Ilenri jOsleui'-AIiierkerke I J. M. IS nis ISussehnerl YainionlSosch Fr, VANDEPLAS PSlilP asiisi II m DE fiOUDEN SGHHHR vë G. LHHIOOT-DOLFEN I Dij Hllalre VERBEKE-BOERHHVE liamicl lliwno {inStechrlmaii (jmtzeii-IJesmons Zoon. I De Beroemde Hollandsche Margarienen: madeleine 'mi cadeau SCHOENER! Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart DEPOT BIJ Veurnesteenweg, 75, yper. tel. 303. Reukwerken en allerhande toilet en rouwartikelen. Haarverwen. Speelgoed Vermakingen van poppen. Kleuren, Vernissen en Vensterglas, Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers. - SCHOENEN - KOOPT uwe KOFFIES in JAVA 23 Statiestraat, YPER. (ine siach van manoewerk, fijn en grofZETELS. W!E6EH. BIBTTEI. DÜIVEIinBMDEJl, VBLIEZEI.eiZ. Hondstraat, 39, Yper Rysselstraat, 94, YPER. sb1 ff Auiiusl IIOM I de Stuersstraat, 25, Yper. groote keus van Diamanten Geschenken. BrillenPince-Nez, Melkmeters, Alkoolmeters Barometers, enz. Werkplaats voor alle Herstellingen. mn m m m u u HfS IIIKRIË19BI9I Boterstraat, 50, YPER. Schoenen naar maat-Biierhande versteningen BEHANGER-GARNIERDER 19, Groote iï ai*kt, 19, YPER Matrassen in xvollc vanaf 500 frank [ilflTRBSSEN in kapok, garnituren in Konijnnaar. gewaarborgd aan 350 en 400 franken s S Emiei 8WIXXEX ,11A K ItT EX Vertegenwoordiger voor de alomgewaardeerde Chicoreien Verburgh en Olieën "Imperial" i, looierstraat (llork Lanjjre Meerschslr.) YPER GKOO TE KEI S VAX Prijzen buiten Concurrentie. Depot van <le Yerwerij en Xieu\v>vasselierij Ihiinkeil,straal - l'OPIIItl\GIIE. Telefoon: Poperinghe 45. Eerste Huis links, Dixmudestraat, n' 1, op 5 m. van de Groote Markt. (De meest gekende) Weelde artikel Gewoon artikel Botten op maat Eerste klas vermakingen genageld of genaaid Hoedanigheid en prijs buiten konkurrentie Vlug en verzorgd werk Onze leus is Doe wel en zie niet om. Vertegenwoordiger der streek jjj E(l(j. Loitaye, Ho£nErk Sidro- Lemonade* jj. fijnsmakelijk en verfrisscheml Daar ook te verkrijgen allerbeste SIGAREN en allerfijnste LIKEUREN proeft ze en Gij zult ze aannemen. De Beste Rechtstreeksche invoer Ferdinand DEBOXD I Bijzondere prijzen voor voortverkoopers In 't klein 1b t groot L. Delaere -Grvnioiiprez MANDEMAKER Dixmuidestraat, 69, YPER GENADIGE PRIJZEN Eiken Zaterdag op de Groote Markt, dicht bij de Dixmudestraat. Wel opgelet Cyr. NEYRINCK. lseghemsche Mees- ter-Schoenmaker, woonde vroeger op het Yper-Hoekje, heeft de eer aan zijn geachte kiienten ter kennis te brengen dat hij van woonst veranderd is naar de FABRIEK van MEUBELS X Isidoor DFHAFXE en ZOOXS Alle slach van Meubels met gemak van betaling vraag voorwaarden HANDEL in INLANDSCH HOUT. «I (bij het klooster der H. Familie) <5fe Regulateurs- Uurwerken-Ju weel en Vlamingen van Yper, Poperinghe en omstreken j wendt u tot de apotheek Itciit'iiplaats, 8, POPEItlftüllE g Aldaar te verkrijgen ff Amerikaansche poeders tegen nevral-\ 4 fr.de doos ff giën, hoofdpijn, rhumatisme van 12 paRjeS g Oud gekend en onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en lichaamszwakte. Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. .a B Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peerden, koeien en zwijnen. wm iiiHBiBaaiiaiiB a m m m g b b m m 22 49, Boterstraat, YPER Groote keus van LAATSTE NIEUWIGHEDEN :- Zwarte en Fantaisie stoffen Gemaakte kleederen en op maat voor Heeren en Kinderen Pane Engelsch leer Voeringen REGENMANTELS VERZORGD WERK MODERNE SNIT rouw in 24 uren Wilt gij goed, schoon, goedkoop geschoeid zijn wend U tot het huis DEN POSTHOORN yB Louf-Vandoorne IN 'T GROOT.IN'T KLEIN. GROOTE KEUS VAN Mans- Vrouw- en Kinderartikelen Schoenen op maat Allerhande herstellingen. komt zien en oordeelt. ikbhbh in 't Belfort,, 9, Rijsselstraat, YPER vindt ge zeker uwe keus van werk- of prachtschoenen zoo voor mannen, vrouwen of kinderen. GOEDKOOP EN GOED! Eenmaal klient, gij keert er weêr IBflHBBHIIBIflllllllHIfl HUIS VAN VERTROUWEN warm aanbevolen door de Heeren van den OPENBAREN ONDERSTAND WOLLEN SARGIEN EN BEDSPREIEN Clubzetels reklaam aan 290 fr. Engelsche Beddens, kinderbeddens Het huis gelast zich met alle tapijtsierwerk en plaatst rouwkapellen. BiRiBlBlIlBliBIBBail HET OUD GEKEND HU/S llilaire Paiinekoueke meester-kleermaker 23, Boterstraat, YPER (Hoek Vischpoort) o— Schoone nieuwigheden in fantaisiestoffen zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Heeren en Kinderen Werkkleederen Overjassen-Regenmantels HoedenKlakken Rouw in 24 u. Snit naar de laatste mode. ii - OestersciieiDen i en andere specialiteit van voeders voor NEERHOFDIEREN Is. BOEN-HUYSSER Kruisstraat, YPER - Tel. 9 Mengeling voor jonge kiekens Beenmeel, Arachledemeel, Beschuiten Granen, Voeders Voedende Phosptiaat (merk HERTZ en WOLFF) s Stalen en prijzen worden gezonden op aanvraag ££££££W££££££!fi!fi!fiïif;!#iifi£

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 7