Be Vlaamscha Leeuw psss HEF II ill IÜÜÜ f'-|i liiji m'liii js ri" iS= VAN DIXMUOE ONPARTIJDIG NIEUWS Handels aankondigingsblad Verscliijnenden elke «eek SHSrESSr SSSfeïÊ &VJWf=-B SSSaS1"» 5»sr»«ïwsji Zesde jaar, X° S CENTIMEN DEN NUMMER. Den I december 1986. Verkooping en verhuring van geetlchtJf.'8 e" nliverhBi'1 ft^gn verhurin, van uer, Opstelling inschri vingsprijs V0HR Dl! KUBinni per jaar y Sl hanDELGAA e.n de League ge.ieh. we.rin hij dringend .ra.gl hij moei weien done welke middelen hij binnen dl ^M^p^^l'^eermindering Portugal Afgrijslijke hijioDderheden rijn offldeel Tong Kin, «ijn ,.n 1 deeemher, .ij .preken nee, ?.n:nPTr,i,™tïEi,rc^,k,"°l"s iStS—-—

HISTORISCHE KRANTEN

De Vlaamsche Leeuw van Dixmude (1886) | 1886 | | pagina 1