1000 Francs de Prix. STAD MEENEN. Francs-Tireurs Roubaisiens. GEMEENTE AELBEKE. Schietingen voor het jaar 1889. GRAND TIR De Handboog, aankondigingsblad. 3 SCHIETINGEN VOOR 1889 ZONDAG DEi\ 12 MEI Vooruit 60 frank. ZONDAG DEN 7 JULI Vooruit 500 frank ZONDAG DEN 25 AEGUST1 Vooruit 125 frank PEERDENLOOPSTRIJD. TIR DE 2000 FRANCS TIR DE 1000 FRANCS 1° Zondag 12 Mei, VOORUIT 100 FRANK 2° Zondag 28 Juli, VOORUIT 100 FRANK 5° Woensdag 18 September, VOORUIT 100 FRANK TOURCOING Pré Catelan (gehucht den koekuit). op de na kermis Inleg 7 frank. Terug 6 frank. Inleg 7 frank. Terug 6 frank. D1MANCHE 12 MAI, Dl MANCHE 14 JU1LLET, Tous les premiers Mercredi du mois Tir de 60 francs Sociëteit GUILLAUM TELL ZIJNDE AELBEKE KERMIS, Inleg 7 frank. Terug 6 frank. Inleg 7 frank. Terug 6 frank. ZIJNDE DEN GROOTEN DAG VAN ST. CORNELIUS, Inleg 7 frank. Terug 6 frank. 4° Zondag 29 September, VOORUIT 25 FRANK Inleg frank 2-25. Terug 2 frank. De President, J. NEYRINCK. De Koning, De Schatbewaarder, De Sekretaris, A. LESAFFRE. A. GEERART. T. CHRISTIAENS. Le Lundi de la Pentecöte 10 Juin. A plus tarcl les conditions et le programme. Pierre DOUTERLUNGNE. Begin om 3 uren, eindigen om 6 uren. Gewone voorwaarden. Zonder peloton onvergeld. Zooveel vogels als schutters, oppervogels medebegrepen. Inschrijving van 11 4/2 tot 1 ure. Inschrijving van 12 4/2 tot 1 4/2 ure. Gewone voorwaarden. Onmiddelijk na de laatste schieting Ch. Ghesquière. - Victor Pype. - Fideel Woestyn. Polydore Leger - Theophiel Schouteten. - Ed. Tanghe. Ch. Winne. - Adolf Debacker. - Pierre Vandenbulcke. miMQOT De inschrijvingen zullen plaats hebben in het lokaal bewoond door J. RAEPSAET, In Den Hert om 3 uren namiddag, en te eindigen om 6 uren. Alle andere conditiën als gewoonte. IV. B. De pers is afgelegen SO minuten van «ie statie Lauwe, en XO minuten van «ie statie Aelbeke. A. LA PERCHE. Pour la Commission:

HISTORISCHE KRANTEN

De Handboog (1889) | 1889 | | pagina 3