Uit het Ieperse CINEMA De Provinciale Veeprijskamp te Roeselare Oe elite van het Vlaams Rood Veeras tentoongesteld WATOU CINÉ ROYAL - WATOU ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS KOFFIE'S «JEANNE D'ARC» 'T IDEAAL KOFFIE'S «JEANNE D'ARC» UIT IEPER KOFFIE'S «JEANNE D'ARC» BOEZINGE LANGEMARK AUTOBUSDIENST Ieper-Zande-Moere-Oostende KOFFIE'S «JEANNE D'ARC» PLECHTIGE AANSTELLING van Z. E. H. VANDERGOTHE TE HOUTHULST OP ZONDAG 1 OCTOBER DE GIETERIJEN bieden U een volledige reeks van uitstekende kolentoestellen aan KACHELS HAARDEN BUFFETTEN FORNUIZEN NESTOR MARTIN Huss Gebroeders RGFFiAEN P.v.b.o. Monale rpwn «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 30 Sept. 1Ö50. Blad*. 4, Toneel. Als de mensen wisten of Schan daal om Luciadit boelend drama wordt door de plaatselijke B.J.B.-meis- Jesgroep voor het voetlicht gebracht, op Zondag 29 Oktober en 5 November, telkens te 18 uur stipt. Tot slot van deze toneelavond brengt het dolle blij spel Het blauwe bloed door P. Ger- das, de lachspieren op volle toeren. Zoals verleden jaar lokt deze verto ning tweemaal een volle zaal. Dui venrubriek. Uitslag prijsvlucht uit Arras en eind rangschikking over geheel het speel seizoen. Om plaats uit te sparen geven we enkel de 30 eerst gerangschlkten op. Gans het klassement hangt ter Inzage ln het lokaal. Uitslag Arras: 1. Vallaey Pascal; 2. Corteel Albert; 3. Dambre Paul; 4. Val laey Pascal; 5. Dambre Paul; 6. Vallaey Pascal; 7. Slosse Marcel; 8. Dambre P.; 9. Goudeseune Valère; 10. Demol Jos. Eindrangschikking: 1. Dambre Paul, Harlnge, 1295 punten, kampioen over 1950; 2. Deman Maurice, Harlnge, 1096; 3. Neudt Marcel, 1028; 4. Corteel Albert, 933; 5. Vallaey Pascal, 789; 6. Demol Joseph, 697; 7. Gesquiere Gerard, 650; 8. Decae Gabriel, 608; 9. Maerten Jo seph, 565; 10. France Gaston, 562; 11. Beddeleem Georges, 436; 12. Slosse Mar cel, 426; 13. Coene Louis, 408; 14. Van Eecke Albert, 357; 15. Maerten Arthur, 350; 16. Canele Joseph, 340; 17. Durant Maurice, 332; 18. Vandaele Joseph, 327; 19. Vanacker Albert, 321; 20. Llefooghe Marinus, 320; 21. Soen Kamlel, 305; 22. Decalf Prudent, 291; 23. Buseyne Mau rice, 280; 24. Deheegher Gaston, 260; 25. Goudeseune Valère, 260; 26. Vermeersch Germain, 227: 27. Vanhoutte Cyrllle, 221; 28. Sweertvaegher Marcel, 212; 29. Perdleu Flrmin; 30. Verheyde Fernand, 194. ZONDAG 1 OCTOBER EN DONDERDAG 5 OCTOBER De grote gekende film: «DE TERUGKOMST VAN (c-8079) MONTE CRISTO Uitslag der schieting. Uitslag der schieting bij Georges Messlaen Drie Koningen 64 deelne mers. 1'' Hoogvogel; Decreus G., Poperlnge; 2» Hoogvogel: Decreus G., Poperlnge; 1® Zijvogel: Demey Gilbert, Houtkerke; 2° Zijvogel: Crombez Maurice; 1° Kalle: Maerten Arthur, Watou; 2» Kalle: Staelen Ignace, Houtkerke. Beker Lamotvoor het grootst ge tal afgeschoten vogels: Staelen Ignace, Houtkerke, met vier vogels. Zaal Désiré Devos, Grote Markt. Groot bal op Zondag, Maandag, Dinsdag en Donderdag der kermis. (8141) Nog voor de duivenmelkers. Ronde van België. De vroeger aangekondigde Ronde van België begint op Zondag 1 Okto ber. Inschrijving tot 25 September. 25 frank per twee duiven voor het eind klassement na 5 vluchten. Elke vlucht los stipt te 8.45 u. Prijsvlucht uit Le Touquet Voor de eerst aangeduide serie van 2 duiven, beker, geschonken door Brouwerij A. Van Eecke. Werk van de Akker. Zondag 11. werd een algemene verga dering gehouden met betaling der lid gelden voor 1951 en inschrijving voor plantaardappelen. In totaal werden 3250 kg. pootgoed aangevraagd. Kermis. In de feestzaal, bij Gabriel Decae, Oud-Gemeentehuis, luisterrijk dans feest op Zondag, Maandag' en Donder dag der kermis. Iedereen welkom. (8138) Openbare Werken. Het bouwen van de mannenvleu- gel en de infirmerie van het ouderlin gengesticht schiet vlug op. De boerde rij verdwijnt om plaats te maken voor het comfortabel gebouwencomplex dat door onze ouderlingen zal betrokken worden. De Plokhaanbeek, welke de kom der gemeente doorsnijdt, en zeer vaak het reukorgaan onaangenaam prikkelt, is vorige week 'grondig gereinigd. De gemeentewerklieden, met enige werklo zen hebben dit werkje heel flink opge knapt. Het zal ln leder geval veel bij dragen tot verfraaiing der gemeente en op gezondheidsgebied een aangename verbetering daarstellen. Baanbolling. Zondag 15 Oktober, grote baanbol ling bij Jullen Durnez, Steenvoorde- straat; 500 fr. prijzen. Begin stipt te 15 uur. In geval van slecht weder, wordt de bolling omgezet ln prijskaar- ting met zelfde prijzen. (8139) Kermisprogramma der zaal Henri Loones. Zondag. Maandag en Donderdag der Kermis, groot dansfeest. Elke avond wordt bij Iedere lngangskaart een gra tisnummer gegeven voor de kosteloze tombola waaraan prachtige prijzen ver bonden zijn. Trekking der winnende nummers Donderdagavond der kermis. (8140) Kermis-Dinsdag. Groot zangcrocliet voor oud en jong. Begin te 19 uur. De zangers worden lr hïögl reeksen verdeeld, aan iedere reeks Beker verbonden en verschillen- egeldprijzen. Eerste reeks, mannen jfider de 18 jaar (beker); Tweede reeks manner boven de 18-Jaar (beker); Der de reeks: vrouwen onder de 18 jaar (beker); Vierde reeks, vrouwen boven de 18 jaar (beker). De zangers worden naar keus bege leid door plano of accordeon. De bekers worden geschonken door: VI. Brouwerij Albert Van Eecke. Watou; 2-, Brouwerij der Ieperse Centrale; 3. Brouwerij Demets, Lauwe; 4. Brouwe rij Lamot Koeke-Zondag. Groot Liefdadigheidsbal ten voordele der ouderlingen van het St Vlncentlus- gestlcht te Watou met gratis tombola. Elk zegge het voort1 CINÉ ROYAL - PROVEN ZONDAG 1 OCTOBER Grote merkwaardige film MADRIN (c-8080) Plaats uw spaargelden veilig bij de Private onderneming1 beheerd door het K. B. van 15 December 1934. de bijzonderste privaatspaarkas van Belgrië WAAR ZE TOT 4 KUNNEN OPBRENGEN. Deposito's op 31 December 1.949: meer dan anderhalf milliard fr. VERTEGENWOORDIGERS: Beselare: Emiel Carüoen. Bikschote: Mevr. H. Pattijn-Philippe. Boezinge,: M. I. Govaert. Brielen: Mevr. G. Beele-Verdonck. De Moeren: M. Marcel Mélis. Dikkebus: M. Arthur Laperre. Diksmuide: M. C. Ge< utere, Wllgend. Elverdinge: M. Germain Ollevicr. Geluwe: M. Jos. Vaiirijökegem. Geluveld: Mevr. M. D'haene-Gruwez. SLjverinkhove: M. Luc. Stokelorum. Hoogstade: M. Marcel Spillinert. Houtem-Ieper: M. Adolphe Six. Houtem-Veurne: M. F. Boudeweel. leper: M. Robert Van den Boiiaerde. Langemark: Mevr. V. Peenc-Callens. Leisele: Mevr. Cam. Dezillie. Mcsen: M. Frans Thevelln., Noordschote: M. Michel Butaye. Oostvleteren. Mej. Maria Smis. Mevr. R.. Smls-Butaye. Passendale: M. Antoine Decouttere. Poperinge: M. Delaleau, Vlamingstr. Proven: Mevr. R. Muyssen-Pareyn. Rcninge: Mevr. A. Vamiieuweiihuyse. Reniiigelst: M. Origène Camerlynck. Roesbruggc-HaringeM. R. De Puydt. St-Jan-Ieper: Mevr. Gérard Leleu. Stavele: M. Jozef Cornells. Vlamertinge: Mej. C. Van Elslande. Waasten: M. Fernand Provost. Watou: Mevr. Cam. Vandenberghe. Wervik: M. Karei Boone. Westouter: M. Reml Delanote. Westvleteren: M. Jos. Ackerman. Wijtschate: M. Cyriel Maerten. Woesten: M. Henri Gouwy. Woumen: Mevr. Bullclfce. Dorpplaats. Zillebeke: M. Antoon Helïebuyck. Zonnebeke: M. Ant. Vaivwalleghem. (c-7818) ROESBRUGGE-HARINGE Burgerstand. Geboorte. Leys Frans, z. v. Achiel en Vandcvoorde Yvonne. Overlijdens. Mollet Emma, echtg. Achiel Loonis. Vercamer Honorine, echtg. Jul. Maeckelbergh. Dtpou- vre Cyriel, echtg. Emma Hautekeur. Boussemaere Julie, wed. Maerten Leon. Huwelijk. Bedert Marcel, bedien de, leper, met Deschuytter Marie- José, z. b., Roesbrugge. Huwelijksaankondigingen. Leys René, landbouwer, Roesbrugge-Harin- ge, met Desmyttere Paula, landbouw ster, Bevtren-IJzer. Debergh Ho- noré, bediende, Schaarbeek, met De- buysere Marie-Louise, z. b., Roes- brügge-Haringe. Muziekleven. Zondag 1 Oktober is onze Muziek maatschappij uitgenodigd naar de grensgemeente Oost-Cappel om er de feesten te helpen opluisteren en een groot concert te geven ter ere van de Heer Burgemeester Boilengier die ver- eremerkt zal worden in aanwezigheid van verschillende Franse en Belgi sche Personaliteiten. Biljartkampioenschap. Donderdag e.k. begint opnieuw het jaarlijks biljartkampioenschap. lede ren Donderdagavond geven de biljart liefhebbers elkaar rendez-vousbij O. Blootacker, om in een gezellig par tijtje biljart een aangenamen winter avond door te brengen. Dit jaar werd de Heer Sekretaris G. Delplace de kampioen met slechts drie yerliespunten op al de gespeelde par tijen. Hij werd dan ook in gezellige kring gevierd, met een mooi geschenk bedacht en in de bloemen gezet. D" lokaalhouder O. Blootacker heeft te dier gelegenheid aan de leden een lek ker souper aangeboden. (c-8136) STAVELE Burgerstand. Geboorte. Monkerhey Jenny, d. v. Joël en Martha Devloo. Monkerhey Magdalena, d. v. Roger en Debyser Martha. Huwelijksbeloften. Palmer Despe- ghel, v. Westvleteren, met Maria Slosse. Gheeraert Achiel, met Maerten Ma ria, v. Poperinge. Veebond. Te Stavele werd er een veebond ge sticht opdat de landbouwers met ze kerheid de beste melkkoeien uit hun veestapel zouden kennen. Men betaalt 5 fr. als lidgeld en 25 fr. per koe on der controol genomen. Men kan zich aanmelden bij de Voorzitter, Lucien Butaye, of André Fieu, die de contro ledienst zal waarnemen. WASSEN in WINTERWEER gaat het best en voor deligst in de moderne ZELFWASSERIJ Casselstraat POPERINGE Telefoon 451. De was wordt afgehaald en thuis- besteld voor 6 frank. (c-8132) WESTVLETEREN Feestvergadering Bperinnengilde. Kermis-DonderdagWat een gejoel en gepraat, wanneer te 13.30 uur 111 boerinnen en B.J.B.-sters samen kwa men voor hun jaarlijkse feestvergade- ring. Na het gebed en het verslag van het verlopen jaar, volgde het godsdienstig woordje van E. H. Proost, om de moe ders aan te zotten hun kinderen te sturen naar de B.J.B. en de V.B.J.B., waar ze op hun plaats zijn. Na de Paushulde trad oud-kapelaan E. H. De Wachter, pastoor te Stuive- kenskerke, op als feestredenaar. Op zijn eigen manier toonde hij aan waarin het ware geluk van ons leven ligt, in God en zijn Kerk. Enkele nummers, o.a. een Tyroler- dans, door de B.J.B.-meisjes, brachten de leutige kant, waardoor de koffie en de koeken nog zo smakelijk binnen gingen. Geitenprijskamp bij Gaston Pyck. lc Groep, negen Lammeren: 1. Ca- miel Meeuw; 2. Arthur Depinois; 3. Camiel Aernoudt; 4. Achiel Vanden- bilcke; 5. Gaston Pyck; 6. Arthur De pinois; 7. Achiel Vandenbilcke; 8. Aloïs Vandenbussche; 9. Georges De Wan- cker. 2° Groep. Jaarlingen: 1. Julien Bou ten; 2. Emiel Desmadryl. 3° Groep, 4-6 tanders: 1. Cyriel Boo ne; 2. Aloïs Vandenbussche; 3. August Huyghe. 4r GroepVolwassen: 1. Cyriel Boone; 2. Gaston Masson; 3. Florent De Croos; 4. Charles Van Mechelen; 5. René Cap- poen; 6. Charles Van Mechelen; 7. August Huyghe; 8. Arthur Depinois; 9. Jules Bonten; 10. Achiel Vandenbilcke; 11. Gaston Pyck. 5C Groep, Bokken: 1. Louis I van het Arrondissement; 2. Louis II, opvolger, Lambock, leper. De voorzitter wenst aan allen een hartelijk proficiat en bedankt het be stuur en alle trouwe leden. Bedankt ook het Gemeentebestuur voor zijn steun. Een bijzonder woord van dank voor Arthur Noliet, die zelf weet, wat hij doet voor de bloei van onze geb liefde bond. Tot volgende jaar. Koers op de Eikhoek voor alle Beginnelingen. 26 Vertrekkers. 55 km. 1. Barbier André, van Merkem in 1 u. 35' 23"; 2. Van Oplinus Leon; 3. Lams Felix; 4. Bern Ivan; 5. Santy Albert; 6. Top Lucien; 7. Beheyt Ju les; 8. Decrock André; 9. Cuvelier Da niël; 10. Lamaire Michel; 11. Sansier Marcel; 12. Bruggeman Ferdinand; 13. Boussemaere Hugo; 14. Beheyt René; 15. Jegember Frans; 16. Recour Roger; 17. Delancker Roger; 18. Denecker Ro ger; 19. Decroos Maurice; 20. Bree- meersch en Kino Michel. Koers aan de Kruisstraat. Beginnelingen tot 16 jaar. 1. Felix Lams: 2. Michel Kino; 3. Maurice Decroos: 4. Gilbert Deceu- ninck; 5. Achiel Decroos; 6. Henri De necker; 7. Gilbert Lermytte. OOSTVLETEREN Burgerstand. Overlijden. Bucquoye Maria, 57 jaar, wed. v. Camiel Vanouplines. Gezellige avond. Zoals telkens hebben enze B.J.B.- meisjes aan de talrijke aanwezigen een mooie avond bezorgd. Een bont: afwisseling van liederen, kluchtnum- mertjes en reidansen deed tijd en irar vergeten en dit aangtfnaam feestje werd een parel te meer aan de kroon van onze bloeiende V.B.J.B.-afdeling. Tot wanneer? (c-8136) ELVERDINGE Tussen pot en pint. Weer deden de kaartprijskampen hun intrede en ze zullen niet meer van de lucht zijn, tot de winteravon den vergeten zijn. Zondag 11. werd de eerste slag geleverd bij Maria Lowagie en de volgende winnaars kwamen ze gevierend uit het strijdperk: 1. Seys Gaston en Cornette André; 2. Tydgat Maurice en Maricau Julien: 3. Santy Gerard en Bailleul Amand I Reninge 4. Garreyn Remi en Blanckaert Va lère; 5. Louagie Maurice en Desmedt Baziel; 6. Oestlandt Albert en Druelle Abert; 7. Doom Hilaire en Vermeulen Julien; 8. Vanwatermeulen Théo en Bartier Hcnri; 9. Verfaillie Michel en Merveillie Georges (Woesten). Proficiat, mannen! Op Koekazondag 8 Oct. gaat de strijd verder en ditmaal bij Omer Bec- quaert in «De WandelingLiefheb bers van de kaart, 'n buitenkansje, want we hoorden dat het gewaarborgd prijzenbedrag niyt minder dan 1200 fr. zal bedragen. Pensioen. Op Zondag 1 October zal er ten ge meentehuize van 9 tot 11 uur zitdag gehouden worden, teneinde de pen sioenbijdrage betreflende de verlopen maand September te innen. Pen- sioenstorters, in uw eigen belang, vergeet het niet. Grooi Zangcrocliet. Op Zondagen 15 en 22 October a.s. (schiftingsreeksen) en op Zondag 29 October (finaal)gaat telkens te 17 uur stipt, in de zaal van het kasteel, een grote crochetwedstrijd door en dit ten voordele der Parochiale Mis siewerken. Aan deze wedstrijd zullen 3.000 fr. prijzen verhonden zijn, als mede 3 prachtige bekers, waarvan één zal geschonken worden aan de plaat selijke zanger (ster) die zich het best weet te klasseren. Inschrijven bij Verslype Gaston, Boezingestraat 17, Elverdinge, met op gave van twee liederentitels en bij voegen van 20 fr. inschrijvingsrecht (terug bij deelname). Kaarten te bekomen aan 15 fr. bij dhr Piet Migchelsen-Delboo (35 frank voor 3 Zondagen). Winteruur. Met Kermiszondag is de eerste Mis terug te 7 uur in plaats van te 6.30 uur en de tweede Mis te 8.30 uur in plaats van te 8 uur. Voetbalhoekje. S. K. Elverdinge 33 S. K. Geluwe. Na hst zegenen van het terrein, te 13.30 uur, door E. H. Onderpastoor, werd dan te 3 u, aangevangen met de vierde competitiewedstrijd, voor een nogal talrijk opgekomen' publiek Daar wij moetsn starten met een numerieke minderheid (slechts 10 man), weten de bezoekers een lichte veldmesrderheid af te dwingen en vóór de rust driemaal de weg naar de netten te vinden. De onzen laten zich daarom niet onbetuigd en de be zoekende verdediging moet verschil lende standjes opklaren. Op corner schiet Indevuyst M. tegen de paal. Dsrycke A. herneemt en een kanon bal gaat rakelings boven de dekiat. Na de rust nemen de onzsn sef fens de teugels-, in handen en laten de moisd niet vallen, niettegenstaande de 0-3 achterstand. Steeds golven de aanvallen naar de muit der bezoe kers, waar de verdediging maar steeds de bal uit het veld trapt. Ronct de 20e min. kan Derycke A. onze achter stand verminderen: 1-3. Van nu af gaat het er soms geweldig aan toe, en steeds hangen doelpunten in de lucht. Aan de 30e min, wordt het 2-3 langs Dochy. Onder de luide aanmoedigin gen van het publiek zet S. K. nu alles op alles, want men voelt dat or nog een grote kans bestaat de gelijk maker te netten. En ja, 5 min. vóór het einde, doet nr 3 de netten der bezoekers trillen: 3-3. Tijdens deze tweede helft werden verschillende scoorkansen onbenut gelatenTot het einde toe werd de bezoekende defensie hard op de proef gesteld, doch factor kans keerde ons de rug toe. Zondag a.s. ontmoet S. K. Elver dinge nogmaals op eigen terrein de leiders uit Ledegem, te 15 u. Sup porters komt zien, 't zal er spannen, want bij een overwinning staan de onzen terug aan de leiding. VLAMERTINGE Bond der Kroostrijke Gezinnen. Terugbetaling der kortingskaarten. De leden worden vriendelijk ver zocht hun zegelboekje te willen in brengen bij de Voorzitter van de B. Kr. Gez., dhr J. Denhert, Dorp 63, vanaf Woensdag 4 Oct. tot Woensdag 11 Oct. a.s. en zulks iedere werkdag vanaf 9.30 tot 12 uur. Voetbalfront. S. V. Kortrijk 60 S. K. Vlamertinge. Zondag 11. waren de rood-witten die de vorige speeldag 10 doelpunten aantekenden, werkelijk onkennelijk en werden met zware cijfers verslagen. S. V. Kortrijk overklaste waarlijk de Sportkringers en ze wisten met een degelijk vlerhoekspel onze verdediging, die nochtans flink van zich af beet, in het nauw te drijven. Onze doel wachter werd dan ook reeds voor de rust driemaal geklopt op schoten waartegen hij niets vermocht. Na de rust wilde Sportkring de tij doen keren en wist enkele aanvallen op te boïiwen, doch de) eminente keping van de S. V.-doelman ener zijds en het gemis aan samenspel anderszijds waren de oorzaken van deze zware nederlaag. S. K. Kortrijk nochtans pakte daarentegen uit met het zwaar geschut en wist uiteindelijk een eerste, doch afgetekende over winning te behalen (6-0). Onze reserven deden het heter en bleven met 6-0 aan de winnende hand tegen B. S. Poperlnge. Zondag a.s. speelt ons eerste elftal aan huis tegen S. K. Geluwe, Man nen., ge zijt uw supporters een her stel verschuldigd. Met hetzelfde en thousiasme als tegen Moorsels zal Ge luwe er zeker moeten aan geloven. Supporters, komt allen rood-wit aan moedigen en het wordt wederom zo als tegen Moorsele! Duivenkroniefe. «De Zwaluw». Uitslag der prijs vlucht (oude en jonge duiven) uit BRETEUIL van Zondag 24 Sept.. met 143 prljsduiven1. Santy Gerard, El verdinge; 2. Pyck Henrl, Vlamertinge: 3. Pattou Jozef, id.; 4. Pyck Henri, id.; 5. Pottillius Teles., id. Zondag 1 Oct.: grote kermisprijs- vlucht uit ARRAS bij Jozef Dsvos. - 1500 Fr. heeften. Kermismaandag prijsvlucht uit LE TOUQUET bil Alf Debrabandere. In- korving tot 11 uur. Davidsfonds. Op Kermis-Donderdag 5 Oct,., te 7 uur in da «Familiezaal», komt hel bekende Brugse Cabaret «DE GEZEL- LF,N1 dame en 5 herenons ver lustigen met hun mooiste liederen kluchten, kwinkslagen, dansen en andere verrassingen. Iedereen, oud en jong, zal er zijn goesting vinden. Een echte kermis avond! Laat die gelegenheid niet ont snappen! Kaarten te bekomen bij de Gezusters Dejonghe tegen 15 en 20 fr. VLAMERTINGE OCTOBERKERMIS Kermis-Zondag en -Maandag IN ZAAL BOLDERSHOF IN DEN ENGEL bij Herman Raba-ut-Rommens: GROOT BAL inet Orkest Vanexem Gebroeders. KEM.MEL Burgerstand. Huwelijksbeloften. Lehouek Mi chel, werkman te Koksijde, en Le- maire Yvstte v. Koksijde, voorheen te Kemmel. Descheppsr Robert, fa briekwerker v. Loker en Dury Maria, zonder beroep ZUIDSCHOTE Werk van de Akker. Zondag 1 Oct., te 17 uur zeer stipt, algemene vergadering. Op het dag orde vinden we onder meer: verslag, voordracht door Mr Demonie; mede delingen; aanbrengsten; verloten der aanbrengsten; prljsboUing door de tuin (afzonderlijke prijzen voor man nen en vrouwen). We rekenen op een talrijke opkomst bij ons lid Hilaire Louwagie. DIKKEBUS Burgerstand Augustus- September. Huwelijken. Ameloot Wlliy, land* bouwer* en Goudeseune Gabrielle, landbouwster, b. v. Dikkebus. Grim- monprez Daniël, garagist, v. Dikkebus, en Vandenbroele Simonne, z. b., v. Vla mertinge. Debaene Raphael, hande laar, v. Dikkebus. en Roussel Maria, landbouwster, v. Geluveld. De Mey Leon, landbouwer, v. Dikkebus, en Gouwy Alice, z. b., v. Vlamertinge. Geboorten. Roelens Gery, z. v. Henr« en Nourry Madeleine. Onraet Johanna, d. v. Gerard en Lanoye Ma ria. Overlijdens. Ver Eist Julia, echtg. v. Coene Hector, 59 j. Six Jules, wed. v. Masschelein Sylvie, 81 J. Deco- ninck Petrus, echtg. v Van Eeckhouttc Martha. 38 j. Jonckheere Gerard, z. v. Aloïs en v. ijlen Dewulf Julia, 21 j. Een treffer! Zondag! Biervaten lopen leeg! De vuurhnan ducht het frisse nat niet. Te elf uur acht en twintig... rring... telefoon... Brand... 3 Km. van 't dorp... Vossenstraat... gehucht Millekruise... stromij t in brand!!! Daar gaat de brandklok al 't is elf uur dertig. Luitenant Leleu, aan 't hoofd van zijn dapper korps, snelt ter hulp. Wa ter- en modderduivels, vuur, vlam, rook en water, 't spat en 't spookt en 't spuigt al dooreen! Wie haalt het? Vlammen doven uit 't is middag! 't Was vals alarm en de schade was maar stoffelijk. Viva onze Pompiers! Nu was het zo als het moest: rap, handig en gekostu meerd. Het Gemeentebestuur deelt deze eei want zij bezorgde onze spuiters al wat hun ontbrak: helmen, botten, hand schoenen, lederen broeken en vesten en... de brandspuit bolt op rubberen banden. Een speciale vermelding valt Ser geant Vangheluwe te beurt die pint en kaart ln brand moest laten en zich,, in de tijdspanne van 6 a 7 minuten, bij de vuurgloed bevond. Ere wien ere toekomt! «En 't kan nog beter» mompelt de Luitenant. BURGERSTAND van 20 tot 26 September 1950. Geboorten. Verhelle Omer, v. Merkem. Bulcke Lutgarde, v. Bikschote. Brown Roy, Water- kasteelstr. 6. Parmentier Pa trick, v. Brielen. Claeys Wil liam, v. Langemark. Huyghe Li- liane, Waterkasteelstr. 16. Van Engelandt Mare, v. Nieuwkerke. Schouteten Mare, v. Ploegsteert. Ossieur Denis, Kaaistr. 16. De- ryekere Diana, v. Geluveld. Cai> rein Robert, v. Zandvoorde. De smet Pierre, Diksmuidestw. 19. Ghillebert Williame, v. Nieuwker ke. Pauwelyn Nicole, v. Oost vleteren. Devrieze Adelaide, v Boezinge. Arteel Marie-Rose, v Boezinge. Overlijdens. Margot Arthur, 66 j., dienstknecht, echtg. Crabbe Marie, Bruggestw. 79. Van Over- schelde Madeleine, 58 j., huisbe waarster, echtg. Guido Dehollan- der, Arsenaalstr. 5. Vanden- hoecke Julius, 74 j., gepensionneer- de, wed. Irma Letens, echtg. De- duyffelaere Marie, Rijselstr. i64. Pluym Annita. 1 m., Ieperleestr. 18 - Bouckenooghe Eugène, 57 j., ere- gemeentesecretaris, echtg. Perron Amelie. v. Beselare. Vanthuyne Annich. 13 j., scholierster. v. Moe- re Van Engelandt Mare, 2 d., v Nieuwkerke. Huwelijksbeloften. Baratto Marcel, autogeleider te leper, ver blijvend te Ludenscheid (Duitsl.), met Vogt Maria, z. b. te Luden scheid. Ryngaert André, station overste te leper, met Hennico Ma- rie-Thérèse, z. b. te Wervik. Feys Gerardus, bediende te leper, en Steen Georgette, z. b. v. Aveka- pelle. Jacques Emile, metaalpo- lierder, en Paula Wydock, fabriek werkster, beiden te leper. Huwelijken. De Cock Jacques, notaris, en Van der Mersch Marie- Antoinette, z. b., beiden te leper. Bartier Florent. metserdiener, en Moreels Denise, fabriekwerkster, beiden te leper Scharre Geor ges, metser te St-Jan, en Salomé Marie-Jeanne, fabriekwerkster te leper. De pover André. trein wachter te Vlamertinge, en Nei- rynck Odette, z. b. te leper. DE GARAGE DEVOS-DEWANCKEL OFFICIEEL AGENTSCHAP «FORD» TE IEPER IN FEEST Zondag 17 Sept., vierde de Firma Devos-Dewanckel haar 25-jarig be staan. Opgericht in 1922 na de eerste wereldoorlog in een barak, nam de zaak stilaan uitbreiding om ten slotte het gebouwcomplex te betrek ken dat tegenwoordig dienst doet als garage en werkplaats. Sinds al die tijd zijn de Heren Devos Léon en Dewanckel Lucien, de officiële vertegenwoordigers, voor leper en omstreken, van de alom- gekende en geprezen automobielen Ford Om 11 u. vergaderden patroons, bedienden en werklieden met heer Vollcsvertegenw. Jeroom Stubbe, in gezellig' samenzijn. In korte woorden schetste Léon Riem, bediende, de bloei van de firma en wenste in naam van het personeel, de patroons en de twee werklieden geluk met de onder scheidingen, die hen door de rege ring ter dezer gelegenheid werden verleend.. Daarna nam Volles vertegenwoor diger Jerocm Stubbe, het woord en deed het nut uitschijnen van de goede verstandhouding tussen werk gevers en werknemers en de terug slag daarvan voor de algemene economie van het land. Vervolgens ging' hij over tot de uitreiking der gouden medaillie van de Kroonorde voor de HH. Devos en Dewanckel en het Nijverheids teken II" klas aan de werklieden Dewilde Kamiel en Doolaeghe Mau- rits, voor hunne 25 jaren dienst in de firma. Tenslotte nam de hr Léon Devos het woord in naam der vereremerk- ten en dankt allen voor hun lange en trouwe jaren dienst bij de firma en de genegenheid hen betoond, en had een bijzonder dankwoord voor de hr Jeroom Stubbe voor de eer hen bij deze gelegenheid betoond, en voor zijn tussenkomst bij de Regering, bij het aanvragen dei- decoraties. Daarna werd menig glaasje ge ledigd en in besloten kring het feest verder voortgezet. 1° PRIJS VOOR VIOOL Op Zondag 1 Oktober e.k., om 11 u., werd in de Raadzaal van het stadhuis te leper, Juffr. Tryssesoo- ne Jeanine, die een 1" prijsf voor viool behaalde aan het Koninklijk Muziekkonservatorium te Brussel, ontvangen. OUD-LEERLINGENBOND STEDELIJKE SCHOLEN ZONDAG 8 OKTOBER VLAGINIIULDIGING Tc 10 ii.: Vorming van de Stoet aan de Stedelijke Meisjesschool, St Elisabsthstraat. Te 10,30 u.: Plechtige overhandi ging' van het Vaandel op het Stad huis. Te 11 u.: Optocht door de stad met de Harmonie Picanol Bloemenhulde aan de Monumenten der Gesneuvelden uit de oorlogen 1914-18 en 1940-'45. Ontbinding van de stoet in de St Niklaasstraat. 's Namiddags in de lokalen van tie Stedelijke Jongensschool, Sint Niklaasstraat: Te 14 xi.: Prachtige ballonwed strijd voor jongens en meisjes, 500 fr. prijzen. Te 14,30 u.: Grote prijskaarting in het Maniilen: 1,000 fr. prijzen; inleg 10 fr. De prijzen worden ver deeld ais volgt: 1" prijs: 300 fr.; 2" prijs: 250 fr.; 3" prijs: 150 fr.; 4" prijs: 100 fr.; 5" prijs: 80 fr.; 6" prijs: 70 fr.; 7" prijs: 50 fr. Maat zelf kiezen, en inschrijving tot 16 u. Te 16 u.: Allerhande volksspelen: voor mannen en vrouwen: flessen- vulling, teerlingbak, lepelkoers, trou- madame, enz.; prachtige prijzen in natura. Te 20 u.: Groot Bal in de Hos- tellerie St Nicolas»; groot orkest; inkomprijs 10 fr. Iedereen welkom! Oud-leerlingen, wij verwachten U in groot getal om 10 u. aan de Stedelijke Meisjesschool, St Elisa- bethstraat, op Zondag 8 Oktober Enkele Oud-leerlingen. KAPITOOL: Vrijdag, Zaterdag en Maandag: «De Rode Donau met Janet Leigh, Peter Lawford en Walter Pidgeon. Kinderen toegelaten. Woensdag en Donderdag: Mijn Heldmet Red Skelton en Arlène Dahl. Kinderen toe gelaten. COLISEUM: Zaterdag. Zondag en Maandag «De Witte», naar het boek van Ernest Claes. Twee Legionnairs met Stan Laurel en Oliver Hardy, EXAMENUITSLAGEN van Oud-Studenten van het Sint Vincentiuscollege. A. Baert, leper, apothekers examen, 2" proef, op void, wijze. R. Baudrez, Ploegsteert, docto raat in de geneeskunde, 1° proef, op voldoende wijze. Fr. Devos, leper, doctoraat in de geneeskunde, 2" proef, op vol doende wijze. A. Dewulf, leper, examen van scheikundig ingenieur, 2° proef, on derscheiding. J. Vynckier, Zonnebeke, docto raat in de geneeskunde, 2° proef, op voldoende wijze. W. Ampe, Woesten, apothe kersexamen, 1" proef, op void, wijze. J. Gisquière, leper, eindexa men technisch ingenieur, op vol doende wijze. W. Beyls, Geluveld, kandida tuur in wijsbegeerte en letteren, voorbereidend tot de rechten, lc proef, op void, wijze. J. Pyck, Torhout, ingangsexa men tot de studie van burgerlijk ingenieur, op void, wijze. C. Peene, Langemark, docto raat in de rechten, I" proef, op vol doende wijze. H. Derveaux, Dendermonde, doctoraat in de geneeskunde, laatste proef, op void, wijze. (c-8136) EEN GULDEN RAAD VOOR DEZE TIJD Toen het mondgemeen werd dat de oorlog nakend was en de inval van de kozakken over het westelijk avond land werd gevreesd, beving een pa nische schrik onze goede oude stede. De bezorgde huismoeders lieten hun duurbare koffie, hun straatborstel en het buurpraatje in de steek. In een satanische hamsterwoede ontstoken, sloegen zij stapels eet- en deegwaren, zeep en leverproducten in, om achter een barricade van opgelegde vruch ten en een indrukwekkende rij olie- flessen de zeven magere jaren met ge rust gemoed tegemoet te zien. In de troebele tijden waarin wij le ven, is het niet alleen nodig zich te omgeven met een vesting van pro ducten van eerste noodzakelijkheid, wij hebben evenveel behoefte aan een dosis levensmoed en levenselixir. Mr Klaproos is het aangegeven to neelwerk voor deze nare tijd. Mr Klaproos is als een openstaande bonbonnlère waaruit iedereen gulzig kan snoepen. Mr Klaproos leert U dat het leven spijts alles nog het leven waard is. Bestel nog heden uw kaarten bij het Huls Louf of bij G. Vermeersch, Steen weg op Dikkebus. Drie uren schateren op Zondag 8 Oc tober te 18 u. en op Maandag 9 Octo- BÏJ EEN MERKWAARDIGE AANKONDIGING Waarschijnlijk hebben velen on der u reeds de beroemde roman van Germaine AcrémentCes dames aux chapaux verts» gele zen, of in elk geval er reeds iets van gehoord. Wellicht is het min der algemeen bekend dat de broe der van Germaine, Albert Acré ment, een boeiend toneelstuk heeft geschreven over hetzelfde onder werp. Het is met dit toneelspel: «De dames met de groene hoedjes door A. Acrément, dat Richten het toneelseizoen inzet en dit op Zondag 15 October, te 17 uur, en Maandag 16 October, te 20 uur. Andermaal werd voor de regie be roep gedaan op Mter Staf Brugge. Met fijne humor en schalkse le venslust wordt ons het doen en laten van vier gedaagde en vrome juffrouwen voorgesteld, op het ogenblik dat zij in hun gewoonten en aloude geplogenheden verstoord worden door de komst van hun nichtje Arlette, dat bij hen komt inwonen. Dit dartel meisje zorgt natuur lijk voor de nodige sensatie in het rustige leventje van de Juffrouwen Davernis. Grote veranderingen ge schieden. De strenge, harde Tel- cide wordt de begrijpende goede juffrouw, die zelfs met veel wee moed terugdenkt aan haar voorbije jeugd, waarin zij «een kans» liet voorbijgaan. Zoals naar gewoonte werden uit nodigingen gestuurd aan de leden van het Davidsfonds, K.W.B. en A.W.T. Locatie Café Boerenhol Tel. 246. Prijzen der plaasen: 40, 30 en 20 fr.; per uitnodiging: 30, 20 en 15 fr. BOTER- EN VEEMARKT 23 September 1950. 784 Kg. boter werd aangevoerd en verkocht aan 72 a 85 fr. het kg.; 106 stuks groot vee en 13 stuks klein vee werden aangebracht. POELKAPELLE Kennersnieuws. Zaterdag 11. kende André Novelle weer geen geluk. Te Varsenare was hij ontsnapt met nog' zeven anderen, toen hij ln de laatste ronde defect had en alle kansen op een overwin ning zag teloor gaan. Zondag te Langemark was hij het slachtoffer van e n zekere combine onder de vijf vluchters. Hij eindigde tweede in de spurt. Dit weze een goede les voor later, André. Een spreekwoord zegt; «Doe wel en zie niet om Boekerij. De winteravonden staan aan de en aldus wordt «r gelegenheid gesJvexi deze lar<r stbnden bij de warme stoof aangenaam door te bren gen met een boek. tttt biedt U onze plaatselijke volksboekerijonderge bracht bij de Jongensschool, aan. Aan het groot aantal leesboeken naar alle goesting, zijn nu nog een aantal nieuwe bijgevoegd, die vooral in de smaak der lezers zullen vallen. Een bijgevoegde boekenlijst wordt ln het lokaal uitgehangen. Kinema. Zondag 1 Oct. avondvertonlng te 17 en te 20 uur van MARÏE-LOÜISE, episode uit de oorlog 1940; met kluchtspel en actualiteiten als blj- fllms B. J. B. Voor de Bestuursleden is er Zbndag 1 Oct. te Roeselare in het Klein Se minarie, een Provinciale Studiedag, die aanvangt te 9.30 uur. Niemand on tbr Etke. Middenstand. Zondag 1 Oct. is er te Roeselare in «Patria» een Provinciale Studiedag, Aanvang te 10 uur. Vooral de be stuursleden worden er verwacht. Rennersnicuws. Onafhankelijke M. Minne be houdt de forme gans het jaar door. Dinsdag was hij eerste te Rudder- voorde met verschillende lengten voor op N. Colpaert. Woensdag ln de koers te Langemark was hij vijfde in de massaspurt, waar F. De Prljcker won vóór Labaere, Lamaire en De- athoxiwer. Voor eigen publiek map hij nooit winnen! Liefhebber Quartier gaat voort durend vooruit ln zijn categorie. Zon dag te Langemark was hij vierde, na een ze-er strijdlustige koers te hebben geleverd. Verbeke won er voor André Noyelle. Dinsdag was hij opnieuw derde te Nieuwpoort. Groot zangcrocheL Op Zondag 1 October, te 7 uur. in liet lokaal der Klerkenstraat, groot zangcrochet met 1200 fr. prijzen. Zoals telken jare belooft deze cro chet een groot succes te worden. De Kermis. Niettegenstaande het doorslechte weder kent de kermis een normaal verloop. De talrijke koersen boekten een goede belangstelling, alhoewel weinig renners opkwamen. Circus en auto-skooter kenden een groot succes. Noch ongelukken noch ruzie vielen te betreuren. Landbouwavondschool. De jongelingen die wensen de les sen van de Landbouwavondschool te volgen, moeten zich aangeven aan Mr Demonie, Statiestraat, en dit ten laatste tegen Zondag 8 Oct. a.s. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOT te WEGEN WINTER/DIENST Vanaf 30 September rijdt de bus nog' enkel iedere Zaterdag, Zondag en Maan dar. Vertrek uit leper te 7.45 uur en te 14 u. - Vertrek uit Oostende te 9.10 en t 17.45 uur. AUTOBUSUITBATER REÏSDUBEAU Ev. BAETE, Statiestr. 29, leper. - Tel. 75. (d-7927) (c-8136) Programma der plechtighed - - Te 14 u. verwelkoming van ci- we herder aan het huls van hee. Vanroose, Terreststraat, Zarren. sen staat de stoet opgesteld lau Terreststraat. Aan het grote Kruis (Terreststr. Houthulst) neemt Z. E. H. Pastoor, samen met de geestelijke- en burgerlijke overheid de stoet in ogen schouw. Ziehier de vermoedelijke orde van de stoet: 1. B.J.B. ruiters met vlag. - 2. Woudfanfare. - 3. Eerste wagen van de Chr. MiddenstandbondAmbach ten. - 4. Idem. - 5. Chr. Werkersver- bond, eerste wagen: seizoenarbeiders, bietencampagne. - 6. Idem. - 7. B.J.B. en Boerenbond: Boerenwerkwagen. - 8. Wagen Boerlnnenbond. - 9. V.K.A.J. wagen. - 10. Wagen der Chr. Mutuali teit. - 11. Wagen der Oudstrijders. - 12. Wagen Duivenbond. - 13. Wagen voetbal Woudsport. - 14. Wagen To- neelbond «Woudgalm». - 15. Davids- fondswagen: Boerenkrijg. - 16. Wagen: Oud Houthulst. - 17. Groep: De Woud sprinters. - 18. Christelijk Onderwijs, wagen Broederschool. - 19. Wagen Zus terschool. - 20. H. Hartebond en Eerste Vrljdagbond, wagen: Kristelijk Huis gezin aan het H. Hart. - 21. Houthulst eert Maria, wagen: Grot van O. L. Vr. van Lourdes. - 22. Sint Jan de Doper: sprekende groep. - 23. Sint Lauren- tiuswagen. - 24. Eucharistische Kruis tocht, wagen. - 25. Hleronymus: pa troonheilige van onze nieuwe herder, wagen. - 26. Groep oud parochianen van Wulverlngem. - 27. De nieuwe her der met geestelijke overheid. - 28. De HH. van de Kerkraad en de burgerlij ke overheid. - 29. B.J.B. ruiters. De weg die gevolgd zal worden: Ter reststr., Dorpstr., Eugène de Grotestr., Poelkapellestr., Jonkershovestr., Vij- verstr., Schoolstr., Zeugestr., Veldstr., Klerkenstr., Kerkstr. en Markt, alwaar ontbinding. BIJ voorbaat worden alle inwoners bedankt die bereidwillig hun medewer king hebben toegezegd en hierbij wordt nogmaals gevraagd dat allen hun best zouden doen om hun huizen te versleren en te bevlaggen en zeer talrijk aanwezig te zijn in de kerk, om de aanstellingsplechtlghcid cn het plechtig' lof bij te wonen, onmid dellijk na de ontbinding van de stoet op de Markt. Dc kampioen der stieren: «Kampioen .cugonboomvan het Syn dicaat Lichtervelde-Kortemark-Torhout- Dr. Veearts Colpaert houdt de beker. De melkkoe Imardatoebehorende aan Mr. Delanote Henri van Dikkebus, werd kampioen der vrouwelijke dieren. - Rechts: Mr. De lanote met de gewonnen beker. Het Rood Vlaams Veeras dat vóór de oorlog reeds een grote vermaardheid verworven had om zijn uitzonderlijke kwaliteiten van rijke melk- en boter- vo' ":rsngst en hoog vete-el- alte, heeft aank zij krachtige f"r->annlngen zo wel van veekwekers als openbare be sturen, thans opnieuw een zeer voor name plaats ingenomen in de veesta pel van ons land. ENORME BELANGSTELLING Het initiatief door het Provinciaal Verbond der Veekweeksyndicaten van West-Vlaanderen genomen, om door het inrichten van veeprijskampen een verbetering van het veeras te bewerk stelligen, dient zeker lofwaardig ge noemd en is voor veel kwekers een aansporing om aan selectie te doen. De eerste provinciale veeprijskamp sedert de oorlog, die Zondag 24 Sep tember 11. te Roeselare op de terrei nen van het Volkspark, Mandellaan, gehouden werd, is een enorm succes geweest en het inrichtend comité en vooral de provinciale secretaris, de Heer Maurits Wybo, die tevens de be zieler is van deze grootse manifesta tie, dienen gefeliciteerd om de Inrich ting en de organisatie van deze prijs kamp die als een model mag aanzien worden. Niettegenstaande de regen gans de voormiddag onbarmhartig neerstriem- de, waren ruim 4.000 kwekers, land bouwers en belangstellenden uit alle hoeken van het land naar de Mandel- stede toegestroomd om er de 400 ten toongestelde dieren te komen bewon deren. Zowel de exposanten als de toeschouwers waren vol lof over de or ganisatie van deze prijskamp. De die ren waren volgens geglacht en onder- dom in dertien verschillende reeksen verdeeld en voor elke reeks was een afzonderlijke ring voorzien. Na de be oordeling door de jury bleven de die ren volgens klassement in de ring staan, zodat aan de toeschouwers alle gemak geboden werd om de dieren in detail na te gaan. Te 9 uur werd de prijskamp ge opend met een welkomwoord door het inrichtend comité toegestuurd aan de talrijke massa aanwezigen en de vele personaliteiten. Onder deze laatste be merkte men: Ridder Pierre van Outryve d'Ydewalle. gouverneur der Provincie; Burgemeester Joseph De Nolf; de Heer Atihê Loncke. bestendig afgevaardigde; Heer Em. Devos. ar rondissementscommissaris; Heer Lom- mez, prov. griffier; Senator Feryn; Volksvertegenwoordiger De Nolf( Vel- degem); de Schepenen Billiau en De smet; de Heer Llevens, directeur bij het Ministerie van Landbouw, afge vaardigde van de Minister; de Hear Butaye, veeteeltconsulent van Oost- Vlaanderen; de Heer Nys, sekretaris DE VEEPRIJSKAMP TE LANGEMARK UITSLAGEN BUFFETKACHEL 37.60 bis Deze apparaten, evenals de fornuizen en komforten met Gas en Shell-Butcgaz, staan te koop bij Allerlei Ijzerwaren Tel. os leperstraat 122-124 POPERINGE t«i. es alsook bij alle goede stovenwinkels. -c-7992) Eerste Prijskamp A. Stierkalveren geboren in 1950. 1. Noë, van Hoo- ghe Valère; 2. Narvik, van Vanlerber- ghe Maurice; 3. Ncle. van Gotelaers Hector; 4. Oxo, van V-er Eecke Leo; 5. Napoleon, van Bisschop Camiel; 6. Nimbus, van Landuyt Achiel. Eerste Prijskamp B. Stierkalverc.n geboren tussen 1 Juli en 1 Dec. 1949. 1. Noi-bert, van Vandeputte Geor ges; 2. Negus, van Vandeputte An dré; 3. Napoleon, van Gotelaere Hec tor; 4. Napoleon, van Vandeputte André. Tweede Prijskamp A. Vaartiekal- veren geboren in 1950. 1. Noëlla, van Lscluse Achiel; 2. Zita, van Kim- pe Oscar; 3. Nicolas, van Led use Achiel; 4. Nilde, van Kimpe Oscar; 5. Nelly, van Moeyoert André. Tweede Prijskamp B. Vaarzekul- veren geboren tussen 1 Juli en 31 De cember 1949. 1. Ninive, van Hoo- ghe Valère; 2. Nelly, van Kimpe Os car; 3. Nietje, van Ver Eecke Leo. Derde Prijskamp A. Vaarzen ge boren tussen 1 Jan. en 30 Juni 1949. 1. Mina, van Vanlerberghe Mau rice; 2. Mika, van Lecluse Achiel: 3. Makke, van Gotelaere Hector; 4. Ma^ rianne, van Vanlerberghe Maurice; 5. Mia, van Verhelst Robert; 6. Miss, van Ver Eecke Leo. Derde Prijskamp B. Vaarzen ge boren tussen 1 Jui en 31 Dec. 1948. 1. Mena, van Vandeputte Georges; 2. Molly, van Gotelaere Hector; 3. Ze- nobie, van Vanlerberghe Maurice. Vierde Prijskamp A. Vaarzen ge boren tussen 1 Juli 1947 en 30 Juni 1948. 1. Leona, van Lecluse Achiel; 2. Lesta, van Vandeputte Georges; 3. Lena, van id.; 4. Lutte, van Ver Eecke Hilaire; 5. Lobbic, van Aer noudt Achiel; 6. Liline, van Landuyt Achiel; 7. Laura, van Ver Eecke Leo; 8. Llzette, van Van Eecke HUaire; 9. Liza, van id.; 10. Libslle, van id. Vierde Prijskamp B. Vaarzen ge boren tussen 1 Juli 1946 cn 30 Juni 1947. 1. Kcppe, van Vandeputte Georges; 2. Ketty, van Gotelaere Hec tor; 3. Kita, van Van Eecke Hilaire; 4. Jobby, van V-ofihelst; Robert; 5. Keppe, van Van Eecke Hilaire; 6. Zil- da, van Rooze Gaston; 7. Zanna, van Kimpe Oscar. Vijfde Prijskamp. Melkkoeien. 1. Jenita, van Bisschop Camlpl; 2. Rosa, van Vandeputte Georges; 3. Zotte, van Vanlerberghe Maurice; 4. Zulma, van Aernoudt Achiel; 5. Hil da, van Kimpe Oscar; 6. Zenobie, van Mocyaert André; 7. Isabelle, van Van Eecke Uil.; 8. Jolly, van Gotelaere Hector; 9. Zenobie, van Landuyt Ach.; 10. Klora, van Lecluse Achiel; 11. Hil da, van Vandeputte Georges; 12. Zul ma, van Landuyt Achiel; 13. Zware, van Kimpe Oscar; 14. Zona, van Lan duyt Achiell; 15. Hilda, van Van Eecke Hilaire; 16. Idona, van Ver Eecke Leo. Zesde Prijskamp. Koeien met ten minste 2 afstammelingen. l. Lot van Lecluse Achiel met «José»: a) Noëella, b) Nicole, c) Mika; 2. Lot van Vandeputte Georges met Rosa a) Hilda, b) Lesta; 3. Lot van Gote laere Hector met «Joly»; a) Molly, b) Napoleon; 4. Lot van Gotelasre Hector met «Zita»; a) Mokke, b) Neel. Zevende Prijskamp. Loten van ten minste 4 vrouwelijke dieren van dezelfde eigenaar. -1. Lot van Van deputte Georges met: a) Roza, b) Hil da, c) Kepp'e, d) Mina; 2. Lot vail Lecluse Achiel met: a) Klara, b) Jo- zé, c) Liana, d) Mika; 3. Lot van Gotelaere Hector met: a) Jolly,, b) Ketty, c) Molly, d) Mokke; 4. Lot van Vanlerberghe Maurice met: a) Zotte, b) Mina, c) Zenobie, d) Marianne; 5. Lot van Landuyt Achiel met; a) Jena, b) Zulma, c) Zenobie, d) Liline. Aan allen die hulp en steun ver leend hebben tot het welslagen van de prijskampvan harte dank. De prijzen zullen uitbetaald wor den tussen 9.30 cm 10 uur op Zondag I October Dij Voeli 0ÖM, fessoren van de Veeartsenij-Hogeschool van Gent; E. H. Van Cayseele, be stuurder der Hogere Tuinbouwschool van Roeselare; de Heer Sys, rijksvee- teeltconsulemt, enz. De Juryleden hadden het heel druk om de talrijke dieren te beoordelen en de kampioenen aan te dulden. UITSLAÓ DER PRIJSKAMPEN Door de jury werden volgende prij zen toegekend. De uitslagen luiden als volgt: Stierkalveren geboren van 1-1-50 tot 30-4-50. 1. (Nikees) Coens, Oedelem; 2. (Nico) Volcke, Kortemark; 3. (Ne ro) Noppe C., Hooglede; 4. (Nervo) Claeys F., Vllssegem: 5. (Nego) Ver- mote H„ Stene; 6. (Neron) Vermote, Zandvoorde. Stierkalveren 1-7-49 tot 31-12-49. 1. (Norbert) T'Jonck O., Snaaskerke; 2. (Nero) Caunaert M., Middelkerke; 3. (Nolden) Remery E., Staden; 4. (Neron) Hemeryck O., Kortemark; 5. (Nero) Versteyen C., Leffinge; 6. (Noë) Vanneste P., Roeselare. Jaarlingenstieren 1-7-48 tot 31-12-48. 1. (Markus) Jonckheere J., Snaas kerke; 2. (Max) Coens V., Oedelem: 3. (Martin) Hoet J., Beerst; 4. (Milord) Verhaeghe M., Staden; 5. (Markies) Zwaenepoel E., Nleuwmunster: 6. (Mark) Van Slambroeck A„ Oedelem. Jaarlingen: Stieren 1-7-48 tot 31-12-48. 1. (Max Bazelare), Synd., Boezinge; 2. (Marot Bazelare), Synd., Westouter: 3. (M&x) De Ruytter C., Slijpe; 4. (Max) Synd., Llclvtervelde, Kor mark. Torhout; 5. (Markies) Synd,, Moorsele; 6. (Milton van de Rabbelaere) Pilet André, Izenberge. Stieren 1-7-48 tot 30-6-49. 1. (Lo den) Plasschaert E., Leffinge; 2. (Lo rds) Synd., Beveren-IJzer; 3. (Libert) Synd., Oudenburg: 4. (Leo) Synd.. Po perlnge; 5. (Lucas), Synd., Stavele; 6. (Louis) Synd., St-Eloois-Wlnkel. Stieren geboren voor 1 Juli 1947. 1. (Kampioen) Synd., Lichte weide, Kortemark, Torhout; 2. (Ivo) idem: 3. (Kolumbus) Synd., Steden: 4. (Kolo nel) Synd., Oekene; 5. (Ko) Synd.. Oostkerke, Pervijze; 6. (Ideaal) Van Hyfte, Wulpen. Vaarzen: 1-1-49 tot 30-6-49. 1. (Monique) Colpaert H., Licht welde; 2. (Monl) yandecasteeLe 'teken: 3. (Mina) "Vereunmr M:. l-O: 4 te'ona) Devreeze M.. Zavekbte: »5. "vinai Descamps G., Reningelst; 6. "rs) Depreitere M., Zande. Vaarzen: 1-7-48 tot 31-12-48. 1. (Mona) Catrijsse M„ Leffinge: 2. (Mas cotte) Montaigne R., Köeke.lnr-: 3. (Marna) Deleplancque A., Nieu- k'rke: 4. (Mona) Sinnaevé K.-, I-i (Ma- dona) Pauwelyn G., Ooat6. (Mina) D'Hondt K., Hoo- Vaarzen: 1-1-48 tot 1. (Lesta) Roelens J., Licid". 2. (Lydie) Vandecasteele J„ Ko (Lidy) Wallaeys O., Oel. uir- - - se) Volcke A., Kortemark; t Deleplancque A., Nieuwkerke; ol- te) Rommelaere J., Wulpen. Vaarzen: 1-7-47 tot 31-12-17 1. (Laura) Hemeryck O., Korten - 2. (Liete) Vandermeersch G.. Oe.: u«: 3. (Lydie) Dehaemers G., Gistel; 4. Li - sette) Hemeryck O.. Kortemark5. (Lena) Vandenbussche M., P.ocsbrug- ge: 6. (Laura) Leys A.. Roesbrugge. Koeien en vaarzen 1-7-16 tot 30-0-47. 1. (Katriene) Vermeulen C,. Ploeg steert; 2. (Kora) Depreitere, M.. Zan de; 3. (Kaline) Vörmote H.. Sténe; 4. (Kora) Devolder A., Nieuwpoort; 5. (Krabbe) Porsoone G., Renjnge; 6. (Ketty) Devreeze M., Zuvekote. Melkkoeien geboren voor 1-7-46 (.gro te maat). 1. (Imarda) Delanote H„ Dikkebus; 2. (Uproza), Decock R., Iii- gooigem: 3. (Helone) Vanderfalllie O.. Lo; 4. (Jenny) Van Oost, Houthulst; 5. (Erika) Dehaemers O., Zevckote; C. (Jacqueline) Vandeputte L., Poelkap- Melkkoeien geboren voor 1-7-46 f klei ne maat). 1. (Jeanne) Devreeze M., Zevekote; 2. (Citadelle) Dehaemers H., Zeebrugge; 3. (Ivette) DekemeJe E., Boezinge-; 4. (Riga) Albers M., Aarsele; 5. (Elodie) Matthys L., Vllsse gem; 6. (Hirondelle) Vanspeybrouck G., Bulskamp. Loten van dieren uit hoogstens twee veekweeksyndikaten. 1. Syndlkaat Torhout; 2. Gistel; 3. leper; 4. V' -urne; 5. Gistel; 6. Nieuwpoort; 7. Brugge Noord en Zuid; 8. Torhout. Stieren met minimum 5 en maximum 10 afstammelingen. 1. (Kampioen Leugenboom) synd., Lichtervelde, Kor temark, Torhout; 2. (Izaak) Plasschaert E., Leffinge; 3. (Ivo) Synd., Lichter velde, Kortemark, Torhout; 4. (Ideaal) van de Berkhoek) Vanhyfte C., Wulpen- Het kunststuk geschonken aan het beste vrouwelijke dier. werd behaald door (Imarda) van Delanote H.. uit Dikkebus. Het kunststuk geschonken aan het beste mannelijke dier, werd gewonnen door (Kampioen Leugenboom) synd., Lichtervelde, Kortemark. Torhout. BANKET Na deze prijskamp had ln de zaal van het Park Rodenbach een banket plaats, waaronder verschillende toe spraken werden gehouden. Ridder Emmanuel Van Outryve d'YUewalle, voorzitter van het Verbond der Vec- kwetksyndicaten van West-Vlannde- ren, dankte het inrichtend comité oni dezo a er geslaagde en flink inge richte prijskamp en heette de vele personaliteiten welkom. Hij veront schuldigde de Heren Senator Muliie, voorzitter van de Belgische Boeren bond, en Duliaut, inspecteur-generaal bij het Ministerie van Landbouw. De Heer Lievens, directeur bij het- Ministerle van Landbouw, wees in zijn toespraak op het belang van een veeprijskamp die steeds een mijipaa- is ln de verbetering van het vecras en beloofde de verdere medewerking van het ministerie. Heer Burgemeester De Nolf zesde de verdere steun toe van de stad Roese- Uore en deelde mede dat het volks park opnieuw ter beschikking staat voor de prijskamp van 1952. We heb ben alles gegeven wat U gevraagd hebt, aldus spreker, alleen het schoon weder konden wij U niet geven. Verder werden nog toespraken ge houden door de Heor Loncke, besten dig afgevaardigde; de Heer Bouckaert, professor aan de Hogeschool voor Vee artsenijkunde te Gent, cn Senator Feryn, die vooral wees op de moeilijk heden die de kwekers ondervinden bij hun pogingen tot verbetering van hel veeras. Heer Jeroom Dejonckheore. hoofdveeartsenijkundig inspecteur ui lid van de Jury, stipte de moeilijke taak aan van de jury om de dieren te klasseren, vooral bij slecht weer cn drong aan om gezond vee te kweken Heer Maurice Sys, rijkshoofdveeteelt- consulent, was ten slotte van oordeel dat we thans een hoogtepunt bereikt hebben op het gebied van de verbe tering van hot veeras. We mogen con curreren met dezelfde middelen, al dus spreker, tegen gelijk welke pro vincie uit ons land «i tegen gelijk Rood Vlaams Ras is waarlijk onze na-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 3