VAN VEURNE Ij M NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT De Kiezing van Zondag laatst. Gemeentekiezing van BESTA TlGüË UITSLAG. 20 October 1907 De Kiezingen in het Land. triTSLA-ca-EiNr- W<«mI* Vlnnndci-en. ^ru9<je. Klerikalen gekozen i-— strekte meerderheid. ^3 S1' jaar. X<ktci*<lnK »O October 19OX IS Bit Blad verschijnt den Zaterdag STAD 617 van klerikalen zegepralen. met vol worden 6i 9W 1168 noy 1201 1161 1161 y!2 1866 8 6 1802 632 643 617 62, 568, kandidaten Il?4 De klerikalen hebben dus nogmaals in onze stad gezepraald. Alhoewel wij ons niet aan eene overwinning verwachtten, toch hadden wij gehoopt dal de meerder heid die de klerikalen over vier jaar be komen hadden, grootelijks zou verminderd zijn. Wij zijn in onze hoop bedrogen, want in plaats van verminderd is de klerikale meerderheid nog merkelijk vergroot. Waaraan is deze uitslag toe te schrijven Nog eens aan dwang en omkooperij. De klerikalen hadden zorgvuldig de lijst bewaard der omgekochlen van over vier jaar, zij zijn er in gehikt ditmaal nog eenige kiezers door geld te verleiden en de loer is gespeeld. De prijs der stemmen was nogtans ferm gedaald, want terwijl men over vier jaar, 40, 50, ja zelfs 100 fr. betaalde voor éëne stem boden de klerikale kiesdravers dit maal slechts 10, 5 en 3 fr. Daar de libe- Getal kiezers Getal stembrieven Witte Ongeldige Geldige Lijst 1. Ath. 2 liberalen en 3 klerikalen. De liberalen behouden de meerderheid. Thuin. 4 liberalen gekozen. Soignies. De karlellijst triomfeert. Juinet, Chatelineau, Jemappes, Braine-le Comte, Fontaine l'Evêque. Anti-kle- rikalen gekozen. Namen. Namen. 5 liberalen en 5 klerikalen. Rochefort. 3 liberalen en 1 klerikaal. Jemelle. 5 liberalen gekozen. Fosses. 2 liberalen en 3 klerikalen. Dinant. De klerikalen gekozen. Philippeville. 2 liberalen, 2 klerikalen. Andenne. 2 karlellisten, 2 klerikalen. Gembloers, Ilan, Hastière, Jambes, Marien- bourg, S. Servais. Malonne, Floreffe. Overal zegepralen de liberalen. Luik. 6 liberalen, 4 klerikal. 5 social. Venders. 3 liberalen, 3 klerikalen en 3 socialisten. Seraing. Socialisten gekozen. Tilff. 2 liberalen en 2 socialisten. Herstal. 3 liberalen gekozen. Stavelot. De katholieken gekozen. Landen. 3 liberalen en 1 klerikaal. Hoei, Borgworm, Dolhain, Petit Rechain, Angleur, Andrimont. De karlellijst zegepraalt. Spa, Trois Ponts, Herve, Welkenraedt. Liberale overwinningen. Luxemburg. Arlon. Liberale overwinning. Marche. 5 liberalen en 2 klerikalen. Florenville. 4 liberalen gekozen. Bastenaken. De klerikalen gekozen. Neufchateau. Liberale zegepraal. Bouillon. —2 liberalen en 2 klerikalen. llouffalize. De klerikalen herkozen. Vielsalm, Tinligny, Virton. Liberale zegepralen. ij.isr Barbier Lesuffre Rousseeuiv mhriiviuesiirijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bil Blad verschijnt den Zaterdag van iedere „Yooie letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Bekendmakingen 20 centiemen di n 1 1 ui g y middag vrij en onderteekend toe le zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten Men wordt verzocht alle hoegenaamd® artikels uilerhjk tegen Vr,Jd^vXnde’?or<len niet opgenomen. z/,, voor Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. De Annoncen voor Belgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, arsmeac^^ --i n j 1 - -xnx, Drukker-Uitgever, ie Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. .Men schrijft in bij CAMI^ --■hm Meenen. De Reninghe. 1 liberaal, 3 onafhankelijken. Adinkerke, Hout hem, Wulpen, Raniscap- pelle, Keyem. De klerikalen gekozen. Alveringhem, Bulscamp, Coxyde, Pollinc- hove, Jsenberghe, Ooslvleteren, Nieucap- pelle, Hoogstaede, Caeskerke, S. Jacobs- cappelle, Oudecappelle, Stuyvekenskerke en Merckem, katholieken herkozen zon der strijd. Oost-Vlnanderen. Gent. 6 liberalen, 5 klerikalen, 4 socia listen. De lih'ralen winnen eenen zetel op de socialisten. Ledebcrg. 3 karlellisten, 3 klerikalen. S. Amandsberg. 3 liberalen gekozen. Wachtebeke. Liberale lijst gekozen. Eecloo. 1 liberaal gekozen. Eename. Liberale overwinning. Moerbeke. Liberale overwinning. Audenarde. Klerikalen herkozen. Selzaete. Liberale overwinning. Geeraerdsbergen. Klerikalen gekozen. Bevere. - 1 liberaal gekozen. Ronsse. Liberalen gekozen. De Raad wordt liberaal. Ninove. Liberale overwinning. Solt eg hem. 1 liberaal en 4 katholieken. Lokeren en Aalst. Klerikalen gekozen. Oultre. 1 liberaal en 1 daensist. 5. Lievens Hautem. 5 liberalen gekoz. Berchem. Liberalen gekozen. Nukerke. 2 liberalen, 2 klerikalen. Dendermonde. Klerikalen herkozen. Moortzeele. Liberale overwinning. IVelleren. 2 liberalen gekozen. Semersaeke. 3 liberalen gekozen. Overboelaere. Liberalen herkozen. Nederbrakel. Klerikalen gekozen. Cherscamp. Liberale overwinning. VEUZFLJNr-E: Thourout. Klerikalen herkozen. ‘“ankenberghe. Klerikalen gekozen. ^e!!sl. Liberale overwinning. Katholiek bestuur om verge worpen. ^nocke, Liberale overwinning. Kalho- hek bestuur omvergeworpi n. 6<>sicamp. 3 liberalen en 3 klerikalen. 8l- Andries. 2 liberalen. Oostende. Groolo liberale overwinning. Klerikaal Hamman ligt over boord. liberalen zegepralen met 1100 stem men meerderheid. AvcoappeUe. Liberalen gekozen. Heerst. —0 liberalen, 2 klerikalen. ftumpoort. Klerikalen gekozen. 6/iistei. 3 liberalen gekozen. ^liddelkerke. 3 liberalen, 4 klerikalen. inchein. Liberalen gekozen en worden de meerderheid in den Raad. beysele. Klerikalen herkozen. Ghyvei inchove. Liberale overwinning. rijke kasteelboeren en een notaris ge buisd Ghyverinchove is sedert 4a jaai eene liberale forteres. birmude. Klerikalen gekozen. 9 Liberale zegepraal. Moerkerke. Liberale overwinning. Korlrijk. Klerikalen herkozen. Bottignies. 2 liberalen, 3 klerikalen. Boetelaere. Klerikalen herkozen. F/x?) De raaj blijft klerikaal. £00. Klerikalen gekozen. Poptringhe. Klerikalen gekozen. Lijstslcmbrievenvolledige 1112, onvolledige Lijst 2. Lijstslcmbrievenvolledige onvolledige brieven stemmen gevende aan versch illende lijs ten Volstrekte meerderheid HEBBEN BEKOMEN LUKT 1. ■ÜoCiteji Ga mb re PU Pherssen Van Hcc Antwerpen. 15 karlellisten gekozen, 1 met 5671 stemmen meerderheid. Beersse. 1 liberaal gekozen. Merxplas. 3 liberalen en 2 klerikalen. Hoogstraeten. Klerikalen gekozen. Hoboken. 3 liberalen en 3 klerikalen. Turnhout. Klerikalen gekozen. CMlich. Klerikalen gekozen. Boom. 3 liberalen en 4 klerikalen gek. Buffel en Rumpst. Klerikalen gekozen. IVillebroeck. Liberale overwinning. Herenthals. Klerikalen gekozen. Gheel. De klerikalen gekozen. Limburg. Tongeren. Liberale overwinning. 5. Truiden. De klerikalen gekozen. Hasselt. De klerikalen gekozen. Maeseyck. Groote liberale zegepraal. De klerikale meerderheid valt. Montenaeken, Viegen, Velm, Halmael, Zep- peren, Vorst en Looz. De liberalen zegenpralen. Rraba nt. Brussel. 7 liberalen, 4 socialisten en 4 klerikalen. Anderlecht. —4 liberalen, 5 klerikalen cn 3 socialisten. Etterbeek. --4 liberalen en 4 klerikalen. Elsene. 8 liberalen en 5 klerikalen. Laeken. 4 liberalen en 6 klerikalen. Molenbeek. 6 liberalen, 4 socialisten en 3 klerikalen. S. Gillis. -13 kartelkandidalen gekozen. S. Joosl-ten-Noode. De karlellijst gek. Schaarbeek. 7 kartelkandidalen en 7 klerikalen. Ukkel. 4 liberalen, 3 klerikalen. Vorst. De karlellijst gekozen. Ganshoren. 2 liberalen cn 2 klerikalen. Jelte. —6 kartelkandidalen gekozen. Boilsfort. 4 liberalen en 1 klerikaal. Saventhem. Liberalen gekozen. Thollembeek. 3 liberalen en 1 klerikaal. Ternath. —2 liberalen en 2 klerikalen. Lembeke. Anli-klerikalen gekozen. Nijvel. De klerikale lijst gekozen. Waterloo. 3 liberalen en 2 klerikalen. Glabbeek. Anli-klerikaleo gekozen. Braine LAlleud. De karlellijst gekozen. Waver. —3 liberalen cn 3 klerikalen. Linialen Bierges. Kartel gekozen. Leuven. 5 liberalen en 7 klerikalen. Viest. 2 liberalen en 3 klerikalen. Thienen. Groote liberale zegepraal. Auderghem, Dieghem, Wommerson, Courl- S.Etienne, Vieux-Genappe, Orp-le-Grand en Hougaerde. Overal liberale over winningen. Hene^ouxven. j Bergen. 5 liberalen en 4 klerikalen. Charleroi. De karlellijst gekozen. Doornik. De liberale meerderheid valt. Gosselies, Quievrain, La Louvière. Li beralen zegenpralen. It. 18,17 15,53 18,03 4.37 0,49 22,04 ~,30(Adink.) 7,43 19,38 ■■N 19,10 19,lö ADVERTENTIEBLAD 18,05 (tot aan Beveron). 18,09 id. Duinkerke: 14,40 18,05 Luik. '•(‘kiivcn vnn den I.Ixorenwe^; met 1 October 1907 Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 8,03 9,53 11.55 13,44 (naar Thourout) Vertrek uit Veurne naar Duinkerke: 9,52 12,10 (Adiuk.) 14,40 18,05 20,17(Ad.) vnn den ItiiurtMpoorwvc^ met 1 October. Vertrok van VEURNE uaar NIEUPOORTen OOSTENDE: Statie 5.05 6,50 10,00 12,22 13,32 15,16 18,04 20,04 uroot ..jarkt 5j0 7 02 8,56 (Pan.str.) 10,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,09 Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,06 16,02 18 12 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,11 16,07 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE Statie 6,22 9,50 11,44 14,20 16,06 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16,12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,46 8,40 10,28 12,10 14,52 17,02 Vertrok uit Veurne naar POPEÏflNGHE Statie 7,46 10,20 14,25 Voorstad 7,50 10,24 14,29 Antwerpen. id.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 1