Résuitat des Elections Legislatives de 1'arrondissement d'Ypres. - 2 Juin 1912. ëc e J Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 6" Juni 1912. s u. ■J Él us II. NOLF, libéral HH. COLAERÏ el VAN IIFRRIS, calholiqucs. I t'vschijnende tics iïonderdaf/s. Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Ff. :t-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in hij den Uitgever, Iiixiiindeslrpa!, nr 53, te Yper. De aankondigingen van ganscli België en 't buitenland evenals de Notarial*} en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamdeartikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. CANTONS. BUREAU x:. a a T3 a 3 "3 EISTE 1 m w P w w Votes nominatifs pour un candi- dat titulaire. "o Z EISTE 2 w a s| rjo UI -i LESTE 3 w w p Votes nominatifs! Votes nominatifs pour un candi- dat titulaire. x E x Z a Z pour un candi- dat suppiéant. s S Z 3 1257 58 1199 803 22 21 29 288 17 4 17 1 1 1216 48 1168 748 12 32 26 321 21 1 9 1395 45 1350 919 28 19 27 324 19 4 14 1301 00 1241 846 14 25 20 302 16 1 18 1308 33 1275 709 6 32 30 451 28 18 1 1339 47 1292 773 12 20 35 408 29 3 15 1 1470 37 1433 874 18 30 23 443 29 9 10 1 1548 03 1485 954 34 23 50 389 14 7 18 2 1302 39 1263 789 12 47 24 359 20 3 12 1 1220 04 1162 641 22 36 36 373 32 1 22 1291 51 1240 769 18 16 27 370 26 3 14 1410 00 1350 920 18 26 15 296 29 42 3 1 16063 005 15458 9745 216 327 342 4324 280 36 215 6 3 3 1475 51 1424 775 16 29 13 380 31 -159 14 2 5 5 1 1615 50 1565 936 6 34 23 373 16 3 157 9 1 1 1700 64 '1636 1242 24 51 19 197 19 1 72 12 1473 44 1429 776 14 38 8 434 24 1 124 8 1 2 2 1061 35 1026 .761 5 9 14 152 8 1 70 13 1305 23 1282 980 12 22 9 -166 7 1 74 12 Ypres Wervicq Messines Poperinghfe Rousbrugge Passchendaele j 1 Ypres, 26 Oostvleteren, 27 Poelcapelle 2 Ypres, 36 Zuydschote, 21 Langemarck 3 Ypres, 14 Rixschote, 13 Becelaere 4 Ypres, 22 Eangemarck, 25 Oostvleteren 5 Ypres, 34 Zillebeke, 23 Langemarck 6 Ypres, 32 Voormezeele, 29 St Jean 7 *Ypres, 30 Vlamertinghe, 16 Boesinghe 8 Ypres, 19 Elverdinghe, 33 Woesten 9 Ypres, 24 Eangemarck, 18 Dickebusch 10 Ypres, 35 Zillebeke, 28 Poelcapelle 11 Ypres, 17 Brielen, 31 Vlamertinghe 12 Becelaere, 20 Gheluvelt, 15 Boesinghe 1 Wervicq, 17 Zantvoorde, 9 Comines 2 Wervicq, 10 Houlhem, 10 Comines 3 Wervicq, 13 Gheluwe, 11 Gomines-ten Brielen 4 Wervicq, '15 Hollebeke, 8 Comines 5 Wervicq, 12 Gheluwe 6 Wervicq, 7 Bas-Warnêton, 14 Gheluwe 1 Messines, 10 Warnêton, 11 Warnèton 2 Branoutre, 7 Ploegsteert, 13 Wulvergbem 3 Kemmel, 12 Warnêton, 8 Ploegsteert 4 Eocre, G Neuve-Eglise, 9 Ploégsteert 5 Neuve-Eglise, 15 Wytscbaete, 14 Wytschaete 1 Poperinghe, 8 Reninghelst 2 Poperinghe, 5 Poperinghe 3 Poperinghe, 7 Poperinghe, 10 WestouTre 4 Poperinghe, 6 Poperinghe, 9 Reninghelst 1 Rousbrugge, 6 Watou, 5 Proven 2 Rousbrugge, 4 Proven, 8 Westvleteron 3 Grombeke, 9 Westvleteren, 7 Watou 1 Passchendaele, 6 Zonnebeke, 4 Zonnebeke 2 Passchendaele, 5 Zonnebeke, 3 Passchendaele - I 1 8629 207 8302 1512 1208 1622 1315 1756 48 74' 76 91 1437 1160 1548 1243 1065 5470 77 664 729 734 662 951 8 3 11 12 14 183 86 18 24' 128 12 33 10 6 I 7417 364 1021 1040 1653 1445 38 45 7053 983 1002 1608 1412 1740 48 5159 154 5005 1329 32, 1297 1099! 30 1069 1399' 56 1343 008 554 1080 946 1012' 850 1102 6 7 10 6 215 72 107 116 87 31 2 5 3 1702 656 322 527 421 600 2526 220 305 376 340 1051 12 13] 30! 19 33 107 9 20 12 13 656 66 58 110 112 28 68 3 3 27 4 12 10 7 374 6 4 5 14 11 1241 54 29 9 19 2 240! 8 15 6 21 3 165' 14 3 4 G1 38' 4 1 i 189 4 1 9 3827 118 3709 2970 21 78 9 594 14 11 23 2 1232 55 1177 820 20 39 16 233 29 1 20 1 1239 39 1200 883 21 33 18 201 19 24 1 2471; 94 2377 1703 41 72 34 434 48 1 44 1 1 16063 60b 15458 9745 216 327 342 4324 280 36 215 6 3 3 8629 207 8302 5470 77 183 86 1702 105 7 056 08 3 8 5 4 7417 364 7053 3740 48 215 31 2526 107 27 374 11 1 1 1 5159 454 5005 3254 29 382 16 424-1 54 33 29 1 3827 118 3709 2970 21 78 9 594 14 11 23 2 2471 94 2377 1703 41 72 34 434 48 1 44 1 1 43566 1602 41964 20882 432 1257 518 10821 008 115 1341 86 7 9 6 11 2207 608 102 29089 11429 1443 Recapitulation. Ypres Wervicq Messines Poperinghe Rousbrugge Passchendaele Totaux Chiffre electoral Diviseur electoral 9696 CALM co a co co co •CD O a CO c CQ co O etf co CD H H O w> ir f—i in HH P in W H O "33 c oj2 ■22a |8& P j: 3 s.2 o o a-o E—i C/2 72 P H O fa fa js fa O X X r. fa fa x X fa B X - O! 00 OS.- ry CO 1 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1