M'AN ROUSBRUGGE, N1' 13. BOOMVENDITIEN 12 DECEMBER 1861. 5.dc JAER. 3 Franks Berigten GRATIS. Uitgever D. ALLAERT-CAROXIlanilelacr in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. CS W a a z a 3 s£ a g z a a as a c-» C/3 as a >- a est H a S3 H O -5 E ■3 IJ cs k 3 a, IO S O a i E-> a -S s w •- 2 3 S a a Q CjJ 1 5 S •j g; It it t.- e w 3 O a.S t- a t ■f e H 12 e - to afc- 3-1 1Ï 11 4 Sis ij I J V J «5 S 3 - 2*® -jJ u BT3 y t> 8 Iskf I I o is I 21 u S Ü3 ■o |ae 5 s r°-s t-s =3» ».i*S -S S J S S*| 5fe S S* t-a M c e V Si-: - c a. - 8.-^2 •2J-I a 2 'I1!" c"3 b S-o Sn ft) Sj J u.«~ s-|oiS S.2.&33 r 5 s"3 c 2 30 a S.E4-- 2 E|- -ïa •?J-= 15 II HiaiM ss Hsg?: - p« 4 ft) M W S alt 1 ■f a) I» I J" 9 s! |3J W t u sïJi =11 21| *'1 .a a a S a§ «|a gll 4 8-4 w ft) ■5 2"f« 5-2 is IS ~a ac »-a -3 C«2.= llJg »g«l ;S*e g 1 S sfj I 1^1 -3 »S 5lt-S a— ««ia C""3S _2_2 tc c =_L i 2 =5 iHi 1 1 T s -z C9 as O H O a s e S I -c cj 3T. s Ï?3 -Jj Itè Hp j;S! S s| Ifj 5-S --I1 - e - S 3 Ü4 ISjSa*-5 ft) 2.2 A c c E s; t) b 5 S=Sl I? --a~ 2"® ei '.I tea JÊ.-Ï5 8 -S ■- iü I a •SSsl-S' J llSsll e -.u u ft 1 C.tC O Ss •.-£ Ss«-i Is sf sj: ,f ||13 c - J" "J "III i Q TE BEVEREN en Rousbrugge-Haringhe 1°. Op DONDERDAG 2G DECEMBER 1861, (Kersmestdag), om 12 ure 's middags, te Beveren, digt aen het dorp Rousbrugge, op d'hofslede gebruikt door ALBERT HERSOEN, nevens de kalschiede lei dende van Rousbrugge naer Oostcappel, zal er open- bacrlvk verkocht worden lilik /38 KOOPEJV ^"4en' Olmen cn Abeelen BOOMEN, IjPlitggp) vooralle slach van werken, waer onder vele Olmen, Eisen, Esschen en Wilgen <aagggj§j§F) TRONKEN, dienstig voor Brandhout. 2°. MAËNDAG 6 JANUARY 1862, (dry koning dag), I ure namiddag, op d'hofslede gebruikt door BENOlT TOP te Harihghe en BENOIT VERI1AEGHE te Houtkerck, 54 KOOPEJV Abeelen, Eiken en Olmen BOOMEN gelegen te g|||g Haringhc en Iloutkerke, waeronder eenen Eik en 6 Olmen van 2 m. öO c. dik en builen- gewoone lengten. De vergadering zal plaels hebben in den Wj ngaerd- meersch by de Heyde-beke, gemeente Haringhe, digt aen den Wyngaord-molcn. 3". Op DINSDAG 7 JANUARY 1862, 1 ure na middag fix, te Rousbrugge-Haringhe by het dorp, op d'hofstedelanden gebruikt door FRANCIS DEDRIE, MICHIEL VAN IIOUCKE en HELENA BEHAEGHEL, 76 KOOPEJV Olmen. Eiken, Popelieren en Wilgen BOOMEN, waer onder eenigte zware Olmen en Achtkanters. De verzameling ter hofstede landen Dedrie, al- waer de verkooping beginnen zal. Op gewoone konditien en tyd van betaling, mits borge ter aenvecrdiug van den Greflier RTJYSSEN te Rousbrugge. l'oor een gelieele jaergang; buiten liet dorp het postregt ducr boven. ia eentimen den regel; alhier gedrukt, >- as w us ua o - z - A z .2» il L3 S z QJ a JJ to u •2.S- is". a s 2 S a ft) ft. a .2 v c thp-- 5 u *- o t ia 5 iill e

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1