z. c-t IAJO j ^^'*-cJ-t-dLi*cï-b-^. sid&zz^ V-t- Xs^t 'i$UtsC4sL't--iJ^U_. ^LOC-4~~ -£-^-t. *ts~<3-Z-i. 'ZM-t/ fct c^~ ^o-o -e-£~t-< -&o-d/cL CX&uz. C~ '*^^^<-^^0^9/. </C£L IZ4-1&- 'AC^CC</^ ^cMc/- ''tz/~o*zz-d^L^Z) y*L<i*<*t'ryust>i a-ih. '.^t^1,Slz*z.- c&b^Ldzzt JU-'f t'U-eJ-t'OIz^-C l4-^ -C&^t.- ■&-4 <U-ti^Z4__ *y \JAJLAsvis'TsyïJL JJo. d, ^4 <4L ^C>czfT^-C^êc^/ d-^-t- &h- crrfo.. A. -X o, '"V ""\-'V "V - O. 'X, "V "V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Poperinghenaartje (1915-1918) | 1917 | | pagina 4