|l)e Drie Gezusters Randolf Kost één frank per dag MEUBELS SCALDIS zeep SNOTJE EN SNETJE IN 'T WESTLAND door leo zeemeeuw (IMF MIKRANIA KORSETTEN KEMMEL 36 POPERINGE HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 6 Aug. 1949. Blz. 8. AAN DE TOEKOMSTIGE BEENHOUWERS EN SPEKSLAGERS GEVRAAGD TE KOOP PER OKKASIE Roman van H. COURTS-MAHLER Nr 39 GEVRAAGD LEVENSPOSITIE GERREVETEERDE AARDAPPEL- UITROEIER-OPZ AKKER DE PAEPE Belangrijk Bericht! De nieuwste verbetering op de Amerikaanse markt Geen beter, geen goedkoper of de IJSKAST GENERAL ELECTRIC verdeler Huis A M P E N Gebroeders Duinkerkestraat 65-Vlamingstraat 7, Poperinge Modellen volgens ieders beurs van 7000 30.000 Ir. Geeft alle voordelen t Fris houden van melk, boter, room, eieren, vlees en alle voedingswaren HIT MEEST PRAKTISCHE MEUBEL IN EEN HUISHOUDEN Agent der Melkmachienen Persoons met hangende en staande ketels. 5000 POEUEN GOLD-RED VRAAGT PLAATS TE HUUR VERLOREN RAAPZAAD MARKTPRIJZEN HOOFD- EN ZENUWPIJNEN! ledereen koopt bij rechtover O.L.V. Kerk Casselstr. 47-Tel. 200 om de GROTE KEUS de GEWAARBORGDE BEDIENING de BESTE KWALITEIT aan de LAAGSTE PRIJZEN. site- Huis Gesticht in 1931. is beste waar, zuivervast, zacht en klaar. ZUIVERE LIJNOLIE 40% SCALDI&WERKEII, RUIEN Slaapkamers vanaf 4.600 fr. Kindervoituren 800 fr. Stoelen Zetels IJzeren bedden» KATHOLIEKEN die wensen een POELJEN Albert Vanderheyde Toekomststraat 22, POPERINGE. STAD MEENEN - In Centrum Schoon RENTENIERSHUIS WENST U KENNISMAKING EN HUWELIJK? GOLD-REDS POELJEN LEON VERHAEGHE GELUWE Tel, Meenen 318. OVER. TE NEMEN Onmiddellijke ver dwijning der zwaar ste breuken en zak kingen gewaarborgd. R. JONCKERS-FESTRE ZOON Daar ql'jdr door't .Stal - vensterke een onpreltiqe J.yuui' 1 71 Dar zeojojen ze allemaal!! Kom, kom! nier cjelYunrjlj] v Title. zïjrqevaarluker dan de coloradokever. VRIENDEN EN VRIENDINNEN, Zonder U lang te bezinnen. Zeg me alras en gewis Hoe dom het ook is Waarover ik nujp dees stond Iets vertellen moet van uren in 't rond I Niemand?!... Eerste klop... Tweede klop... Derde klop! Adjujé! Dan be gin ik alvast maar zelf iets te flikken over de... mode! Ik zie m'n Marenta al glunderen als ik dat ijdelwoordje neerpen. Dat is ne keer wel, zegt ze stra lend, dat ge nu eens zaken bespreekt die 't vrouwvolk aangaan. Allei, ge zijt een charmante kerel! 'k Zegge: Maren-ta, verkoopt nooit 't vel van den beer vooraleer hi,i geschoten is, mens. Wacht van klap pen en vleien totdat het kapittel over de mode gedaan is! Ja, ja, 'k hore het al, zegt ze, ge zult were op de (kappe zitten van het vrouwvolk. De mannen kunnen maar dat en z'hebben ze pertang broodno dig!!! M'n Marenta viel van 't een exes in 't andere. Ha, neen, Marentatje, da niet! Maar wel een beetje op de kappe zit ten van die vrouwen, die voor niets anders leven dan voor de mode en d'r al hun geld aanhangen. Da's een verschil, orakelt ze te rug, de die hebben dat eens nodig! Na dat huiselijk intermezzo, pen ik weer voort... Enfin, onder ons ge zegd en elders gezwegen: De mode is een grillig ding, Dat vele centjes kost! Dat menig meisje, mooi en flink, Duchtig heeft afgerost! Niet da'k tegen de mode ben! In t geheel niet! Een vrouw moet willen proper gekleed gaan en behagen aan heur man of verloofde. Maar dat overdreven preus zijn, die passie volle modezucht, zie, dat is niet meer in orde! Alle twee maanden een nieuwen hoed, omdat er een andere mode ge lanceerd wordt. Alle zes maanden een nieuw kleedje in crèpe-de-chine of in billietof hoe je die vrouwelijke termen ook noemen kunt, omdat het vorige kleed je al een beetje ouderwets is gewor den. Alle jaren een nieuwen mantel, hoe duurder, hoe beter, omdat Mevrouw Snikkel, haar gebuur, dat ook doet. Om dan nog niet te spreken van al die permanenten en op den koop toe nog een hele boel verf, wa terverf of olieverf op hun gezicht-, gelijk de Indianen en een paar zwar te, getrokken streepjes, die wenkbrau wen moeten voorstellen. Ja, ja, we leven in een tijd, waar veel gehuwde vrouwtjes met de zuur gewonnen centjes van hun man de winkels aflopen om hoeden, kleedjes, mantels, schoentjes en schilderwerk te gaan opkopen. Moest de mode iedere week veranderen, we zouden iedere week een serie nieuwe hoeden zien prijken op de hoofdep van het zwakke geslacht. De mode is zot, stoppezot! En als ge dan 'ns een stel schilderijen ziet rondlopen op klaarlichten dag in een manskostuum, dan begint een serieu ze mens zich stilaan af te vragen: Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? FLUPPE EN SUS, twee gezonde boerenkerels, kwamen in congé. Ze v/aren soldaat en lagen te Brussel. Nu zaten ze op den blok, die stampvol zat met werkers, bedienden, soldaten en verlofgangers. Nevens Fluppe en Sus stond er ook een mam'zel recht. Men kon het aan zien: een echt, Brussels juffertje. Uitgetrokken wenkbrauwen, rode lip pen, sterk geblanket en hevig gepar fumeerd, rode vingernagels en haar teen-nagels had ze ook in het rode sop gestoken. Zegt die mam'zel plots tot Fluppe: Het is weinig hoffelijk een dame te laten rechtstaan, Mijnheer. Ik weet niet of ge dat weet! - Daar ben ik van overtuigd, zegt Fluppe, maar bij ons worden dingen zoals u in de beste kamer aan de muur gehangen Wie heeft Amerika ontdekt, En 't ei op z'n plaats gezet? ~*n zegt: het was Colombus. Dat is Aardrijkskundig juist! Maar, weet ge, beste mensen, Moest het niet zo zijn geweest. Ja... dan was het anders! Maar kom alle gekheid op een stokje, de Lamme beweert dat, moest Amerika niet ontdekt zijn geweest, Hollywood in West-Vlaanderen zou liggen. Ik geloof dat er in de Lamme een filmstar sluimert. Nu, dank zij Amerika, heeft men toch volgende uitvindingen gedaan: de chewing- gum, alles in dozen, de atoombom, de vliegende forten van Eben-Emaal en Al Capone. ONZEN JEP, die zaagt hu hele da gen om een bouwdoos. Ten einde raad vroeg ik hem gisteren waarom hij nu per sé een bouwdoos wil hebben. —Wel, zei Jef, ge zegt toch altijd: wij moeten een nieuwe wereld bou wen. Dus, als ik een bouwdoos heb, kan ik alvast beginnen! Die kinderen toch. Zo ook onzen Rik: die wil een kleurdoos omdat Grietje gisteren aan tafel zo terloops zegde dat de democratie aan 't ver bleken was. Den dien wil nu met alle geweld de democratie een laagje verf geven. MEN SPREEKT soms van onmo gelijkheden», maar 't volgende is toch zeker atomisch-sterk: Een oude grijsaard zat aan een vierkante, ronde tafel te lezen in een gesloten boek. Z'n blonde lokken wuifden in den wind. Bij het lezen drukte z'n gezicht, een rimpelig ge laat, de grootste ontsteltenis uit en hij glimlachte tevreden. Het was een gure winteravond en het voorjaarszonnetje scheen lachend naar binnen. Het haardvuur brandde gezellig op deze winterse zomeravond. Duizende sterren pinkelden aan het firmament. Het jongste kindje lag rustig te slapen en speelde met een popje, dat griende van de kou! De oude grijsaard pookte het haardvuur nog wat op, sloeg het gesloten boek toe, strompelde dansend naar bed en sliep weldra rustig in. De morgen kimde in het Oosten en de avond viel... Ik zal maar ophouden, anders ge raak ik er zelf niet meer uit! MIE SNAPS kon het niet langer meer over haar hart krijgen en gaf haar vent, Seppe Krelis, een ferme rammeling. Op dat fatale ogenblik kuierde er een politieagent voorbij, die het kabaal opmerkte en binnen stapte. Schaamt ge U niet, donderde de man van de wet, uw man zo te mis handelen. Ge hebt hem z'n gehele ge zicht opengekrabd, dat loopt verkeerd- hoor! Hij is toch het hoofd des huizes Zo!!! schreeuwde Mie Snaps, zo!!! Ha, hij is het hoofd des huizes! Zo!!!!!! En zou ik dan in m'n eigen huis m'n eigen hoofd niet mogen krabben?! Wie zal me dat verbie den???!!!! EEN PATER in uw familie hebben is meestal een grote eer, maar het kan ook soms de oorzaak wezen van huiselijke twisten. Leo ge moet dat woord uitspreken zoals z'n parmentig vrouwken dat doet, zoiets als de roep van een pauw: Leeeeooo! heeft een broer, die in het klooster getreden is en het betaamt dat hij een bezoek gaat brengen. De week voordien gaat hij echter met z'n vrouw op reis en daar zij in een zeldzame vlaag van vrijgevigheid verkeerde, krijgt Leo voor de omstan digheid een spik-splinternieuw kos tuum. Dat kostuum! Och mens, daar mocht geen plooiken scheef liggen, geen stofken op zijn, geen draadje loshangen, of... kom, ge weet zo goed als ik wat er volgen zou. Den dag van het bezoek bij de Paters was daar en Leo kon natuur lijk niet anders dan dat nieuwe kos tuum aantrekken. Hij had echter horen vertellen dat die mensen er een speciale manier op nahouden om bezoek te ontvangen. Een kwestie van de kat uit de boom te kijken, zegt Leo, en daarbij het ongeluk moet niet altijd op mij vallen. Als hij aan de poort van het kloos ter komt, ziet hij daar twee jonge paterkens die ook binnen moeten. Hij slaakt een zucht van verlichting, want hij heeft hen natuurlijk maar na te doen en alles loopt gesmeerd. De deur gaat open en Pater-Overste staat voor hen. De twee geestelijken, hun gebruiken gewoon, werpen zich plat ter aarde. Leo bekijkt dat een ogenblikje, denkt aan z'n kostuum en zegt bij zich-zelf: Als 't zo is, moet het, er is niks Zie vervolg hiernevens - - ------- TE KOOP 5.000 POELJEN van 10 weken, Gold-Red, Rhode-Islands, wit en goud Leghorns, Koekoek. EENDJES en KUI KENS altijd beschikbaar. Bij Decaes- stecker, Bruggesteenweg 129, Roese- lare. - Tel. 318. (1573) CAMIONNETTE «Citroën» 11 PK., traction-ava-nt, cabine avan- cée», model 1943, laadvermogen 1.000 kgr. Te bezichtigen ter Garage Jules Sterckmans, Ooststraat, Veurne. (2419) AUTO «Citroën» traction, 1939; AUTO «Fiat» 7 PK., 1946; AUTO «Opel» Olympia 1938; AUTO «Ci troën Commercial, 800 kgr. - Ieper steenweg 12, tel. 93, Merkem. (2420) TOOG, 2,15 m. lang op 0,60 m. breed, met loket, 2 zij-kastjes en spie gel in 't midden, ondergedeelte schuifdeuren. Ook nog lavabos in pitch-pine, terrassestoeltjes, enz. Zee laan 175, Koksijde-Baden. (2422) JACHTSTOOF en PUITSTOOF, beide in goede staat. Zich wenden: Meenenstraat 16, Geluveld. (C.2031) AUTO Morris8, in goede staat. Oenadige prijs. Te Poperinge. - A. t. D. (C.2047) MOTO A.B.S., 350 culbuteur, in goede staat. Bij Robert Robyn, Hen drik Deberghstraat 8, Oostvleteren. (2495) AUTO «Fiat», 6 PK., in goede staat. Zeer voordelig in 't verbruik. Adres ter drukkerij. (2.477) Per Okkasie: EETPLAATS- en VERAND AHMEUBELS, BADKAMER, TRAPTAPIJT, KERKSTOELEN. Te Veurne. - A.t.D. (2478) AUTO Fiat5 PK„ in goede staat. Te Nieuwpoort. A.t.D. (2480) AUTO Morris 10 PK., 1947, met chaufïage, 4 deuren. Zeer goede staat. Voordelige prijs. «In den Trommel», Hoogstraat 12, Nieuwpoort. (2481) BEKWAME METSERS, bij Al-berio Malysse, aannemer, Ieperstraat 111, Bissegem. Tel. Kortrijk 218.40. (C.2035) ZEER INTERESSANTE SITUATIE voor HEREN die zich wensen een zeer interessante toekomst op te bouwen. (Middelbare stu dies vereist). Schrijven, met op gave studies, ouderdom en hui dige betrekking ter drukkerij onder cijfer 2423. (2423) PASTEIRAKKERSGERIEF, slechts 2 maanden gebruikt, dus zo goed als nieuw: Koffiestelsel in gechroomd ko per, een Eikenbouten IJsroomfrigo met 3 potten, een dubbele Taartdoos, een Tafel voor 't opmaken van brood), een Bloemzeef, een crème-au-beurre- pot, een rollo-blikken, een aantal Vormen voor broodjes, taartjes en ander coquet gebak, verschillend van vorm en grootte, enz. - Zich wen den: Rousdamme 281 of 283, Pervijze. (2479) MEID, op de hoogte van huishou den, bij Brusselse familie en wonende op een appartement. Goed loon. Zich wenden Hr Verineire, Villa Zonne schijn Vogelenzangstraat, Kotosijde- Bad. (2439) GOEDE MEID, een weinig keuken kennend, geen was, geholpen door kuisvrouw, te Brussel. - Z.W.: Masui- straat 99, Brussel. (2483) KLOEKE LEERJONGEN voor beenhouwerij-charcuterie. Ooststr. 5, Roeselare. - Tel. 412. (2484) DEFTIG en CHRISTELIJK MEIS JE, Frans-Vlaams sprekend, bij Dok ter te Bergen. Als hulp met dokter en gedeeltelijk kinderenzorg en huis houdelijk werk. - Zich aangeven 's Zondags:- 63, Dorpstraat 63, Maria- kerke-Oostende, of aldaar schrijven, (C-2485) PERSOON, kunnende met tractor rijden, liefst uit omstreken van Poel- kapelle. Bij Jules Vermeersc-h, Statie straat 74, Poelfcapelle. (2486) GOEDE CHAUFFEUR, minstens 40 jaar, voor herenhuis te leper, om in te wonen. Voorwaarden: reeds ge diend hebbend, de huisddenst kermen. Goede getuigschriften voorleggen. Schrijven ter drukkerij onder cijfer 2487. (2487) BELAN GRIJ JKE BIJVERDIENSTE voor Heren, die verlangen hun inkomen merkelijk te verhogen door een bijverdienste. Schrij ven met opgave van gedane stu dies en huidig beroep en ouder dom ter drukkerij onder Nr 2426. (2426) JïCcngelwerk van Het Weke lijk' ^Vj'euws «Zo! Ik kon het eenvoudig niet meer uithouden. Zo'n bruiloft werkt op je zenuwen. Nu mag zich beheer sen, wie daar lust in heeft, maar wij houden veel te veel van elkaar, mijn lief blondje, om zulk een marteling nog langer te kunnen uithouden.» Busi lachte dromerig en veegde daarbij vlug een paar tranen weg. Nu heb je me toch zo gedrukt, dat ik er tranen van in de ogen heb jij wilde jongen,riep zij uit, terwijl zij haar aandoening trachtte te ver bergen. Och, jij arm kind ja, werkelijk tranen in de ogen van mijn liefste. Kom, laat mij ze opdrinken, het zul len de eerste en de laatste zijn, die ik Je afpers. Hij kuste heel zachtjes de tranen uit haar ogen. Zij verweerde zich tenslotte en maakte zich los uit zijn omhelzing. Kijk nu eens, jij wilde jongen, hoe ik er uitzie, mijn haar zit geheel in de war. Nu kan iedereen zien, wat er gebeurd is,bromde zij, terwijl zij beproefde haar kapsel weer in orde te brengen. Laat dat toch, blondje, je ziet er nu juist zo allerliefst uit en de hele wereld mag gerust zien, wat er ge beurd is. Wij gaan dadelijk naar mijn ouders en dan maken we onze verloving openlijk bekend. Eerst moet ik je evenwel nog eens enige malen kussen, want straks zorgen alle lieve familieleden er wel voor, dat je niet meer te genaken bent. Zij hield zijn handen vast. Frits, ik heb een verzoek aan je. Wil je nog een kus hebben dien wens vervul lk dadelijk,plaag de hij. Neen, wees nu eens ernstig. Nu, kom er dan mee voor den dag, mijn hartediefje. Maar je mag mij niet uitlachen. Neen, jou lieve krullebol. «Nu dan ik zou zo heel graag een poosje in 't geheim verloofd zijn, dat heeft me altijd zo romantisch toegeleken. Alleen maar tot morgen of overmorgen, ja? Jou lief kindje, lijkt je dat zo prettig? Hemels, begrijp je dat dan niet? Hij trok een vertwijfeld gezicht en keek haar overmoedig aan. «Hm! Nu, je verzoek wordt je grootmoedig toegestaan. Maar dan zal je je haar wel wat in orde moeten brengen, ik geloof werkelijk, dat ik je wat barbaars behandeld heb. Heb je geen zakspiegeltje? Jawel, dat heb ik wel. Maar wacht MEID Chez Marie Zeelaan 232, Koksijde. - Tel. 213.25. (2374) a DEFTIGE KATHOLIEKE MEID, 25 tot 35 jaar oud, moet reeds in dienst geweest zijn. Noordstraat 91, Roeselare. (R.754) a DEPOSITARISSEN voor West- Vlaanderen gevraagd door bekende Brouwerij. Rijke bijverdienste verze kerd. Schrijven ter drukkerij onder cijfer V.1223. (V.1223) a GOEDE MEID. Hotel «Régina», Grote Markt 34, Diksmuide. (2427) a HOPPEPLUKKERS voor hopveld nabij de Lovie, Poperinge; 's morgens en 's avonds heen en weer gevoerd. Zich aangeven: Alberic Samyn, Nij verheidsstraat, Poperinge. (2482) a DEFTIGE MEID. Goed loon. Bij A. Deprettere, Ooststraat 126, Roe selare. (R-759) gewaarborgd door vast maandloon en sociale voordelen. In bijzonderste landbouwstreken vragen wij ernstig persoon machtig om landbouwers te bezoeken voor verkoop van gekeurde landbouwzaden. Schr. met aanduid, v. ouderdom aan: A. HERMES-BUS, 91, Koren markt, GENT. (d-2404) Vakkennis Is een van de eerste ver eisten om een zaak te beginnen en te doen bloeien, daarom ga naar een vak- Bchool voor Beenhouwerij on Speksla gerij uw kennis vervolledigen. In Vlaanderï-n is er.£o.slecto één school en deze is gevestigd ÏS'Gent. Het onderwijs dat onder toezicht staat van Staat en Provincie wordt gegeven door bekwame en gediplo meerde vaklui, bijgestaan door Dr L. Dedeken, bestuurder van het Stede lijk Slachthuis en professor aan de Veeartsenijkundige Universiteit te Gent. Volgende cursussen worden er in gericht: 1. Cursus voor leerjongens vanaf 14 jaar (1 dag per week). 2. Cursus voor halve gasten, (1 dag per week). Beide cursussen zijn kosteloos. 8. Cursus voor volle gasten, <1 dag per week). 4. Cursus voor Patroons en voor ge vorderden in het vak tot het bekomen van het Officieel Patroonsdiploma om zich te vestigen en het diploma van Garneerkunde (45 Maandagen). Voor verdere inlichtingen en in schrijving wende men zich persoonlijk of schriftelijk tot de school, St Ma- chariusstraat, 1, (nabij de Beesten markt) vanaf heden tot 20 Oogst, el ke Dins-, Woens- en Zondag van 9 tot 11 uur. De Gebreveteerde Aardappel- uitroeiers-opzakikers DE PAEPE, zijn ALLEEN te verkrijgen bij de Constructeur De Paepe, Land bouwmachines, Roeselare, en het desbetreffend brevet werd; door hem NIET verkocht. Elke vraag om een gebre veteerde Aardappeluitroeier DE PAEPE dient dus rechtstreeks gericht tot de Constructeur Heer DE PAEPE, Roeselare. (d-2475) I— IB 1.-1— UI IIH III H .111 ff m mm H i mm pi i i i m n iM'np (d-L CHAUFFEUR, 3 4 dagen - per week. Voorkeur bij groothandelaar en met camion. - A. t. D. (2431) PLUKKERS, 4 mannen, voor ho-p- pepluk te Poperinge. Schr.: Maeckel- berghe Aloïs, Groenestraat 301, Roe- eoldff» O JONGEN, 15 jaar, bij bakker of pasteibakker. Liefst te Poperinge, leper of omliggende. A.t.D. (C-2039) COUPEUSE, goed op de hoog-te van stiel, te leper, Poperinge, Veur ne of omstreken. Schrijven onder letter A.B.C. (C-2041) •JUFFER, 18 jaar, steno en dactylo, boekhoudster, vr. pl. liefst rond leper. JONGELING, 19 jaar, volledige studie op bureel of ander passend werk. Adres ter drukkerij. (C-2042) GROOT EN GERIEFLIJK WOON HUIS met poort, dienstig voor alle handel. Beveren-kalsijde, Beveren- aan-IJzer. Sleutel en inl. bij Camiel D'Ooghe, Beveren-IJzer. (2488) GOEDE AANGELEGENHEID voor kiekenkweek of w-erk-winkel, met wo ning, centring stad Meenen. Onmid dellijk vrij zonder overname. Schrij- <2489) GOUDEN KETTING, te Watou, op Zondag 31 Juli jl. Tegen goede beloning terug te bezorgen: Poperin- gestraat 71, Watou. (C.2036) KLEIN ROST HONDJE. Tegen goede beloning terugbezorgen bij Marcel Masson, Veurnestraat 43, te Woesten. (2490) DIAMANTEN HALSSNOER met grote hangende steen en enkele klei ne diamantjes, op Zondag 31 Juli jl. in de namiddag, van aan de Groene straat Loo, Reninge, langs de binnen wegen van Govaert, Woesten, Elver- dinge. Terugbezorgen tegen zeer goe de beloning bij Gaston Van Eegroo, Groenestraat 2, Loo. (2491) aan te doen. In Gods naam vooruit dan maar. En pardaf, daar ligt hij naast de twee paters! Hij voelt dat er iets kraakt aan z'n kostuum en de schrik slaat hem om z'n hart. O, ramp! Is er me daar geen gat in z'n broek! In z'n ijver heeft hij zich te hard laten vallen. Leo is bij z'n broer-pater amper vijf minuten geweest en wat hij thuis verteld heeft, zal men wel nooit we ten, maar 't zal bitter weinig zijn ge weest! En hiermee,beste Lezers en Lezeres jes, neem ik roerend afscheid van U allen en roep U toe: tot de volgende keer en stelt het allen wel! Daaaag! Het Manneken uit de Maan. WVWWUVWWWWWWMVWWWW IWWWWWWWWW0WWWWW riep hij streng. Zij trok een dwaas gezicht. En als lk het niet wil? «Dan neem ik daar binnen Je hoofd tussen mijn handen en kus je tot je straf. Waag dat eens, tiran Hij greep haar hand. Susi, mijn lief kleintje. Zul Je nu dadélijk lief zijn zei hij teder. Zij keek hem stralend aan. «Jou lieve, grote Fritz mijn grote Fritz heb je mij lief «Ik houd dol veel van je, Jou lief krullekopje. En jij Ik houd ook innig veel van jou. Toen kuste hij haar midden op de mond, ofschoon zij vlak bij huis ston den. Zij gaf een gilletje en vloog vlug in huis. Bij de deur maakte zij een dreigend gebaar. Ik ben heel boos op je Hij liep haar achterna en midden in de vestibule haalde hij haar in en sloot 'haar in zijn armen. Plotseling stonden Hans en Lisseotte voor hen. Wat betekent dat vroeg Lise- lotte lachend. «Stil! Jelui hebt niets gezien. Wij zijn heel in stilte verloofd. Daarop gaf hij Susi nog een kus. Zij vloog de trap op, om heur haar in orde te brengen. Fritz en het jon ge echtpaar keken haar lachend na. Fritz wierp haar een kushand toe en zij stak dreigend haar vuist tegen hem op. Toen Susi na een tijdje weer be neden kwam, stond Fritz nog bij de trap. Hij maakte een stijve, vormelijke buiging. Mejuffrouw, mag ik de eer hebben, KOMEN. Hoeveboter 84-86 fr. het kg.; melkerijboter, 90 fr. het kg.; konij nen, 40-100 fr. het stuk; kippen 55- 88 fr. het stuk; tabak der streek, 89- 101 fr. het kg., gekorven, in pakjes van 50 gram. MEENEN. Boter 80-85 fr.; melkerij boter 90 fr. het kg.; eieren 2,25-2,35 het stuk; konijnen 24-26 fr. levend per kg.; oude hennen, 60-68 fr. per stuk; jonge duiven, 35 fr. het koppel; oude duiven, dito 25 fr.; braadkippen 70-78 fr. het stuk; haantjes 25-30 fr. per stuk. Tabak der steek, in pakjes, 95-110 fr. per kg.; betere soort 122 fr. per kg.; extra Richmond, in pakken van 250 gr., 150 fr. per kg. KORTRIJK. Getal te koop gestelde dieren: 344, waaronder 9 koeien, 91 vaar zen, 5 stieren, 64 ossen, 4 paarden, 16 kalvers en 74 varkens. Clchoreibonen 325-330; ruw vlas 150- 300; vlas, geroot op grond, 375; vlas, geroot ln putten, 450; eieren, 1480 stuks, 2,50 fr. per stuk. Tarwe 410-430; rogge 300; haver 325; gerst 300-350; aardappelen 100-110; cl choreibonen 320-325; gewone boter 80; melkerijboter 85; eieren 2,25; ossen, per kg., 21-25; koelen 14-22; stieren 25-26; vaarzen 22-26; kalveren 25-35; varkens 22-26; biggen 25-35; melkkoeien, per stuk, 12.000-18.000; vaarzen (volle) 12.000- 16.000; kalveren 800-1.800; biggen 400- jhoenders 50-80; konijnen 60-100; Veil ter drukkerij Ollder Cijler^JMSO^S^uiven 15-25; selderij 5; prei 5; wor- voordat Je er mee begint het gaat dan in één moeite dooi.» En hij omhelsde haar opnieuw en kuste haar, totdat zij buiten adem om genade smeekte. Zuchtend bracht zij toen heur haar wat in orde, terwijl hij het spiegeltje vasthield. Nu het lijkt me erg lastig verloofd te zijn,» zei zij schalks. «Maar een stil engagement, Susi, me dunkt, dat is hemels «Wil je me nu voor den gek hou den?» bromde zij verwijtend en een beetje pruilend. Neen, maar ik moet je nog gauw even kussen, Je bent meer dan lief, als je pruilt.» En hij kon er maar steeds geen eind aan maken, totdat zij zich op eens losrukte en hard naar huis liep. Vlak bij huis bleef zij hem staan af wachten. Zij waande zich nu in vei ligheid. Langzaam kwam hij naderbij en toen hij bij haar was, zei hij met een streng gezicht: «Nu dat leggen we bij contract vast, als ik je kussen wil heb jij je stil te houden en mag Je niet weglo pen. Zij keek hem overmoedig aan. En ik bepaal bij contract, dat ik niet tegen mijn wil vastgehouden wil worden. Dat is vrijheidsberoving. «Jij moet je stilhouden! Ik ben de heer des huizes! Zij begon hardop te lachen en het rode tongetje kwam tussen de tanden uitsteken. Afwachten ik buig me niet zo gemakkelijk. Wil jij wel eens excuus vragen? ronde, groene krans (veevoeder), zeer voedzaam, hoge opbrengst, zaaien vóór 15 Aug. (navrucht). In het klein 50 frank de kgr. Te bekomen bij OSCAR DENYS-VERRYDT Landbouwer, LEDEGEM. (d-2358) (d-1680) Witte en Gouden Leg-Horns. Rode Islanders. Eéndag-kiekens v. alle rassen. Te verkrijgen bij: Leon ARTEEL Pypegale C, RENINGE. Tel. Elverdinge 108. koorts! Slapeloosheid! griep! Radikaal genezen door DIT ROOSKLEURIG CACHET STILT ALLE PIJNEN! In alle Apotheken: 15 Fr. depot voor belgie: Apotheek KINGET, VEURNE" d-505) telen 3; erwten 10; rode kool 5; witte kool 4; suikerbonen 1; sla 1,50-2; toma ten 10-18; grote ajuin 2,50; kleine ajuin 10; bloemkool 5-6 fr. HOESELARE, 2 Aug. Varkens 80-100 kg., 28,100-120 kg., 25; 120-150 kg., 24; zeu gen 18-20 fr. per kg.; 1944 biggen: 10- 15 kg., 25; 15-25 kg., 25; 25-35 kg., 20 fr. per kg. LOO, markt van 4 Aug. '49. Aan gebrachte hoeveelheid boter, 275 kg. Prijs per kg; 85-87 fr. DIKSMUIDE, veemarkt 1-8--49. Grootvee: 58; kleinvee: 44. Per kg.: os sen 22-24; koeien 19-22; varkens 21-24; kalveren 30-34; schapen 13-16. Er was ongeever 900 kg. boter op de markt. Prijs tussen 83 en 87 fr. Eieren 2,30 fr. ANDERLECHT, 3 Aug. Hierna vol gen de prijzen die Woensdagochtend op de veemarkt te Anderlecht zijn betaald: 1916 varkens 22-25; geslacht 969; ossen 126, 21-27; stieren 112, 18-22; koelen 595 15-22; vaarzen 226, 20-25. Totaal: 1059, plus 1058 Ingevoerde runderen. u naar het gezelschap terug te voe ren Zij boog genadig het hoofd. Met genoegen. Hij legde haar hand op zijn arm en drukte die zachtjes. Susi, het is werkelijk hemels, ln stilte verloofd te zijn. ZIJ keek veornaam, koel, uit de hoogte neer. Mijnheer Maar daar kreeg zij weer een kus op haar mond. Dadelijk daarop hield hij zich weer in de plooi, deed de deur voor haar open en liet haar naar binnen gaan. In de grote eetkamer en de kamer daarnaast waren de bruiloftsgasten verzameld. Nu reden de rijtuigen voor. De feestdis was in een hotel be reid. Daar begaven zij zich nu heen. Drie Jaren zijn voorbijgegaan. In Wenen begint men al opmerkzaam te worden op de architectenfirma Herbig en Roodman, Fritz en Hans behoefden niet lang op opdrachten te wachten. De beide jonge architec ten werden vlug bekend en werden daarbij ook door den vader van Fritz Herbig werkdadig gesteund. Het ging alles uitstekend en de dubbele firma kreeg al gauw een goeden naam. Susi was onderwijl al de jonge mevrouw Herbig geworden. De beide zusters woonden niet ver van elkaar en de oude, innige verhouding tussen hen bestond nog altijd. Van Sandra zagen en hoorden zij niet veel. Deze ontwikkelde zich steeds meer tot een schitterende dame van de wereld en Robert aanbad BOONE Handelsregister leper Nr 2932 TEL 47. kunnen U alleen voldoening geven in snit, in prijs en kwaliteit, Overgrote keus van modellen. Korsetten, Bustenhouders, Gordels, Speciale Banden naar maat, enz, verkrijgbaar in de beste magazijnen. Eist het merk B. B. in ieder Coset ©I' Bustenhouder, dat geeft U waarborg, (d-2400) Vervaardigd door te Ruien. (d I6I4) jJlle herstellingen, jolles kosteloos thuis besteld. ENKELE PRIJZEN: haar evenzeer als vroeger. Sandra's enige goede daad was, dat zij de ge- luksillusie van haar man niet ver stoorde. Zij zelf vond geen geïuk in haar echtvereeniging, die kinderloos bleef. Tante Klare leefde nu alleen met haar zuster Ellen in het lieve, oude huis. Af en toe kwam een van de pa ren op bezoek, het zeldzaamst kwa men evenwel Sandra en haar man. Tante Klare is gelukkig, dat zij, evenals vroeger, haar Kleintje weer kan verzorgen en Ellen laat zich door haar verwennen. Met Kerstmis reizen de beide oude dames evenwel ieder jaar naar Wenen om afwisselend bij Liselotte en Susi, met allen die haar lief zijn, het feest te vieren. Dan ontbreekt slechts San dra in den familiekring maar men mist haar ternauwernood. De oudste van de drie gezusters Randolf vond ln al haar rijkdom niet het geluk, zoals haar belde jongste zusters. Uit de ogen van Liselotte straalt dit geluk ln een warmen glans en uit die van Susi schittert zoveel levensvreugd, dat niemand haar aan kan kijken, zonder zich vergenoegd te voelen. EIND ernstig en chr. Huwelijk aan te gaan, schr. in volle vertrouw, om inlichtingsdocmn. naar De Gelukkige Haardte Leisele. - Enig werk in West-Vlaanderen, talr. gelegenh., vr. in iedereens geval, spoe dig vervulling uwer wensen, strikte geheimh., waarb. verzekerd, (d-308) van ALLE rassen, aan heel voordelige prijzen. Tel. 332. (2061) IWWWWWWWWWimwifWWMUWt/ UIT TER HAND TE KOOP: nv_ Inrijpoort en grote hof van 20 a. Gans ommuurd. 110 Fruitbomen in volle opbrengst. Onmiddellijk vrij. Bijzonder geschikt voor rustend landbouwer. Zich wenden: 76, Rijselstraat, te IEPER. (d-2432) Schrijf om docum. en lijsten naar; DE GELUKKIGE TOEKOMST, Post bus II, Bei/ize, of Postbus 231, Brus sel I, of Postbus 381, Antwerpen. Alles geheim. Grootste, machtigste, modernste Belgisch Huwelijkswerk, - Dagelijks verlovingen. (d-1270) WrtStSWWUfWWWWtAWVWVWWWMmHA VOOR van geselecteerde af stamming (80 leg op 6 maahden ouderdom) wendt U tot het SElJtCTTF,RE DRIJF (d-2107) in Zuid-Westvl.: 2 HOEVEN van en 18 lia. - Schrijven ter drukkerij onder Nr 2403. (d-2403) MOGELIJKE GENEZING DOOR HET DRAGEN DAG EN NACHT DER GEBREVETEERDE TOESTELLEN DER FIRMA Ten zeerste aanbevolen door de beste geneesheren, BREUKLIJDERS wacht niet langer om ons een bezoek te bren gen, het verplicht U tot niets, raadplegingen worden U kosteloos aangeboden van 10 tot 13 uur te: KORTRIJK: 2" Maandag, hotel «De Gouden Klok», Grote Markt, ROESELARE: 2« Dinsdag, café In de Kroon», Markt. VEURNE: 2" Woensdag, «Grand Hötel RoyalGrote Markt. IEPER: 2° Zaterdag, «Hötel de Francerechtover de Statie, POPERINGE: 4« Vrijdag, «Hotel PalaceIeperstraat. BRUSSEL: alle dagen, van 14 tot 19 uur, en op afspraak in zijn particulier huls Cs Zondags gesloten)! EMIEL FERONSTRAAT, 123. - Telefoon 38.10.46. (Zuidstation). - Van de Noordstatie trams richting Zuidstation: 40, 62, 63, 68, 74, 81, 83, afstappen Avenue du Roi. OP AANVRAAG BEZOEKEN TEN HUIZE, PRIJZEN IN IEDERS BEREIK, VANAF 350 FRANK. (d-2398> Eigendom Het Wekelijks Nieuws Nadruk verboden, ^fAaar wij hebben niets misdaan. jnT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 8