I i 7 PRYZEN DER BROODEN 4-0? f 5.72- f '4 f 4 ’7’ (8) ra arararajararajarajarararajararararajarararafararara RAADZEL. 11 Half wit Tarwen Brood. Bruyn idem. d’insérer une certains critique» voor ii i pond. 72 id. 1 72 id. 1 id. 1/2 id. vraeg is zeer I ’T is myn ziel IIet woord van ons PRYS Op de Itferkt van ■rwc, per mud. 6 - 00 R'Jgge,4 - 07 Sucnoen, 2-J2 0-00 DER GRAENEN Keurnevan 2 Augustus. Haver, Boonen, 3-47 Aerd-Appcls K0N1NGLYKE LOTERY VAN BRUSSEL. Trekking van den 29 Julius. 88-85-20-48-6g. L’abondance de matière ne nous permet pas riponse que nous venom de recevoir sur van 2 Augustus. 16 72 cents voor I 172 pond. ...ill ...91/1 Je ne fais eet appel aux Ames sensibles que dans la vtte de rendre leur jouissauce plus complete puisqu’il n ai de verialjla fete pour eux, si elle n'est accompagnée de quelqfl’acte de bienfai ance. Nota. Dimanche6courant, 011 dansera, on bouleraon s’ainusera," et 1’on mange ra du jambon, dans mon grand cabaret, le tout cn‘ payantmats a juste prix. Suite Laurens wierd voordezen, Op ecu rooster gaar gcbraju ’K moet ik ’t zelfde noodlot vrcczcn, En veel pyncn onderstaan. Pas gebooren, finks gevangen, Doorgekorven lyfe.nleên, Met een koord zelfs opgehangen, En den kop van 't lyf gesncèn. ”I’is ik die op vastendagen, Meest bet gretig mcnsclidom voed, K’vol de hongerige magén Men noemd my zom slegtzom gö^d. Veel te Teurne zullen leggen, Deze vraeg is al te klsrar, Tas zeer ligt om uyt te leggen, 1 een Nieuportnaar. leste llaadzel is Ilair-Krollen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 8