11F s J I h 4 F tl 'Mm r Ifl e tli 1 I Jl I (8) raxa’Hjrararara/a.^jHJHjp-^eiH.rara.ra.raraj's.rafa.rajtLra. ra. C H A R A D E. 6 Bruyn idem. V Masleluin. Half, wit Tarwen Brood. Bruyn idem. Masteluin Trekking Haver, Boonen, Aerd-Appelen Indigo. Lynzaed. 28 esc. 4° francs. itiiii t'H 1 .,..1 1 I1 KONINGLYKE LOTERY VAN BRUSSEL. van den 9 December. 20-17-47'83-8$. I 1 pond. 172 ld. 1 ip id. 1 id \ji id. t 1/2 id. 1 id. id. 3-43 5 - <>9 1 - 5o Adieu mon tont, si mon deruier Tc poitea cooper mon premier. Le rilot de nobe d. rniire Énigine est Cheniin. PRYS DER GRABNEN Op de Merkt ran Peurnevan 13 December. Terweper mud. 6 - 78 KbSb'e>o S/’ Satiioen,3 - 9b Half wjt Tarwen Brood. 3 172 172 id. M MtKXMfeXK)3K»9 »»<»'MtXJO3»OOa(K»<MI3O39»<X»G Prys-courant der k oopmanschappen vnn Gend den 9 December. Kofc Sl. Domingo. ^S/Sstuyv. 0 Zout van Marennes fr. 5 1/4 D.to van Cheribon. 83/1 id. Iï.to van Batavia. 7 3/ï id. Dito van Sumatra. 7 1/4 *4» PRYZEN DEK BROODES van 13 December. BIltBEN ST Al'. 18 cents voor 1 172 pond. 12 i5 10 5 13 172 - BUTEJt stad. f i5 cents voor i 172 pond. 10 t pond. 5 - 172 id. 12 172 cents voor 1 172 pond. 8 172 - 1 pond. t 4 V2 '■d. 10 172 cents voor 1 i/2pond. 7 1 pond.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 8