HECTOR TIM M E RMA A GRAFZERKEN GRAFKELDER! ALTIJD 2a lot oO C it AFZEIL li E\ in Magazijn in allo prijzen Fiima pieiciiioi de vries ie Lier OPGEPAST l ('lef(M)ii I S (i. il, Moeneiisloenwou:, A I* E li. Telefoon I S l>. A lie Marmer en Arduinwerken KEUS van MARMEREN SCHOUWEN in Magazijn. Uiterst verzorgd werk GEPLAATST BINNEN DE 24 iir@s?i Hel Ol l)STE en BESTkOOPSTE III IS der streek. Overlui»! I dooreen bezoek lor plants. Man rils t Lherehvo-Kestelool Doorgan^slraal. I, YPEIl. AANNEMER VAN ALLE VERKOOP VAN Glas en Schilderwerken. glas, verf en vernis, enz. 5 Nar cël joËrë^FjoërhavE Jn l/?d3%dere/£Sjah'eslraafYPf R. vv %J^7£VB£IS Wol r.isooTiiwhKi. i;\ commissie II. SI T-BAI'IMIEZ wr&scHBir KRUIDENIERSWAREN. WIJNEN. RUWE en GEBRANDE KOFFIES OLIËN en VETTEN voor AUTOS en MOTOREN - Depothouder der Belgian Benzine C° 33. STATIESTRAAT, YPER I U 1 fE* 'i "V HUIS GESTICHT TE RIJSSEL IN 1892. Ml ZIEKIASTBI MEVI EX voor Harmonies en Fanfaren Uitsluitend vertegenwoordiger v. destreek van de Bijhoorigheden, Verkoop, Verwisseling. Werkhuis voor Reparation in allen aard. Vernikkeling Verzilvering. Pianos, Vielen, Mandolinen. Banje Jazz Band Kol). iteral-.Moiite> nr 20, Tempelstraat, VP ER. Alle man koopt geerne aan de beste voorwaarden. Juist daarom moet ge U eerst wenden bij Uw Vriend Uphonsc VoiTailliV-Dcocuniiirk IN DE GOUDEN SPADE litflcrslrtmlYi*EK die altijd goed voorzien is van een zeer groote hoeveelheid stoven jachtstoven in alle modellen, ook met loopende vuren, kolornstoven, gegoten stoven, bijgenaamd franschepuiden, enz., enz. Alsook base uien en weegschalen, boter kernengegoten en gegalvani seerde douches ook waschfournouizen. Alle benoodigheden voor het huishouden, vertakte ariikeieD. glas- en giaiswerk. AXoteharrt-Maliieii OPENING YEA AAI SCII op lil IS 6 MEI. TROUWE BEDIENING SÏJ*'. oud Ht'is II—MUI II———— 1^1 MEENENSTRAAT. YPER P. - LEDER. TIGEN Alle schoenmakersbenoodigdheden VAN HET

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 8