VAN ROUSBRUGC9E. B00MVENDITIEN IV 14. 19 DECEMBER 1861. 5.de JAER. 3 Franks Berigten 5 z w 8 'II s Pz- cs o en Rousbrugge-Har ing he M/38 KOOPEN 54 KOOPEN 76 KOOPEN voor een geheelejaergang; buiten liet dorp, het poslregt duer boven. 15 centimen den regel; alhier gedrukt, GRATIS. Uitgever D. ALLAERT-CARONHandelacr in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. eC S —3 w O Z M >- >- cc cC W 3 >- C/3 Q Z w ïad cc w E- C/3 CC w >- w CC H W 33 sS Cd üS Cd ES H O CU C 3 6 -§ t." c-a 'f J CD CD e C C CS n w C 5 - -2 e js 1 s X d= O c C.2 It H ui w w O a w 'g <3 e C.S E p*7, -3 s .2 g B^.ï-g- 2* N s rlfl i|ï| c—*-c g; a v 3CC -Pc •o ri,a.e »r - Eü i 6 O t) 6» 3, öo-r-o o 4 "li £-3 C "O a rs «O leg S ■g 9 O Sua-* e -r i u C i> i_ S* c a B f gj C £~.2® g«s?« e - ÏCC.5 U~Z 2 o C r- a S c S? Si, «•«J tj c j* «"5. £.-*3 §- e e «o-s-S 1 -ri-z C 3 es" -a E is' -«2 go» <ScSas W SUj* ëU s3 *£s _W ■- a c t KZ V B^ïq !- JSs -S» U 2-W 2-2 „-W n- cC.aa 5 c o S c o ®-1 EJM3 cJg g-a J :s"*S S C g a C Ë*5 -S, o tc c c es i •H .fe51^ E*f c e'5 Si E g-o w SIS C. C. N -i.f'SSï S* 9% a cs tc e .Je |a i» ijl ï- Ï8 s. g-= -3 ■s S - c e- O tl C -a g o cS •s-° N "fg S I i &-a r c I •2e g 6 CD H Cd ^5 .EP 5 «J c ë/5 C-J«§g ai a» a. v - eo x o X c °"w 3' '=t B sj?|i a a B^3 U e e e» w ®*a w c-a - g g| X-ë-S s^i-S-2 c .2 e e •- e SS To C »i .E C a - ».E 25 4) 60 v O JC O ^3 e e -* -cug •u O Cl a «- v ë.ü.S^ s* St 5 •S »g c "E ®J a> 3 c o. 2 ®"7 CU w»jjg«e §^^-ëë =1 2^ -S e o f - •- v. 2.S v hM c o"T J u I ts 2^1 I U S-SSg «i! B c S CJ - c«a#g -S «JS c u Q Z* -a 5ua tij o"ü e J; 2 p tea o.s. -a?s cK 2 A 2^-3 «I® o.£ c w O Si g S-i'ë Jü -r e ë«ej tcS o> 4) <3 Mil 2 S h u 5 TE BEVEREN 1°. Op DONDERDAG 2G DECEMBER 18G1, (Kersmestdag), om 12 ure 's middags, te Beveren, digt aen het dorp Rousbrugge, op d'hofsledegebruikt door ALBERT HERSOEN, nevens de kalschiede lei dende van Rousbrugge naer Oostcappel, zal er open- baerlyk verkocht worden Eiken, Olmen en Abeelen BOOMEN, vooralle slach van werken, waer onder vele Olmen, Eisen, Esschen en Wilgen TRONKEN, dienstig voor Brandhout. 2*. MAENDAG 6 JANUARY 18G2, (dry koning dag), 1 ure namiddag, op d'hofstede gebruikt door BENOIT TOP le Haringhe en BENOIT VERHAEGHE te Iloutkerek, t Abeelen, Eiken en Olmen BOOMEN gelegen te Haringhe en Houtkerke, waeronder eenen Eik en 6 Olmen van 2 m. 50 c. dik en buiten- gewoone lengten. De vergadering zalplaetshebben inden Wyngaerd- meersch by de lleyde-beke, gemeente Haringhe, digt aen den Wyngaardunolen. 3°. Op DINSDAG 7 JANUARY 1862, 1 ure na middag fix, te Rousbrugge-Haringhe by het dorp, op d'hofstedelanden gebruikt door FRANCIS DEDR1E, MICHIEL VAN HOUCKE en HELENA BEIIAEGHEL, Olmen. Eiken, Popelieren en Wilgen BOOMEN, waer onder eenigte zware Olmen en Achtkanters. De verzameling ter hofstede landen Dedrie, al- waer de verkooping beginnen zal. Op gewoone konditien en tyd van betaling, mits borge ter aenveerding van den Greffier JUYSSEN te Rousbrugge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1