LJit't Diksrnuidsche 'it 'tVeurnsche Uit 't Nieuwpeor Verderuit de Provincie TFOTOON STEL* -!N<5- PRIJSKAM? VOOR PAARDEN 5000 Fr. prijzen en eeremetalen. UIT VEURNE OUDERS UIT VEURNE-AMBACHTi Vakschool St-Idesbald GEHEIMZINNIGE VERDWIJNING TE SINT-IDESBALDES WULPEN DE PANNE KOKSIJDE GEWESTELIJK GEITENVERBOND V eurne-Diksmuide- Nieuwpoort. &!j 6. FRERE.E!eclrïC!leü.RenïR08 UIT DIKSMUIDE IJSKASTEN LEISELE WULVERINGEM-VINKEM HOUTHULST ÉMIMHiBIflMllflfi UIT WERVIK JPAARDENK0ER3 Poperinge. KAARTEN OP VOORHAND STEDELIJKE ZWEMKOM IEPER UURROOSTER UIT MEENEN UIT NIEUWPOORT STADEN MEULEBEKE GELUWE BONS VOOR HUISHOUDE LIJKE HERUITRUSTING DER WERKNEMERS GELDIG der reelssea Y en Z, Notcraeefe Aankondigingen een zeer goed en kloek HOFSTEDEKE EEN WOONHUIS EEN PARTIJ WEIDE EN ZAAILAND EEN PARTIJ ZAAILAND WELGELEGEN CRÊMERIE EN CAFÉ BRUTALE AANSLAG TE MIDDELKERKE BIJ DE RIJWIELHANDELAARS kM Bladzijde 4» HET NIEUWS VAN DE WEEK i> Sww LANDBOUWCOMICE VEURNE van het Belgisch Trek ras, uitgegeven door het Cornice Or WOENSDAG 17 JULI 1S46, te 11 u., In de Lindendreef te Veurne. 1® Prijskamp: Hengste veulens ge boren in 1948: 190, 75, 60, 50, 50 fr. i 2® Prijskamp: M:rrieveulens gebo ren in 194S: 100. 75, 60, 50, 50 fr. 3® Prijskamp: Hengsten geboren ln '1945: 120, 100, 75 fr. 4® Prijskamp: Merriën geboren ln 1945: 150, 125, 100, 75, 50 fr. 5® Prijskamp: Merriën geboren ln 1944: 150, 125, 100, 75, 50, 50 fr. 6» Prijskamp: Merriën geboren in 1943: 150, 125, 100, 75. 50, 50 fr. 7» Prijskamp: Merriën van 4 j. en Sneer: 175, 150, 125, 100, 75, 50, 50 fr.' I 8» Prijskamp: Loten van 2 Merriën (van 3 jaar en meer van denzelfden eigenaar: 175, 150, 125, 100, 75 fr. t Zie verdere schikkingen op aan- plakbrieven. ZONDAGDIENST Dokter E. Van Hes, Statl-eplaat®. Apotheker Trypsteen, Zuidstraat. BURGELI.ÏKE STAND Huwelijksafkondigingen: Defoer Robert, metaalbewerker, Oostduin- kerke en Delanghe Godelieve z. b. Veurne. I Huwelijken Mouton Daniel, han delaar, Veurne en Trybou Simonme, Veurne, Gen on Fernand, kleerma ker, Veurne en Daquidt Yvonne naai ster, Veurne. Verminck Altorecht, Visscher en Pollevydt Irene, Veurne, Geboorten Vandenbussche André, s. v. Georges en van Dsmeester Mar tha. Veurne, Koksijdesteenwcg 82. De Bondt Freddy z. v. Frans en van Spilthooren Denis®, Koksijdé. Pauwels Lucien z. v. Cainiel en van De Blook Georgette Zuidstraat, 27. De Grave Jacqueline, d. V. Raphael en van Dewael-e Ester, Eggewaarts- kapelle. Jonckheere Anna d. v. Robert en van Philippe Francois®',' De Panne. Overlijdens Missuwe Alf O ns, C7 j, oud, echtg. v. Plancke Octavia, Klokhofst'raat, 66, Vëürhe. De Leeuw Bertha, 47 j. oud wed. v. De Waele Philènion, Adinkerke. De- Wulf Mamïx, 12 d. oud, z. v. Marcel en van Creipmerye Marguerite, Pan-, inestëeriweg, Veurné. Maaöu Ed- imondus, 78 j. oud, wed. v. Fftcön Sii- vie, Houtmarkt. 1, Veurne. STAD VEURNE TE BEGEVEN Een plaats van TIJDELIJK WERKMAN. Aanvra gen in te dienen vóór 17 Juli 1946. ®e voorwaarden liggen ter inzage op hei; Sekretariaat. Veurne, den 2 Juli 1946. De Sekretar'Ls, De dd. Burgemeester, J, Huyghe. (C 54) H. Blanckaert. DE HEER FLOR NT BRAEM. VAN ADTNKFRKE, KONING VAN DE KWEEKERS VAN REUKERWTEN STADSGENOOT GEORGES BEDEKT AAN DE EER! Zaterdagnamiddag 29 Juni 1.1. werd 4e Brussel in de Orangerievan den Botanischen Tuin de iï" tentoon stelling van de Nationale Maatschap pij van de Reukerwt geopend. Tal rijke bloemenkweexers uit ons land e.i uit d'.n vreemde hebben mede- geholpen tot het succes van deze tentoonstelling. D: Heer Fl. Braem, van Adinkerke, foe.twam den Eertprijs van Hare Ma jesteit Koningin Elisabeth, met g-e- ■hikwenschen van de jury en mag dus •wel terecht de Kening van de Kwee kers der Reukerwten genoemd wor den. Tevens bekwam hij nog ver scheidene- eerediploma's met vazen irn.et reukerwten, namelijk met de VazenMrs Robert Bolton. Teil Tab en Duchess of Gloucester. Onze stadstoinbouwkundiee Heer Georges Beiert, die dit jaar voor de c.rste maal in zijn leven reukerwten kweekte, werd door enkele vrienden gepraamd, ook deel te nemen aan deze Internationale Tentoonstelling. Met de bloemen van slechts een vijf- rtrt-al struiken, trok Hr Bedert naar Brussel en bekwam er voor tientallen ervaren kweekers een Diploma niet 'Gouden Medaille van de Nationale ■Maatschappij en qeiukwenschen van de jury (9e prijs). Daarmede beeft Hr Bedert bewezen een eerste rangS tuinbouwkundige te zijn en in de etadshovingen de rechte man op de rechte plaats te zijn! - Wij wenschen beide laureaten har telijk geluk met de bekomen uit- elagen en hoprn dat «Koning Braem». Bamen met zijn vriend Bedert r.og menige prijzen in de wacht mogen Blenen in de volgende jaren, dit onze streek ter eer-e: Tapper. VINKENZETTINGEN Uitslag der Zetting van Zondag voormiddag (29 vogels). 1. Marqui, Dé Burvraeve L. (442)2. Lebrus, Mevr. Gerry (401); 3. Pros Schctteye U. (387); 4. Ismace, Carna J. (380); 5. Pétrus, D«vlnck I. (348); 6. Omer, Desaever O. (342); 7. Koningske, De Poorter (342); 8. Omer, Huyghe .T. (332): 9. Octaaf, De Burgraeve B. (331); 10. Marieke, De- corte E. (329). Uitslag der Zetting van Zondag namiddag (20 vogels). 1. Omer, De saever O. (379); 2. Marqui, De Burgrae- ve L. (368): 3. Plno, Jonckheere C. (335); 4. Koninerkë, De Poorter L. 5, Nereus, Rooms C., (300); 6. Gaai, De- hnese Ph. (283); 7. Maloor, Jonkheere C. (267); 8. Ignnee, Cerna J. (246); 9. Oké. Rooms C. (134); 10. Leonard, Boe- ve H. (119). UITSLAG VAN HET ZWEMFEEST Ondanks het goeie weder, was er maar mat'ge belangstelling. Oclt de organisa tie liet t" wenschen over. Geen enkele maal werden de officieel» tijden, dooi de zwemmers verwezenlijkt, aangekon digdAlzoo waren de toeschouwers en kel getuige van het zwemmen, maar wisten zc zelf niet wt? er "ewo-nnen ■^had. Hieronder de uitslagen: 50 m. vrüe zwemwijse-, kadetten-jon- yens. 1. Gene Willy in 54 sec.; 2. De- cock Fernand; 3. Vandenbussche Hugo. '4 finale 100 m. borstcraiol, heeren beginnelingen: 1" Reeks. 1, Huys Ja cques in 1,28 m.; 2. Callewaert A. in 1,31 m.; 3. Malfait A. ln 1,36 m. 2" Reeks: 1. Lagae G. in 1.25 7/10 m 2. Moncarey Yves in 1,26 7/10 m.; 3. Stepman Pol 'in 1.27 1/5 m. 3" Reeks: 1. Delev P. in 1,13 5/lOm.; 2. Vandermarliere F. in. 1,17 m.; 3. Van Wezemael in 1,24 m. y, finaal 100 m. 1" Reeks: 1. Lagae Gust in 1.22 m.; 2. Hm's in 1,26 m.; 3. Callc-waert A. in 1.28 1/10 m. 2" Reeks: 1. Deley Rob. in 1,16 m.; 2. Vandremarlier Fer. in 1.21 m.; 3. Van Wezemael in 1,23 5/10 m.m Finaal: 1. Deleye Rob. in 1.17 1/2 m.; 2. Vandermarliere Fer. in 1,19 1/10 m.; 3. Lagae Gust. in 1 21 4/5 m. J4 finale 100 ra. schoolslagkadet.ten. 1" Reeks; 1. Vandermaelen Alf. in 1.46 m.; 2. Vanderelst H. in 1,48 2/10m.; 3. Dutron M. in 1.58 n. 2' Reeks; 1. M-estdagh M. in 1,34 m.; 2. Vanderbek» R. in 1,35 2/5 m.; 3. Vanoottelberghe R. in 1,39 m. Finaal. 1. Vandermaelen Alfons in 1.31 1/5; 2. Mestdagh Michel in 1,35 m.; 33. Vanderbeke Roland in 1,38 1/1Ö m. Finaal 50 m. borstcrawl, meis-es. 1. Vsnraes Christians in 36 2/5 sec; 2. B'HeeSelee» Gladüs ln 45 1/10 sec; 3. Callebaut Yvonne in 47 3/10 sec. ■y Cnale 100 m. schoolslag, daw.es. 1« Reexs; 1. Beernaert Marcella in 1.54 3/10 m.; 2. Heyndrikx Hilda ïn 1.55 m 3. Clsrijsss Jacqueline in 2 m. 2' Reeks; 1. Dewaele Eleonoré tn 1.50 m.: 2. Olive Thé-èse in 1.53 m.; 3, Hautekéete Fernande in 2.04 m. Finaal. 1. Dewaele Eieonor.e in 1,50 m.; 2. Olive Thér'èsë in 1,54 m 3. "Beernaert Marcella in 1,57 m. finale 200 m. Schoolslag, lieeren. 1* Reeks: .1. A!goed Rom. in 3,21 3/5 m.; 2. De Wittevrongel Etienne in 3.26 m.; 3. Vanderbeken André in 3,29 m. 2- Reeks: 1. Coopens Prudent ln 3,27 m.; 2. Gheys Maiurice in 3,29 m.; 3. Vanoverbeke Roland ln 3,31 m. F'naal: 1. Vanderbeken A. in 3,21 m.; 2. Algoed Romain in 3.32 1/5 m.; 3. j De Wittevrongel in 3,35 m. Finaal 100 m. borstcrawl, jongens. I 1. Rlngoir Michel in 1,19 7/10 m.; 2. De - Saedeleer Frans in 1.23 m.; 3. Vanghe- luwe Jacques in 1,31 m. '4 finale 50 m. schoolslag, meisjes. le Reeks: 1. Callebaut Yvonne in 45 sec 2. Dhooghe Jeannine in 46 7/10 sec.; 3. Lagae Christiane in 55 sec. 2-' Reeks: 1. Beys Liliane in 43 3/5 s.; 2. Vanraes Christiane in 45 6/10 sec.; 3. Van Nieuwenberghe Maria in 46 see. Finaal: 1. Bays Liliane in 43 5/10 sec,; 2. Vanraes Christiane in 44 sec; 3. Cal lebaut odelieve in 44 1/5 sec. 100 m. borstcrawl, mes1. Dupont Yolande; 2. Lemaire Marie-Jeanne; 3. Desmidt Denise. 100 m. rugslag, heeren: 1. Lagae Gus- taaf in 1.30 m.; 2. Kerkvliet' Jan in 1.41 8 '10 m.; 3. Vercautersn HU. in 1.42 m. 100 m. schoolslag, heeren: 1. Vanden bu=sche Hugo; 2. Vanelslauder 'Fernand; 3. Vandenbussche Roger. ;4 finale 50 m. vriie zwemwijze, hee ren van Veurne. 1» Reeks: 1. Calle- meyn in 43 2/5 sec.; 2. Decorte in 45 sec.; 3. Bouserie in 50 sec. 2» Reeks: 1. Debacker ln 48 sec.; 2. i D'Hêspeel in 53 2/10 sec.; 3. Kesteloot in 1,03 m. Finaal: 1. Debacker Roger; 2. Cale- meyn Julien; 3. Decorte Julien; 4. Bou serie Georges. Beker gewonnen doo: Z. N. Aalst. Beker voor Veurnsche groepen werd gewonnen door K.H.S.G. wat vangt g® aan met uw groot geworden jongens? Weet tr, dat de toskomst van vel-sn onder U, alleen verze kerd word; door een degelijk TECHNISCH ONDERWIJS? Wil uw jongen mecanicien, moto- rist, draaier, elsctricien, schrijn werker of meubelmaksr worden? Hij kom?, na zijn schooltijd, op 12 September naar de te Veurne, om er den grondslag te leggen van zijn latere vaardigheid en van een schcone toekomst. Inschrijvingen eiken Woensdag voormiddag, van 10 tot 11 u., op de Vakschool, Pannestr. 54, V-eurne. HET BESTUUR. NIEUWE UURTABEL VAN DEN TRAM VEL'RNE-DE PANNE EN OMGEKEERD Vertrek Veurne-De Panne: Te 5.00 u., te 6.10 u.. t? 6.22 u., te 7.10 u. Verder telkens 10 minuten na elk uur tot 20.10 u. laatste tram. Vertrek De Panne-Veurne: Te 6.40 U., i® 7.40 u. Verder 20 minuten vóór' ieder uur met laatste tram te 21.40 uur. VINKENZETTING Op Zondag 7 Juli Groot® monster- retting van vinken, begin om 4 uur stipt in de Sasstraat. 1250 fr. prij zen. 100 fr. aan de maatschappij met '10 leden veistkom»nd. 100 fr. aan de maatschappij met 20 leden en 50 fr. tian de maatschappij met het meest petal liedjes. >èA»yt De genaamde Loup An-drée. .bo tten te Brussel d::n 7 April 1926, Van Arteveldestraat 100, en thans verbllj- wende te St-Idesbaldes, is vermist se dert den 23 Juni 1945. Hier volgt haar persoonsbeschrij ving: gestalte 1.62 m., licht kastanje bruin haar, bruine eogen, ovaal g-e- Richt, gekleed met roestkleurige vest «n Jblau-we rok, bruine iedere»» schoe nen met liem, tasch in bruin leder- met riem. Het onderzoek in de diuinen heeft inicts opgeleverd; er zijn t n ver moedens b; treffende de oorzaak van jjt verdwijing. niet meer doen antwoorde hij en peinst ge missoliie-n. dat ik al oud ge noeg ben om gansche dagen bij de stoof te zitten Dat we te Wulveringe-m een inwoner hebben die bijna een eeuw oud is, nog' kan spitten en per ve-l-o rijden, is zeker wel een unicum 1 Paardenfeest van de Veurne-Ambachtsche Boerenjengd. Op Zondag 7 Juli aanstaands, om 3 u. op die weiden bij de hoeve van Heer Georges Lammerand, Groote Demonstratie met 60 zware paarden en 190 B. J. Bers. Prijskaarting. Op Zondag 7 Juli zal een groote prijskaarting plaats hebben bij André Bousssmare. Er zijn 1000 fr. prijzen. Te 18 u. zal begonnen worden. Het huis is gelegen Kerlstraat. dicht bij de St Pieterskerk. De Pierre Sorellaan. Onlangs heeft de Nisuwpoortlaan den naam van Pierre Sorellaan ge kregen. Dit is als aandenken aan den. Koksijdsohe held, omgekomenin een concentratie-kamp in Dnitechland. Daar Pierre Sorel tolbeambte was, en in de Nieuwpoortstraa't het kantoor der toldfenstni gevestigd 19, werd de ze straat genomen om van naam te veranderen. Heropening van Hotel du Casino Met veel vreugde vernam onas be volking de heropening va;n het ino- der-ingericht Hotel du Casino Estti paar maanden geleden moest de uit baatster Mevr. Dslerue d-eze inrichting sluiten. Als reden werd incivistne opgegeven. Deze sluiting beteekende voor ons badplaatsje een groot verlies, daar dit Hotel bij die bezoekers als •eerste-rang Hotel aangeschreven staat, en de gewone klientsel dan naar een tale aftrek voor de gemeente. Gezien nu de reden ongegrond is, kon verleden week weer de deuren geopend worden van deze prachtige inrichting, hetwelk een vreugde ont haal verwekte bij onze inwoners. Nu kunnen we tenminste op een prach tig seizoen tegemoet zien. Tuinbolling. Bij Camille Lanoys had ter gele genheid van de kermis een tuinbolling plaats. Een 60-tal deelnemers waren opge komen en het was Alois Pijlyser die den eersten prijs bemachtigde. Ver der André Vandienbroucke, Decous- semaker, Jerome Kint, Isidore Cha- mon, Maurice Duyck, Charel Mees ter man en Albert Kesteloot. De prijskamp op den vogel pik le verde volgende uitslag Lucien De backer, Manten Piere, A. Deburghrae- ve, F. Verhelst, Maurice Dog-riek en Albert Duma,ret. Overhandiging van het Vaandel. Zondag 30 Juni had die plechtige overhandiging van liet vaandel aan de Verbroedering van den, Weer standplaats. Te 10 u. werd een mis opgedragen1 voor de Belgische en Geal lieerde gesneuvelden van den Oorlog Daana werd de vlag gewijd. Te 11 u. werd aan het gemeente huis de vlag overhandigd door Ma joor Laenen, aan Voorzitter Adolf Vandiamme. De H. Laenen nam ver volgens het woord. Daarop vroeg de heer Vandamme een minuut stilte en bedankte de aanwezigen, waaron der Kapitein Dagroote, en verder Bur gemeester en Schepen en de Politieke Gevangenen. Daarna had een bezoek plaats aan de krijgstoerkhoven waar bloemen neergelegd, werden. Aan het gedeuk te-eken der gesneuvelde Koksijdena ren werd een doodenhulde gebracht en bloemen neergelegd door de heer Buirtgemeestsr en door het zoontje van den overleden politieke gevan gene, Pierre Sorel. Deze gToo-tsch-e plechtigheid werd besloten met een défilé voor het ge- ander badplaats ging. Het was een to- meentehuis. Het Gewestelijk Geit/nverbond ging op 24 Juni 1.1. over tot de aanstel ling van een een nieuwen voorzit ter, in vervanging van den Hirer J. Maes, gewezen Kamerlid en Arrondis sementscommissaris, die ontslag nam. Als nieuwe titularis werd aange duid de H:er Dr Veearts M. Sobry, Senator. Deze keuze zal voorzeker met op recht genoegen begroet worden door de talrijk»?' geitenkweekers, die in Se nator Sobry den onvermoeibare wer ker en gezagvollen verdediger zien van hunne belangen.' W»:- wenschen hem dan ook van harte een vruchtbaar voorzitterschap in deze vereeiiiging, wel wetende dat hi.i de man is in de streek om overal waar het past de landbouwbelangen var het past d»? landbouwbelangen dus ook den geiten-kweek ten ge rieve -van de werklieden te behar tigen. ELECTRISCHE MOTOREN tot zijn altijd voorradig 10 PK. Tel. Ocstvleteren 8. (180) Ook nc-g verschillende grootere. HIS MASTERS VOICE VERDEÊLER: V. DE CORTE-VANDEN BERGKE leperstraat 102, Poperinge. (190) Meisjes- en Huishoudschool. Hot feest in d-e aangenome Meis jes- en Huishoudschool op Zondag 30 Juni 1.1. is wonderwel gelukt. Het was voor een overtalrljk publiek, zoowel van omliggende gemeenten als van L.isele zelf. dat de scholieren, zco de kleine als de groote, de ver schillende punten van het program ma met smaak uitvoerden. Hat hand geklap en het «bis «-geroep waren daarvan het duidelijk bewijs. Hartelijke geluk wenschen en dank aan h»:-t Onderwijzend Personeel en Leerlingen De tentoongestelde werken van de leerlingen der huishoudschool wek ten veel belangstelling en zijn de beste reklaam voor de school van Leisele. Muzickjnbilarlssen aan dc eer. Morgen Zondag komt Leisele nog maals aan de beurt en waar de feest viering van Zondag j.l. nog niet hesle- maal uitgestorven is, daar hebben we ditmaal liet Muziek dat viert. Jerome Butstraen, ondervoorzitter der maatschappij, viert er zijn 60 ja ren spelend lid, en Jules Maelstaf en Blanckaert August willen er ook nfc-t bij onder dO'en en gedenken hun 50 jaren trouw zijn als muzikanten der- zelfde vereenigimg. Te 10.30 is er een H. Mis van Dank zegging voor de Jubilarissen. Daarna worden ze door hst Gemeentebestuur op het Gemeentehuis ontvangen en vergast op den eerewijn. Medaljes worden er h:m ook uitgereikt en 't Muziek brengt z'n trouwe confraters dan een concert ten beste. Pijnlijk Ongeval Zaterdag, 29 Juni 1.1. toen Marcel Dennequin huiswaarts keerde werd hij ,;oo ongelukkig door een Auto aan gereden dat hij met eene diepe won de aan het hcol'd on een erg gekneusd been bleef liggen. Na eerst verzorgd geweest te zijn door Dokter Rathé, werd hij naar de kliniek van Dokter Den-ecker te Veurne overgebracht. Zijn toestand ls bevredigend. We wenschen hem spoedig herstel. Van 't taaie ras. E?n der oudste fietsers van ons land is zeker wel Theophie-1 Blaevoet, van 't Zwaantje te Wufveringem. Ge boren in 1852, is hij thans zijn 95» jaar ingetreden. Wekelijks rijaib hij n-og per fiets naar de plaatse om zicir te laten scheren en onlangs ont moetten wij liem nog op de groote baan Veurne - Adinkerke, alwaar hij een bszoek ging brengen aan zijn zoon. Tbso-phi?! Blaevoet eerde eerst fietsen op 66 jarigen ouderdom. Veel moeite heeft hij er niet voor gedaan. Hij plaatste zijn rijwiel tegen een verhoogd voetpad, zette zich op den zadel en ging er van-door. Dagelijks werkt hij nog in zijn hof en toen. hij eens bezig was met spitten en zijn zoon hem de opmerking deed maar vader, ge moet toch zulk zwaar werk APOTHEKLRtóDIENST Apotheker H. Bruneel, Gr. Markt. BURGERLIJKE STAND Geboorten. Lauwers Mari-ette, d. v. A-drianus en Symoen Alma. V-srslyppe Monique, d. v. Jean en An- toine Antoirj'.ttè (Staden). Ver meulen Saskia, d. v. Adelson en wer- brcuck Maria. De-kien D;nisè en Michel, z. en. d. v. Cornelius en De lacroix Maria-Magdalena (Vladsloo). Tanghe Roland, z. v. Marcellus en Degrys-e Marguerite tKortemark). Baeki:landt Paul, z .v. Jozef c-n Naessens Ivonna (Koekelare). Dar ras Roger, z. v. Joris en Vermeulen Rosette (Koekelare). Hoedt D:- nise, d. v. Ludovicus en Dequidt Ju- ian<a (Psryiize). Overlijdens. Desodt Theophile, 83 i., echtg. v. Dumolin Maria, Ditclerck Dirk, 8 d., z. v. Lucien en Beele Jeanne. Dewulf Aloïs, 91 j., wed. v. Rosseeuw Leonie, Tuinwijk. D/kien Michel, 4 d., z. v. Corne lius en Delacroix Maria (Vladsloo). KINEMA'S Onze Kring, Wilgen-dijk: Spook te Koop met Robert Donat, Jean Parker Star Volo in 3'24"; .2 Vichte. 4" Koers: Prijs der Weegplaats: 1. Sur prise VIII in 3'44" 2/10; 2. Sire Mon- dale; 3. Pascal; 4. Alglon. 5° Koers; Prijs der Stad Mksmuide: 1. Quick Star ln 3'45"; 2. Ven Madden; 3. Consul Madden 4. Star de Wynckel. 6" Koers: Priis Racanado: 1. R'becourt D. in 3'34" 5/10 2. Ophorta 3. Perielès; 4. Ultrotte. Aangekondigde koereen: Zondag 21 Juli en Donderdag 25 Juli. beiden ln de week van Diksmuide-Kermis. Ongeluk. Dé genaamde Eure-le CUristiaen, 19 J. oud, wonende te Houthulst, stu dent aan het College, te Rbeselare, werd al spelend cp de kos-r ten gronde geworpen. Hij werd. aanstonds naar de kliniek overgebracht, alwaar hij- in de zwarte kamer mdsnsebracht werd. Een eerste onderzoek gaf als re sultaat een schedelbreuk doch -niets is bepaald zeksr. Paardongeval. Woesdag laatst, had het paard va» Bewilde Marcel zich los getrokken en was op hol geslagen. Na een verwoede achtervolging kon hij tót bij het peard komen, d-cch juist toen hij h;t wilde pakken, sloeg het dier met de achterpoc-tcn in de maag van eigenaar. Hij werd bewusteloos naar de kliniek gevoerd. Het verslechte' zoodanig dat hij 's namiddags naar de kliniek van Ree&elare werd over gebracht om geopereerd te worden. Haast en spoed is zelden gced. Donderdag voor middag, 27 Juni, kwam Debfuyne Y. in het hennen- park gslocpsn, viel voorover op een rechtstaande- ijzersta-ak, zoodat al het vleesch, alsook de spieren van haar been werden afgerukt. Zij werd aan stonds n-aor de kliniek van Itoesdlare overgebracht. Fietsongcval. Woensdagavond kwam de kleine André va.n Brabant, uit de openstaan de poort van zijn ouderlijk huis ge- loopen, en kwam tereclit onder een fietser. Hij werd gevat door die pedaal. De bijgeroepen geneesheer stelde beenderbreuk vast. Geboorten Debaes Franqolse, d. v. Maurice en Delbecqu-e Simon- ne. Devos Willy, z. v. Romain cn Flamsnt Marguerite. Marescaux André, z. v. Maurice en Mauwers Anna. OverlijdensCornette Louise, 63 j., d. v. van Fidéle en Dessauvage Sophie. Denys Alphonsina, 67 j. wed. van Derumaux Jules. Huwelijken Feys Jules, vlas- we-rker en Debrabanid-ere Elza, Fbw., beiden te We-rvik. Mahic.u Valere, vlas werker en Durnez Mod-leine, huis vrouw, beiden- te Wervik. Staelens Jules, dekker, en Wulstecke Zoë, her bergierster, beiden te Wervik. Van- den Broucke Ronald, handelaar, en Bossohaert, Marie-Louise, z. b. beiden te Wervik. Leoompte Eugene, poli tieagent «n Lesaffre Maria, z. b. bei den te Wervik. Huwelijksafkondigingen Mal- schaert Jacobus, scheepboot-kapitein, te Dortrecht (Heil.) en Verva-eke Simonne, z. b. te Brugge. DIJIVENPRIJ S VI»U CHTEN Maatschappij De Volksvrienden bij Vervaek? O.: CREIL: 1. Hollebeke M.; 2. Robaeys E.; 3. Va.ndevyver R.; 4. Vandamme L. 5. Schotte R. ARRAS, oude: 1. Breine M.; 2. Blan ckaert J.; 3. Lefebvre G.; 4. G003 Cb.; 5. Desoete. J. ARRAS. jongen: 1. Verscheure G.: 2. Lelebvre G.; 3. Vandamme L.; 4. De soete J.; 5. Vandenitte O. Maatschappij De Toekomst bij Schoonaert O.: DOURDAN: 1. SaivazJn E.; 2. Debac ker Ch.; 3. Vantomme A.; 4. Vanden- bulcke o.; 5. Provoost A. CREIL: 1. Hollebeke Gebr.; 2. Debac ker G.; 3. Leleu E.; 4. Depuydt R.; 5 Delmotte A. ARRAS, Jongen: 1. Bouchaert P.; 2. Galloo L.; '3. Maresoaui: J.; 4. Serruys D.; 5. Bouchaert P. GELUKWENSCHEN In hst uitgansexamien in de- Nor maalsohcol te Torhout heeft den heer Raymond Devos het einddiploma van onderwijzer veroverd. Proficiat. In het Muziekexainen ven het 1° jaar lagere graad voer de Jury van Gent slaagde mejuffer Solen ga Ver- vaeke met groote onderscheiding. KLOK GEBARSTEN Naar we vernemen is er een barst in de St M&d-ardusklok wat bij haar terugkomst uit Duitscland niet besta- tigd. werd. Anderzijds meld men ons dat d? barst t?c plaatse zal kunnen tosgegoten worden. BOND DER GETEISTERDEN De bond der geteisterdsn van Wer vik en cmliggsnoe maakt bekend, dat de bijdragen als volgt gewijzigd wer den. Be basis dar bijdrage blijft 20 fr: en het maximum wordt op .100 fr. in piaats van' 250 fr. tsruggobracht. Niet aangesloten gete-isterden die willen aansluiten kunnen zich aanmelden cp het Sekretariaat Groenstraat, 33, Wervik. DE GROOTSCHE H. HARTVIERINGEN De bloemenhulde was evenals vori ge jaren een buitengewoon Sukses. In den voor- en namiddag greep de hulde der schooljeugd en veel parti culieren plaats. In den huidestoet welke 'savends door de bijzonderste straten, vielen naast de verschillende gro?.peeringen, Clubs,muziek-en, de af gevaardigden van de verschillende wijken van stad bij zender op. Na het neerleggen van de tuilen door deze maatschappijen en afgevaardigden troonde het H, Hart als cp eun berg bloemen. Na het plechtig Lof, waar E. P. Allexm-eersch die het triduum gre-dikte een gele'-enheidssermcen ield, hernieuwde de Burgemeester in naam van de Wervlksche bevol king de toewijding van de stad. aan het K. Hart. PENSIOENKAS CHRISTEN WEEKERSVERBOND De personen geboren in de maand Juli worden vriendelijk verzocht hun bijdrage te storten in het Bureel dér pensioenkas, Duivenstraat, 80, bij Re- mi Delva 's morgens van 9.30 tot 11.30 u. NAKLANK DER FEESTEN IN DE MAGDALENASTRAAT Onder een blakende zon en groote volkstoeloop grepen Zaterdag, Zondag en Mhamdag allerlei feestelijkheden plaats. Een hoogtepunt evenwel was verleden. Maandagavond het optreden van de Werviksche Nachtegaaltjes die voor een meer dan 1000-k-oppige menigte een buitengewoon sukses hebben behaald. CONGRESSEN Zaterdag en Zondag toeJco-mende zend de C. V. P. van Wervik een flin ke afvaardiging naar het 2» Congres der Volkspartij welke te Brussel ge houden wordt. Anderzijds wordt ons gemeld dat 14 Werviksche arbeidersvrouwen aan die oonigreszittlngeri en Jubelvieringen van de Christen Arbeiders Vrouwen gilden Zondag aanstaande te Brus sel deel nemen. GAAT JEF DEMUYSERE WEEROM KOERSEN Er zijn den 1-aatsten tijd allerlei geruchten in omloop geweest volgens dewelke den Wervikschen krachtath- leet JefDe-muyssjre zijn heroptreden zou doeij bij de veteranen. We -kunnen mét zekerheid zsigigen dat er vam Jef zijn heroptreden v'oor- loopig niets in huis zal komen gezien de dokter het heim ten stelligste -heeft afgeraden. NIEUWS OVER EENDRACHT WERVIK Wij hebben het genoegen aan de bevolking mede te deelen dat er op 16 Juni werd overgegaan tot het ver kiezen van een nieuw Eerkomiteit. Na de stemming onder de aanwezige eereleden was de samenstelling als volgt Eerevoorzitter Hr André Lepoutre; la Es-re- ondier-Voorzitter Hr Dr André D'Hopre 2>- Eere-onder-^Voor zitter -Hr -Romain Vermeiren3» ondervoorzitter Hr Henri Delva Sécretarïs Hr AT' D'Halluin Schat bewaarder Pol RoozeCommissa rissen HH. Noël Dekens, Edgard De- groote en Jozef Aernaert. Mist een dergelijke ploeg mannen, die vast besloten zijn rich bijzonder in te'spannen óm de goede werking van dsn club te. bevoixiëren, valt het niet te betwijfelen dat Eendracht Wer vik een periode van bloei te ge-moet gaat. Wij bedanken allen die meege werkt hebben tot het uitbouwen van het Eerecomiteit en in het bijzonder de uittredende leden van het .vroege re comiteit om al het gcede dat ze ten vcorde-ele van onze club hebben -gedaan. bij:' G. Van Bruwaene, Gr. Markt; E. Baudrez, Westvle-teremsteen- weg, café «Switch Road». vanaf ZONDAG MORGEN tot DINSDAG MIDDAG. g (226) S MAANDAG - WOENSDAG EN VRIJDAG van 7.00 tot 10.00 u.: gemengd -bad. 10.00 tot 11.00 u.: voorbeh. scholen. 11.00 tot 13.00 u.: gemengd bad. 15.00 tot 21.0-0 u.: gemengd bad. DINSDAG EN DONDERDAG van 7.00 tot 10.00 u.: gemengd bad. lO.OOtotll.OOu.: voortosh. scholen. 11.00 tot 13 00 u.: gemengd bad. 15,00 tot 16.30 u.: uitsluit, v. dames 16.30 tot 19.00 u.: gemengd'bad. 19.00 tot 21.00 u.: voo-rbeh, Y.S.C. ZATERDAG van 7.00 tot 10.00 u.: g:mengd bad. 10.00 tot ll.OO u.: voorbeh. scholen. 11.0-0 tot 13.00u.: gemengd bad. 15.00 tot 21.00 u.: volksb. uitsluitend v. mannen. ZONDAG van 7.00 tot 13.00u.: gemengd bad. 15.00tot 21.00 u.: gemengd bad. NOTA. Bij gemengde baden die nen de kinderen beneden de 16 jaar van hun ouders te. worden vergezeld. REGLEMENT D.e betaling van den ingangsprijs geeft recht voor 't gebruik eener -kabien gedurende slechts 1 uur. Elke vrouw moet, om een bad te nemen, gekleed zijn met donker ondoorschijnend en volledig bad- kóstuim. Voor de mannen is de zwembroek toegelaten. Het is aan alle baders opgelegd zich op vreedzame en eerbare wijze te gedragen. Het is verbodenAan -twee of meer "personen zich teraelvertijd af of -aan te kl-eeden in éénzelfde kabien. Algem. inkomprijs: 4 fr. Volks- -baden: 2 fr. Persoonlijk abonne ment:. 150 fr. Familieabonnement: 300 frank. POPERINGE. Familie, Vrienden en Kennisen ton den vriendelijk uitgenoodigd tot Solemneele JAARMIS, op Maeniia-j 8 Juli, te 9.30 ii., in St Jansktrk, zl-elelafenis van Heer en Vrouw A. VANNIEUWENHUYZE KEPTIEll en overlwlen Kinderen, Van weg® de Kinderen die danken. op voorhand. FILMLEIDING Cinéma du Theatre, Beerststraat: Btregaleiboeven- «De Weg naar Lietoasne Huweuiksafkondiging. •0s-*" Buchenwald BERICHTEN Algemeen bericht: De verbruikers van vroege aardappelen, welke zich lieten inschrijven bij Kireren -Alfons, Tuinwijk, worden vriendelijk ver zocht voor de loopende maand alleen zich -te wenden bij A. Vandorpe, Esscnweg, voor het afhalen van hun vroege aardappelen. Bericht aan de landbouwers: Voor taan zal d® plaatselijke sect/etaris zitdag houden, eiken' Maandag- en Vrij-dagvoormiddag, van 9 tot 12 u.. AANRIJDINGEN Zaterdag 29 Juni 1.1. boekte het gevaarlijke kruispunt aan de Wou- menstraat nog een paar ongelukken op zijn actief. Kort na het middaguur greep een botsing plaats tussche-n drie lichte vrachtwagr-ns, de een® werd radi- kaal tusschen de twee andere ge perst. Enkel materiee-le schade viel te bete: uren. Rond 7 uur kwam Piet De Vries met zijn mot-orijtuig de Albertstr. uitgereden. Hij werd gevat door een luxeauto, komend: uit de Eesenweg. zoodanig dat zijn linkerbeen tusschen den schokbrekcr van den auto en zijn eigen rijtuig terecht kwam. De Vries werd een naar meter verder geslingerd. De bijgeroepen genees heer stelde beenbreuk vast. VOETBALNIEUWS: K.B.V.B. Op Zondag 14 Juli c.k. op het sta dion Vandcweghegroote pro paganda voetbalwedstrijd, waaraan een prachtige beker is verbonden, tusschen de kampioenploeg Woud- spor-t Houthulst »;-n S. V. Diksmuide, versterkt door M. V-ercammen (In ternationaal, Lyra) en de bekende Berrhem-spelers J. Staelens (Inter nationaal, militair elftal), De-graaf Vpn de Ven en Van U-ten. Algemeen? inkomstprljs 10 fr. tri bune en zitplaatsen:'15 fr. DUIVENSPORT Duivenmaatschappij Eendracht», lokaal Wed. Her.drykx: DOURDAN, 110 duiven: 1. Van- der Espt J.. Lt ffinge; 2. C'ombez Bom.. Leke; 3. Castel-eyn II., Mocre; 4. Delr.ue Alf., Leke; 5. Cronibez Rom.. Lcke. ARRAS, 52 oud® duiven: 1. Cor nells André, Diksmuidi:2. Crombsz Rom.. 'Leke: 3. Vande-i-bvoucke H.; 4. Vinckc Ch., Diksmuide; 5. Ghoet- hals J. ENKELE UREN OP BF, RENBAAN TE DIKSMUIDE Voor de eerste maal sedert den oorlog opende de renbaan opnieuw haai' deu ren. Op Zaterdag 29 Juni werd te BURGERSTAND Geboorte. Dsw-ulf Georges, z. v. Raymond en Damman Rachelle. Overlijdens. Claeys Henri, 79 j., echtg. v. Beitel Feïicie. Mal-ege-at Frmclne, 57 j., wed. Grriot August®., ,T - j c ,- Jepemiï, 79 j., echtg. y W CENTURY s»'. "vanaf Vn.)da-g 5 Juli L. «NOVA»; vanaf Vrij-dag 5 Juli tot Maandag 8 Juli. Zendag cm 2.30 u. Werkdagen om 8 uur. «A la Bsl-le Fregat®», voor volwass. Actualiteiten en e-en komiek als bijfllm. Ealanck Jules, veearts te Niéuw-poort, en Boe lens Gerarda, z. b. te Ramskap:ll®, APOTHEEKDIENST APOTHEEK COOLS, Marktstraat, open van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur. tot Maandag 8 Juli. Begin den 'Zon dag te 2.30 u.; werkdagen te 7.30 u. «Un® Nation en Marche», een prachtband met Frances Dee, Bob Burns en Joel M. Crea; voor alien. Opgelet: Dl tweede en derde wc-ek van Juli GEEN vertooning den Dins dag, Woensdag en Donderdag. Burgerstand. GsboortsnHoorel-bcke Nera, d. v. Gerard en Debasre Camilla. Vanheul-e Agnes, -d. v. G-erard en Dc- forche Maria. Lsfever Lue, z. v. Roger en Terryn Laura. Brugge- man Maxoel, z. v. Cyrie-1 on Depoorter Maria. Overlijdens Mande-ville Camil le, 60 j. oud, echtg. van Veryser Elisa. Hoore-lbeke Nera, 3 d. oud, d. v. Gerard cn van Dsbaere Camilla. Huwelijksafkondiging Van-der linden Marcel, leeraar, wonen-de te Ganshcrcn, met Vanbecelaere Maria, kinderve-rploegstor, woa-onde te Staden. Bcvoorradingsdienst-Bcrichten Afsluiten van aardappclkontracten. De personen welke we-nschen een Kontrakt af te sluiten en g:en land bouwer vinden deze ps-rson-en mogen rich op Maandag, 8 Juli c.k. zich aan bieden op den b's voorradingsdionst- en er hun gaan opge-ven. Er zal worden gezorgd voor een kontrakt voor leve ring van aardappelen, landbouwer kan v&orloopi'g niet worden -bepaald, dooli een voorraad aardappelen zul len zij toch ontvangen, door bemid deling van de 'aardappeknooopera- tief. Dergelijk® gezinnen, dknrn zich dus alleszins op Ma-abdag, 8 Juli op den Bevcorradingsdienst aan te' bid den, zooniet, is h-at te laat. Melkzegels. Ds rantsoeneering voor volle melk voorriet dat d® kinderen tusschen 3 -en 8 jaar, een hoeveelheid va-; 16 melkzs-g-els nr 11 mogen onitvan»-.;cn. (all'Jcnljik voor de gezinnen waar goe-n melkkop of molklcojlen- voor han-den zijn). Maandag, 8 Juli 1946, 's voor- middags mogen de g:®inn-en welk® kinderen tellen die sl&chts 8 Zegels nr 11 ontvan®2n hebben, zich aanbie den v-oor het bekomen van de nog ver schuldigde hoeveelheid van 8 zegels. Wie rich ni?-t aanbied op dezen dag kan de zegels nir 11 niet meer beko men, gezien de periode verv-alten zal rijn. Melkkaarten. Uitreiking op Dinsdag, voormid- Dlksmuide een prachtige paardenkoers a. ----- geloopen. Een aangenaam weertje be- dag, tusschen 8.30 u. en 11.30 u. af.-e- gunstigde het stoere bestuur en tame lijk veel volk was opgekomen. Al de geloopen koersen waren aan trekkelijk. Vooral het wonder Quick Star. kampioen van België, dwong een ieders bewondering af. Het is onge looflijk hoe dit paard uit de voeten kan, vooral in de bochten. Ziehier trouwens den uitslag: 1° Koers: Openingsprijs: 1. Dolly Swing in 3' 49"; 2. Dalia; 3. Duchcssc; 4. Disette. 2" Koers: Prijs van den Ijzer: 1. Caer- le Madden in 3'43" 2/10; 2. Calvados; 3. Coccineile; 4. Charmante, 3" Koers: Prijs van Stcenstraete: 1. vering der Melkkaarten. De afleve ring geschiedt Tegen voorlegging van h-e-t Trouwboekje, zender Trouw boekje worden geen melkkaarten afge leverd. Bekomen de m-elkkanrtde perso nen welke bij de laatste zeg-sluitrei- king der melkkaarten ingehouden ge weest zijn en geen houder van één of m-eer melkkoeien. Tabakzegels. Tal van verbruikers hebben zich nog niet aangeboden voor het afha len der tabakzegels. Maandag, 8 Juli is de allerlaatste gelegenheid zijn ze sels te bekomen, tegen voorlegging der rantsoe-neieringskaart voor Niet- Eetbare pro-ductcn. Wie zijn kaart cp dezen halven dag niet afhaalt, moet wachten tot volgende maand. Punten voor schoenen of 1: der. Losgr.maakt der bons voor Huis houdelijke Wedemitrusting Tot ein de Juni alleenlijk zijn de z;gels losgemaakt der bons van Huishoude lijke Wederuitmsting geldig voor schoenen - of leder 'cm af te ge ven aan den kleinhandelaar in derge lijke producten. Da Schoen- en Le- derhandelaars', in 't bezit van derge lijke bons, dienen deze onverwijld in te brengen ter omruiling te-gen af- giftebïwij-z&n. Vinkenprijskamp. Zondag morgen, om 9.30 bij de Kers Mserssman. Meisje ernstig verbrand. Woensdagmiddag, wanneer het 11-jarig doehte-rt i'- van Wed. V., wo nende Steenstraat, van de school huiswaarts keerde, stak het een be- tToleumvuur aan. Het vuurtje ont plofte en het meisje kreeg het vuur in hc-t aangezicht en werd verbrand. Smokkelaar gevat. Een auto, hestor/cl door een zekere D., uit Wevelgcm, werd door de plaat selijke Rijkswacht tot stilstand ge bracht, nadat de autovoerder, bij het eerste zicht der Rijkswacht, gepoogd had langs een anderen weg t-e vluch ten. Bi.i onderzoek bleek dat hij, 25 k°r. boter on onwettigi:- wijze ver voerde,. alsook een groote hoeveel heid eieren. Heiligschennende diefstal. In de kerk wrrd den offerblok opengebroken cn alle daarin liggende geiden gestolen. Nachtridders. In den nacht van Dinsdag op Woensdag stopte ln de Marktstraat een personenauto. Er werd door de inzitti/nden aangeklopt bij de Kin- d-ei's Lannoo. Er werd hen medege deeld dat zij deel uitmaakten van een politiekorps en verzochten dl? bewoners dan ook onmiddellijk te komen opendoen. Op dit bevel werd niet ingegaan. Naderhand bleek het wel luist te zijn geweest, het ging om een aankoop van slechte likeu ren. waarvan de verkooper door de politie gesnapt werd. Kind omvergereden. De 13 jarige A. Victor, zoon van Jules, wownde Pittemstraat, ging ter school. Ter hoogte van den overweg bad hij plaats genomen achter een kar. Toen hi.i terug de baan wilde opgaan, werd hij aangereden door de personenauto, bestuurd door Mevr. A. Bos., wonende Gentstraat, Meule- be-ke. Het kind werd tegen de straat- SSST Zie vervolg hiernevens. BURGERSTAND Geboorten Vervloeit Ghis- lain. Lazou Rosanne. Porte Vi vian®. Dumiez Soni-a. Waignien Monique. Waiïdewalle Danny. Huwelijkafkondigingen Ver- straefe Sévère, bakker en Hooghe Ju lia, z. b. Dems-yere Richard, meka- niker en Dekiere Adrie<nne, herber gierster. Dewachter Marcel, vlas werker en Vanwcnts-rgh-sm. Martha, z. b. Gce-nrin-ne Maurice, vlaswer ker cm Dierynck Zulma, huishoudster. Huwlijken Feraine Roger, me- kanieker en Vanlaken Denise, kleer maakster. Kerckhof Alphonse, met ser en Descheemaecker Skn-onr.''. z. b. Vermeulen Jules, hovenier en Blteck Jeanne, z. b. D&fieuw Henri, hovenier en Braems Diana, winkel juffer. OverlijdensDsgezelle Jenny, 2 maanden. Vande-rzypen Jean, 47 j. Breyne Joseph. 61 j. B:ü- tinck Céline, 66 j. Vandenhouden Ferdinand. 44 j. Bousse Emilie, 73 j. Willems Cat-harinis. AANGESLAGEN De gendarmen hebben in een bur gershuis der Moeskroenstraat, eane hcevoclheid porceleinen hulshoudar- tikels en mekanieks kurkentrekkers, op smokkelwijze ingevoerd, en ver scheidene kilos tabak aangeslagen. Proces-verbaal werd nog tegen het hoofd dezer familie opgemaakt we gens den verkoop van brood zonder zegels. DIEVEN AAN 'T WERK V-srha&ne Gustave, chocolade- bewerker, v/onctende Noarddtracit, plaatste zijn rijwiel veer d? deur van een familielid, in de Kortrijkstraat, alwaar het gestolen werd. H. Herbaux heeft klacht inge diend bij de politie wegens het ver dwijnen van een déur van zijn auto, teen hij met rijn auto van Oostende kwam. VECHTENDE EVA'S De genaatmden Soubry Ginette en Demee-stor Diana, wonend® Buurtweg, hadden coin hevige woordenwisseling, welke weldra in daden overging. Diana Demeester welke van hare tegenstreef ster veel slagen ontving, liep kneu zin-gen op. De gendarmen welke ver wittigd werden, kwamen een einde stellen aan deze vechtpartij. AANGESLAGEN Van Sbcenkiste Jerome, wonen-de te Moorsele, werd door de rijkswach ters aangesproken. Hij was drager van een hoeveelheid koffie, we:k® aangeslagen werd. 'Alid-a Eekloo, wonend® te Wevel- gem, ontving een gooi proces-ver baal, daar zij in het bezit gevonden werd van 14 kgr. hove boter, 't Zal voorwaar dure botor worden. DEN OMMEGANG DER ST JANS-FROCESSIE Begunstigd door c-en heerlijk zo mer weertje, deed de jaarlijksche St Jans-Proce.r.si® haar luis ts-rlij ken om megang. Zoo-als telken j-are het geval is, kende dez® schoon® en indruk wekkende Processie, waarvan cte tal rijke groepen geen pracht missen, een buitengewone belangstelling. Op gansch den doortocht, waren die hui zen en vensters bevlugd en versierd. Aan het Benediktijnen Klooster Bruggestraat, waar een prachtig al taar opgesteld was zagende Z. E. H. Vroman, deken, de talrijke menigte met het H. Sacrament. TABAK AANGESLAGEN De Rijkswacht heeft van zekere Mevr. Marie-Louise D'Hceghc, ver scheidene kilos tabak aahgsslaigen, w-El-ke rij óp onw-ebtig® wijze ver voerd®. sfceenen geslingerd en liep verwon- dingïn op aan beid® armen en beenen. Ernstige val. Mevr. M. Vanz., wonende Kapelle- straa-t, deed een vrij ernstigen val,- waardoor ze den rechterarm brak. Toestand dezer bejaarde vrouw ;s thans geruststellend. Werkongeval. Tijdens het werk aan een in op bouw zijnde huis, is Woensdag na middag, P. K„ wonende te P'lttem, van l:en stelling gevallen. Door zijn makkers opgenomen, klaagde d-e on gelukkige van inwendige pijnen in de rugstreek, terwijl hij zijn linker schouder ge-broktn had. Ernstig verkeersongeval. Maandagmorgen, rond 8.30 u., had op Het Haantjeeen ernstig ver keersongeval plaats. De personen auto. bestuurd door Aimé Wat-tijn, handelaar te Meulebeke, kwam uit di? Gen-tstraat gereden in de richting van Dc-ntergem. Uit de richting van Marialoop kwam op dit gevaarlijke kruispunt een personenauto aan- een hooge snelheid in botsing met d-e»? van Wattijn. Beide autos kantelden om en kwamen in een gracht terecht. Als bij v/onder werd Wattijn niet ge wond, terwijl de andere autovoerder, naast enkele schrammen, e-ea rib ge broken werd. ALLES KOMT IN ORDE Het urwerk van ons Aloude Belfort, komt door de zorgen van het Sche pen-College. terug in gang gesteld te worden, na eene rust van... zeven jaar, alle vijftien minuten kan men het klokkenspel opnieuw beluisteren. Zooals men riet komt alles terug ln orde VAANDELINHULDIGING Op Zondag 7 Juli, hebben alhier groote Feestelijkheden plaats, ter ge legenheid van de Vaandelinhuldiging der Politieke Gevangen en Wegge voerden. Programma der Feestelijkheden Te 9.05 u. biijeeukomst ui 't lokaal Paviljoen leperstraatte 9.30 u. Wijding der Vlag in d® St Francis- cuskerk. Te 10 urn- Plechtige Hoogmis en gele-genheidssermo®» door E. II Lasure Politieke Gevangene. Te 11 u Ontvangst en Overhandiging van het Vaandel op het Stadhuis met spreek beurt. Te 11.45 u. Bloemenhulde aan het Geden-kteeken en Doodenappel der leden. Te 12 u. Ontvangst in het lokaal der HH. Voorzitters cn Vaan deldragers der aanwezige groepen en vereenigingen waar een eerewijn zal aangeboden worden, 'sNamiddags te 15 u., vorming van de stoet aan 't lo kaal (Kunstenstraat). Daarna optocht door de stad. Alle vereenigingen wor den verzocht aan den optocht deel te nemen. Wijkkermis - Molenhoek. Morgen Zendag is het cte beurt nan d® Molenhoek zijn Wijkfeest te vie ren, naar oude overlevering porte- monnale ommeganggenoemd. T® 17.30 u. Groote koers voor Be ginnelingen (Oude Juniors uitgeslo ten). 1000 fr. prijzen buiten de pre- miën. Inschrijving in 't Jagershof ta 17 u. Aankomst aan De Witte Koe». 'sAvonds in beide herbergen muziek en dans. Maandag worden de. feestelijkheden voortgezet. Vanaf 17 u. Groot® Volkspeleh Ringste- king per fiets, Loopkoers, Dool koers, Bolling, enz. 'sAvonds in beide her bergen muziek en dans Als het weder van de partij ls, zal die mooie omgeving en de feeste lijkheden veel volk naar den Molen hoek lokken. (C.S2), POPERINGE. Beleefde uifcnoodlging tot d» Plech tige JAARMIS, op Maandag 8 Juli, te 10.30 uur, ln Sint-Janskeak, voor IIEER GUSTAAF CUVELIER, j Van weg® Echtgienoote en Klcós- ren. (211)'1 SSSEE. rS3SS9Sma^H9nnH| POPERINGE. Vriendelijke uitnoodlging tot het bijwonen der Ge-zongen MIS, op Zaterdag 13 Juli, te 9 uur, in Sint-, Janskerk, voor HEER CAMILLE UZEEL Wed. van Vrouw Julia Moncarey, Echtg. v. Vr. Rachel Verstraeta Van wege de Kinderen die danken op voorhand. (C45) RENINGE. Mevr. Henri Depoorter-Mcrlevede en Familie m:ldsn U met droefheid het afsterven van HEER HENRI DEPOORTER Eere-Bevelh. der Vrijw. Brandivccr, Burgerstandshedicnde. De Plechtige ROUWDIENST heeft' plaats gehad te ï^ninge op Zaterdag 22 Juni. Wie bij vergetelheid geen rouw brief on:ving gelieve de Familie hier- Voor artikelen in plateel en holglas De verdselers van huishoudartike- len in plat:el en holglas zijn er boe gehouden de door het Nationaal Hulpfonds voor de Huls-Werknemers uitgegeven bons, aangeduid met de ko'riletter C3 cn genummerd van 1 tc-t l.OOO.COO in de reeks T, met of zonder opdruk E-S, ter betaling van die artikelen aan te nemen. Zijn gel dig a) Vanaf 1 Juli 1946, de bons C3 waarvan het nummer eindigt op 0 of 1 b) Vanaf 1 Augustus 1946, de bons C3 waarvan het nummer eindigt op 2 of 3 c) Vanaf 1 September 1946, de bons C3 waarvan het nummer eindigt op 4 of 5 d) Vanaf 1 October 194G, de bons C3 wa-arvan het nummer eindigt op 6 of 7 e) Vanaf 1 November 1946, de bons C3 waarvan het nummer eindigt op 8 of 9. Voor artikelen in plaatijzer of in aluminium Met ingang op 1 Juli 1946 rijn de vercieelers van. huishoudartikelen ln geëmailleerd en gegalvaniseerd plaat ijzer of in aluminium er boe gehou den de door het Nationaal Hulpfonds voor de Huishoudelijke Pleruitrasting der Werknemers uitgegeven bon-s aan geduid met de kenlebter B5 en ge nummerd van 1 tot l.OOO.OOO in elk der reeksen R on S, met of zonder opdruk E-S, ter betaling van die ar tikelen aan te nemen. Om geldig te zijn, zullen de aan hun respectievelijk® bladen vastge hechte bons B5 en C3, vóór afgifte aan de handelaars, moeten voorzien zijn van den datumstempel der posts- rij. Te dien einde, zullen cie begunstig den hun bladen bons B en C met hun identiteitskaart voorleggen aan een der loketten van het postbureel van hun gebied. Alleen de bons B5 en 03, voorzien van den stempel der posterii zuilen door de Nationale Bank uitgewis seld worden. Voor schoenen In tegenstelling met de vroegere medegedeelde beschikkingen rijn de vsrdeelers van schoenen ertoe gehou den, tot nader order, ter betaling van deze artikelen aan te nemen, de bens aangeduid met de kenletbsrs PI, P2 en P3, met of zonder opdruk E-S, en genummerd van 1 bot 1.000.000 in elk over te verontschuldigen. OSBBBS (2131! Studie van Meester E. REYNAERT Notaris te Staden. OP MAANDAG 15 JULI 19tó OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINO in eenige zitdag, om 3 uur namiddag stipt, ter hen berg Het -Handelshuisbij den Hr Jules Crombez, te Staden, Maiki- plaats, van: met bijgelegen zaai en weilanden, t« zarren, wijk «Koordhcek», aldia in koopen verdeeld Koop de Gebouwen van w hofstedeke met tuin, bouw- cn wei land, groot 70 a. 47 ca. Koop 2: de noorderhelft val» eene parat} bouwland nabij voorjaar- de koop, groot deze helft 37 a. 95 ca. Koop 3: de zuiderhelft van een partij land nevens voorgsar.es koop, groot deze helft 37 a. 9a ca. Alles gebruikt door de echtg-ciioctsn Sylvcer Vanhoutteghem-D:bai!lie, :s Zarren, mits 2.800 fr. 's jaars n:::r de lasten, tot 1 Oktober 1953. Voorbehoud van samenvoeging. Instelpennlng te winnen. Alle inlichtingen ten kantore van dsn Notaris. (225) HMiiiHiiaiaiigaiiaiiH Studiën van de Notarissen PIETERS te RENINGE, FLOUIZOONE te ALVERINGEM en DEBYSF.R te AED00I& Om uit onverdeeldheid te VieC/n. OVERSLAG: Woensdag 24 Juli 1941 te 4 Vi ucr namiddag, ten oversten van dhr Vrederechter en Griffier van het 2" kanton leper, en ter Gehoor zaal van 't Vredegerecht te KA Groote Markt, Gemeente Oostvlcteren.: KOOP I. ten dienste van Winkel cn Bakk/rl), met afhangen cn verdrs geTicf':":1"- den, zooals twe® ssrren, cn ongeveer 16 a. 41 ca. medegaande erve, or.iev bebouwde grond, koer en hoving, ka daster wiik A, Nes 457, 458. 459 Cil ri voorhoofdende Zuid op de Kasteel straat. Prijzie van fruitboomen: 7.009 fr, In gebruik door Alb. Vanacker-F:;- bers, zonder schrift. Slechts ingesteld: 210.090 frank, prijzie inbegrepen. KOOP II. groot 1 ha. 31 a. 40 ca., kadaftd wijk B. Nr 797, palend Zuid koop III. KOOP III. groot 1 ha. 23 a. 10 ca., kadaster wijk B, Nr 796, palend Noord as» koop II. Koop®n II en III, bij somcnveegirA slechts ingesteld: 185.000 fr. Koopen II en III, in gebruik doof Jer. Vandenbulcke, zender schrift. Recht van samenvoeging cn her- splitsing. Eigendom der erven Michel Pe-etei* Voor nadere inlichtingen, zich ven- den ter studiën van genoemde No tarissen. (225) taiBBaiBBiiaaRBiBiiaaiBgnl UIT TER IIAND TE KOOP op den Roodenbcrg, te Wcstouttr, Onmiddellijk vrij. Voor inlichtingen zich wenden W re?l van 't 'blad. (221) Vrijdag der vorige week werd (le fletster Me}. B., uit Ravcrzijde te Middelkerkc aangevallen door tel onbekende die haar flets en hand' tasch opeischte. Op weigering wild® hij het meisje wurgen maar dit ver- woerd® zich cn riep Otn hulp. Hulp daagde spoedlg'o-p en de aal' valler ging op de vlucht. Een brut- der van het meisje, politieagent, zeil® d® achtervolging in en kon naisr hand den dief inhalen en aanhouiel en meteen terug meester worden m flets en handtasch waarmede d# schurk was vertrokken. De aanvaller is een persoon p Slijpe. Dat ook de rijwielhandelaars 1/' belang beginnen in te zien van e;i sterke beroepsorganisatie blijkt den snellen groei van d-e Federatiedtf Rijwielmakers in onze Provincie, Slechts bij het begin van dit jttf werd hiermee begonnen. Thans te- staat er een bond te Brugge, Ko:se- lare, Oostende, en nu ook te letw Daar werd verleden week de sticl- tingsvergadsring gehouden wasrsp dadelijk 69 vel omakers uit het loper* sche toetraden. Do Bond der rijwiel- makers telt op dit oogenblik in West' Vlaanderen reeds ongeveer vijfhon* dc-rd leden en belooft een verten uitbreiding in de toekomst, hetgee» onze veloraakeas zeker ten goede»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4