i j Fr. VANDEPLAS IN DE GOUDEN SCHUUR I De Beroemde Hollandsche Margarienen: madeleine N61 Cad62U J Hollandsche RIoptti pn Hnllandsche Welvaart Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart DEPOT BIJ Emiel S\VI\\E\ MAEKTEX Veurnesteenweg, 75, yper. Tel. 303. Vertegenwoordiger voorde alomgewaardeerde Chicoreien Verburgh en Olieê'n "Imperial" I luis ISusst'liarrtYumlcnlSost-h \y looierstraat (Hoek Lange Meerschstr.) YPER CliOOTE hEl S VAX Reukwerken en allerhande toilet en rouwartikelen. - Haarverwen. Speelgoed Vermakingen van poppen. Prijzen buiten Concurrentie. Depot van de Ver we rij en \ienwwasseherij (lontzen-IJesmoiis Zoon. a ilenri losleiii'-^oci'koi'kc Ihiinlnrl,straal - l'GI'llll\t.ll I. Kleuren, Vernissen en Vensterglas, Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers. Telefoon: Poperinghe 45. m u s ia b na b e Xuii'usl IHK\TI de Stuersstraat, 25, yper. (bij het klooster der H. Familie) m groote keus van Regulateurs-Uurwerken-Ju weel en Diamanten Geschenken. BrillenPince-Nez, Melkmeters, Alkoolmeters Barometers, enz. Werkplaats voor alle Herstellingen. tSllBIIIIIIII den posthoorn V. Louf-Vandoorne Boterstraat, 50, YPER. SCHOENER? ti| Hiiaire verbeke-boerhhve Schoenen naar maai-Biierhanoe hersieilingeh Eerste Huis links, Dixmudestraat, n 1op 5 m. van de Groote Markt. SCHOENEN - E<t<iLouat/e,"WeT SioRO-i Lemonade? x x x x x KOOPT uwe KOFFIES in JAVA Ferdinand DEBOXDT 23 Statiestraat, YPER. Wel opgelet Hondstraat, 39, Yper FABRIEK van MEUBELS Isidoor DEHAEXE en ZOOXS Rysselstraat, 94, YPER. Alle slach van Meubels met gemak van betaling VRAAG VOORWAARDEN HANDEL in INLANDSCH HOUT. uit ter hand te koop BARAK dienende tot woonst 9X8. gelegen in de Gustave de Stuersstr.nró. laissBiainsiHiaüiflHBisRiiiiiai Vlamingen van Yper, Poperinghe en omstreken Derten plaats, «S, PÖIVËIÏLYÜIIE 1 HL6HPÖE0E85 UIHIfllllllBB JIIIIBIHIlBa IIIHËlBlSEiaaillllBIIIRIIII liamicl Itrrvno-VuiiSlechelmnn BEH A NGER-GAR NIERDER 19, Groote ftlarkt, 19, YPER Matrassen in wollc vanaf 500 frank fïlHTRBSSEM io Kapok, garnituren In kooijntiaar. gewaarborgd aan 350 en 400 franken SBIKRMEII2GB[iailll| ■«■■■IS Hilnire Dannekoucke o x XXXXXXXXXXXXXXXXXXK Is. BOEN-HUYSSER x 9 c HUIS 7^ Zwarte en Fantaisie stoffen Gemaakte kleederen en op maat voor Heeren en Kinderen Pane Engelsch leer Voeringen REGENMANTELS VERZORGD WERK MODERNE SNIT ROUW IN 24 UREN Wilt gij goed, schoon, goedkoop geschoeid zijn wend U tot het huis IN 'T GROOT.IN'T KLEIN, GROOTE KEUS VAN Mans- Vrouw- en Kinderartikelen Schoenen op maat Allerhande herstellingen. komt zien en oordeelt. in 't Belfort 9, Rljsselstraat, YPER vindt ge zeker uwe keus van werk- of prachtschoenen zoo voor mannen, vrouwen of kinderen. GOEDKOOP en GOEDE Eenmaal klient, gij keert er wéér (De meest gekende) Weelde artikel Gewoon artikel Botten op maat Eerste klas vermakingen genageld of genaaid Hoedanigheid en prijs buiten konkurrentie Vlug en verzorgd werk Onze leus is Doe wel en zie niet om. tfiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |C Vertegenwoordiger der streek fijn, smakelijk en verfrisschend Daarook te verkrijgen allerbeste SIGAREN en allerfijnste LIKEUREN. proeft ze en Gij zult ze aannemen. XXXWXSXXXXXXXXXXXXXXXbTX De Beste Rechtstreekse be invoer Bijzondere prijzen voor voortverkoopers In 't klein In 't grant Cyr. NEYRINCK. Iseghemsche .Wees ter-Schoenmaker, woonde vroeger op het Yper-Hoekje, heeft de eer aan zijn geachte klienten ter kennis te brengen dat hij van woonst veranderd is naar de x i wendt u tot de apotheek Aldaar te verkrijgen Amerikaansche poeders tegen nevral-\ 4 fr.de doos giën, hoofdpijn, rhumatisme yjn J2 pjKjgs Oud gekend en onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en lichaamszwakte. Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peerden, koeien en zwijnen, HUIS VAN VERTROUWEN warm aanbevolen door de Heeren van den OPENBAREN ONDERSTAND WOLLEN SARGIEN EN BEDSPREIEN Clubzetels reklaam aan 290 fr. Engelsche Beddens, kinderbeddens Het huis gelast zich met alle tapijtsierwerk en plaatst rouwkapellen. HET OUD GEKEND HUIS MEESTER-KLEERMAKER 23, Boterstraat, YPER (Hoek Vischpoort) Schoont nieuwigheden in fantaisiesto/fen zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Heeren en Kinderen Weekkleederen Overjassen-Regenmantels HoedenKlakken Houw in 24 u. Snit naar de laatste mode. *- en andefe specialiteit van voeders voor NEERHOFDIEREN s Kruisstraat, YPER - Tel. 9 s 5 s Mengeling voor jonge kiekens Beenmeel. Arachiedemeel. Beschuiten X f. Granen, Voeders Beenmeel. Arachiedemeel. Beschuiten Granen, Voeders X Voedende Phosphaat (merk HERTZ en WOLFF) Stalen en prijzen worden gezonden X op aanvraag S K op aanvraag X *xxxxxxxxxxxxxsxx«xxxxx

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 7