rigaux, I Gekozen Rigaux en Warnant. Vervier». Senators. 1979 Lejeune, 1798 Peltzer, de Eioley, 1850 d’Andrimont, u 2049 Féttweis, Goblet, Loslever, Liinpens. u 936 3 Volksvertegenwoordigers. De Bruyn, u. 767 Ziehier den uitslag in de negen pro- VandenSieen7w953 Eedoo. MM. II.’tKindt de Boodebeke, sena- tor, en A. 'iKmdt de Roodebeke, volks- vertegenwoordiger, katholieken, zijn Bonjean, Bottin, 1570 Francotte, 1561 i Nagant, de Rurlet, Dutnori, u Pastur, a Snoy,u M. de baior. de Coninck, uit tredende senator 2* bureel. Ingeschreven kiezers Aanwezige kiezers Ongeldige en witte briefjes M Visart M. de Coninck MM. wi deizijdig met 361 en 349 stemmen 11761 i 11649 Demoor, 11835 j de Rouillé, 11715 11628 11729 .11713 1 VandehCorpui8146 Van Halteren, 11771 VandeiBuicnu8098 Vaucamps, 18 Volksv riegenwóordigers. 8151 Bergé, 8139 Brialmont, 8131 Buis, u. deBorchgravc, u 8189 Carpentier, Delebetque, 8148 Dpinol. 11702 I 11840 11802 11681 de Paul, 3 Volksvertegenwoordigers. 1197 L. Gambier, 1102 Warocqué, u. DooruiU. Senators. CosféedeMaulde 1567 Bonnet, u 1701 Stiénon du Pi1587 Macau, u 1626 Du Sart, Bara, u 1645 Brcquet, u 1637 Carbonelle, u 1582 t 1562 Balloteering tusschen Hecq. Hoyois, katholieken. MM. Descamps, Roberti, lems, u., katholieken. 6 Voiksveriegi nwoord'gerf. Beeckman u. 2217 Beauduin, Deneel, u. 2254 Decoster, De Trooz, u. 2259 Lints, Nyssens, 2234 Maiguery, Rosseeuw, u. 2271 Peeinans, Scbollacrl u. 2274 Torsin, lïyveï. 5 S'-nators. 1625 Brunard, 1608 A. Solvay, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Ii schrijvingsprijs^ volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderenen 1475 1458 2phove"; 147w> Oeponinières, 1441 i do Polt‘8‘a- 1395 1 VaoZuyien, 1533 1 2310 Halbart, 2261 Hanssens. 2256 Jeanne, tt u 2233 Neet, u 2239 Neuje&n, u 2256 VanHoegqerden 4079 2259 Van Maroke, 2278 Warnam, u Socialisten. Demb'cn331; Donnay 221; Fraipout 216; Galère 212; Legrand 215; Lemaire 212; Smelg 214; Thirioa 216. Spiilebout, 1032 OOST-VLAANDEREN. 4 Senators. €o*reman, u. 4537 De Bast, 8eXerckhovcu4563 J. de Hemptine 3545 Soupart. u. 4558 Mpchelynck, 3532 Vereruysse, 4544 VtJkerckhoveu3538 9 Volksvertegenwoordigers. Begercm. u. 4559 De Vigne, de Hemptineu4552 Dobbclaere, de Reu, 4551 Drory. «leSmetdeNayeru.|674 Fredeiick, 3485 3 Volksvertegenwoordigers. 4555 Lippen». 3493 Coomans, u. 953 Varidergracat, 278 4552 A Mr cbelynck 3464 daRroquev7!le952 4542 Scribe, 4546 Vandevelde, Var:Clecmputie45G9 Veriuandel, i Doreye i i BRABAND. 9 S- nators. Allard, u. 8241 Rrunard, de Marnix, u. 8175 Crocq, Dujardin, 8125 deBrouckere u Heiemans, u. 8075 Goblet, Jolly. 8157 L. Robert. Tei linden, u. 8141 Solvay, Tiberghien.u 8120 Sieurs, 1598 I' 1524 i pejace BaUotccfing tusscnen Durnon en Henricot. HENEGOUW. Senaat. Gekozen: MM. Dcthuio, n. Hardenpont. u. en Legrand, liberalen. 6 Volksvpripgenwooi’digers. Corbisier, Hartnignie, 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groot» letter» 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz.'20 fr. het 100. ’t buitenland warden ontvangen door het Office dePubljcitè, Magdalenaxtraal, 46, te Brussel. Mi ii schrijft in bij BONHOMME-KYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nunnensiraat, 4, te Veurne, en in ue Poslkanlooren. 7032 Lynen, 7047 Melgcs, 7117 Vanderscboot, 6716 11 Volksvertegenwoordigers. Biart, 7048 Cuperus, Coiemans, u. 7100 De Beuckelaer 6740 kathol., zonder strijd herkozen. 3 Volksvertegenwoordiger». De Malauder, u Raepsaet, u Tbienpont, u Di'uJermoudr, 2 Senators. De Ribeaucouit, u 890 Geen strijd. 36 i 457 1 UV UIUJ1I, U» IVi I De Kepper, u. 905 Progressisten. Boen, 236; Cstnbier, 247; de Bruyne, 239; Dumont, 232; Dupureux.230; Heyuderickx, 234; Parmenuer 231; Van Impe, 228; Vanootegbem 230. Aalst. Senaat. MM. Lienart en Van Vrec- 171 kern, katholieken,zijn zonder snijd her- i kozen. B Volksvertegenwoordiger». 1 Janssens, 453 442 430 1490 Verbi uggben 418 Audeitnerrïe. Senaót. M. Pycke, uittredend lid, 2070 2036 2055 Saincielelte 2265 J- Fré’ar‘- K7° êeLhonneux, u 761 jjjQg i 2 Volksvertegenwoordigers. 1518 i d’Otreppe. Afgescheiden liberalen. Odon Laurent, 1359 Edmond Demol, 1344 Charleroi. Senaat. Gekozen zonder strijd MM- Audent, u., Fourcault-Frisar, Piret, ic. en Vanden Dooren, liberalen. 8 Volksvertegenwoordigers. 2889 Bertaux. 2696 Chaudron, u. 2730 Coppée, Deprez, u. Fagnart, u. Gillieaux, u. Philipot, u. Sabatier, u. d’Öultremont, u. 915 Jouret 2 Volksvertegenwoordiger». 858 De Kerckhove,u926 907 Durieu, u. Zoninsen (Soignten). Senators. 1297 Boël, de Lichtervelde, u. 1258 Etienne, 3 Volksvertegenwoordigers. 1245 Paternostre, u. 1357 1244 Scoumanr.e, u. 1313 1249 Tbiriar, u. Tliuin. Senator. 1174 PAris, u. 11577 i 1^98 i V. Cambien, 1121 Anspach 11702 11570 11632 11570 Hecq. 454 Mouligneau, 1623 Derèine.u Pnlr>er fi»ce/“k»z*rv U/xtrru* La LUIK. Luik. 5 Senators. 2286 Braconier 2264 Dupont, u 2319 Montefioro u 4213 2264 Poulet, u 4133 11 Volksverlegenwoord gers. 2247 Flécbet, u 2265 Frère-Orban, u 4185 4103 4212 4162 4176 4091 4104 11 tsj 4 7?* .yrTI— St. MUolan». Brugge. 2799 1 nninn ti. 999 1 Volksvertegenwoordigers. Ballotecring tusschca Loslever en Giloe. VandeaBemdea n|7 07 6 Van Ryswyck, 6742 VacdenBrouck u /073 Vekemans, 6/10 lUeebelen. Bahoteering tusscheri Lejeune en Peltzer, iVolkóvertfgenwoordigeis. Balloteering tutschen Dumonceau en Brunard. j Bei'lrfllld, 4 Volksvertegenwoordigers. i,u. Ballo eering tusschen Stienon en Macau. 4 Volksvertegenwoordiger.'. Ctenl. Brusael. Bergeu. n—O—lp—1 Ballot, tusschen Corfcifier en Harmignies. kath. en tusschen Dufranc en Putman, liberalen. Ballot, tusfichen Misson, Nqel, kath. Bencau, Cliaudroa, Coppée, Deprez eu Fagnait, liber. A tb. Senator. Liégeois, C<irbo®elle en Dtreinc, liberalen* 2261 Nagclmaeker» 4125

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1