Nieuws vït HOm-TELERSl Aderspatkousen Hollandse Plantaardappelen 'I MOLENTJE I Vit 't BUREELMACHWES - - PAKMENTIER ROBERT OPENING van werkplaats KOFFIES - CMCOREI ANTWERPSCHE HYPOTHEEK&AS ALGEMEEN WEST-VLAAMS TONEEL voor uw KLEDING 500 TOT 700 KG. CHL00XP0TAS 40 PER HA. UIT WERVIK HET WEKELIJKS NIEUWS r Zaterdag 18 FeJvr. 1CJ3. BJz. 9. ST-JAN-TER-BIEZEN Viering bij de Schuttersgilde. WpcnsqUiS! 8 Februari vierden de ledcp der/schuttersgilde hun jaariiijks feest;. Te 8.S0 u. werd een H. Mis ge zongen tot. lafenis der overleden le den der gilde, 's Avonds had een ge zellig samenzijn plaats waaronder avondmaal ea kosteloze prijsbolMng voor de vrouwen. Hier volgen nu en- ke'e uitslagen der faolling: 1. Vr. Veyer Cyr..; 2. Vr. Cauwelier Camiel; 3. Vr. Ooghe Maur.; 4. Vr. Persoone Oscar; 5. Vr. Vancaeyzeele Daniël6. Vr. Thoré Gaston; 7. Vf- Descamps Maur.; 8. Vr. Doise Ga- brlëfc 9 Vr. Desmytter Paul; 10. Vr. Rouperé Georges; enz. Cabaretavond. «Klaver1 Zeven» uit Passendale, welke Zondag jl. voor het voetlicht kwajn, heeft er een welgevulde en buitengewone aangename avond ge geven. Voor een volledig bezette zaal behaalden de spelers een welverdien de bijval. Iedereen verliet de zaal overvoldaan in de hoop deze groep nog terug te zien. WATOU Nieuws van het Schuttersfront, De Kampioenschappen. 1. Loo- »es Henri, 124; 2. D'Hfl Remi, 113; 3. Staelen Ignace, 98; 4. Demol Isa'I, 83; '8. Vandromme Jeremie, 80; 6. Maer- i ten Arthur, 80; 7. Leys Albert, 79; 8. Debruyne Jerome, 73; 9. Leupe Omer, 68; 10. Ryckeboer Désiré, 61. Uitslag der schieting. 68 schut-; ters. Hoogvogel'; Thorez Adhe- mar, Watou; Zij vogels 1: Corclenier Jos; 2; Beun Omer, Brussel; Kalle 1: Coröenier Joseph; 2. Christiaen Ju- lien; 3: Debruyne Jerome. De feestdag. Deze dag, welke door de liefhebbers van de liggende wip als een der schoonste der win terperiode wordt aanzien, was weer- óm een slager over heel de lijn. De schieting had een regelmatig ver loop en er heerste een blijde stem ming onder de leden. Het feestbal werd te 19.30 uur ingeluid. Talrijke leden en sympathisanten waren van de partij en er hing een atmospheer van vriendschap In de zaal. De tombola, met de talrijke mooie prijzen, kende een ongewone bijval en dc koningskroning en koninghme- aanstfilling werd door al de tegen- woordigeh warm toegejuicht. Proficiat aan de dubbele koning (als schutter en toevallig als ge trok- kene) en aan de gelegenheidskonin- vinne. Hij lean van geluk spreken. G.D. reed met paard en kar naar de molen, toen langs de Roesbrugge- straat ter hoogte der «Rode Dreef zijn paard opgeschrikt door een voor- bijsnorrende vrachtauto op de vlucht sloeg. De voerder, welke op zijn kar in een hachelijke positie bleek, vond geen andere uitweg' dan van het voer tuig te springen en kwam in een die pe gracht terecht. Met een nat pak zette hij echter de achtervolging in en kon zijn voorthollend dier tot stand brengen, voor er ongelukken te betreuren vielen. Voetbalrubriek. F. C. Watou Zonnebeke 00 De hevige wind welke de balcontrole bemoeilijkte, kon echter niet beletten dat we een mooie partij te zien kregen. Het startsein werd gegeven en de wit groenen brachten het leder in bewegin' met wind in de zeilen, wat heel wat te beduiden had. We ondervonden na en kele minuten spel reeds dat we een flinke ploeg voor handen hadden. De Eendrachters presteerden echter op hun best, zodat na een gelijklopende eerste helft met scoorloze stand de rust gefloten werd. We hoorden enige zwartkijkende sup porters een doeltjesregen voorspellen voor de tweede helft. Deze werden -niet weinig bedrogen en verre van Tegen, kwam er geen druppel ons blazoen be vlekken. Integendeel ging Watou ten aanval, kogelde op doel en dank zij een keeper op zijn best kon Zonnebeke's heiligdom ongeschonden bewaard blij ven. De puntjes werden met blanke scoor broederlijk gedeeld. Zondag trekken wij naar Poelkapelle. Te 13 uur aan het lokaal. Zondagavond, rendez-vous voor alle voetbaltsten bij de Gebr. Albert en Jacques Geldhof, «Krom Dijkje». Herbergkermis en prijskamp in het Ma nllleri niet 1.000 fr. prijzen. Maat naar keus. Inleg 10 fr. per man. Inschrijving van 17.30 tot 18.30 uur. Maandag, ter gelegenheid van het kandeel, extra- kaarting voor de ingeschreven voetbal- spelers; 200 fr. prijzen. Iedereen zal deze flinke Eendrachtspelers een blijk van genegenheid willen brengen. Herbergkermis en Prijskaarting. Zondag 19 Februari, herbergkermis en prijskaarting bij de voetbalspelers Albert en Jacques Geldhof KROM DIJKJE t; 1.000 fr. prijzen. Keus van maat. Inleg 10 fr. Maandag kan deel. (5554) Uilslag der Stierenkeuring. Oude dieren: 1. Syndikaat St-Jan-ter- Biezen. 2. Syndikaat St-Jan-ter-Blezen; 3. Igodt Georges, Watou. Ion.ee dieren: 1. Vancayzeele Omer, Watou; 2. Plancke Camiel; 3. Bellynck Marcel; 4. Gebr. Vanacker, St-Jan-ter- Blezen; 5. Igodt Georges;- 6. Dehouck Gerard: 7. Struye Jeremie; 8. Dcheegher Gaston; 9. Beddeleem Achlel. 11. Clabau Alfons, Poperinge, 80,5 p 12. Poreye Jeanne, Roesbrugge, 80 p.; 13. Vanrobays Karei, Roesbrugge, 79,5 p.; 14, Dequidt Maria. Watou,, 77 PJ 15. Devos Roger, Prcven, 75 p.; 16. Hespeel Jeanne, Watou, 72 p.; 17. Luyssen Antoinette, Watou, 67 p.; 18. Luyssen Albert, Krombeke, 61 p. Al® siot van deze prachtige avond kwamen de vier eerste gerangschik-; ten terug op het podium en gaven als dank een tweede lied ten beste/ Met de rest der opdrachten kwam ook het laatste nummer van het orkest. Spijtig dat de uren niet langer nog duren en eer wij het weten voorbij zijn gegaan. En Watou trekt met zijn vier fina listen naar Poperinge op Maandag 20 Februari. Aan supporters zal het niet ontbreken. Een goede raad ech ter: bespreek tijdig uw plaatsen, zo niet vaart u gelijk tg Watou; vier uurtjes rechtstaan. En nu voor het slurten, een harte lijk woord v,an dank -aan alwie iets heeft bijgedragen om deze zo inooie avond te doen gelukken ROESBRUGGE Tombola F.C. Roesbrugge van 29-2-50. Er zijn nog enige prijzen af te halen, on. de le prijs, een schone nieuwe velo. De overige prijzen moe ten afgehaald worden tegen 15 Maart 1950; na dien datum blijven deze aan de Footballchib F. C. Roesbrug- Wij geven hier nogmaals de winnende nummers: 2965 369 2837 2944 597 3018 527 1526 3447 1483 208 659 457 2464 147 302 2935 130 3857 3135 2641 255 2480 1804 1217 1871 447 3136 494 572 2393 2870 104 21 641 34 820 43 2447 1271 603 3611 1131 833 1212 721 2923 902 3495 493 867 2730 1646 2165 635 704 (735 velo) 2510 UT 1788 383 1593 973 1937 Omslagen: 203 789 213 573 15 88 651 692 525 581. Sensatlejagcr terecht gewezen. Door verschillende bladen werd het bericht verspreid als zou een onbe kende autovoerder gepoogd hebben het 5-jarig dochtertje van veld wachter Maes Jozef uit Roesbrugge te ontvoeren. Tot geruststelling van de ouders der streek en op verzoek van de veld wachter zelf kunnen wij dit bericht ten stelligste logenstraffen, het is to taal uit de lucht gegrepen. De sen satiejager is er dus aan voor zijn moeite. Voor iemand die als ernstig reporter wil doorgaan is er ernstiger werk te verrichten. s Expert-Boekhouder, Tel. 781. 1 MALOULAAN 43 - IEPERÜ FISKALITEIT. BOEKHOUDING. SOCIALE WETTEN. 1 Opmaken van Statuten voor Vennootschappen. S 1 Talrijke referenties in de streek, g 1 (c-2884) 1 De GROOTSTE KEUS van schone MANS- VROUW- en KINDER SCHOENEN. De schoonste modellen van EERSTE- en ERE-COMMUNIE- SCHOENEN. Laatste modellen saco- chen, fboodschapstassen, aan de laag ste prijzen. Bij G. BEUN-LERMYTTE, Steenvoordestraat, Watou. (c-5606) HET ZANG CROC HET DER HOPPESTREEK Laatste schiflingswedstrijd te "Watou een overweldigende bijval. 18 Zangers op het podium. Maandag 13 dezer was de feestzaal van het Oud-Gemeentehuis voor meer dan de helft te klein om de stroom der zangliefhebbers behoorlijk plaats te kunnen geven. Gelukkig werd de aanpalende bil jartkamer en een groot deel der her berg als verlengsel ingericht en ieder een schikte het op zijn best, zodat, dank zij vooral de Firma Barco met haar luidsprekers, alles heel goed kon verstaan en gevolgd worden. Een uitgelezen lot van 18 zangers en Ban ge: .ss. n, uit Watou en omliggende gemeenten waren ingeschreven en brachten beurtelings door hun uit gelezen liederen de zaal in vervoering. Het puik orkest van Zonnevaart Poperinge, dat op zijn eigen reeds ruimschoots de verplaatsing loonde, bracht, machtig veel bij om deze kunstavond de verkregen luister bij te zetten. De plaatselijke inrichters danken hen vurig om die zeer ge waardeerde medewerking. Het publiek heeft, begrepen dat het uit is met het gemene banale straatlied, het heeft gevoeld dat het kunstlied verheft en veredelt, het heeft gesmaakt van de kunst en zal deze avond lang aange naam herdenken. De opdrachten brachten vuur onder het publiek, ver zorgden de vrolijke noot, genoten reu- arbijval en brachten gezonde pret en geestdrift. Wie deze avond niet van de partij was verloor een der aange naamste feesten van de winter. Na het afwerken van het programma, trok de jury zich terug voor de be raadslaging en het opmaken der uit slagen. Ze luiden: 1. Maes Willy, Roesbrugge, 96 p., kunstbeker geschonken door de Fir ma S. Bollengier, tabak, Watou; 2. Mevrouw Vonderstede, leper, 95 p.; 3. Saessli Yvette, Poperinge, 93 p.; 4. Thoré Adhémar, Watou, 92 p., prachtbeker der Brouwerij Llef- mannsgeschonken door het huls Klnders Labey, Watou. (finalist); 5. Sterckx Gaston, Poperinge, 90 p.; 6, Devos Yvonne, 86.5 p.; 7. Struye An na, Poperinge, 86 p.; 8. Ooghe Lionel, Watou, 82 p,, (finalist)9. Thoré Paula, Watou, 81,5 p., (Analiste); li' ROESBRUGGE-HARINGE Bij de Posi-Boy's, Onze postbedienden, de sympathie ke Post-Boy's, geven op Zondag 19 Februari in de zaal Sportwereld, een dansavond ten bate van hun maa' schappelijke werken. Zij twijfelen er niet aan dat de bevolking in groot getal zal opkomen en zo hun sympa thie betuigen. BEVEREN-a.-d.-IJZER Toneelavond Op Zondag 19 Februari, in de Pa- tronaatzaal van het H. Hart; Kunst volle Toneelavond. Opvoering van Vlammende Vleugelsdoor de to- neelgilde Kunst Adeltuit Watou De opbreng-st van kaarten en gif ten moet dienen tot herstel en ver betering van de Patronagezaal. Een warme en sympathieke deelneming aan de werking van onze toneel vrienden uit Watou wordt verwacht Duivengilde Onder Ons Op Zondag 26 Februari, grote al gemene vergadering in het lokaal, bij Devreker Georges. Uitreikiing van de lidkaarten; Pro gramma's der vluchten 1950; Aller lei nuttige mededelingen. Vastensermoenen. De vastensermoenen worden dit jaar voor de eerste maal gepredikt de Vrijdagavond, iets wat ongetwij feld veel meer volk zal bijbrengen dan de Zondagnamiddag, wanneer ten allen kante feest en ontspanning voorhanden zijn. De sermoenen worden gepredikt door Ecrw. Pater Niceforus, Rekoi- let uit Diksniuide, een der beste pre dikanten van onze streek. Eerste sermoen op Vrijdag 24 Fe bruari, te 19.30 uur. Diploma. Bij de Jubelviering in de Kamer van Ambachten te Brugge ontving Heer Henri Deschrevel uit onze ge- gemeente, uit de handen van Direc teur-Generaal Bonneville, vertegen woordiger van het Ministerie van Economische Zaken en Middenstand, het brevet en diploma als patroon bakker. Hartelijk proficiat. STAVELE Bar ots tand. Geboorte. - Vcrhaeghe Rik, z. y. Roger en Lelieur Germaine. Cinema. Op Zondag 26 Februari, te 7 u., wordt de grote film Nieuwenhove afgerold in de gemeentezaak Nieu wenhove Is dc titel van een roman geschreven door Jef Crombez. Het is een greep uit het leven dat ieder van u aanvoelt. Het is geen fantas tisch verhaal met onmogelijke toe standen en verhoudingen; het is een brok echt boerenleven. Het is een aangename Vlaams gesproken film. KROMBEKE ToncelnlcuWs. Op Zondag 19 Februari komt de toneelkring Vrolijke Bietjesvoor het voetlicht met Moalka's Wraak», drama en Hoe een Kwezeltje .gekwezeld word klucht; tussenspel met zang begeleid floor accord eonmuzlek. Kaarten bij Jos. Carton OOSTVLETEREN Burgerstand. Huwelijksbeloften. Maes Leopold, landibouwwerker v. Qostv iet-eren, en Claeys Martha, landbouwster v.. Pol- linkhoye. StekeJorum Julien, söhipper v, Oostvleteren, en Vanden- kerkhove Madeleine, schipperin v. Veurac. Wist ge het al??? Dat het Davidsfonds aan zijn le den en buitenstaanders een luisterrij ke zangavond aanbiedt op Dinsdag 21 Februari, te 19.30 uur, in 't Wit Ra ard De Heer Willem De Meyer, muziek leraar uit Borger hout, komt voor ons zingen. Echte Vlaamse volksliederen die verhalen van een roemrijk verle den en van gezonde volkskracht die onvergankelijk is. Daarom .zegt ieder een: Ilc ga er naartoe. Ik wil wat meer weten over lied en zang, over toon dichters en hun werk, over tóngende jeugd, zingende moeders en gezinnen. In die liederen ligt een weelde van schoonheid te parelen. Hoe mooi zal die uitkomen met begeleiding van fijne accordeonmuziek. Heel de zaal zal meezingen het lied van huis en kerk, van stroom en strand, want zingen maakt het leven zoet cn <de lasten licht. Maai- deze keer zal iedereen toch moeten tijdig opkomen. Zo een pro gxamma op Vastenavond... kosteloze toegang voor de leden... en veel bui tenstaanders die voor 10 fr. niet zul len willen nalaten tnee te vieren. Ciné Rio-Luxor. Ciné Rio-Luxor in Rhetorika bij A. Colpaert stelt voor op Dinsdag 21 Februari, te 19.33 uur, twee grote fil men i Vogelvrijmet Buster Crafcbe, en Een Driftkop- Vooraf film- jourmal. ftwKXl) Dc Gerardino's komen. Op Zondag 19 Februari komen de populaire Gcrardino's naar Rhe torika bij A. Colpaert Ze brengen er een gala-avond zonder voorgaande met de koning van de lach, Camillio. Deuren te 18,30 u. Begin te 19 u. stipt. Kaarten op voorhand in de zaal. Christelijke Mutualiteit Het Bestuur der Christelijke Mu tualiteit Ziekenkas, maakt de leden kenbaar dat de wekelijkse zitdag van Maandag op Dinsdag wordt verscho ven. De uren en het lokaal blijven dezelfde. RENINGE Prachtig: geslaagde vergadering. Op de vergadering van het Geitensyn- dikaat waren niet minder dan 35 leden aanwezig. Dat hebben we nog nooit ge zien. Aan allen hartelijk dank om de talrijke opkomst. Meester Platteau heeft het zeer wel gedaan en heeft aangetoond waarin de doeltreffende voeding van de geit Is geJegen en erop gesteund dat we er ons werk moeten van maken om dan loon naar werk te ontvangen. Er werd dan overgegaan tot het innen van het lidgeld voor het nieuwe werkjaar. De tombola met 16 schone prijzen, ge schonken door onze dierbare Voorzitter aan wie alle leden hiermede hun dank betuigen, kende veel belangstelling 'zodat allen tevreden naar huis zijn getrokken,. Onze bond bloeit en dit dank zij onze kranige Voorzitter en de vele ijvervolle Leden. Proficiat. VASTENBOEKJES, met oefeningen voor al de dagen van den Vasten. 15 Fr. Boekhandel V. Sausen- Vannestc, Poperinge. Pastcheck Nr 156.70. Voor verzending per post 1 fr. bijvoegen voor kosten. WESTVLETEREN Karabijnséhlcttng. Uitslag der Karabljnschleting, ge geven op 5 Februari, bij Maurits Kap poen met 6 mm. Karabijn. Niettegenstaande een missing van opgave kenden we nog groot succes in ons nieuw lokaal en er werd bij zonder goed geschoten. 1. Cappoen C.; 2. Socnen O.; 3. Bottecaer G.; 4. Deberg A.; 5. Gee- racrdt F.; 6. Lamerant Remi; 7. Gru- wee G.; 8. Parrein L.; 9. Dumon C.; lö. Merveiilie A. ;11. Allaert G. Volgende schieting bij Maurits La- maire. Christelijke Mutualiteit. Het Bestuur der Christelijke Zie kenkas, maakt de leden kenbaar dat de wekelijkse zitdag van de Maandag op de Dinsdag wordt verschoven. De uren en het lokaal blijven de zelfde. Prijskaarting. Op Zondag 19 Februari, morvster- prijskaarting in het maniilen, met 3.0Ó0 fr. prijzen. Ieder is vrij zijn maat te kiezen. Inschrijving va.n 4 tot 8 uur bij Maurice Lamaire. Kaar- ting bij René Pemuys en Remi Van- Thoré Raoul, Watou, 81 p. (finalist)I nielahdtt (c-5615) Bij dc Christelijke Mutualiteit. We vernemen dat Dokter Touquet door het Rajksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit, erkend werd als radioloog. Zulkdanige onder zoeken zullen dus aan de vrije en verplichte verzekerden, evenals aan de grensverzekerden, terugbetaald worden volgens de officiële tarieven, voorzien voor de specialiteit. De schoonste keus EPICÉA-, LARIKSEN- en GECREOSO- TEERDE KEPERS aan de voor deligste prijzen koopt U bij: DENECKER Julien Raoul Gasthuisstr. 25, Poperinge, en Statieplaats, AbeeJe (grens).) Telefoon: Poperinge 58 en 268. (c-5269) BRIELEN Toneelnieuws. De plaatselijke toneelkring Op geruimd en Blij komt dit toneelsei- zoen voor de tweede maal op de plan-, 'ken in de patronaatzaal, op Zondag en Maandag 26 en 27 Februari. Ze voeren op het drama Schip in Nood», alsook de dolle klucht «De dubbele moord van Janus Heden moeten wij ook het verheu gende nieuws mededelen dat te beurt gevallen is a.an twee van onze toneel spelers; Beï'e Antoon werd benoemd tot hoofdonderwijzer en Lepla Pol tot onderwijzer in de gemeenteschool. Bij deze gelegenheid biedt de toneelkring Opgeruimd en Blij hartelijke ge lukwensen aan hun speelmakkers en bedde families. Kaaxtersnieuws. Uitslag van de prijskaarting in het maniilen, gehouden in de herberg «De Lelie», bij Desender Camiel, op Zondag 12-2-"50, 68 deelnemers: 1. Dehaene Jozef, leper - Verhack Michel, Boezinge; 2. Bulcaen Eric, Boezinge - Ameele Maurits, Boezinge,; 3. Deeupere Jozef, Boezinge - D.esot Henri, Boezinge; 4. Vandamme Hen ri Brielen - Debeuf Robert, Boezinge; 5. Vanoverberghe André, Brielen - Helsen Alois, Boezinge; 6. Verkeyn Michel, Boezinge - Verbeke Frederik, Boezinge; 7. Grimmonprez Jerome, Boezinge - Crombez Sylv-eer, Boezin ge. De wielersport leeft nog in Lange- mark. Zondag aanstaande gaat .er een prachtig bal door in de herberg De Casinowaarvan de opbrengst ten voordele van de wielerkoersen. N. C. Middenstandsverobnrl. Het plaatselijk bestuur nodigt hier bij alle Middenstanders uit naar de algemene- vergadering die doorgaat op Woensdag 22 Februari te 19 u. in dc zaal van het patronaat. Spreker: Heer Advoenat Dezegher J., die zal handelen over het Han delsfonds eu Vestigingswet. Gezien het interessante van de -on derwerpen verwachten wij een volle zaal. Alle Middenstanders van Lan- g-emark houden deze avond vrij. Ilct Bestuur. GEMEENTE RENINGE De BJ.B. voert cp: ZONDAG 19 FEBRUARI 1950 te 18 uur, en i MAANDAG 20 FEBRUARI 1950 te 18,30 uur: Wat niet sterven kon prachtig toneelspel v. G. Nielen, m 4 bedrijven. Kaarten bij voorbaat hl de zaal bij bestuursleden. WOESTEN Burgerstand. Huwelijk. Rabaey Alfons, landb v. Wenduine en Van Eecke Rachel, landb., v. Woesten. Voetbalfront. F.C. Woesten S.V. Wielsbeke 13-0. De bezoekers winnen de opgooi en starten met wind- en zonvoordeel. Niettegenstaande dat zijn het toch de lokalen welke de eerste aanvallen leiden en reeds na eniige minuten we ten te doelen. De gehele eerste helft verloopt iu 't voordeel van de gast heren en die veldmccrderheid weten ze in doelen om te zetten want de rust wordt bereikt met een 7-0 stand. Wanneer men na de rust een ver deeld spel verwacht is men opnieuw mis, want nogmaals laten de gasthe ren de bezoekers geen schijn van kans en nemen ook deze 45 minuten voor hun rekening. Wielsbeke, die zich slechts een paar maal uit deze omknelling kan losrukken kan de lo kale verdediging niet verontrusten, want ze werkt alles weg. De forwards, die waarlijk fleze maal süJSf gSVaarlijk zijn voor doei, weten de stand nog tot 13-0 op te drijven. F.C. Woesten toonde nogmaals aan over prima-krachten te beschikken en ze kunnen de toekomst hoopvol inzien. (Varice Kousen) worden op voorschrift van uw Dokter en met machti ging van de Ziekenbon-d door ons KOSTELOOS afgeleverd. E. DE POMTHIÈRE Breukmeester - Bandagist® De Muntstraat 13,1 (verlenging Paterstr.) (c-2978) IEPER) BOEZINGE Burgerstand. Geboorten. Wydoodt Hendrik, z. v. Julien en Marie-Louise Thieuw. Vandenberghe Leona, d. v. Maurits en Lia Sabot. Keirsebilck Freddy, en Rita, z. en d. v. Canviel en Irma Phlipo. Huwelijken. Degraeve Gerard, en Allemeersch Pauline, b. v. Boe zinge. Bruynsteen Gerard, en Go- delieve Sintobin, b. v. Boezinge. Tanghe Silvère, v. Torhout, en Si- monne Verheyiesonne, v. Boezinge. Dejaegher Henri, v. Toerkonje, en Magaeleine Gadeyne, v. Boezinge. Overlijdens. Delen Magdeleine, 49 j., echtg. Achiel Bostoen. Wil- lems Silvie. 85 j.. wed. Henri Pau wels. Anita Debels, m., d. v. Albert en Angeie Bollaert. Cas- tryck Camiel, 77 j., wed. Romanie Vandewalle. Leuridan Einlei, 88 J., wed. Maria-Therésia Leuridan. Uit FRIESLAND EERSTELINGEN BINTJES ALPHA DENECKER Julien Raoul en Gasthuislrant 25, POPERINGE en Statiepiaats ABELE (Grens). (c-2528) n»« ELVERDINGE B!J het Christen Werkers verbond. Op Zondag d.s. 19 Februari in de herberg Den Hertbij de Gebroe ders Boullet lokaal van het syndi kaat) houdt het Christen Werkers- verbond zijn jaarlijkse prijskaarting in het Maniilen. Het lnleggeld is bepaald op S fr. per deelnemer en het bedrag der prijzen beloopt 600 fr. verhoogd met de inleg. De inschrij ving begint te 17 u. en te 18 u. zeer stipt wordt gestart met de kaarting. Wie verleden jaar tegenwoordig was. zal er zeker aan houden deze gele genheid niet te missen. Tussen pot en pint. Zondag II. werden door onze kaart- liefhebbers de wapens weer gekruist Bij de Gebroeders Boullet. in Den Hert», waren er 64 ingeschrevenen en de uitslag luidde: L. Polley I.ucien Olllvler Gerard; 2. Desmedt Basile T.vtgat Maurice; 5. Deman Désiré Hahn Albert; 4. Vankreunkelven J. Petit Sylv.; R. Vermeersch M. Alleman N.: 6. Delobcl Julien Coene Jerome; 1. Maricau Julien Stragier Michel; 8. Boullet Jern"'» Lc -><ie.ve Jul,; Proficiat! BOEZINGE. Dc. Familie Leuridan, Boezinge, be dankt Familieleden en Vrienden voor de talrijke deelneming aan de ter- aardebeste'iling, en biedt verontschul diging aan wie psr vergetelheid geen rouwbrief zou zijn taegestuurd (c-5609) Davidsfonds. Laatste winteravondfeest met to neelopvoering heden Zondagavond 19 Februari te 19 u. in de parochiale ■feestzaal, Brugstraat. Toneelavond. Zondag 19 Februari te 19 u. voert De Gezellige Kring opDoden- sohaduw», drama in drie bedrijven, en Moppie als Kindermeid klucht spel. Kaarten bij de spelers en bij Meester Roger Carpentier, Brug straat (telefoon Elverdinge 12.) Middenstanders. Morgen Zondag 19 Febr, te 10 u. is er een provinciaal congres te Roe- selare in de zaal Patria B.I.B. Donderdagavond 23 Februari bij A. Ampe tc 19.30 u. algemene verga dering. Kincmavertoning. Op Vastenaovnd (Dinsdag 21 Fe bruari) te 19.30 u. in de parochiale feestzaal, de vermaarde oorlogsfilm Ik had vijf zonen Begin van brand. Vrijdag morgen omstreeks 6.45 uur werd brandalarm gegeven te Boezin ge. Dichte rookwolkai stegen op uit de stapelplaats voor vodden toebe horende aan P. Bonte. De brandweer van leper werd ver wittigd en kwam onmiddellijk ter plaatse. Gelukkig echter was het zeer rbfi wear zodat het smeulend vuur Mrit aangewakkerd werd en er geen vlam men opstegen. De brandweer stend dan ook voor een vrij gemakkelijke taak en kon, dank zij haar spoedig ingrijpen, de schade tot het minimum beperken. LANGEMARK Wielemicuws. Onze renner Maurits Minne te zich flink aan het oefenen. Zondag laatst reed hij voor het cycio-erosskam- pioenschap van West-Vlaanderen te Diksmuidc. In deze veldrït wist hij ttch goed te doen gelden maar door een bandbreuk werd de kans om kampioen te worden uitgeschakeld en moest hij tóch tevreden stellen met de vierde plaats. Nog sportnieuws. Dit jaar zullen onze wielerclubs er nog eens voor zorgen dat wij m on- aa gemeente verschillende grote wie lerwedstrijden zullen tezien krijgen, o.a. 2 voor cnafhankcüjken, 2 voordoor Dhr G. Vandeputte, met als on- liefhebbcrs en 5 nicuwelingenkoersen.derwerp «Er wordt niets gedaan», ONMISBARE AANVULLING IN DE VOEDING der ZWIJNEN en BIGGEN Verhoogt merkbaar on korte tijdspan ne het gewicht. Voorkomt: zwakte - poot- en fce-n- derziekte - brandziekte '(gele, .grijze, bruine korsten) - vallende- en sr»uf- •eiekte knobbeijiehi. VERKRIJGBAAR: CENTRUM APOTHEEK Bertenp'aats 8 - POPERINGE. Uitvoerige documentatie ter uwer beschikking. (c-5191) VWWWfWSWvV? -VSAJW45WHJV POELKAPELLE Prijskaarting. Een monsterprijskaarting werd ge houden in De Koolmijnbij De- foack Gerard en kende een zeer grote belangstelling. Niet minder dan 80 deelnemers gingen de strijd aan. Uit- sJag; 1. Vanthourenhout Jozef - Wil- laert Achiiel; 2. Vantieghem Alfons - Soenen Hector: 3. Debeuf Em'iel - Feys Emiel; 4.. Wynne Achiel - Goe- gebeur Roger; 5. Swaenepoel Jerome - Taccoen Gerard. Toneelavond. De plaatselijke toneelgroep komt Zondag 19 Februari te 17 u. in de .pa tronaatzaal voor het voetlicht met De Waterduivelen de klucht Apollo D.e opbr-engst komt volle dig ten goede tot het inrichten van wielerwedstrijden op de gemeente. Werk van de akker. Op Zondag 19 Februari te 15 u. bij Justin Willaert, Nieuwplaats 11, be langrijke voordracht door Meester Deblauwe uit, Jonkershove. Dagorde; 1. Verzorgen van Fruit bomen; 2. Inschrijving ea 'betaling lidgeld 1950; 3. Aangifte voor het sproeien der fruitbomen; 4. Bestel ling van Tuin'bouwzaden; 5. Aller hande mededelingen; 6. Tombola voor de aanwezigen. De kosteloze prijskaarting voor de leden is uitgesteld tot later bericht. Het Bestuur. cl ooi- gespecialiseerde vakmensen. Alle borduurwerkenMachine-Plissc - Parel-borduurwerk - Ploot. - Ajo-ur. - Feston. - Knopen. Oud gek end Huis; Tafcocn-Logghc. Overname door: G. JOYE-MONSERE Paterstraat, 1EPER. (c-2587) BESELARE Feest van het Werkcrsverbond. Zondagavond werd in het lokaal De Drie Koningeneen algemene vergadering gegeven van het Chris ten Werkers verbond. Rsecls vanaf 17 u. was het lokaal stampvol met belangstellende leden. Het bestuur moet oprecht gefeliciteerd worden voor haar prachtige werking. Het ledenaantal van syndikaat cn mutua liteit groeit steeds aan. De diensten ten behoeve van de leden zijn regel matig eh zeer goed ingericht. Met een woord, onze arbeideis weten dat het A.C.W. al het mogelijke doet om hun belangen te verdedigen. Zo is het goed te begrijpen dat er een feeststemming heerste. Na de eigen lijke vergadering had een kosteloze tombola plaats. Talrijke prachtige prijzen werden onder de aanwezige, leden verloot. Het Christen Werkers- verbond, de grootste en sterkste ar beidersorganisatie van onze gemeente haalt ere van haar werk. Bij het Davidsfonds. Wij vernemen dat het Davidsfonds definitief is van wal gestoken. Het bestuur werd als volgt, samengesteld Erevoorzitters.' Dr A. Defever en P. Ghesquiere; Proost: Z. E. H. Pas toor; Voorzitter: Cardoen H.; Onder voorzitter: P. Masschelein; Schatbe waarder Mej. M.-Th. Van Nieuwen- huyae; Secretaris; A. Dumez; Be stuursleden: D. Vankerschaevcr, R. Öosteur, G. Van Nieuwenhuyze, A. Cardoen, H. Delvoye, D. Nuytten, A. Bouckaert. Al deze bestuursleden hebben deze weck reeds de eerste propagandatocht ingezet. Alle inwo ners zullen bezocht worden en ge vraagd of ze lid willen worden. Voor de oorlog waren in de afdeling' Be» selarc meer dan honderd leden. In dit jubeljaar wordt een prachtige reeks boeken aan de leden bezorgd. Deze boeken zullen zeker in tie- smaak vallen van het publiek. Verder werden de algemene statuten van het Davidsfonds onderschreven, zodanig dat onus afdeling onder de leuze: Godsdienst, Taal en Vaderlgnd een grote toekomst tegemoèt gaat Voor de leden zullen verminderingen ge geven worden op toneelavonden cn voordrachtavonden ingericht. Dit jaar nog kan Beselare 75 leden tel len en de afdeling gaat wellicht een bloeiperiode tegemoet als voor de oorlog. Eindelijk.. heeft de plaatselijke toneelgroep be sloten een blijspel op te voeren. Dit Bat zeker het mooiste stuk zijn van dit seizoen. Liefhebbers wees op post! Op Zondag 19 dezer te 13 u. in het patronaat, opvoering van; «Hoera! Wij Trouwen! Bij de Middenstand. Alle aanwezigen herinneren zich de laatste voordracht nog, gegeven waarin op duidelijke wijze getoond werd wat ai werk de middenstands organisatie verricht. Het plaatselijk bestuur heeft dan ook een tweede vergadering belegd op Dinsdag 21 Fe bruari te 19 u. zeer stipt in De Weegbrug Op deze vergadering zal een uiteen- zotdng' gegeven woruen over twee be langrijke vraagstukken, welke thans volop besproken worden in de ka mers, nj. de Vestigingswet en het Handelsfonds Spreker: Dhr J. De- zegher. Alle belangstellenden worden verwacht 1 /.ONNEBEKE Burgerstand. Overlijden. J. Mollez, wed. Euge nie Vercaigne. Toneel. Op Zondag' en Maandag 19 en 20 dezer, respectievelijk te 18 en te 19.30 uur zullen Die Speelghesellen ons vergasten op een vertoning Van de Brave Moordenaar N. Cv Middcnstandsvcrbojid. Bestuursvergadering' van Maandag 13 Februari 1950. Onder voorzitterschap van de Heer 'Callcwaert R. werden enkele practi- sche punten besproken, o.a.Het Pro bleem van de Zondagrust Het wa re wenselijk de sluitingsuren als volgt (te bepalen: Alle werkdagen gesloten van 12 tot 14 u. en 's avonds vanaf '19 u. te de Winter en 20 in de zomer; de Zondagen en Feestdagen vanaf 12 ,u. Een speciale nota zal ge zonden worden naar het N.C.M.V. te Brussel, aangaande de -grote misbrui ken die er heersen in het uitoefenen van een beroep, zonder handelsre gister of zonder vergunning; ook op de sluikhandel. Het Bestuur ging ak koord dat de vestigingswet een drin gende noodzakelijkheid wordt. MflSfcM m«t prachtige premies. •(C-51S.1) KOLLEBEKE Naar Zandvoorde. Op Zondag, 20 Februari, vertrekt een speciale autobus naar Zand voorde, waar -het toneelwerk Bazin en Knechtopgevoerd wordt. Wie begeert mede te gaan, wende zich bij hr Reynaert, café Au bons Amis». Prijs 5 fr. hoen -en terug. Terugkeer: aanstonds na d-e verto ning. GELUWE Solo-Slim. In de herberg Drie Koningen wend een -soto-slim gespeeld met de vijfden van pieken aas plus de acht. een derden van klaveren aas plus de tien, zeven, zes en vier. Gespeeld door Dessein Alfons met de medespelers Moerman Jules, Coudron Antoon en Verhaeghe Noël. Getuigen: Witdouck Achiel en Mevr. Hampe-Poot. Toneelopvoering. Verleden Zondag en Maandag' ging in de feestzaal Dessein. voor geringe belangstelling' de opvoering door van «Verleden» door de Koninklijke To neelkring: «Deugd en Vermaak» uit Menen. Rechtuit mag gezegd worden dat Deugd en Vermaakaan dit st.uk de waarde lreeft kunnen geven et® de vertolking er van eist. Het is waarlijk jammer dat de talrijke to neelliefhebbers, die anders trouw de vertoningen bijwonen, ditmaal ver waarloosd hebben de hen aangeboden ontspanningsavond met hun aanwe zigheid te vereren. Het Nieuw Nederlands Toneel uit Gent, onder de regie van dhr Frans Poos. komt op aanvraag van de toneelgilde Onder Ons naar de feestzaal Dessein, Koeistraat, op Maandag 27 Februari te 19.30 u. Wordt opgevoerd: «De Wonderdok ter blijspel in drie bedrijven door Jos. Janssen. Prijzen der plaatsen; 25 en 20 fr. Ingangskaarten op het Secretariaat der Toneelgilde «Onder Ons», Wer- vikstraat 34, Geluwe, vanaf Zondag 19 Februari. De leden van het A.W.T. krijgen, op vertoon van him lidkaart, rangsverhoging. Davidsfonds. Met vreugde hebben wij mogen vaststellen hoe onze Davïdsfonds- avonden opnieuw door de bevolking genoten worden. Hoe kon het ook an ders met gevierde kunstenaars, als Antoon Vander Plaetse, Z. E. H. Ver- haeghe en Z. E. II. Willeins? Op Zondag 19 Febr. te 18.30 u. gaai; de succes-reeks voort met niemand minder dan cle fijnzinnige kunstre- denaaf Hr André Demedts, hoofd van radio-sender Kortrijk. Hij spreekt over Guido Gezelle als mens en kunstenaarWie beter dan hem, kan Gezelle bij de mensen brengen? Deze Ge zeik-herdenking wordt op geluisterd door Hr Stefaan Dom- brecht met zijn Zangertjes van St Denijs Iedereen is hartelijk welkom. Op 3 Maart gaat de jaarlijkse op stelprijskamp door, voor de leerlin gen van de vierde graad. Op 12 Maart hopen wij. met een prachtig jubelfeest het 75-jarig be staan van het Davidsfonds te vieren, en ons werkjaar af te sluiten. ALFRED DEKEYSER Werktuigkundigc-Technieker. HERSTELLINGEN ONDERHOUD VERHURINGEN 62, Waterkasteelstraat, IEPER (d.5368) Tel. 415 ZANDVOORDE (leper) Werk van <le Akker. Zondag, 19 Februari, na de hoog mis (rond 11 u.), in het gewoon lokaal bij P. Pauwels, algemene ver gadering. Aangifte voor zaden, voor dracht door Meester Platteau, en tombola. Toneel. Na wekenlang onverpoosd voorbe reiden, komen de spelers van ICruis- minop met Bazin en Knecht toneelspel in drie bedrijven. De vertoningen gaan door op Zon dag. 19 Februari, om 5,30 u. en op Zondag, 26 Februari, cm 6 u., in de feestzaal «De Klokke». Tot slot wordt nog het onvergetelijke klucht spel «Sloeber op school» opgeveerd. Haiicnsport. Op Dinsdag a*. (Vetten Dinsdag), grijpt do jaarlijkse grote hanenkamp plaats in Komeu-Zuid, tussen Paul Pauwels en Vrienden-Zandvoorde, en Pol Masseiis-Lemahicu en vrienden uit Moorslede. Aanvang 15 5 u. rt.pt. Wedstrijd 5 van 9. Hanenliefhebber.?, U wordt allen verwacht, op deze grote schok.IC 5557) PLOEGSTEERT Burg.rs land. Geboorten. Leroy Lily, Annen- tièrasïtraat 165. Devos Daniel,' cité des jardins 12. Huwelijksaankondiging. Cardi- nael Henri, landb., en Ouveiier Alice, Waasten. Overlijdens. Lecourt Angèle,86 j„" echtg. Meersdcm Arsène. Hengist- baert Léontine-Marie, 84 j., wed.' Victor Rose. Mortr.eux Aiphon.se,' 27 j., overleden te leper. Van- derdonct Chantal, d. v. Robert en Solanges Patimier, ©eb. 12 Dec. 1959. Feestelijkheden. De feestelijkheden van het hon derdjarig beslaan der gemeente zul len een geschiedkundig deel bevatten. Tot aanvulling' van ons bericht, waarbij wij de opzet aankondigden, melden we heden dat de datum nu reeds vast is: De viering' zal plaats grijpen de Zondag, 18 Juni, e.k. Het uitvoerend 'komiteit dost van nu af reeds beroep op de medewer king' van de bevolking en nodigt hen vriendelijk uit om geschiedkundige en folklorische groepen samen te s „allen. Er zijn premiën voorzien cm de organisatoren van die groepen te vergoeden voor veroorzaakte onkos ten. Aile inlichtingen kan mem bekomen bij de leden van het uitvoerend ko miteit. NIEUWKERKE A.€.V.-nie«ws. Het plaatselijk bestuur van liet Kris ten syndikaat heeft het genoegen aan onze leden mede te delen dat de secre taris van biet gewestelijk secretariaat var- het A.C.V. Kemmel, vanaf Woensdag 22 Februari zich elke Woensdagnamiddu van 4 tot 6 wxt ter beschikking houdt ■van onze leden bij onze vriend Alois Dep.uydt, Bellestraat tc Nieuwkerke. Dus voor alle moeilijkheden, 't zij In zake werkloosheid of syndlkale aange legenheden, raadpleegt hem op zijn zit dag. KEMMEL Boerengilde. Op Zondag, 19 Februari, na de hoogmis, in de Engel is er voor dracht voor alle landbouwers door Meester Demonie, die zal handelen over de vaxkenskweek. Allen welkom. Sport. Het was wreed lastig in het cyclo-, «ross kampioenschap van West- Vlaanderen te Dïksmuide, verklaarde A. Vandevoorde. Hij behaalde er een; mooie zesde plaats. Weet ge dat. ...de kleintjes hun eerste communie ■doen op Passie-Zondag, zijnde 26 Maart. ...dat de plechtige communie plaats heeft op 7 Mei. ...dat het lokaal van het A.C.V. open is van de Dinsdag tot de Za terdag, van 8 tot 12 u. ...dat de middenstanders iedere 1* Woensdag van de maand kunnen ingelicht worden in het hotel De- lobel ...dat de kerkweg goed in orde !s en niet gevaarlijk meer bij nat weder. BAL. Op Zondag 19 Februari, bij Richet, in de Stad GentDe Klijtte, ten voordele van renner Alb. Vandevooi'de, uit Kemmel. (c.5511) WUTSCHATE Burgerstand. Huwelijk. Plantefève Georges en Castryck Irma. K.W.B. Men kan zich als lid van de K.W.B. een belangrijke vertakking van het Christen Werkersverbond, laten in schrijven bij de volgende wijkmees ters: Bartier Denis, Poperingestr. 18: Taffin Henri, leperstr.: Menu Hector. Steenstraat; Cardinael Omer, Pope- ringestraat; Deblauwer Julien. Kas teelstraat 4; Adam Udox, Staenijzer- straat. Boerenbond. Op Zondag 19 Februari 1950 te 9.30 uur, vergadering voor alle boeren in de bovenzaal van Café St-Hubert Meester Porreye uit Westouter zal er een belangrijke voordracht houden over de landbouw. ToneeL Ten huize van Tobias Spencer, eigenaar van de Eenzame Hoeve wordt er in eigenaardige omstandig heden een onbekende vermoord. Wie is hij? Wie is er de schuldige? Gedurende de vertoning' zullen al de toeschouwers proberen deze vraag op fee lossen. Maar wie zal er de echte dader kunnen aanwijzen. De opvoe ring' van dit geheimzinnig toneelspel gaat door op Zondag 26 Febr. 1950. Bij de Muziekmaatschappij. Op Zondag 19 Februari 1950, bai, ten voordele der muziekmaatschap pij. VLAMERTINGE Sportkring. F.C. Poperinge S.K.V. 3-1. H-et derby is niet geworden wat er van verwacht werd. Het werd eéil matig spelvertoon dat menig keer ontaardde en het werd dan ook een fluitjesconcert zonder meer. (In de eerste sneelhelft 17 vrijschoppen!) Poperinge kende geluk, tekende een mooi doelpunt aan en kreeger een even voor de rust (2-0). Na de koffie niettegenstaande de wind, bieden onze jongens goed de repliek en weten via Couliez G. en Vandromme de achterstand te ver minderen (2-1). De clubmannen zul len op buitenspel beide puntjes op het droge houden. Onze jongens weerden zich en trokken goed hun streng volgens hun opstelling'. Met M. Hof en een G. «tij. Naaml. Maatschappij giest. in 1881 Private onderiietwin-beheerd door het K B, van 15 December 1034. Antwerpen - Brussel - Luik SpaarkasObligatiën. Leningen op eigendommen. Alle inlichtingen bij de agenten te: Bemlare: M. Jfinaiel Cawdo?n. Biksc'luole.: Mevr. 13. Pattijn Philippe. Boezinge: M. I. Govaert.. Brielen: Mevr. G. Beele-Verdonck. De Moerkn: M. Marcel Melis. Dilckebus: M. Arthur Laperrc. 'Diksmuidc: M. C. Ueciiuiere, Wligend. Elverdinge: M. Germain O'llevler. C-eluw:.: M. J-os. iuir.ijekegiiem. Cr"luveld: Mevr. M. D1'nerie-Cïruwer GHverinkhoveM. I.uc. :fc>tekelorum. 'JiQogstvide: M. Maseol Spilliaort. Doutem-leper: M. Aclolphe Six. iiomdtu-V eiwrtirM. Flam. Boude weel, leper: M. Robert Van deji Bogaerde. Langemark: Mevr. V. Pu.ene-OaWons. Leise'e: Mevr. -Cam. De:cilJAfc. M>esen: M. Frans The vel In. HJpordsoh-OteM. Michel Butane. Oostvleteren: Mejulïer Maria Smis. Mevr R„ ^mls-Butaye. PasscndaleM. Autoine Deoouttere. 'Poperinge: M. Delaleau. Vlamlngstr. 13. Proven: Mevr. R. M-uyssen -Pareya. Demnge: Mevr. A. Vannieuwenhuyse. Kening e 1stM. Origène Camerlynck. Kocsbrugge-JHaringeM. R. De Puydt. Bt-Jan-iaper: Mevr. Gérard Leleu. Btavele: M. Jozef Cornells. Veurne: M. M. Verkest, Astrld'-aan IR. Vlwmeriiuyc: Mej. C. Vau Elslande. Waasten: M. Fernand Provost. Watou: Mevr. Camiel Vandenberghe. WvrvWc: M. Karei Boone. Westouter: M. Remi Delanote. Westuleteren: m. Jos. Ackermao. Wijtschatc: M. Cyrlei Maertea. Woesten: M. Henri Gouwy. Wmtrnen: Mevr. G. Bulcke-Verhaeghe. Zandvoorde (leper): Mevr. O. Phtllps- Vandeubroucke. Zillebekc: M. Antoon Hellebuyck. Zonncbe'ke: M. Ant. Van Walleghem. (c5192> Cauliez, op zijn waarde, was de uit slag wel omgekeerd geweest. Zondag a.s. op de Potlieai, S.K.V. tegen Moorsele. De Juniors vertrek ken te 9 u. naar W.S. leper. Vmirkruisen. Op Zondag 26 Februari grote prijs kaarting door de Vuurkruisenbond ingericht in café Bredahij J Waeyenberghe. 1.000 fr. prijzen. Peter Hurkos. «Het Vliegend Wiel» nodigt iedereen uit naar de Rivièra te komen want niemand minder dan Peter Hurkos, de Nederlandse helderziende die te leper en Poperinge reeds alle bewon dering afdwong, komt er als groot meester -der telepathie u aangenaam verrassen. Zondag a.s te 18 u. allen naar de Rivièra, ook gij moet er heen. Het ls een enige gelegenheid en meteen steunt u de wielerclub. Prijzen der plaatsen: 25, 20 en 15 fr. Opgelet: voorbehouden plaatsen. WESTOUTER Gezelle-herdenking. Op zijn beurt wil Westouter onze grote priester-dlchtcr huldigen, nu alom de vijftigste verjaring van zijn afster ven werd en nog wordt herdacht. Ei werd gezorgd voor een hoogstaand pro gramma. Oordeel zelf 1. Volkse Voordracht over het leven en het werk van Gezelle, door Boschvo gel, de gevierde West-Vlaamse schrijver uit AartriJke; 2. Uitvoering van een reeks Gezelle- licderen door W. E. H. J. Decoussemaekez kapelaan te Westouter. Aan het klavier de heer Guido Vanoverbeke, pianoleraar en leider van het befaamd lepers ge mengd koor. Deze Gezelle-herdenking heeft plaat* op Maandag 20 Februari te 19.30 u. in de lokalen van de meisjesschool. We be doelen daarmede onze mensen een kunst avond te geven die hen veredelt. Door het contact met een van de grootste figuren van ons Vlaamse Volk, zal ons eigen hart en gemoed rijker en beter worden. We heten alle kunstminnende mensen uit Westouter en omliggende gemeenten van harte welkom. Een gering inkomgeld van 5 fr. zal gevraagd worden. LOKER Toneel. Op Zondagen 19 en 26 Februari, telkens te 6 uur stipt, voert Joug en Vrij» op: «S.O.S. Victrix «.dram;, in drie bedrijven door Anton Michel. Kaarten te bekomen bij Verdrc Henri, koster, Loker. (Tel. Kemmel 109). REGIESCHOOL Zondag 19 Februari, te 9.30 uur, Ir 't gewoon lokaal; les over décorbouw door Piet Savenberg. Zondag 26 Februari, te 15 uur, ir. 't gewoon lokaal: les over regie door Herman Vanderméulefi. HEREN, JONGELINGEN, één adres Gerarr! VANDERMEERSCH Gediplomeerde Kleermaker Veumesteenweg 27, Brielen. Grote keus VERVIERSE STOFFEN Matige prijzen. Verzorgd werk. Als reklaam 5 afslag van 19 Fe bruari tot 5 Maart e.k. (c.5510) Laat ons gebruik maken van de nog gunstige weersom standigheden om een flinke POTASBEMESTING toe te dienen op onze weilanden en boomgaarden. (d-5547) BURGERSTAND Geboorten. Vienne Viviane en Lillane, d. v. Henri en Vercaemer Marie-Louise. Nuytten Claudette, d. v, Robert en Robayes Paula. ü'hondt Johnny, z. v. Georges en Deprez Agnes. Overlijdens. Bruggeman Adèle, 85 j., echtg. Degryse Cèsalre. D'hal- luin Charles, 28 j„ echtg. Vantomme Magdalena. Descamps Elodie, 63 j., echtg. Carton Remi. Huwelijk. Hoornaert Francois, fabriekw., en Claeys Elisabeth, fa- briekw,, b. v. Wervik. Huwelijksafkondiging. Wijckaert André, wever, en "Vercamer Renèe, weefster, b. v. Wervik. TELLING DER MOTORVOERTUIGEN De jaarlijkse telling der in de ge meente voorhanden motorvoertuigen, zal plaats hebben van 13 Februari tot 4 Maart 195'J (feestdagen uitgezon derd), op het politiebureel (Wit huis) enkel 's voormiddags van 9 tot 12 u. «DE GEBROEDERS DE GRAVE» Dit historisch drama wordt opge voerd door Willen is Kunnente Wervik In de zaal Sint Pol, op Zon dag 19 en 26 Februari e.k. en op 12 Maart, telkens te 17,3Q u. Het stuk geeft de belevenissen weer van Leonce eu Eugeen De Grave Uit Castende. Dit stuk krijgt 3 opvoe ringen, omdat het een echt volks drama is dat zeer gunstig gekend en flink zal vertolkt worüati. Worden gebruikt de decors en kostumes var; de hr W, Van Cauwenberghe uil Antwerpen, die ook de leiding van het stuk heeft. Alle toneelliefhebbers zullen dit stuk willen zien, want het wordt de beste opvoering van het seizoen. Bestel dan ook tijdig uw kaarten voor één der drie vertoningen. E. Wervik WERVIK BLANKENBERGF. 2—0 Het ware verloren moeite de oorzaken van het flauwe vertoon dat deze matcli bood te gaan opzoeken. Eendracht spoel de zijn slechtste match van het seizoen ter.wljl Daring waarschijnlijk zijn beste zal. gespeeld hebben, zodat evenwicht be stond op het terrein, De uitslag bleel lange tijd onzeker en het is dtvnk aan di IJzersterke verdediging van Wervik dat Daring tenslotte toch punteuloos naat de kust terug moest. Ds belde doelpunten worden in di tweede helft aangetekend. Het eerste door Corlon, die aldus gedeeltelijk goed maakte hetgeen hij een uur tang reed; om de hals had gebracht. Dit gebeurd! aan de 62" minuut. Het tweede kwam 3 minuten voor het einde, toen Dhallutn mooi inzond en PlUaort van kortbij krachtig binnenkopte. Hopen we maai dat de spelers het gebrek aan training zullen hebben aangevoeld, dees week duchtig Zullen hebben geoefend en heel wat beter presteren op V. G. Oostende, Zondag aanstaande. Toch denken we dal Eendracht hot belang inziende dezer ont- moating de zege zal behalen daar V. O, practlsch uitgeschakeld voor de titel, tilei meer bezield is met hot heilig vuur van voor enkele weken. Al die enigszins kan doet Zond*© <U verplaatsing naar Oostende.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 4