Bladzijd) GOUDEN BRUILOFT TE OOSTVLETEREN 5 Oktober 1946. HET WEKELIJKSCH NIEUWS WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN ZONDAG Zijn Oorsprong en Geschiedenis UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN VAN ZONDAG 1.1. I KAPBLOKKEN voor BEENHOUWERS j TWEEDE PROVINCIAAL VeurneW.3. leper 98 HouthulstWakken. 23 Toek- MeenenDa Panne 32 WaregemS.V. Blankenberg» 60 C.3. leperSt.-Baafs 80 D. BlankenbergeTorhout 02 NleuwpoortHerzeeuw 83 DeerlijkHarelbeke 0T MlddelkerkeKomen 12 LauwePoperinge 11 Algemeer.s rangschikking G. G. V. D. V.-T.P. 1. Harelbek» S 5 0 0 19- 2 10 2. Waregem 6 5 1 0 39-11 10 3. C.S. leper 6 8 1 0 20- 8 10 4. Wakken 8 4 0 2 17- 9 10 5. Torhout 9 4 2 0 14- 9 8 8. D. Blankenberge 8 3 2 1 15-14 7 7. Mlddelkerke 8 2 2 2 13- 8 6 8. Poperinge 6 2 2 2 15-11 6 9. Deerlijk 6 2 2 3 12-10 8 10. Veurne 6 3 3 0 13-18 6 11. Lauwe 8 118 7-65 12. Wervlk 5 2 2 1 12-12 5 13. De Panna 6 2 3 1 13-18 5 14. Komen 8 2 2 1 6-13 5 15. Houthulst 6 13 2 12-14 4 16. S.V. Blankenb. 8 13 2 10-14 4 17. W.S, leper 6 3 4 0 9-11 4 13. Herzeeuw 5 1 2 2 7-14 4 19. Meenen 6 18 1 11-28 8 20. St.-Baafs 6 0 8 1 "B-26 1 21. Nleuwpoort 6 0 4 1 6-22 1 II» GEWESTELIJKE A. ZedelgemOost-eozebek» 01 KoksijdeArdoc' e 13 St.-KruisEx. Zedelgem 14 S.K. Torhout—Meulebek» 1—3 IngelmunsterDentergem 10 Gistel—F.C. Tielt 6—0 SteenbruggeOudenburg 22 II' GEWESTELIJKE B. BlzetAalbeko 31 Kuurne—A.A. Moeskroen 03 AvelgemMoen Sp. 32 BlssegemDottenljs 61 MoorsledeVlamertinga 32 BrlclenP.O. Lulngne 62 Algemeens rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1. Blssegem 4 3 0 1 9- 3 7 2. Aalbeke 4 3 1 0 20-10 6 3. Avelgem 4 3 10 15-12 6 4. Moorsled» 4 3 1 0 7- 9 6 5. Kortrljk 3 2 0 1 9- 3 6 6. Le Blzet 3 2 0 1 9-86 7. Moen 4 1 2 1 11- T 8 8. Lulngne 4 13 1 9-11 3 9. Moeskroen 3 1 3 0 3- 2 2 10. Brlelen 4 18 0 14-18 2 11. Vlamertinga 4 0 3 18-91 12. Dottenljs 3 0 8 i 9-11 1 13. Kuurna 4 0 8 l 8-15 1 III' AFDEELING A. KoekelareD. Beverea 21 Lichtervelde—Ruddervoord» 10 AssebroekVeldegem 85 Den HaanOostdulnkerke i 120 S.K. Wendulne—P.O. Sljsel* 1—1 Jabbeke—V.P. Gits 8—0 III' AFDEELING tt DiksmuideStaden 21 MoorseleBeselare 21 BoezingoZonnebek» 25 GeluweRekkem Sp. 21 LedegemDadlzela 05 III' SPECIAAL B. W.S. leperToek. Meenen 22 P.O. KomenHouthulst 40 VlamertlngeLauwa 14 Wervlk—Le Blzet 6—1 PoperingeC.S. leper 15 III' SPECIAAL C. De PanneP.C. Brugga 06 VeurneKoksijde 100 NleuwpoortS.V. Blankenberg» 35 GistelMlddelkerke 40 OudenburgD. Blankenberg» 46 TorhoutS.K. 61.-Kruis 36 IV» SPECIAAL A. OostdulnkerkeEernegem 03 IV' SPECIAAL B. BeselareBlssegem 21 MoorseleS.V. Moorsled» 82 ZonnebekeRac. Lauwe 05 GeluweLedegem 60 JUNIORS GEWEST. A. VeurneTorhout 130 JUNIORS GEWEST, a HeraeeuwHarelbeke 02 Kortrljk Sp.Aalbek» 44 W3. LauweDeerlijk Sp. 44 W.S. leperS.V. Waregem 16 BEGINNENDE A ProvenWaasten 2I HoutemNleuwkerk» 35 PoelkapeüeWestouter 62 VRIENDENMATCHEN Deerlijk Sp.Harelbek» (schol.) 20 MlddelkerkeNleuwpoort (schol.) 53 F.O. RoeselareS.K. Roesel (schol.) 31 Een AANKONDIGING In «HET WEKELIJKSCH NIEUWS» verzekert U het beste gevolg. Het voetbalspel, volksspel bij uitnemendheid, is veel onder dan velen wel denken. Maar het was slechts in 1863 dat dc eerste moderne regels van het voetbalspel vastgelegd werden en dat de eerste voetbalfederatle gesticht werd, nl. de Football Association of England De oudst gekende voorzaat van het voetbalspel, zal stellig wel het Chl- neesche spel zijn, dat beoefend werd in de jaren 3.000-2.000 vóór onze tijdrekening, en waarvan gewag gemaakt wordt in archieven die 4.000 A 5.000 jaren oud zijn. Dit spel werd gespeeld met een lederen bal en er syeid gebruik gemaakt van handen en voeten om den bal voort te bewegen. Ook de oude Spartanen kenden een gelijkaardig spel: het Episkorys, terwijl het Follis een spel dat erin bestond een bal van de eene naar de andere te werpen reeds in de allereerste Olympiaden gespeeld werd. Iets dichter bij ons, werd door dc oude Romeinen het Haspartum Ïrespecld. Sedert de periode van het Episkorys werd reeds een heelc evo. utie bereikt: in het Haspartum moest den bal van doellijn tot doellijn gedreven worden en er zelfs overgespeeld worden. Dit Haspartumkende een grootcn bloei en werd voornamelijk be oefend door de soldaten van de Romeinsche Legioenen, die het ten slotte bij de veroveringen van Gallië naar onze gewesten overbrachten. Het werd eveneens op de Britsche Eilanden ingeburgerd en aldaar op groote schaal uitgebreid. Het voetbalspel verloor in de Middeleeuwen van zijn aantrekkings kracht en werd schier in den vergetelhoek gedreven. Slechts in een drie tal streken werd het nog beoefend, nl. in Italië waar het gespeeld werd onder den naam Calcio in Brctagne waar de Soüle zeer volksgeliefd was, evenals ten andere in Normandië en ten slotte in Engeland, waar het reeds den naam had van football-play Natuurlijk was dit football-play of Calcio of nog Soüle slechts ln schijn verwant met ons huidig voetbalspel. Yan de drie spelen die in de Middeleeuwen beoefend werden, was de Soüle de minst geëvolueerde. Het bestond hierin, een lederen bal naar een bepaald doel te drijven. Ge woonlijk werd de «match» gespeeld tussehen'twee naburige dorpen. Al de bewoners, degenen die er zich in staat toe voelden, natuurlijk, deden aan het spel mede, en vochten, letterlijk en figuurlijk gesproken, voor de eer van hun dorp. Dat het in deze tijden niet heel zachtaardig toeging, is te begrijpen, want alle middeltjes waren goed, om den bal naar den kerk toren van den tegenstrever te drijven. Voor de overwinnaars waren rijke prijzen bedacht, terwijl aan de overwonnenen geen andere keus bestond, dan te zinnen op wraak, en de middelen te bedenken om bij de volgende gelegenheid als overwinnaar uit den strijd te komen. Het Italiaansche Calciostond reeds dichter bij ons huldig voetbal dan de Soüle Het werd gespeeld door twee ploegen van 27 spelers die te voet en zonder wapens! (volgens de oude documenten) trachtten een lederen bal in het doel van de tegenstanders te doen belanden. Het ■peelveld was 100 m. op 50 m. groot, en de 27 spelers werden opgesteld volgens reeds wel omschreven regels of voorschriften. Er waren 15 innan. fci(voorwaartsen), Na hen, op ongeveer 15 meter afstand, waren 5 sconciatoriopgesteld, waarvan 10 meter verder 4 Datori innanzl plaats vatten, om ten laatste 3 Dato addietro (verdedigers) te vinden. Er was caccia (doel) als de bal door één der ploegen met handen of voeten tusschen de doelpalen gewerkt werd. Dit spel werd gespeeld door de toenmalige elite van de gemeenschap. Er wordt zelfs geschreven dat de Pauzen Clementius VII, Leo X en Urba- nus VII doorgingen als uitblinkers van de Florentijnsche Calcio En de Italianen gaan er zoodanig prat op, dat ze van de eerste beoefe naars van de Europeesche voetbal waren, dat ze hun voetbalfederatie den naam gaven van Gioco del Caleio (Vervolgt.) RODE. BEGINNENDE CLUBS B. GeluveldR.C. Lauw» Pottiliut, St ,-EIooisRekkem. Slljpe, bye. PasschendaleA.S. Risquons Tout ElverdlngeLangemark Vandenher ghe Op foto hierboven zien we de Echtelingen die, na de plechtige Dani bijgewoond te hebben, ontvangen werden ln het gemeentehuis. We ze hier even voor het binnentreden in gézeischap van Hr Burgeme* A. Garmijn (uiterst rechts) die hun verwelkomt. i Gespecialiseerd» Werkplaatsen i i voor i JOHN FIKKEN S i WIJNEGEM (Antwerpen). j 1 Vraat) prijs en tóllchitto®. (769) iwwwwwwwwwwmw levendig toegejuicht door de locale sup porters. Nog 10 minuten verdeeld spel en het einde werd gefloten met 3-1 ln 't voordeel van Blzet. Het was een prachtige overwinning voor de looale olub. We Iwensdbea «Jen nporUeven Aal-» beoksohen speler Volmeet» wa spoedig an algeheel borstel i De Wulpenaren foton dua te zorgen voor ons blad van tu de week, waarin AL de op die op de gemeente uitgefoauj den, mum «rscOUMtk

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 7