VAlXf ROUSBRUGGE. i - Si» HUISRAED, SCHOON Nr 42. 4 JULY 1861. 4. JAER 3 Franks Berigten 15 eentimen den regelalhier gedrukt, GRATIS. Uitgever D. ALLAERT-CARO.Y, Uandelaer in Kristal, Glas, Poreelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. u w O z w cc O 02 W S> 02 ui ui w O c. <Z2 z w O z w uü cc w H co 02 UI 5> w E-> W S3 CS a w w a i. ca sC O H Ut O 3 s 6 S 5 O 4 r 3 B, O c H se S> Cd C5 Jj 41 V V 3 s s gJ - ?s -s 'i-s - i - o. 3 3 3 co i-s S O 2-5 22 SO 2.2 -2Ü 1 s 5 •2"® 5 - i G ëS-S-."! 3121~. =^■5 "s t ta-5|-5 J c-S 2 •- B.S s S Ï"S 2 iis-gï "•ë-8 s-sg;.? - >®s a 3"5^s S algsï a S Sïc ï- JT- 2a; £-ëj> s 2*5 O B •O. >-. 5 io.rs •2-S s C "•^,2 J~ $58 t»T< «li 3-sü jtS 3£- wBï iff ill 2:V §S£ -S* *2 §*5M ;«s5 '33 E"1 e 3 3 -.. k "3^- 4J r. te 5 Ul t-S.S?»3 S^2 •""5a C"® B M3° - -li-s- •3E.S--S, 5 -"Sag 2 "3 g-3 -BJ w 4 3ï-?=1e >o"« ^2 c SS|Et ■«If® slis E B e e £-J 3 2 SijJ -SS -2 >-o3 i «lis c—.5 o «J£ <3 c-2* -5» i s s 2 a c-o 1 E e S - -5 ï-S iS .Sa ai s a,« =ijS! 5 S 5--1 sï aïS 3 JJ S til .2 w a a -ï"~ a a-a S 3 V 4»T3 •3 i a ^.5-2 o i"i~£S agSlS.? 5'7-2 g.= ea^-a a Jf Jj 3 J issSsI ii -3 - - a Sj a I i •s-s>s^iS> c i i 2.E :sl2-i§: 2 M »i 3 5 oX-t*a a ■3 S -Ï £3 a "E w 2-g a a a V SJ S-r-9 S Ï.S-2 »3 O.B. ïa§" s -O a^2-3 C -* a c c CiS "^-2 '01 o.£ |2% jjf®1 2 .s 2 e^r eo2 v I.St! S a J s tf g N-1!! W 2 I 5 KOOPDAG van KUIP- EN KERNALLAEM, WAGENHARNAS H1ESTIALEN, VELDVRUCHTEN OP STAM, F0URRAGIEN EN ANDERE MOBILAIRE VOORWERPEN TOT WESTV LET EREN. -()[]()- MAENDAG 22 JULIUS 1861, ten 2 ure namiddag precies te beginnen, op d'hof- stedc gebruikt door sieur Jacobus Catteeuwtot Westvleteren, langst de Kraeystraet en weinig oost van de herberg St. Hubert. KOOPDAG van een deel menagiegoederen, boergetuig, kuip-en kern-allaem, zool- en wagenharnas, 1 werk-merrie- peerd ter elde van 4 jaren, 3 nielkkoeijen, 2 jaerling kalvers, 2 jonge kalvers, 3 jonge zwyns, 4 liektaren tarwe, 1 hektare 75 aren peerdebooncn, 1 heklare 15 aren haver, 70 aren klavers 2° snede, 44 aren aerdappels, 22 aren beeten, 15 aren erweten, 22 ar. vlas, deel klaverhooi en meerandere voorwerpen, te lang om te verhalen. Op tyd van betaling tot 1 November 1861 voor de principale koopsommen van twintig franks en daer boven, mits te stellen begoede en bekende borg en de gewoone bespreken aenstonds te voldoen. BY ]>RUKKER DEZER en leelyk meubelpapier aen lage en hooge pryzen. voor een geheelejaergang; buiten het dorp het postregt doer boven. CC as 02 3! Cd si o s. 1 K •- "Ze a.3 a m o u »e.! -* |A 2 2 a i - N e*>' 2 "f a 2-g 'Z Z G~C t S 13 c e

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1