dagen Sunlight Zeep ir ivr M. Meier, Vélos Seisoen 1901. V/aastensch Kalk. E. MJES-V&ItSTEENXISTE In Bloedarmoede BROOKE ZEEP (Merk de Aap) TANDEN. Pierre Fonteyne Francois Hoflack, EMILE LEON DONDEYNE. GEMEENTE WYTSCHAETE. Zondagen 7 Juli en 15 September TE WYTSCHAETE. S^nsentios te te te OT 1 is volstrekt zuiver is goedkoop is voordeelig is overal te vinden en voldoet aan de gebruiken. BELANGRIJK BERICHT bij mevr. NYed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, 5peren. FILS 1 MECANICIENS WYTSCHAETE. Vervaardiging van Rijwielen Construction de Vélocipèdes LE LION CYt LLSTES FAUBER verkrijgen aan den prijs van 1 ftO lr. tot, i 60 IV. al ander mark op aanvraag, i Jaar waarborg. OCCASIE VELOS. De maatschappij van bieënteolt De Mandei.bie heeft, met tusschenkomst van het staatsbestier, eenen LEERGANG van bieënteelt voor eikendeen Ingericht. Deze leergang zal bestaan uit:» lessen, door Mr Joseph RENIER, van Emelghem, te geven op de telkens om 3 ure namiddag, ter herberg de CASINO. mme wwb SIX-DEL ANNOY kaik- brandster te Waasten heeft do eer de Ileeren Landbouwers kenbaar te maken, dat hare kalkovens in volle werkzaam heid zijn, dat zij haar kalk verkoopt, bij oncl«^ niinsEiL aan zeer ge nadige prijzen, geladen aan den oven of op wagon van den IJzeren weg ot van den Tram. Zeer voordeelige prijzen. Bij hem kan men verkrijgen alle soor ten van groenselzaden en planten. Aan zeer genadigen prijs. VOLLEDIGE GENEZING Eenii üijzonrii r rounonfd middel. koot ia ng.-n, «.-.li tc bcviageubij VZUSTERSt.iu LIEFDE. 105. HuuSt-Dominique. Pari]*. GUI iET. ApoHwr-Cliiwiïl,IPiusugeSaulnlcr.Pariji. Algemeen I)ep.a CU. DELACHE, Bruxall in alle APo-r EK.E.K Vlugschrift Franco. w CD fï 3 O rn go c3 O v; <T> n -t CD 3 ete- CD ft)- cc I o: -i H m i-rt ft) i w sd te i m a> P3 f6 t-y go aux P® a- r w cr o ca O -t te CD »-S ft) r-f- i ps CO m fD cn go (WEIGERDT DE NAMAAKSELS) die het linnen niet wascht, maar die onontbeerlijk ie om alle metalen, kristal, marmer, schilderwerk en keukengerief schoon te maken en verzuiveren. bijzondere Chirurgijns Tandmeester gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd bij koninklijk besluit; vereerd door de geestelijken en kloosters, KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK. Mr M. MEIER kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donder dag, en Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, bij Mevr. Wuc VANKEMMEL, Groote Markt, 5, Y PEREN, voor al wat de tandheelkunde betreft, genezing van alle pijnlijke tanden, plomlieering der holle tan den rechlzetten der ongeregelde landen van allen ouderdom het plaatsen van kunsliatiden geschiedt /.onder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Mei de Kunsttanden van Mr M. MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak ver klaar). Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men kan ook niel zien, noph aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze volgens zijn nieuw stelsel waarvoor hij gebreveteerd is Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten van af 100 fr. en hooger gewaarborgd voor het leven, Te raadplegen drie keeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, Wytschaete. H. Fournier, Drukker-Uitgever, STELSEL Trois Fusils. Eadie. Diamant of Américaine, en al ander naar keus. verniewing van alle stukken. Herstelling en verwisseling Spoed - Sterkte - genadige prijs. MARQUES Trois Fusils. Eadie. Diamant ou Américaine, ou toute autre au choix. Renouvelement de toute piece. Réparations. Echanges. éléritè Solidité Modicité. Manufacture de caouthouc exigéssur votre machine des pneus avec la marque LE LION c'est le mielleur et le plus avantaguex sous tous les rapports GARANTIES SÉRIEUSES. 33, Rue du Carton, 33, YPR ES. bij de Gebroeders te WYTSCHAETE. kun men de velos E. L. DONDEYNE, Au Due de Brabant, Wytschaete.

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1901 | | pagina 2