AANGIFTEN DECLARATIONS L'Éditeur du «Handboog,» a l'honneur d'informer le Public, qu'il réserve une place dans son journal, pour des annonces commerciales et autres. BERICHT. De Uitgever van «de Handboog,» heeft de eer u aan te kondigen dat er altijd eene plaats in zijn blad zal ten dienste zijn voor bekendma1-' gen van allen aard, aan 1 fr. het honderd. AYIS. a 1 franc le cent. De Handboog, aankoiidigingsblad. STAD WERVICK. LUISTERRIJKE GAAIBOLLING GEGEVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ DE 001EVAARDERS ter herberg DE KAT, bewoond door Charles Bousse OF» ZONDAG 19 MEI I BH!» 55 Fr. vooruit in prijzen en premiën Charles CATRY, Niéuw-straat, Wer- vick, heeft de eer de Ileeren Liefhebbers van den handboog bekend te maken, dat zij bij hem BOOGPEZEN van de beste hoedanigheid kunnen bekomen van fr. 5,50 tot fr. 6,00 per dozijn. Hij durft verhopen, door de goede kwa liteit zijner koopwaar en de geringheid zijner prijzen, de voorkeur uwer orders te winnen. om te brouwen volgens den inhoud der roerkuip en de hoeveelheid meel in het fransch en in het vlaamcsh te verkrijgen ten bureele van dit blad o FABRIQUE MAGASIN DE MEUBLES DE REYNAERT-MORRE AVIS J'ai l'honneur d'informer le public qu'on trouvera dans mon magasin un grand choix de MATELAS et TRAVERS1NS en ZOSTÊRE FL0C0N, aux prix modiques comme suivent iv® 3 ia. ta. a :to fr. RAPPEL. Les personnes qui désirent faire insérer dans mon journal, des annon ces de tirs ou autres sont instamment priées de bien vouloir me les adresser avant le Mercredi-soir. pour brasser, d'après la capacité de la cuve matière et quantité de farine. En flamand et en francais, EN YENTE AU BUREAU DU JOURN AL, De inleg is van 1 fr. 30 cent. voor 2 bollen eu voor ieder kleinen afgebolden volgel zal men 2 franks terug ontvangen, de oppervogels medebegrepen. De Inschrijving zal plaats hebben in 't lokaal van 1 tot 3 ure nam. De bolbaan is overdekt. RUE DE LA LYS, IS, A WEBVICQ IX» 1 >luteliiK et Traversiu u S3 fr. IX» 3 ia. ia. a SO fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Handboog (1889) | 1889 | | pagina 7