er- :nt3 de wit ven er— nen teel .en. rp.fH. iV. t- 5n >yt nc d- en 3 jan. ;rond thben ir de i, dat >t, en jaeren het i5 mdere slach sedert zynen van jo int! 5, er i 11 :n; ze Petersburg; macr men ziet iets beter, directelykcr en zekerder, zonder iets te konnen bepae'en. Men weet, dat de geestelykheyd, de groote en het ruissiscli leger den oorlog willen, niet gelyk ten tyde van Catharina, macr op andere grondslaegen. De tur ken moeten verdwyncn, dit is zeker, en de onrechtveirdigheden zullen met hunne verdryvinge uyt het oud Europa ophouden. Men begint te spreken van de gewande commissarissen der ottomannische Porte, afgezonden om met de grieken in onder- handclinge te treden, door de tusschenkomste van eenige papas, uyt den Peloponesus weggejaegd als aenhangers van den turk. De gebeurtenissen der laeste macnd zyn volkomen voordeelig geweest voor de grieken, die dagelyks loeren de egyptenaers niet meer te vreezen, en boven al van hun te slaen. De twee laeste bestormingen op Missolonghi hebben aen Ibrahim-pacha bewezen dat het eynde van zync voordeelen gekomen was, en dat de ure zynder kastydinge naedert. De grieksebe en turksche escaders zyn tegenwoordig vereenigd tusschen Iiharque en Patras; alles verkondigt een aenstaende gevecht en geeft het vooruytzicht dat bet zelve den zegeprael zal beslissen ten voordeele der vlaggc van het kruys. RUSLAND. Petersburg, January. Z. K. H. den prins van Orangien is gisteren in deze hoofd- atad aengekomen. Z. K. 11. den erf-groot-hertog van Mecklen burg bcvind’er zig sedert vier dagen. NEDERLANDEN. Brugge, 8 February. By koninglyk besluyt van den 3o december i825, n.« iA5 is de goude medaillie ter weerde van vyftig guldens, uytgeloofd by hoogstdesz.elfs besluyt van den 18 april t8i8, toegewezen aen de navolgende genees-kunst-oeffenaeren, door welke in het Jaer 1824 het grootste gctael persoonen zonder eenige belooning, is gevaccionncert geworden, als: in de proviencie West-vlaendcren F. de Boey geneesheer te Kortryl; M. Iseap, heelmeester te Popennghc; k. van Ruymbeke, heelmeester te Dizmude- W De Jaeghere geneesheer te Kortryk; J. B. Dorbeck, heelmeester te Meenen F. Duvtvier^ heelmeester te BruggeL.deLaeter, heelmeester te Couckelaere: J. Neynnck, heelmeester te ZedelgemjJ Beesau heelmeester te Speren; J- Derrevaux, heelmeester te St. Denys* J, B. Bruggeman, geneesheer te SweveghcmA. de Smet heel meester te Ingelmunster; J- F. Colin, geneesheer te Iseghem- D ^taes, heelmeester te Harelbeke; P.‘ Wolfcanus, heelmeesterteise ghem; J. Couttierheelmeester te Gheluwe; A. Dufourgeneesheer te Brugge; J. Jacqucmms, heelmeester te DadizeelejG. van Meenen heelmeester te Avelghem; C. Beeckmans, geneesheer te Nieuport’; C. van Wauterghem ,heelmeetter te Ruysselede; F.Bouten, heelmees ter te A eume; P. De Meulenaere, heelmeester te Oostvleteren; A Seghers, heelmeester te Kortryk; B. van der Hagen, geneesheer

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 3