ADVERTENTIE BLAD £Röpiucic> ^Q?<^L-S^Ï<xettt)etep. telles :cours DER Jfcrtrck der Diligentie ccn iscourS. felles in hel les. EL. 5-i 8. STAD EN ARRONDISSEMENT VEURNE. id. 1 id. id. id. ary. a 9~43 a 5-57 a 5-t I van eurne op Duynkerke en Calls, ’sMacndags, Woensdags en Vrydags, ten g ueren ’srnorgens; fin van eurneop Oostende, BruggeGend, Brussel en geheel Holland, Dyssendag, Donderdag en Zaterdag, ten 5 ueren ’savonds. 18 Woensdag s Pieters Stoel. ig Donderdag s Canutus. Vrydag s Sebastiaen.21 7 gesima 13 Maendag s Raymundus. -- rv.plad word gedrukt en uytgegeven allen Woensdag na le^r^ en maenden en 3 guld. 3. cents voor 1 ‘tid ier -- en voor andere steden 1 guld. 36 cents voor geheel het j 3o cenls roor 6 maenden en i guld. 15 3 maendet ^.1)|C0 mct de post. Men betaelt 4 cents par ^k.regel voor de Inplaetsingen. - De minste Inplaetsing nelaelt 15 cents. Alle Bekendmaekingen, etc., door den Uytgever gedrukt, tullen een-macl gratis, en de volgende keeren voor half geld in rlit Blad geplaetst worden. Brieven en geld franco toe te zenden. 1 potlll oud. VOLLEZEE- Den 18 January, ten 7 tpi ueren. -- Den 19 ten 8 ueren - Den so ten 9 ueren. - Den 21 ten 9 ip ueren. - Den aaten to ueren. Don 23 ten 11 ueren. Den af ten 12 neran 20 Zaterdag s Agnus. 11 Zondag Septua- aymundus. i 7 Dyssendag s Timotheus.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 1