MEESSEN, WERVICK, YPEREN POPERINGHE. H E R B E S N° 23. Wytschaete 8 Juni 1901. Zevende Jaar 5 Hectares LE MERCREDI 19 JUIN 1901 d'Escelleiites lierbes ii faucher Quai aux cliarbons MOlÏANTlRÉRES Vente en gros et détail DÉPOU SSIÉRËS BIJ HENRI DHOINE-LEPERCQ Houdt gij aan uw kind, Houdt gij aan zijn leven, Aankondigingsblad voor de Kantons VENTE PUBLIQUE AU CHATEAU DE ROOZENBERG A PLOEGSTEERT. Le Notaire THEVELIN résidant A 4 HEURESDE S HECTARES WARNÊTON (PONT-RQUGE). Raccordements au chemin de fer de l'état et au vicinal. de charbons de toute provenance. On charge sur wagon du tram a partir de Sooo kilos. Des ordres de ioooo kiles sont expédiés directement des char- bonnages. Prix a convenir suivant quantité et qualité. TOUS NOS CHARBONS chargés au magasin sont BIJ JEAN BRAT Als ook Verw en Vernissen. te Wytschaete MOEDERS, DE GRENSGALM Dc GRENSGALM op 800 exemplaren getrokken verschijnt eiken Zaterdag en wordt KOSTELOOS verspreid in dc 37 Steden en Gemeenten dier Kantons. Men kan dit blad ook bekomen aan fr. 2.00 's jaars (vrachtvrij). Prijs der aankondigingen: io centiemen den drukregel. Dikwijls herhaalde aankondigingen, met prijsvermindering of prijs volgens overeenkomst. De belanghebbenden kunnen exempAaren verkrijgen aan 3 fr. het honderd, mits vooraf er kennis van te geven. De plakbrieventen bureele gedrukt worden éénmaal kosteloos in den GRENSGALM opgenomen. De aankondigingen moeten vrachtvrij vóór Vrijdag middag ingezonden worden aan H. FOURNIER, Drukker-Uitgever, Wytschaete.. De Annonceh worden ook ontvangen te Brussel, Mugdalcnastrael, nr 46. DE D'EXCELLENTES Messines vendra publiquement la re- quêt.e de V- Motte-Cordonnier u Ar- mentières, dans le pare et les dépendances du Cha teau de Roozenberg Divisés en lots la convenunee de tous les amateurs. Crédit moi/ennant caution. Te Wytschaete, is er te bekomen alle slach van schoon meubelpapier te begin nen van i5 centiemen de rol. Aan zeer genadige prijzen TE KOOP goede briketten aan 1,15 fr. het honderd. Beproeft slechts gedurende eene maand de uitsluitelijke leefregel van den Aliment Delacre (phosphaten en melk behoudende) en gij ruit voortgaan. Hij wordt boven al de voortbrengselen van denzelfden aard geplaatst, omdat hij phosphaten behoudt welke men zich gemak kelijk kan toeeigenen en ook boter in passende hoeveelheid, terwijl meest al de andere voedsels voor kinderen er geen behouden. De ontleding van het vrouwenmelk bewijst dat er boter noodig is in het voedsel van kleine kinderen. De Aliment Delacre heeft wonderen voortgebracht bij kinderen waarvan den staat geheel wanhopig was; HIJ HEEFT ZE GERED. Het is met honderden dat men reeds de WONDERBARE GENEZINGEN telt. De geneesheeren zijn eenstemmig om het gebruik van den Aliment Delaore te bevelen. Het fabriek Delacre heeft ontelbare bewijsschriften ontvangen waarin de vurigste dankbaarheid blijkt. Staaldoos franco gestuurd legen 35 centiemen in postzegel. (Volledig adres a. u. b.) DELACRE et FILS (leveraai-s van den Koning en van het Hof) VILVOORDEN (Dij Drussel) Verkrijgbaar bij de apothekersdroguisten cn. kruidenier*. SJ - F

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1901 | | pagina 1