KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN UURTABEL DER TREINEN in voege vanaf 7 Oktober 1946 BERICHT Lijn 89. KORTRIJK-BRUSSEL EN TERUG VAN STALLE BOERDERIJEN LANDBOUWERS! HOENDERKWEEKERS ASEPTA en ELIXIR MORVA LABORATORIA MULLIE BEESTENMARKT, HALLE ZATERDAG 5 OKTOBER 1946. BESTUUR EN REDACTIE: Sansen Gebroeders Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon 9. Fostcheck 47.63.60. PRIJS PER Nr: 2 FRANK 1» JAAR. Nr 18. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: Bclgïë (tot Nieuwjaar) 24,frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. O BANK VAN ROESELARE NV Noordstraat 34, Roeselare Agentschappen: IEPER. Diksmuidestraat 22. VEÜRNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dij ver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) Lijn 69. KORTRIJK-MEENEN-IEPER-POPERINGE-HAZEBROUCK EN TERUG (i) (3) (1) Kortrijk 5.32 6.35 8.26 9.30 11.07 13.30 16.33 17.22 13.05 19.50 20.32 21.00 Meenen 5.51 6.57 7.30 8.50 9.49 10.02 11.31 13.55 16.58 17.44 17.54 18.32 20.12 21.20 Wervik 6.09 7.05 7.38 8.58 9.57 10.11 11.39 14.04 17.04 17.52 18.03 18.40 20.20 20.11 21.28 Kom-li 6.06 7.14 7.43 8.02 9.08 10.03 10.18 11.11 11.48 14.13 17.13 18.01 18.10 18.49 19.41 20.28 20.48 21.36 21.54 Houtem 7.20 8.08 9.14 10.09 11.16 11.54 14.19 17.18 18.10 18.55 19.43 20.34 21.42 Hollabske 7.25 8.12 9.19 10.13 11.20 11.59 14.24 17.23 19.00 19.50 20.39 21.47 Zillebeke 7.31 8.17 9.25 10.18 11.25 12.05 14.30 17.29 19.08 19.56 20.45 21.53 leper A. 7.36 8.22 9.30 10.23 11.29 12.10 14.35 17,34 18.22 19.11 20.09 20.50 21.58 22.09 leper V. 424 6.45 7.42 8.26 9.33 1024 12.20 14.52 16.19 17.00 17.20 17.37 18.30 19.20 2054 22.16 Vlaroar tinge 429 6.50 7.48 8.31 9.38 10.29 12.25 14.57 16.24 17.05 17.25 17.43 18.36 19.26 20.59 22.21 Brandhoek 4.34 6.54 7.53 8.36 9.43 10.34 12.30 15.01 16.29 17.10 17.29 17.48 18.41 19.31 21.04 22.26 Popermge A. 4.39 6.59 7.58 8.41 9.48 10.39 12.35 15.06 16.34 17.15 17.34 17.53 18.46 19.36 21.09 22.31 Poperinge V. 7.00 9.48 15.06 17.57 Abeele A- 7.1» 9.58 15.16 13.07 Abeeie V. 10.50 18.29 Godewaersveide A. 11.06 18.37 Godewaersveide V. 6.58 11.44 18.57 Hazebrouck 7.22 (1) 13.15 (1) 19.20 Hazebrouck 6.08 8.29 17.25 Godewaersveide A. 6.30 9.17 17.47 Godewaersveide V. 9 37 18.07 Abeele A. 9.53 18.15 Abeeie V. 7.13 10.25 15.19 18.33 Poperinge A. 7.23 10.36 15,29 18.43 Poperinge V. 4.42 5.40 6.27 7.24 8.09 8.44 10.42 11.05 13.15 15.30 16.38 17.54 18.50 19.38 21.12 22.34 Brandhoek 4.47 5.45 6.32 7.29 8.14 8.49 10.47 11.10 13.20 15.35 16.43 17.59 18.55 19.43 21.17 22.39 Vlamertinge 4.51 5.51 6.33 7.33 8.20 8.53 10.51 11.14 13.24 15.39 16.47 16.03 19.01 19.47 21.21 22.43 leper A. 4.56 5.53 6.43 7.38 8.25 8.58 10.56 11.19 13.29 15.44 16/52 18.08 19.06 19.52 21.26 22.48 Iep:r V. 4.22 4.42 5.04 5.58 6.48 7.39 8.40 10.59 13.33 14.52 13.07 15.56 17.54 19.18 Ziïlebske 4.28 4.46 5.11 6.05 7.45 8.45 11.05 13.38 14.58 I 16,02 18.01 19.24 Hollebeks 4.33 4.53 5.16 6.14 7.50 8.51 11.09 13.42 15.03 16.06 18.05 19.28 Houtem 4 36 4.53 5.21 6.19 7.54 8.56 11.16 13.46 15.06 15,18 16.11 18.11 19.33 Komen 4.42 5.02 5.29 6.22 7.04 7.42 7.59 8.28 9.03 11.23 13.53 15.11 15.23 16.19 17.56 18.17 19.40 21.33 Wervik 4.49 5.08 5.37 6.30 7.11 7 48 8.34 9.11 11.31 14.00 15.17 16,26 18.01 18.25 19.48 21.41 Meenen 4.59 5.16 5.47 6.40 7.20 7.58 8.42 9.20 11.33 14.09 15.25 16.37 18.09 18.34 19.57 21.50 Kortrijk 5.16 6.08 7.00 7.39 8.15 9.41 11.58 14.26 16,55 13.53 20.18 22.09 j (1) Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. (2) Rijdt enkel op Zon. en Feestagen. - (3) Rijdt niet op Zon- en Feestdagen tusschen Komen en leper. Lijn 66. KORTRIJK-ROESELARE-BRUGGE EN TERUG Kortrijk Heuie Xn®elmuin0ter Tzsgem Rumbeke Roeselare Roeselare Gits Liohltervedda Lichterveki© Torhout Torhout V. A. V. A. V. A. V. A. 5.00 5.08 5.28 5.35 5.44 5.48 6.53 6.05 6.11 6.14 6.20 6.23 6:55 6.14 6.21 6.38 6.45 6.54 6.58 7.01 7.13 7.19 7.21 7.27 7.28 7.58 (1) 7.04 7.09 7.20 7.25 7.31 7.34 (1) 8.00 8.13 8.18 8.26 8.27 I 8.37 8.38 8.45 8.48 9.09 8.46 8.53 9.10 9.16 9.25 9.29 9.31 9.43 9.49 9.515 10.01 10.02 10.34 (3-4) 10.55 11.06 11.13 I 11.22 12.15 12.24 12.30 12.30 12.37 12.37 13.05 12.40 12.43 13.04 13.12 13.21 13.25 13.30 13.42 13.43 13.52 13.58 13.59 14.31 15.48 15.54 13.03 16.14 16.21 .16.25 16.27 16.38 16.44 16.46 16.52 17.07 17.40 17.03 17.08 17.23 17.29 17.37 17.40 17.42 17.51 17.56 17.59 18.05 18.08 18.45 (4) (4) 18.00 19.03 19.23 2° °5 18.05 19.09 2052 18.22 19.27 19.42 20.46 18.28 19.33 19.49 Of) c) 18.37 19.42 i O o 18.41 19.46 19.59 21/2 13.53 19.43 19.02 20.00 19.07 20.08 12.10 20.08 19.16 20.14 19.17 20.18 19.43 20.51 (4) (4) (1) (1) (4) Brugge V. 5.26 7.59 9.17 11.16 13.07 14.52 16,27 17.14 18.22 19.47 Torhout A. 5.57 8.30 9.41 11.48 13.38 15.18 16.48 17.48 18.54 20.18 Torhout V. 6.01 8.35 9.43 11.47 13.40 15.20 16.49 17.50. - 19.07 20.20 Lichtervelde A. 6.08 8.42 9.50 11.54 13.47 15.28 16.53 17.57 19.14 20.27 Lichterveldie V. 6.12 8.47 9.54 11.55 13,52 15.32 16.57 18.02 19.23 20.37 Gits 6.19 8.54 10.01 12.01 13.59 15.37 1 13.C9 19.31 20.44 Roeselare A. 6.28 9.03 10.10 12.10 14.07 15.45 17.07 18.18 19.49 20.53 Roeselare V. 6.03 6.34 7.14 7.43 9.17 10.12 11.27 14.13 15.50 17.09 19.17 19.47 29.55 Rumbeke 6.C9 6.40 1 7.47 9.23 10.18 1 14.19 15.54 17.15 19.53 21.01 Izagem 6.16 6.50 7.24 7.55 9.34 10.27 11.37 14.29 16.02 17.22 19.27 20.02 21.11 Ingelmunsber 6.22 6.57 7.30 8,00 9.40 10.33 11.43 14.35 16.09 17.28 19.33 20.08 21.17 Haute 6.36 7.14 1 8.13 9.56 10.50 1 14.50 16.22 17.42 20.25 21.34 Kortrijk A. 6.42 7.20 7.43 8.19 10.02 10.56 11.54 14.56 16.28 17.48 19.46 20.31 21.40 (1) Rijdt niet op Zon- en Feestdagen (3) Plaatsbespreking verplichtend. (4) Trein naar of van Brussel. VOORUITGANG. Wasscbsn zonder water en boenen iterzelvertijd is de moderne werkwijze van LAVÉCIRE die zoo snel ontvuilt, wascht en (boent, zoowel parketten als meu bels. (827) Lijn 70. KOMEN-RIJSEL EN TERUG Rijsel V. 5.42 6.55 12.10 18.45 13.35 Wamtoreehies 6.05 7.20 12.32 17.07 18.58 Komen A. 6.33 7.48 13.00 17.35 19.26 Kernen V. 6.50 8.04 13.21 17.58 19.54 Wamtorechies 7.19 8.33 13.50 18.27 20.33 Rijsel A. 7.42 8.55 14.11 18.50 21.00 Lijn 50. OOSTENDE-BRUGGE-GENT-BRUSSEL EN TERUG. (Directe treinen). (l) (l) Oostende Bru-gge Gent, St-Pieters Cent.St-Pieter» Brussel-Noord Erussel-Zuid Brussel-Zuid Brussel-Noord Garat, St-Pieters G :nt, S ;-Pieters Brugje Oostende V. V. A. V. A. A. V. V. A. 4.40 6.33 5.38 7.22 5.45 6.30 (1) 6.00 7.54 6.30 8.42 5.41 6.51 6.54 8.38 (1) 6.45 7.29 5.45 T. S.SS 7.00 7 45 A. 5.34 7.37 8.19 6.18 6.40 7.13 7.16 I 8.00 (7) 7.25 8.10 8.13 8.43 9.08 (1) 7/50 I 8.34 7.28 I 8.18 8.22 8.58 8.05 I 8.49 9.00 9.55 6.45 7.55 8.33 10.42 7.54 I 8.43 7.00 7.32 (1) 7.22 7.44 8.17 8.20 8.13 835 9.CS 9.11 (1) 8.25 8.57 (1) (1) 9.04 9.55 10.00 I 10.44 11.00 13.16 10.26 11.19 12.29 (3) 10.50 11.12 11.45 11.43 11.55 12.17 12 59 12.00 12.53 1 I I 12.32 12.44 13.37 12.15 12.52 12.52 13.14 13.47 13.50 I 14.34 (8) 14.00 14.32 13.53 15.09 9.18 10.23 (1) 8.43 I 9.27 9.30 10.05 10.22 10.28 10.S6 (6) (2) 9.25 10.45 9.45 I 10.29 10.34 11.10 10.35 11.14 11.115 11.44 10.38 12.40 (1) 10.38 12.58 11.10 11.54 (3) 12.00 I 12.44 12.50 13.23 12.13 14.09 12.35 13.19 13.22 13.58 13.29 14.48 14.55 16.40 (4) 13.00 I 13.54 13.57 14.43 (1) 14.28 14.51 15.26 15.30 I 16.15 (4) (4) 13.05 15.08 13.20 16.28 (4) 16.C!) 17.18 (3) 14.30 I 15.14 15.17 15.53 16.30 18.23 (1) 15.00 I 15.44 15.47 16.23 (3) 15.57 16.31 16.40 I 17.24 15.26 16.01 16.58 (5) 17.12 19.29 17.15 16.13 16.43 17.51 (1) Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. (2) Rijdt enkel op Zon- en Feestdagen. (3) Alleen 's Zaterdags, niet op 2 November. 13.35 11.30 12.00 14.11 14.18 15.24 (4) Alleen 's Zaterdags. (5) Niet 's Zaterdags noch op Zon- en Feestdagen. (6) Nond-Express. Enkel voor reizigers komende van of gaande naar Engeland of voor verder dan Keulen. 16.40 17.49 17,52 19.01 16.27 16.50 17.23 17.2i9 I 18.13 (4) 16.10 I 16.55 16.58 17.31 17.18 18.06 19.16 19.30 21.03 (5) 16.30 18.20 19.30 20.39 17.43 18.05 18.38 18.41 18.35 19.12 18.53 19.25 19.37 16.40 17.15 19.24 19.47 20.20 20.23 I 21.07 (1) (2) 17.24 17.28 18.04 18.24 17.59 17.22 19.11 17.43 19.26 19.30 20.39 (5) 19.53 21.03 (1) 17.46 18.34 (6) 20.30 20.48 21.16 21.18 21.59 (1) 18.10 20.03 (2-9) 2055 21.28 21.32 22.56 (7) 21.00 21.21 21.53 21.55 22.37 21.05 21.42 18.12 I 18.56 18.59 19.35 19.55 20.27 19.15 21.37 19.51 19.40 I 20.24 2057 21.03 21.23 21.42 22.34 21.25 I 22.09 22.15 22.51 23.11 22.12 23.58 (7) Expres® van of naar Bazel. (8) Neemt in de week te Oostende geen reizigers op voor Brugge-lokaak (9) Niet op 1 November, 25 December, 1 Januari en 6 April. I lent,St-Pieters H Jeinze 1 Varegeai are'.beke ortrijk ortrijk Coeekroen oeskroen (2-3) (4) (1) (2-5) (1) (1) (1) V. 6.00 7.07 8.07 9.08 6.33 7.41 9.26 4.47 6.58 8.07 9.39 5.03 7.16 8.25 A. 5.13 7.23 8.32 8.42 9.54 V. 2.58 4.12 5.21 5.56 7.31 8.47 10.12 A. 3.22 4.34 5.49 6.24 7/59 9.15 10.30 V. •f.35 5.12 6.03 6.25 7.03 7.18 7.56 8.01 8.36 9.17 9.56 10.33 11.12 Lijn 75. GENT-KORTRIJK-MOESKROEN-DOORNIK (of RIJSEL) EN TERUG (2) (1) (1) V. i.iroen dsskrosn lort rijk lortrijk iare.'beke 1 Varegem 1 >einze I lent, St-Pietera 1) Rijdt niet op Zon- en 6.13 (2) (1) (1) 6.49 V. 5.01 I 6.34 7.36 A. 5.40 6.57 7.15 7.59 V. 1.30 4.00 4.32 5.43 8.22 7.11 7.16 8.00 A. 1.53 4.23 4.55 6.09 6.45 7.27 7.42 8.16 V. 414 6.14 7.30 8.26 1 6.21 1 8.33 434 6.41 7.43 8.50 7.0S 7.59 9.14 A, 7.22 8.15 934 (1) 9.15 11.05 11.29 12.32 12.59 10.42 10.50 11.45 8.06 8.46 (1) 8.53 9.215 9.50 Feestdagen, (2) Rijdt enkel op Zon- en Feestdagen. (5) Rijdt ook op 4 December en 1 Mei. (6) 13.03 16.17 13.34 16.48 13.59 17.13 14.16 17.31 14.23 17.38 13.05 14.32 14.48 15.50 16.10 13.33 14.57 15,12 16.13 16.38 13.34 14.58 16.21 16.35 16.39 14.12 15.31 17.12 9.37 10.03 (3) Rijdt ni: Neemt in de week (6) 17.30 18.04 17.49 18.27 18.02 18.52 18.02 18.29 18.14 19.11 I 18.17 18.20 18.39 19.10 19.17 19.23 19.41 19.43 20.07 20.22 20.46 (1) (2) 16.43 (1) 14.30 15.39 19.28 20.00 20.26 20.45 20.52 21.00 21.28 21.30 22.10 (1) (1-3) (1) (1) 17.13 21.44 22.02 23.09 23.24 (1-5) 9.43 10.45 12.18 1 16.11 j 17.14 17.42 19.40 22.08 10.23 11.09 12.57 15.47 16.47 17.26 17.38 18.23 20.21 22.49 10.25 11.10 11.30 12.53 14.10 16.04 16.16 16.49 17.40 18.30 21.02 22.17 22.51 10.51 11.26 11.56 13.24 14.34 16.20 16.32 17.13 17.56 18.58 21.25 22.40 23.17 11.20 11.36 13.32 16.38 17.23 18.10 19.56 11.27 11.43 13.38 1 17.30 18.17 20.03 11.47 12.03 13.59 16.53 17.48 18.37 20.22 12.13 12.28 14.24 17.08 18.12 19.02 20.48 12.45 13.00 14.56 17.23 18.44 19.31 21.19 :t op 4 December en 1 Mei. (4) Rijde niet op Zon- en Feestdagen tusschen Waregem en Kortrijk. enkel mijnwerkers op tusschen Moeskroen en St-Gtrislain. Lijn 65. ROESELARE-MEENEN-TOURCOING en TERUG (1) 17.13 18.13 Tourcoing Meenen Meenen Lsdegem-Dadizele Be item Roeselare V. A. V. 5.17 6.23 8.47 12.52 15.33 18.10 19.H 5.29 6.35 8.59 13.04 15.45 18.22 19.2* 5.35 6.41 9.05 13.10 15.&1 18.28 19.39 5.45 6.51 9.14 13.20 16.01 18.38 19.41 (1) Roeselare V, 5.52 7.02 9.33 12.19 17.12 18.44 30.09 Beitem 6.02 7.12 9.43 12.29 17.22 18.54 20.19 Ledegem-Dadizele 6.08 7.18 9.49 12.35 17.28 19.00 20J9 Meenen A. 6.20 7.30 10.01 12.47 17.40 19.12 20.31 Meenen V. 6.06 Tourcoing A. 7.17 (1) Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. Lijn 64. ROESELARE-IEPER EN TERUG Roeselare V. 5.59 7.38 9.36 14.10 16.40 19.03 21.1» Moorslede-Passchendale 6.13 7.52 9.50 14.24 16.54 19.17 21.24 Zannebeke 6.21 8.00 9.58 14.32 17.02 19.25 21.32 leper A. 6.37 8.16 10.14 14.48 17.18 19.41 21.48 leper V. 5.00 6.49 8.30 11.32 15.05 18.09 29.10 Zonnebeke 5.17 7.06 8.47 11.49 15.22 18.26 20.27 Moorslede-Passchendale 5.26 7.15 8.56 11.58 15.31 18.35 20.36 Roeselare A. 5.42 7.30 9.11 12.13 15.46 18.50 20.51 Lijn 63. IEPER-OOSTENDE EN TERUG osbrnde ia cel u-negera iforhout torhout tortemark tort em ark Tt-Jozef ca ^estroozebeke clkapzlle 3 mark ezinge er OJzinge mgemark >e,kapslie estroosreixke ■aden -Jozef ortema.rk ertsmark schout arbor!; ïrnejsm ;tT ten de V. A. V. A. (1) (1) (1) A. V. A. V. 7.51 11.00 12.40 17.07 18.08 20.35 8.10 11.19 13.03 17.30 18.30 20.53 8.18 11.27 13.11 17.41 18.42 21.01 8.33 11.42 13.27 18.02 19.03 21.17 8.37 11.49 13.28 18.13 19.10 21.18 8.45 11.57 13.36 18.22 19.19 21.26 6.53 10.13 12.00 14.04 16.40 18.33 19.23 19.50 21.30 7.00 10.20 12.07 14.11 10.47 18.40 19.30 19.57 21.37 7.05 10.25 12.12 14.16 16.52 18.45 19.35 20.02 21.42 7.12 8 '2 10.31 12.19 14.23 16.59 13.52 19.42 20.09 21.49 7.17 8.17 10.35 12.24 14.28 17.04 18.56 19.47 20.14 21.54 6.39 7.23 8.23 10.41 12.30 14.34 17.10 19.02 19.38 19.53 20.20 22.00 6.36 7.29 8.29 10.47 12.36 14.40 17.16 19.08 1 19.59 20.26 22.06 6.43 7.36 8.33 10.54 12.43 14.47 17.23 19.15 19.50 20.06 20.33 22.13 (1) (1) (1) 5.00 5.39 5.58 6.14 7.43 8.44 12.45 15.25 15.50 17.28 17.46 19.19 5.08 5.38 6.06 1 7.50 8.52 12.53 15.33 15.58 17.36 17.54 19.27 5.15 5.45 6.13 6.23 7.57 8.58 13.00 15.40 16.05 17.43 18.01 19,34 5.22 5.52 6.20 8.04 9.04 13.07 15.47 16.12 17.50 18.08 5.27 5.57 6.25 8.09 9.09 13.12 15.52 16.17 17.55 18.13 5.34 6.04 6.32 9.16 13.19 15.59 16.24 18.02 18.20 5.39 6.09 6.37 9.21 13.24 16.04 16.29 18.07 18.25 5.45 6.15 6.43 9.27 13.30 16.10 16.35 18.13 18.31 5.52 6.01 6.03 6.23 6.36 6.56 (1) Rijdt niet op Zon- en 6.03 6.17 6.40 7.02 7.14 7.34 Feestdagen. 9.48 9.57 10.04 10.19 10.27 10.45 12.26 12.34 12.40 12.55 13.03 13,21 16.41 16.49 16.54 17.10 17.20 17.38 lii'kerke urne €ka,;;lle tkcrioe sk'-rlre ks'.r.uide Lijn 73. ADINKERKE-VEURNE-GENT-BRUSSEL EN TERUG (1) V. V. rr r. r.dz me i "hark 'mark ïhterve'de korrvside doo'e tarn lt, in-ze ut, et-pi?t. r t, et-Pist! nael-Suid A. V. 5.00 A. 5.08 V. 5.09 5.24 531 5.40 6.06 A. 6.36 V. 7.16 A. 8.00 4.48 4.59 5.C6 5.12 5.19 5.25 5.30 5.37 5.43 5.48 5.57 6.05 6.14 6.29 6.36 G.45 7.13 7 43 7 50 8.34 6.03 6.14 6.33 6.49 6.54 7.Q2 7.04 7.23 7.40 8.00 8.05 8.49 8.12 8.15 8.20 8.24 8.28 8 28 8.35 8 8. 8. 8. 8. 8 9. 9. 9. 9 9 9. 9 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. .15 .23 .33 .41 ,43 .55 01 .08 14 .19 .32 .40 .54 10 17 28 54 19 00 44 11.37 11.41 11/46 11.50 11.54 12.39 12.43 12.49 12.54 12.59 13.01 13.08 15.35 15.46 15,52 15.59 16.06 16.12 16.18 16.25 16.31 16.36 16.47 16.54 16.59 17.14 17.21 17.30 1738 18.19 18.41 19.25 17.00 17.11 17.30 17.44 17.49 17.56 18.00 18.19 18.36 18.51 18.53 19.37 17.40 17.5 3 17.59 18.07 18.13 17.59 13.19 18.25 18.32 18.38 18.14 18.43 18.15 18.50 18)22 18.58 19.18 19.34 19.41 19.50 20.18 20.33 18.20 18.26 18.32 18.37 18.42 18.47 2036 18.51 20.40 18.57 20.46 19.02 20.51 19.07 20.56 usse!-Zuid V. 7.23 7.54 11.10 16.40 17.15 18.12 r.t, Et-Piet. A. 8.13 8.43 11.54 17.24 17.59 18.56 nt, St-Pie'i. V, 4.48 8.23 9 53 12.34 17.41 18.18 19.20 !«Ï0 5.15 8.51 9 15 12,53 18.13 18.39 19.39 lt 5.42 9.16 9.34 13.20 18.40 19.01 20.07 ■tem 5.49 9.23 13.28 18.48 20.15 Jooi* 5.55 9.29 13.35 18.55 20.22 Wervelde A. 6.07 9.41 9.51 13.43 19.08 19.18 20.35 htervrldsj V. 6.16 9.00 10.03 9.53 13.20 13.54 18.25 19,33 19.20 20.37 rbema rk A. 6.23 9.07 10.10 10.00 13.27 14.01 18.32 19.40 19.27 20.44 rteim-'k V. 6 0S 6.2-3 6.50 9.07 10.15 10 03 13.40 14.10 16.35 18.40 19.45 19.30 n d ome 6.13 6.33 6.33 9.12 10.20 13.45 14.16 16.40 18.45 19.51 rreti 6.18 6.33 7.00 9.17 10.25 13.50 14.22 16.45 18.50 19.57 Kil 6.24 6.44 7.06 9.23 10.31 13.56 14.29 16.51 18.56 20.04 ssmuMa V. 6.28 6.50 7.10 9.27 10.36 10.17 14.00 14.36 16.55 17.32 19.CO 20.11 19.44 askaiTe 6.55 10.41 14.42 17.36 20.17 atk' rke 7.09 10.43 14.48 17.41 20.23 rtoapelle 7.03 10.52 14.58 17.47 20.31 irna V. 7.14 11.00 10.34 15.04 17.53 20.39 20.02 inkerke 7.23 11.09 10.43 16.13 lS.Cil 20.48 20.11 (1) Rijdt niet op Zou- en Feestdagen. 19.33 19.41 19.42 19.58 20.08 20.26 Wij geven U dus, zooals beloofd, de nieuwe uurtatoel der bijzonderste trei nen welke van belang zijn voor onze gewesten. Wij verzoeken onze lezers deze uur- tabel uit te knippen en te bewaren, daar waarschijnlijk geen nieuws uur tabel meer zal verschuwen WOL wij terug voor het Zomerseizoen r**\an. Meteen willen wij onze lezers erop wijzen dait in dieae uurtabel reeds re kening werd gehouden met de wijzi gingen aangebracht aan de nieuwe uurregeling die op 7 Oktober begint, wijziging die men NIET zal vinden in de Reisgidsen tot... een bijvoegsel van disze verschijnen zal. Wij verhopen tevens in een der eerstvolgende nummieais nieuwe uur- tabcis van TRAMS en AUTOBUS LIJNEN te kunnen mededeeien. Zorg dus dat ons Wad U regelmatig besteld worde. U kunt U- aelf daarin best behelpen met hst Intschrij vinigsf or- mulier op blz. 8 in te vullen en op te sturen. De Redactie. (1) (3) (1) (3) (1) (4) (1) (5) (1) Brussel-Zuid V. 6.37 7.03 7.49 Brussel-Noord 1 1 Denderleeuw 5.12 7.32 8.14 Zobtegam 5.51 6.06 7.14 7.32 9.06 8.40 Oudenaarde 6.38 6.39 7.32 8.00 9.40 8.56 Anzegem 6.55 1 8.11 9.56 9.07 Deerlijk 7.13 1 8.26 10.14 1 Staoegem 7.19 I 8.30 10.20 1 Kortrijk A. 7.27 7.54 8.36 10.28 9.25 (1) (1) Kortrijk Staoegem Deerlijk Anaegem Ou/denaarde Zottegeni Denderleeuw Brussel-Noord Brussel-Zuid (1) 4.56 5.36 6.24 4.40 5.13 5.30 6.20 5.00 5.07 5.14 5.3'2 5.58 6.40 7.28 8.12 6.50 7.46 7.09 7.19 7.39 A. Rijdt niet op Zon- en (4) Rijdt alleen 's 6.42 Feestdagen. 8.12 8.31 8.50 I 9.12 8.22 8.29 8.36 8.54 9.09 9.33 10.12 10.27 10.49 (3) 10.12 10.35 10.51 11.25 12.21 I 12.49 13.40 13.00 16.25 17.35 18.40 12.14 12.29 12.48 12.53 13.00 (1) 10.17 10.22 10.27 10.41 10.56 1137 12.50 17.07 1 13.29 17.43 14.23 13.46 17.11 18.45 18.28 19.29 14.57 14.02 16.55 17.27 18.12 19.20 18.47 19.48 15.12 14.12 17.11 18.28 19.37 19.59 15.31 17.29 18.44 19.56 15.36 17.35 I 20.02 15.43 14.28 17.43 17.54 18.54 20.10 19.13 20.17 11.30 11.38 11.45 12.04 12.35 13.15 13:56 14.32 12.03 8.19 (2) Rijdt enkel op Zon- en (5) Stopt 's Zaterdags niet 12.29 12.48 13.C8 I 13.30 Feestdagen, te (1) 14.38 14.44 14.49 15.04 15.18 (3) 15.06 15.30 15.46 17.00 17.24 17.43 17.18 17.26 17.33 17.52 18.14 18.53 19.38 (1) 18.05 18.13 18.20 18.39 18.54 20.27 21.00 16.20 18.20 20.03 20.00 20.18 20.29 20.49 21.08 I 21.32 Plaatsbespreking verplichtend. HET LANBOUWKANTOOR 22 - Wuytslel - 22 MERKSEM-Antwerpen VERZET en BEZORGT LAND- cn TUINBOUWZAKEN overal in Belgie en Frankrijk. Vraag onze kastel, lijsten, doch schrijf ons tevens wat U zoekt. Zoekende Boer, ontwikkelde Jon geman, lees en herlees het éénige boek, voor U gemaakt: «Vlaam- sche Boer, Waarheen? 128 blz. gr. form. Prijs 45 fr. P.Ch. 236.28 VAN STALLE, Merksem. (728) wvvvwswvvwtofwfint&ngwttf Morva: de flesch, 50 fr.; - i Asepta-pilien: 20 fr. de doos; Wat baat het uwe zieke hennen,] hanen en kiekens geneesmiddelen] toe te dienen, indien gij de warei goede niet voor handen hebt. De twee wonderprodukiten zijn: tegen snot en cholera, om uw dieren gezond te houden; doet de spijzen goed verteeren, om meer te doen leggen. flesch, 20 fr. - Asepta-poeder: 20 fr. de doos. In ALLE APOTHEKEN of rechtstreeks schrijven naar:

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5