8481 «114. N°21. Woensdag 25 Mei 1898. Wetgevende Kiezingen van 22 Mei. UITSLAG St. Nicolaas. Kamer van Volksvertegenwoordigers. 16588 Libera'en. u. Katholieken 4797 4068 Katholieken. Janssens, u. Raemdonck, u. Van Naemen, u. Vet wilghen, u. 18043 20830 19748 18397 Liberalen. IPitpgett, Mou'i^neaux, 67167 66481 66696 66658 66702 66517 66389 67107 23197 23009 22864 22061 Katholieken. Piisaer, Streel, Katholieken darboux, jelhez Loslever, Poswick, 15712 16261 16664 45039 13124 45609 Anseele, Bevernaege, Ruysse, Catnbie.r, Fabiy, Hat <iy na, Lagtauge, Verdonck, De Bruyne, Katholieken. Bethune, De Sadeleer, u. Van der Linden, XV ties e, u. 16485 Jus'e. 46458 Harimgniea, 46572 Corbisier, 46614 Dupuy, 16358 16434 Katholieken Rambler, u, 'i mauve, 21763 22121 Katholieken. De Baets, Gravis, Vïabille, 2941 2896 2890 2873 15667 20254 49848 15420 15359 Katholieken. Desmaistères, u. gek. 14254 u. 8808 21238 21 42 21341 21325 26413 25794 25811 25184 25232 26132 25121 25395 26093 25329 26127 18065 17691 17312 21714 Demblon, u. 21751 24590 21565 62276 62030 62643 63017 62806 62678 62688 62812 61680 61635 61568 13034 13196 13074 13029 Galle, Spitaels, 15961 16091 15949 13549 13870 2637 3125 2649 2776 3Ó41 2340 37152 36699 37988 36545 37223 37306 36622 37767 36901 36878 37640 4814 5037 4857 Liberalen. Dolaite, Detry. Digneffe, Jamar, Jotris, Hansscns, Lomba, Moselli Neujean, Tilman, Warnant, Handelaars. Blanche, Roux, Raick, Debevfc, Dcmokraal Gielen, 15804 Katholieken. 16632 Deiporte, 16538 Desguin, Beirnaert, Ducaiillon, Katholieken. 4770 Boulvtn, 4762 üelaserna, 4809 Dermine, Despy, Levie. L’Olivier, Pirmez, Thibaut, Katholieken. Dumont, 5623 de Paul, Duquesne, Katholieken. Duquesne, Hoyois, u. Moyart, u. Stienon du Pre, u. 34184 34112 33900 33825 33985 33764 34221 34104 Socialisten. Caeluwaeit, Cravot, u. Dosirco, u. Fagnart, u. Furnémonl, u. Lambilotte u. Leonard, u. Vandei velde, Doornijk. Liberalen. Capouillez, Dubiez, Demerbes, Masson, Dulrane, Vandekerchove, 23325 2391 2540 2575 2002 26171 Liberalen. Houtart, Neuman, Paternoster, Socialisten Bertrand, u. Mansart, u. Paquay, u. Bastien, Bienez, Deluisseaux, A. Defuisseaux, L. MaioiHe, Roger, 4873 sofisten gek Defaux, Hambursin, Macs. 13822 13433I 13758 Dijon, Ter «ague, 12884 r 12944 Indekeu, 22566 22601 23137 23248 23021 De Bondt, Goossens, Picha, Semey, Timmerman, Van den Boseb, Verburgl, Van der lleyden, Wille, (Daensisten). 5095 5344 3109 5059 4994 5002 5452 4975 5076 17956 17698 18555 17907 17720 17747 Socialisten 43385 42873 43490 43515 43141 42605 ozei’. Ballot, lusscben Roger en Charleroi. Socialisten. Iloyaux. 6929 Vinck, 6903 Balloteering tusschen katholieken en liberalen Zon in gen. Liberalen. Brocquet, de Séjoui net, Ruchatelet, fiogor, Liberalen Clerx, Goppée, Deprez, Dewundro, Fontaine, Fourcault, Hanrey, Huysmans, Liberalen-Socialisten Robin, 18226 Mouton, h. 18987 LIMBURG. Hasselt. MM. Gariuyvels, de Coiswarem zijn gekozen zondor strijd. Tongeren. Dit blad verschijnt den Woensdaflionmiddelijk na do graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicjté, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Katholieken. Dallemagne, Delbart, Francotte, Jans, De Ponthière, Bottin, Lemaire, Masson Marnefie, Nagant, Paulet, Doreye, Socialisten. 21878 -Xnseele, u. Liberalen. 56354 Buyse, 56224 Gallier, 55899 Demuynck, 56051 De Vigne, 55977 Deweert, 55968 Fredericq, 55996 Kraus, 56253 Schepens, 56158 Story, Vrije Burgersbond. 29472 31402 30764 28830 Christen-Dêmokralen, Dnens, 22937 De Backer, 22985 Audenaerde. Demokraat (Damsist). Plancquaert, LL2 Onafhankelijke. Vanderstichelen, 4222 Afscheurend Katholiek. Ferrant, 10469 25245 24786 24930 24842 Socialisten 6445 6438 6422 Vandenberg, 6368 Ballotéerinh tusschen katholieken en liberalen. Thuin. Feion, Jacque?, Muhendorlt, Peltzer, Socialisten. De Broucket e. Gierketif». u. Malempië. Katholieken de Mu'nddcr, u. Raepsaet;’ u. Thii'npónt, u. Socialisten. Dau.st, Hardyns, Torcque. Buiioteering tusschen de Jialander en Penant. Eecloo. Baion ’tKint de Roodeubeke, is zonder s'.tijd gekozen 22757 I 22691 i 22706 22740 22670 22555 22592 22318 22588 Demokraten Bockaerl. Dacns Pieter, De Backer, D’Huyvelter, Gillaert, Lamont, Plancpunert, Soens, Standaert, Dendermondo. Socialisten. Bastlé, Denis, u. Flécbet, Heuse, u. 2^333 Jeanne, Journez, Magaette, u. Schmier, u. Smeets, u. Wettinek, u. Balloteering tusschen katholieken en socialisten. Verviers. Liberalen. Warocqné, Dosseau, Lemouier, Socialisten. P.erloz, u. Grirnai d, Wiltheiy, Balloteering tusschen katholieken en socialisten. A th. Katholieken. Begerem, u. Coreman, De Guchtenaere. u. <le Hcmptinne, de 8met de Nayer, u. Huyshüuwer, u. Ltgy, u. Maanhout, u, Van Cleempuite, u. Socialisten en Liberalen. (Kartel). Socialisten. De Potter, Fabri, Van Hoeyland, Wauters, LandbouwkandidaatVan Brussel, gekozen, Balleteering tusschen de 4 kath. Fabri en Van Hoeyland HENEGOUW. Borgen. 22040 21916 21462 Balloteering tusschen katholieken en socialisten. Luik, 11380 11345 Balloteering tusschen de vier kandidaten. Hooi. De namen gevolgd van de lettor zijn uittredende leden. OOSi-VLAANDEREN. Gent. S 3 17962 181)7 2 17869 18498 Balloteering tusschen katholieken en socialisten. Borgworm. Ra likaten Socialisten Renault, 10997 Moiatd, 11348 55’ JAARGANG. Katholieken^. dö Bruyn, u. 1t46l de Keichove d'Exaetde, 21705 Beerblock, Tóibaul, w. 2th92 Demokraat (DaensiilJ. Ducaiillon, 13499 Balloteering tusschen De Bruyn en Ducaiillon. Aalst. Liberalen Socialisten. 18064 17509 Men schrijft in bl] BONHOMME-R.YCKASEYS, drukker-uitheven Appelmarkt, 7, te. Veurne, en in de Postkantooren. V ertrekuren van den IJTzcrenweg van den Buurtspoorweg. 1 tot 30 Juni 18OS 000 E 5 9 16 19 47 16 24 E 8 Ex 3 18 01 en graal de Taeux, DE V AAR 5 19 7 02 Yjier Statie E 3 3 OS 17 51 3026 r Veurne Statie 6 48 7 18 7 45 7 54 «1! 9 08 12 12 13 45 - 1G 25 S0 17 6 34 9 20 13 24 1-4 37 - 16 37 20 29 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 35 Gent Brussel Veurne Statie Veurne Markt Coxyf** OoatdWfnkerke Nieuport Onstende Statie Nicuport stad Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 1910 10 40 21 15 21 37 9 48 9 59 47 10 52 5 55 ExpS «42 4 43 652 5 06 7 20 5 34 7 CO Liebtervelde 5 49 8 05 7 6 9 18 84 1045 Hougstade Linde 5 37 815 10 42 5 51 8 33 10 56 6 03 8 50 11 18 Nieuwe Herherf; C 15 8 57 1 5 00 17 50 -18 0» -18 31 -19 01 ii io |12 01 1120^1208 Dauvister, u. VEURNE - OOSTENDE 10 6 5t 9 80 12 36-IS 14 18 08 9 58 12 4»-15 J0 18 li 528 7 14 10 08 IJ 54 - 15 32 18 24 5 38 7 22 10 18 1» 02 - 15 44 18 32 6 7 42 10 34 13 20 - 16 00 18 52 - Oo.lêude Uatia 7— S 40 11 32 14 20 - 17 00 19 52 YPER— VEURJtE Veurne Statie 4 45 £<7 27 9 50 10 24 E13 05 15 55 18 80JJ Veurne Voorstad 4 50 7 32 8 55 10 29 113 10 16 00 18.35 S h Nieuwe Herberg 511 7 53 10 16 10-50 13 31 1621 1856 6 3 Alveiinghem 5 18 8 00 10 23 10 57^13 33 1628 1903 ^3 1.00 5 35 8 17 10 40 11 14 *1355 1645 1920 gS Hoogstude-Linde 5 48 8 31 1054 H28il408 1659 19 34 V.,o.. AK GW 44 KA 4«) J n» 4 T it r «A OA -3 a -.3 ■- 7J8-H3T 15 52 17 43 -- 8 41-<3 25 17 02 19 29 - 8 56 - 1343 17 14 1940 - 9 Ï1-1410 17 39 20 09 - - 1438 1805 2032 --2136 - 14 56 18 15 - 22 08 - 4 09 V 1»- H 0« 8 57 10 54 3 08 ES SCO Ex 9 41 11 47 15 56 - 17 50 - 950 11 55 1804 - 180»- 1019 12 26 16 55 - 18 31 - 1046 1255 17 14-1901- 1()57 13 33 17 2»- 19 38 - 12 05 14 58 18 46 - 21 07 - 13 20 16 55 1010 22 47 Brussel Grnt S 18 tichterselde 3» Corleuiaick Dixmude Veurne Adinkerke Dninkerke Duinkerke Adinkerke Veurue Dixn.ude Corteoiarck OOSTENDE—VEURNE 8 05 7 42 10 48 18 18 - 14 58 18 50 5 57 8 48 11 47 13 20 16 19 52 Ouitduynkerke 6 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 02 VEURNE-YPER. 4 45 £.7 27 7 32 758 10 16 10-50 8 00 f: *UC'“7 8 17 10 40 11 1411355 1645 1920 g 5 s in.ii h 'n on io.<o lont a 645 927 11 50 12 24’'1505 17 55 20 30 Si* 441 723 946 ^1030 13 01 <5 51 1826 11 30 13 57 16 47 1918 B Ig, 11’44 1411 17 01 19 36 5 14 28 17 18 1953'~P 14 35 17 25 20 00 6 41 9 23 1146’ 12 34 15 Ypftr Statie Loo Alveriijghera Nieuwe Herherf; C 15 8 57 11 20 *12 08 14 35 17 25 20 00 VeurneVootslnd 6 36 918 11 11 *12 29 15 56 1746 2021

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1