I I I i h ijl 1 iet er M i k 1 jtLBrajatarHfzra.iHTPre.T.rs.rp.rf^rJji r\.r? ?j FAMILIE-GOEDERÉN TE KOOPr.N. Kersten Koop. Alvooren 2.3 roeden ?8 -V Grand o Hovinge, met Woonste, Keuken, Keldei ken, <-aer op staende, te Boitslioucke, oost T volgende. zuyd art. 3, west art. 4, en noord aen "tgars van d’heer Ollevier, te Veurne. Tweeden Koop. a<) roeden gi ellen Gars, gelegen als vooren, oost aen Tland der weduwe en kinderen i.aliaye, zuvd art. 3, west liet voorgaende, noord d’heer Ollevier. Derden Koop, yg roeden 5? ellen Zacyland, ge- gen als vooren, oost aen ’tland dor kerke van Toitshouckezuyd gemelde weduwe en kinderen nliaye, west ten deele art 5, en Pieter Deiacauw, noord art. t en 2. Kierden Koop.f)\ roeden 12 ellen Zaevland, ge- w-en als vooren, oost art. r zuyd liet volgende, west eene dreve, noord d’heer Ollevier. Kyfden Koop. 85 roed. 3y ellen Gars, gelegen vooren, oost art. 3, zuyd’tland aen Pieter ’’elacouw, west de dreve, noord art. i\. '/.esden Koop. Een bunder 13 roeden 53 ellen a s, gelegen als vooren, oosi en zuvd ’tland de yeduwe en kinderen Lahaye, west d’heer Ollevier 1 gedeellelvk art. 2, noord Ollevier en d’heer Déman. Z. evens te n Kooop. Een bunder 77 roeden 78 ellen 1 n’vgars, gelegen als vooren, oost aen ’tland van ■’heer Dcmoucheron, zuvd den zelven, west ook 'ei .zelven, en ten deele ’tland gebruykt door u.slus Schockaert, noord aen ’tland van d’heer isiré De Brauwere. Achtsten Koop. Een bunder 22 roeden 58 ellen "aevland tot Wulpen, zynde eene hoekende partye, ■tY ten deele Tland van d’Alexhuyzen en Tgonne au d’heer Demoucheron, zuyd een dreveken, west do Wulpcn-straete. Et 1 p k BOTTSH OUCKE. WULPEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 2