HECTOR TIMMERMAN VLAAMSCH HUIS 21, Meenensteenweer Maurice Gherchye-Kesteloot -TABAK HANDEL- Firma Vandaele Bayens enArduinwerken Schouwen GEPLAATST arcel J^oete - Fjoerhave *JV£U3£L8 376a Ifasg en 12. Kaaistraat, PER BEZOEKT HET Telefoon IN(> S. V. HULSTERLOO Hallcsti a: t, 4. BPUGCE S3 S3 E3 Alle Marmer= S3 S3 S3 KEUS VAN MARMEREN IN MAGAZIJN S3 S3 S3 Uiterst verzorgd werk. ST JACOBSTR. (recht over de kerk Y P E R INGENIEUR AANNEMER IN ALLE Het Oudste en Beslkoopste Huis der streek. van Electriciteitswerken Bellen, Telefoon, Licht Huis gesticht teRijssel in 1892 ■im Doorgaugstraat, 1, PUI* AANNEMER VAN ALLE VERKOOP VAN Glas- en Schilderwerken. glas, verf en vernis, enz MUZIEKIN STRUMENTEN voor Harmonies en Fanfaren Firma Melchior De Vries In liet KOUSJE fddoderen SFalieslraafiYPI A Plantaardappelen Duitsche Industrie Rob. Berat-Monteyne, 20,Tempelstr., Yper Bcnoni Vermeulen SI NT-JAN-bij-Yper. René Opsomep, Merekem. OVER TE NEMEN, van de □QQdDÜ en onzen Tenierskelder Daar iMrrsclit g' veiligheid ilaai drinkt men liet lekkerste biei daar vindt men alle vneiiden: daai klinkt en dreunt het Vlaamsr.hr Jied. Praehtlgt Vergaderzaal Ier beschik king vjii alle Vlaamsche maatschappijen. Dient voor Bruiloften, Feestmalen, Concerten. Spijshuis en Gasthuf. B I I IJ Kl PRIJZEN. Specialiteit van tlectrieksche driffkracht Depot A. C. E. CJ. TELEFOON Nr 212. l 'itstuitend vertegenwoordiger voor de streek van de te LIER. Bijhoorigheden Verltoop K Verwisseling. rM Werkhuis voor Re paratien SB\ in allen aard. fj Vernikkeling - Verzilvering Pianos - Violen Man dol in en. Banje JAZZ BAND KORTE THOUROUTSTRAAT. 30, YPER. Zorgzame, zuinige huisvrouw, doet er uwe wlnterinkoopen, van Golfs, Sjals, Echarpen, enz. doch hoofdzakelijk DE KOUSEN want deze uit onze weverij overtreffen véél in prijs, keurigheid, sterkte. De snelle aangroei van kliënteel is er het beste bewijs van. Bestellingen op maat en keus van kleur en hoedanigheid in wol, cachemir, mer- cerisé, zijde, in weinige uren klaar. Men herstelt en verbreit voor de klan ten. Trouwe bediening.beleefd onthaal. B. DEEBEYN-DEBUYSSCHER en dochter Geregelde fnvoer sedert 1907 Met do kennis mijner, gedurende twin tig jaren, gedane ondervinding, ga ik ter plaatse gedurende den groei, ga de op brengst na, koop zelf bij den duitschon boer, ben bij het iaden tegenwoordig en verzend zelf al de wagons. Zoo ben Ik zeker gezond en het meest opbrengend plantgoed te kunnen leveren. Daar ik geene andere plantaardappelen invoer tenzij DUITSCHE INDUSTRIE, kan ik de zaak zorgvuldig en gewetensvol bezorgen. Geen enkele andere invoerder kan u zulke waarborgen geven. Levering in de Lente 1929 Van nu af worden bestellingen aan genomen. GEBREYETEEBD BBOEDM A CH f EN regelmatig en stipt werkend. GOEDKOOP! Elevensen. aluminium ringen. Kiekentjes per groote en kleine liee- veelheden. Bijzondere prijzen aan Toort- Terkeopers.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 8