DE VRIJE BURGER 5§SèÈSi Zondag 11 October 1903. Katholiek Zondagblad DIKSMTJIDE en van het ARRONDISSEMENT. HHiemen den dnikKj^j— Rechterlijke bel STAD DIXMUDE. srkieiing van een Gemeenteraadslid, den 18 October 1903. 1 2 Voor deze reeks zijn de stembrieven wit, en men moet daar het rondeke zwart maken dat staat in het zwart vierkantje onder n° 1, boven den naam van den heer QUATA zoo niet is uwe stem ongeldig. Tweede stembrief (rooskleurig). Stad Dixmude. Verkiezing ran zes Gemeenteraadsleden, den 18 October 1903. 1 2 Nu, gelijk over acht jaren, krijgen de kiezers van Dixmude, witte en roode stem brieven 1, 2, 3 of 4 van elk kleur volgens het getal stemmen waaraan zij recht hebben. Die stembrieven worden hun overhandigd door den heer Voorzitter van het bureel waar de kiezers stemmen moeten. De kiezer begeeft zich dan in het stemkotje en maakt met het potlood, dat daar aan een kettingske ligt, 't rondeke z-wart dat staat in 't zwart vier kantje onder nummer 1. Dat moet gedaan worden op al uwe stem brieven. Zoowel op de roode als op de witte moet men het rondeke ZWART maken dat staat in het ZWART VIERKANT onder nummer I. DE TWEE LIJSTEN. li» SSM. De GEUZEN lijst.

HISTORISCHE KRANTEN

De Vrije Burger (1894-1911) | 1903 | | pagina 1