a Gansch nieuwe modellen voor Meisjes en Jongens HENNEBERT-VERBRUGGHE, Huis Spiliiaert en Zoon Kunst-Photographie CHARLES KETELS, Houtmarkt te Veurne, (nevens de Rhctoiika), l’öureiten in alle grootten groepen van lamilien, huwelijken, maatschanr iien I •bz. Specialiteit van vergrootn-gen. Onberispelijk werk. Pr Je“ STANDA?RT$ oorkomen en gevezen aide ziekten dt» dr. gebrachf; \evei >n Miltziekten. Maag ts Zcvh .lkl’- pun, Jtcu' RMimatism, Geraaktheden, Peistln en al u>. Huis van vertrouwen r>r RON S E-J AMIR VAXELAIRE-CLftES EN C' ERUSSI HEIWSTRMT, TTEZbTTTE- Het JSTIETTWIG-TTETDETsi EERSTE O O JSZE ZMZ TT TT 1ZB POOIGB BEDIENING. HUIS.».. VERTROUWEN. ÜVIRGROOTE REUS VAK HOEDEN EK KLAKKEN. ;-EECROO STANDAERT’S PILLEN. i> !l IJ Z j MOREI £-2 St ao. 33 3 J» 3 ss o B ‘1 CU wore merk van liet haarwater I® ie jrfmco. op aanvraag, van den kataloog. stalen en van eiken aankoop imnslcns 70 op ware de4. HOEDEN en KLAKKEN 1 1 tiding Wlnkeller-Snijder-Kleermaker, Eeve-diplorna der Nederlandsche Snijitchool van den Haag, tLLl fiOEUEd en HLLBK1IHH X op maat 9>ulnkeruetrtraal, te l'eiiriie. Keurig weik Matige prijzen. Spoedige bediening. (h erg rooie keus van u<«“- HOOrilKWOogstraat, 43, VBUIIEN Volledige Kostumen op maat mui af 40 fr. Broeken maat van af 12 fr. van bedrijf, dit MET VEBFll in den hoek* en J Hx>iei tiat/del Men vieaft een lAKRJO.sfiKNi, 4 EUHNB 7 Kader» en lijsten, Men beiast zich met bet tncadreerer. Men wei kt alle dage en in alle wedtr. - Op aanvraag begeeft men zicht ten huize. 6 Om altijd eene ^eod gezondhfid te gunt-ielpn, neemt men 3 maal ter we^k morgens of 's no ns. vóó* eteo, I tot 2 Die Pillen, enkel samengesteld uit uittreksels van Je zuiverste Plantsioffen. *|('r woordigheid in he'. lichaam van den m-nsch de mtnsi <soi»r*«5* nen te weeg br.nxrn, zijn ren vare weldaad voor hel mensch >tc m duizende persotvn getuigen dagelijks hunne weerde boven allen ander DIE WARE GEZONDHEIDS-^' l. maikgvrraterkende en tui'. PRIJS VAN DE DOOS t w. Algemeen dep bij H. tHandaert, At g' DEPOTS Te. Vturuo. bij li. Kcym. te Dixmude, bij MM. Giiyssaf.rt tcdf'p flesch i< gewaarborgd als zijnde wel het lelfde pr.dukt den papist winkel der Jufv. Lust. bericht. - als viooger tt. Pracut- «u gewone Meubelen. Biljarten van goede boedaiiigl-'"J J® Depot der echte ame iUansche Biljartbanden. Bijzonder Stokken, tokens, B.IjirtU pijlen in caoutchouc. Ballen, Pommcrance' Alles aan de voordoeligso prijzen. machicnen DOMESTIC. ADVANCE, ook nog U maebienen OPEL die v»q ka»11' van at 100 tr. V ROL W- en 11 AN N II B II 1>K iluis gestich in IS4B. 8. OOSTS TR,\ a T, VEURNE. OVrilKmoOTK HABIN VAN COHNHTH. TAF4 I.TAPI JTBV ALUK PKIJZBV -** Alle siacii van wolle artikelen, zü°^| schalk, rokken, kouseen. haaien i"'’^.l enz. Bieieaijette van de reiete Mhr|e van Engeland en Belgie, Verder4 Mercerien, Quincaillenen, Fournituren v kleermaker» »an kleermaaksters. Algemeen agentBohup voor<l ▼eikoop dïr Ainerikuuiisolic onfeilbaar pioduki om het grijs haar te doen verdwijnen welk vioiger vrikcclit wt-d m d o l apierwtnkel der Juf ou*en LUST i> i>:i, mt ooi zaak van vullotneiie uitscheiding - verknopen, is THANS te veisrijgen pimd «innrnevenB bij Ooststrant. n° f>« L‘e groole of dubbele flesoh 2.50 tr. De halve flesch 1.50 fr. O x Bijinndeic J ■tOO^' HooFV' 1 I i >1’1 ■kf® I I ZljH V' GEN i- 3KNK MC BA. VAN MEUBELS en BI LJ ARTE* R. VAN ELSLANDE-KINL Roordfttruat, 57, te Venrne. 1 W .7 JML <j JM«. «C Vau alle slach tprt Nieuwe London A 3 Q. c

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 4