ISsMlB füliïüS^ss SgSjëss erafit=i&ssS E£“SS"“'" jS=55EE MsgMs s==s la Il-Xu, „„.«I,™ .u I. enniraloia .lad U ri.1 depoiilari. tan in.llli?belota dele geialieerda n. r...:. -U—.i..„ a. sitim i=sBfB= éSSSESïiè® u.xhï.“x s.es£r.ujxr ;s^=s5=s-=s ÉÉs ssSss AnlaSS fc„ SSXiïïi. ■J n. De lenigkomu nil Karluk 0«r U>4nrt?4e>tuMM<rigU'l'om°d“iMera Vm £ïïsi’»s~‘«"= =-SS=S^‘*-- SsiS-SïS^Ë ALGEMEEUE TYDMCU. II. CdMcp, paswor loBalaeamp. U puloor beMend »w> Diupidi- IsM.EdraandMrappe. uembjKlor illikr, =S'HS==S“ lie &j”ata*'dcerijk déó Oil tempi tjndi, hebU *>r>e appe telleer, pturn- Be volgende onderwytere ten lei de* aed wegolilcn B. DOKTBAk’E. h’"- Gedaan w Loa dan S5 febty I860 II. 1. CBOIGXT. Copie de«r «Mr at MM ball tier «1 Ingnllg Iranct men Hal kanloor der betalingen U open le HoogiUede ^»3a=“- Caduen le Loa den 3 maart ISCO. U. A. CBOIGNT. tea, dan 4 Hoen i860, ^,Sïï! S'Li’ai'i".®.': Ita «na boni LnuJi uiUluileljk roar mciikeai,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1860 | | pagina 3