1745 19.629 'Totaal Kanton Veurne 17.336 1965 34.912 Totaal der katholieken HIP 6276 2392 12175 7421 6648 300 87 538 678 362 Aizh id. Nieupoort id. Dixmude id. Oostende id. Ghistel 273 103 452 561 356 2689 992 3331 7602 2722 f o Kanton Veurne id. Nieupoort. id. Dixmude id. Oostende id. Ghistel i I Schitterende zegepraal Verplettering van het kartel HIP HOURAHH Uitslag der Kiezing van 2 Juni 1912. Kamer van Volksvertegenwoordigers. 6727 3073 2573 1100 13148 3708 8271 8740 7298 3008 38.017 Senaat. 5 Juni 1912. is aan behaalden de katholieken in ons arrondissement, 09 Jaargang^ liberale Senator, wordt met eene Voor de Kamer van V\ it te en Nietige Woensdag om plaats te maken I2O stemmen. Kamer van Volksvertegen tefjen 4400 stemmen meerderheid in 1910, 5127 voor M. STIUUYE, i de deur gezet, meerderheid van Katholieken Liberalen M. VERDERE, ^‘tholiek, die gekozen Volksvertegenwoordigers 75? Y J VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMMEKYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne, Gewone aankondigingen per regel 20 ct. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. ’oor lie Met .Ie ken afzonderlijk nummer Hen schrijft in bij den Drukker-Uitgever en h Hle poslburcelen. Leve d riomf n I AANKO TTUIO-IJSECS-EKr vnr^oc-Alle affichcn bii ons gedrukt, worden EENS onvergeld A uik. nemen be aankondigingen voor Belgie en Buitenland (beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den OFFIC3 DE PUBLICITY, Nicuwstraat, ’6, te Brussel —nii i ii iw ■ronmiwim Triomf! 1 /IH Q* ,ir

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1