ADVERTENTIE BLAD t VEURNE. I November 1826. I S^ovittcio I 1 I i nl - 75 N.o 72. 3.,te“ DER STAD EN ARRONDISSEMENT •Brararaererarerererarararareren’r^ a* 1 7 ueren id. I 12 Zondag Mriwyaing, s 14 Dyssendig s Seraphcon. cettes. HT2. - 30 een uere en Don*- VOLLEZtK - Den 8 isovemucr, ten 7 ueren. K.; 9 ten ft ueren - Den lotenguereu. -Den ri ten9 1/2 ueren. - Den t2 rJ1 jq’mwcb.- Dau i3 tea n ueren. -Den i/J.te* tieren. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Woensdag na middag, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaerop ede. groote Merkt. Den prys der Inschryving voor Veurne en de omliggende plaetsen is i gulden 18 cents voor 3 maenden, I guld. 89 cents voor 6 maendenen 3 guld. 3t cents voor geheel het jaer. en voor andere steden 1 guld. 36 cents voor 3 maenden 2 guld. 3o cents voor 6 maenden en guld. 15 cents ’sjaers, franco met de post. Men betaelt 4 cents par Druk-regel voor de Inplaetsingen. De minste Inplaetsing betaelt 15 cents.— Alle üekendmaekingenetc., door den Uyt- gever gedrukt, zulleneen-macl gratis, en de volgende keeren voor half geld in dit Blad geplaetst worden. Brieven en geld franco i, toe te zenden. passagiers aflost op de Al.LE dage occasie Van Veurne op Brugge Gend etc, met de bargie die de w deligentie van Oostende, de welke de xelve voort naer de bargie van Oostende op Brugge etc. Vertrek der Bargie van Veurne op Duynkerleten ’«morgens, en de geéne op Nieuportten 8 ueren. De Bargie van Brugge arriveert te Nieuportten tea middag, dry-mael te wéék, den Zondag, Dyssendag der dag, en vertrekt des anderen dags. farajarajaia-Ei asiara a-arerarajarBrsrErej-erarara'Eraj November.8 Woensdag de 4 Gekroonde. 9 Donderdag STheodoras.toVrydag s Triphom 11 Zaterdags Martinas. iv Zondag Kerkwydings Renatus. i3 Maendag s Didacus.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 1