Kosteloze Voetbal - Pronostiek 20.000 fr- prijzen (500 fr. per week) en een Gratis Kosmos-reis naar LOURDES of ZWITSERLAND Het hieronderstaande bulletijn invullen, uitknippen en insturen HET WEKELIJKS NIEUWS Gasthuisstraat 19 - Poperinge Matchen 23-1-49 MAN of VROUW DE FRANSE RONDE VOOR 1949 IN EEN NIEUW KLEEDJE UITSLAGEN DER WED STRIJDEN VAN ZONDAG jl, RECHTER VEROOR DEELT ZICHZELF OMDAT HIJ DROMEN WAS OM ALS BIERHANDELAAR TE BEGINNEN. VAN LANDINGSBOOT TOT CONSERVEN- FABRIEK WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG a.s. UIT TER HAND TE KOOP» SCHOON RENTENIERSHUIS DE PRIJS DER EIEREN DAALT ARRONDISSEMENTS FONDSEN VOOR MEESTBEGAAFDEN Studieleningen 1949-1959 Aanvragen UITLEG De deelname ie onbeperkt en kostelooe, maar moet óp uit het blad geknipte bul letijn* geschieden. Wie meest punten heeft, (het puntenstelselwint. Hoogst aantal winnaars: 2 (schifting bij loting). Wie meer dar. één bulletijn op zelfde naam instuurt dient een volgnummer (in vak 1) te plaatsen. De sa mentelling der punten voor het eindklassement ge schiedt bulletijn per bulle tijn, volgens volgnummer. Eenmaal verworven punten, blijven steeds geldig, zelfs zo men sommige weken de helft niet behaalt. Elke betwistbare onduide lijkheid maakt het bulle tijn ongeldig. Bulletijn 17 moet binnen zijn voor Zondag 23 Jan., te 12 uur. 2-4 Anderlecht Rac. Mech. 1-3 R.O. Doornik V. Hamme 0-0 Turnhout E. Aalst In ieder gemeente of stad. Gebrekkigen en verminkten heb ben alle voorkeur. Geld of borg wordt niet gewenst. Brieven te zenden aan FIRMA C.F.D., Kouter 77, Gent. Tel. 362. (d-121) 1-2 Lokeren Meulestede 2-2 Meenen St. Kortrljk 0-0 Tubantia Izegem 0-1 Ingelmunster Blankenb. BEKWAME MEID, op grote hoeve. Geen buitenwerk. Twee kleine kin deren. Zeer goed loon. Zich wenden Ooststraat 10, Veume, of telefonerèn Pervijze Nr 22. (93) 1-8 Deerlijk Wevelgem 1-4 Avelgem W. S. leper 1 =s thuisploeg gow. (1 punt) 2 bezoekers gew. (2 punten) x drawn (3 punten) 6.000 FR. PER MAAND in vertrouwenspost voor werk lustige Heer of Dame. Schrij ven: Postbus 172, Gent; 2 post zegels bijvoegen. (95) 0-3 Moeskroen Wervlk 0-0 V.G. Oostende P.O. Roes. Vak voorbehouden aan volgnummer bij 't insturen van meer dere bulletijns op een zelfde naam. 2-3 S.V. Veurne Nieuwpoort Strook dienende als dubbel en door den inzender te bewaren, Anderlecht - Rac.Mechelen Ingelmunster - Blankenb. R.O. Doornik - Vig. Hamme Deerlijk - Wevelgem Avelgem W.S. leper Turnhout - E.Aalst Moeskroen - Wervlk Lokeren - Meulestede V.G. Oostende - P.O. Roes, Meenen - St. Kortrljk BIJ renner A. Sercu had te Izegem vóór enkele dagen een eerste kon- tactname plaats tussen de Hr Bertin, sportbestuurder, en de door hem aangeworven renners die in het aanstaande sportseizoen voor zijn rij- wièlmerk zouden uitkomen. We bemerken op de foto van links naar rechtsAlbert Ramon, M. Dierckens, Berten Sercu, André Declercq, de Heer Bertin, Valeer Ollivier, Maurits Blomme en Jeroom Renter. We geloven wel dat met die kleppers a.s. seizoen zal af te rekenen vallen. S.V. Veurne - Nieuwpoort Tubantia - Izegem UITGESTELDE WEDSTRIJDEN VAN 12 DECEMBER 1948 n* Provinciaal Eendr. Wervik Wevèlgem Sp. 01 Rangschikking P. C. Roeselare 15 13 1 1 46 15 27 V. G. Oostende 15 9 0 6 44 17 24 Knokke 15 10 3 2 42 25 22 Wervik 15 9 4 2 50 21 20 Moeskroen 15 8 5 2 22 22 18 Wevelgem 15 7 5 3 32 30 17 Houthulst 15 7 6 2 29 28 16 Deerlijk 15 7 7 1 31 33 15 C. S. leper 15 6 7 2 31 35 14 Avelgem 15 5 U 23 35 13 W. S. leper 15 4 7 4 23 23 12; Blankenberge 15 4 7 4 23 35 12 Zwevegem 15 4 9 2 23 31 10 Ingelmunster 15 3 10 2 16 34 8 Oudenburg 15 1 9 5 20 28 7 Poperinge 15 2 12 1 20 49 5 II* Gewestelijk C S. V. Kortrljk Moen Sport 2—0 IV* Afdeling A S. K. Ste Kruis Beernem uitg. VRIENDENWEDSTRIJDEN S. V. Vichte St-Baafs-Vijve 4—2 Stasegem Avelgem 11 V. C. Kortrljk Zwevegem 13 Desselgem Beveren-Leie 12 Houthulst I Con. Brugge 43 Liehtervelde Handzame 44 Winkel Sp. S. V. Moorsele 7—2 Pittem S. V. Zwevezele 101 Oudenburg C. S. Brugge 12 S. V. Pittem V. C. Ardooie 1—4 P. C. Knokke F. C. Heist 21 Ol. Ledegem S. V. Wevelgem 22 Deerlijk Sp. W. S. Lauwe uitg. Ol. Ledegem S. V. Moorsele 26 S. K. Roeselare Beringen 13 A. S. Oostende C. S. Brugge 25 St. Moeskroen A. S. Ronse 26 P. C. Izegem V. G. Oostende 35 St. Moeskroen Oc. Roubaix 101 Het' gebéurt niet alle dagen dat een rechter zichzelf ver oordeelt. Te Harlan, Kentucky, in de Verenigde Staten, heeft men nochtans zo'n heuglijk feit mogen beleven. Bij de opening van de te rechtzitting der rechtbank heeft rechter Cleon K. Calvert ver klaard Ik leg een boete van 10 dollar op aan de rechter, daar hij gisteren is dronken geweest. Deze beslissing zal in het verslag van de zitting wor den opgetekend». Rechter Calvert was daags te voren inderdaad dronken op de rechtbank aangekomen en was hoegenaamd niet in staat om de zitting te leiden. Hij had zelfs zichtbaar moeite om zich recht te houden. Derhalve werd de zitting tót 's anderendaags ver daagd. Typisch is het feit dat het de leden van de jury zijn die, getroffen door de objectivi teit van de réchter, spontaan de boete hebben betaald. Maar... 't gebeurde ln Ame rika... Zeer belangrijke Brouwerij zoekt in ieder gemeente, ern stige en actieve PERSONEN, De bekende landingstooten zul len omgebouwd worden tot drij vende conservenfabrieken in het vlotdok te Calais waarna zij naar de kust van Mauritanië zullen gebraoht worden, zo meldt A. P. P. Tenzij andersluidende vermc'ding, aftrap der wedstrijden te 15 uur GEMEENTE STAVELE onlangs nieuw gebouwd met stagie, electrlciteit, regen- en pompwater, nevensliggend Ingangs poortje. Bestaande uit 3 benedenplaatsen, gang, kelder, verandha, 3 slaap kamers, zolder, washuis, kolenhok. Verders: kiekenhok met omsloten 'boomgaard in volle opbrengst en hof groot 14 a. ,65 ca. Inlichtingen Krombekestraat 52, STAVELE. (01623) Het «eleidelijk herstel van de Bel gische pluimveestapel en het zachte weder, die het leggen der hennen heeft bevorderd, heeft tot gevolg ge had dat grote hoeveelheden eieren ter beschikking zijn gekomen en dat de prijzen ervan de laatste dagen fel zijn gedaald. In onze gewesten noteerde men prijzen, schommelend rond 1,50 fr. Het ls lang geleden! De aanvragen om een studielening uit de Arrondissementsfondsen voor Meestbegaafden, voor het schooljaar 1949-1950, moeten bij de gouverneur van de provincie, vóór 15 Maart 1949 ingediend worden, vergezeld van de navermelde stukken: 1. Getuigschriften betreffende de studieuitslagen over de schooljaren 1945-1946, 1946-1947 en 1947-1948, met advies van Jjet schoolhoofd omtrent de verstandelijke aanleg en de zede lijke hoedanigheden van de leerling; 2. Een afschrift van het gezond heidsboekje. De aanvraag moet uitgaan van het gezinshoofd of van de persoon met de zorg over het kind belast. Zij moet opgeven: naam, voornaam, hoeda nigheid, beroep en volledig adres van de aanvrager; naam, voornaam, plaats en datum van geboorte van het kind, onderwijsinrichting waar het de leergangen zal volgen, zijn be oogd beroep. Er zal geen rekeirng worden ge houden met de aanvragen die, na 15 Maart 1949 het provinciaal Gouver nement zouden bereiken. De ingezetenen van Brugge, Kor- trijk, Moeskroen, Oostende en Roe selare, zetels van een gemeentelijk fonds, moeten zich rechtstreeks wen den tot het bestuur van de stad waar ze woonachtig zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 7