SCAMÖALLI Gent-Wevelgem De Omloop der Vlaamse Gewesten KOERSKALENDER Vraag raad en koop niet zonder eerst te raadplegen De COURANT voor HANDEL en NIJVERHEID De COURANT voor HANDEL en NIJVERHEID dit jaar de Paas-wedstrijd VELE MERKEN ZIJN QOED SOMMIGEN WAT BETER... SCANDALLI IS HET BESTE., en NIET DUURDER. MAAR Langestraat 57, Fabrikanten - Handelaars - Zakenlieden «DE COURAN1 VOOR HANDEL EN NIJVERHEID»? Henegouwenstraat, 7, G E N T 2 verblufte voor 20 Gij die van accordeon spelen droomt, over weeg goed uw keusberaadslaag goed en beshs niet te vlug.,. Wat kan een reisje naar Brugge U maken wanneer ge dan voor de rest van uw leven een SCANDALLIeen veel beter instrument, in handen zult hebben JEF FIERS;-- Hij alleen vertegenwoordigt in Oost- en Westvlaanderen Alleen-Vertegenwoordiger voor beide Vlaanderen het beste accordeoninstrument dat bestaat op de ganse wereld. Ook rijke keus van Jazz, Lutherie en alle an dere instrumenten. Alsook alle inlichtingen en documentatie van Hammondorgel. is een bron van nuttige raadgevingen en voor lichting voor alles wat het zakenleven betreft. verschijnt thans om de veertien dagen. Vraagt vandaag nog een gratis proefnummer aan van N. C. M. V. Adrlaenssens-Bruylandt, In de OPENINGSMEETING te MOORSLEDE op Zondag 15 April Stort 105 frank üoersuifsSesgen Vebdroom RUMBEKE HULDIGING ROGER DECOCK TEIZEGEM ENKELE OFFICIËLE GEGEVENS OVER WEDSTRIJDEN, PRIJZEN EN VERDELING BIJ DE BEROEPSRENNERS BIJ DE ONAFHANKELIJKEN BIJ DE LIEFHEBBERS SCHUIF toen de wereld hem als virtuoos In alle landen begroette. J. FIERS HET WEKELIJKS NIEUWS S Zaterdag 24 Maart 1951 Bladz. 16. de overwinnaars van de Zesdagen van Parijs en Gent Dit jaar opent Stadion St Acha- rlus zijn poorten op 15 April, dag van Parijs-Brussel en voor deze eerste meeting werd beroep gedaan op sterke pistiers, omdat dan later in het jaar de baanmannen aan de beurt komen. Naast de sterkste pistiers zullen we ook weer de lo cale renners der streek aan het werk zien. Voor 15 April zijn de dubbele overwinnaars der Parijse en Gentse Zeedagen Adriaenesens- Bruylandt, en de populaire vech ters Vander Meerschaut-Ars. Rij- ckaert, van de partij. Voor de lief hebbers van snelheid starten, de ex-wereldkampioen en kampioen van Holland, Van Vliet; de kam pioen van Luxemburg Gillen en onze nationale kampioen Raymond Pauwels. Verder Sercu, Vanderve- ken, Tytgat, enz. Eveneens werd beroep gedaan op de onafhankelij- ken Labaere, Minne, en ook is een Omnium voorzien tussen West en Oost voor liefhebbers, nl. met de twee eerste uit de Kattekoers Noyelle-Gilbert Desmet, tegen de Oostvlamingen Baetslé-Saelens met wie op dit ogenblik de onderhan delingen aan gang zijn. Voor de volgende meeting deden de inrichters dan beroep op wereld kampioen Briek Sohotte, Rik, ter wijl eveneens Strom-Arnold van de partij zijn, met Ollivier, Sercu, Blomme, Declerck, enz. In ieder geval we krijgen dit Jaar alle grote bazen weer aan de slag te Moorslede. MACHTIGE NIEUWE TRIBUNE GEPLAATST OP IIET STADION ST ACHARIUS TE MOORSLEDE De prachtige nieuwe tribune, te Moorslede op het Stadion St Aclia- rius, is bijna opgebouwd. Deze overdekte tribune biedt plaats voor 1200 man, allen zitplaatsen. Onder de tribune is een prachtige zaal, waar iedere sportman met een glasje lekker bier aan tafel de koer sen kan volgen. Tevens zijn spe ciale W. C. aangebracht in de tri bune, terwijl de renners zich even eens onder de tribune aankleden in een mooie speciale kleedkamer, die voorzien zal worden van koud en warm water. Ondanks de grote onkosten en de grote programma's die gegeven zul len worden, werden de prijzen voor de sportliefhebbers verminderd, dit op 20 en 30 fr. voor staande plaat sen; en 40 en 50 fr. voor overdekte zitplaatsen. In leder geval zullen de sport liefhebbers uit de streek, dus zon der grote onkosten en grote ver plaatsingen, weer alle grote vedet ten kunnen aan de slag zien op het Stadion St Acharius. Zitdagen over de provincie In de week van 26 tot 31 Maart 1951. MAANDAG 26 MAART Geen zitdag. Onze provinciale en gewestelijke burelen zullen ge sloten zijn op 2" Paasdag. DINSDAG 27 MAART Voormiddag: Diksmuide, Menen. Nieuwpoort, Poperlnge, Roeselare. Tielt, Torhout, Veume. Namiddag: Le Bizet, Lo, Ploeg- steert, Roeselare, Torhout. WOENSDAG 28 MAART Voormiddag: Diksmuide, Menen, Oostvleteren, Roeselare, Tielt, Veurne, Poperlnge. Namiddag: Heestert, Izegem, Kor- temark. DONDERDAG 29 MAART Voormiddag: Diksmuide, leper, Me nen, Poperinge, Roeselare, Tielt, Veurne. VRIJDAG 30 MAARI Voormiddag Menen, Poperinge. Roeselare, Tielt, Torhout, Veur ne, Wervik. ZATERDAG 31 MAART Voormiddag: leper, Izegem, Kort- rijk, Menen, Veurne, Poperinge. MET PASEN... wordt de competitie stilgelegd. Enkel worden enige uitgestel de wedstrijden gespeeld. Onze kosteloze Voetbalpronostiek- wordt dan ook 'hernomen op Zondag 1 April a.s. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Zondag roept Het Vliegend Wiel Wevelgem (lees Georges Matthys) de beroepsrenners op voor de klas siek geworden Gent-Wevelgem. Het wordt beslist een schone wedstrijd, waarin ouwe taaie Marcel Kint zal te duchten zijn. Er zijn 50.000 fr. prijzen. WEGWIJZER: Km. Uur GENT 0 11.00 Maria-Hendrikapl.) Eke 13 11.21 Eine 27 11.43 Beveren Kerkhove 38,5 12.01 Berchem KWAREMONT 43 12.10 RONSE 48,5 12.19 KRUISBERG Nukerke Leupegem OUDENAARDE 60,5 12.37 Ooike Wannegem-Lede Kruishoutem 69,5 12.52 WAREGEM '77 13.04 St Eloois Vijve 79,5 13.08 Zulte Olsene 85 13.16 Maohelen DEINZE 92,5 13.28 (Bev. Grote Markt) Aarsele TIELT 107,5 13.52 Meulebeke 114 14.01 Ingeirpunster 118,5 14.08 Emelgem 120,5 14.12 IZEGEM 121,5 14.14 Rumbeke ROESELARE 128,5 14.28 Beveren Ardooie 136 14.41 Kooiskamp 139 14.46 Lichtervelde- Krulskalsijde 143 14.56 Glts-Dorp 150 15.03 Hooglede 152,5 15.07 Westrozebeke 160 15.20 Poelkapelle 164 15.25 St Juhen St Jan IEPER, (Bev. Statiestraat) Dikkebus De Klijtte RODE BERG ZWARTE BERG Westouter Lcrker Dranouter Nieuwkerke Wulvergem HELLING VAN MESEN 178.5 182,5 185 190 Mesen Waas ten Komen WERVIK Geluwe MENEN WEVELGEM (Vliegplein) 15.43 15.52 15.59 16.03 16.10 16.20 16.30 16.36 16.42 16.47 16.53 16.59 17.10 LIEFHEBBERS: Gent-Stagen: 1. Noyelle André; 2. Vandevoorde A.; 3. Desmet G.; 4. Hebb; 5. Cleene- werck A.; 5. Blomme L.; 7. De- tpuynck; 8. Denijs Dan. Roliegem-Kapelle: 1. Van Rijssel Jules; 2. Brulé Frans; 3. Vuylsteke Germain; 4. Jacob Willy; 5. De- muynck; 6. Parmentier; 7. Be- ckaert; 8. Malfait. NIEUWELINGEN: Wervik: 1. Van Tieghem; 2. Rebry; 3. Verbeke; 4. Victoor Lucien; 5. Indervuyst; 6 Commeyne. PISTE: Brussel: Omlum België- Holland-Internat. ploeg; 1. België (De Beuckelaer-Acou- Adriaenssens)2. Holland (Boeyen- Derksen-Mlddelkamp)3. Interpat. ploeg (Lapébie-Prat-Rigoni). 50 km. ploegkoers: 1. -Bruylandt- Adr.laenssens; 2. Teruzzi-Rigoni; 3. Gosselin-Naeye 4. Thyssen-De Beu- ckelaere. Beroepsrenners ZONDAG 25 MAART 1951 Gent-Wevelgem. 208 km. 50.000 frank prijzen. Rugnummers: Hotel Cosmopolyte, A. Persyn, K. Astrid- laan Gent. Vertrek 11 u. WOENSDAG 28 MAART 1951 Diksmuide. 169 km. 22.000 fr. Inschr. bij Em. Vander Veken, Statiestr., vertrek 14 u. Liefhebbers ZONDAG 25 MAART 1951 Poperinge. 115 km. 5.000 fr. prijzen. Rugnummers bij Ferd. Temperville, Abelestwg. Vertrek te 14 uur. Wevelgem. Kriterium per uit nodiging, 40 km. 6.000 fr. prijzen. Rugnummers bij André Rosseel, Kortrijkstraat. Vertrek 14.30 u. Ronde van Westvlaanderen 25-3 1° rit: Brugge Eernegem, 116 km. 26-3 2° rit; Eernegem Woumen, 112 km. 28-3 3° rit: Woumen Wenduine, 115 km. 29-3 4° rit: Blankenberge (tijd rit) 35 km. Prijzen per rit: 6.000 fr. Alg. rangschikking 10.000 fr. Nieuwelingen ZONDAG 25 MAART 1951 Gent-Wevelgem. 70 km. 5.000 frank. Rugnummers Hotel Cosmo polyte, K. Astridlaan Gent. Ver trek 13.30 uur. Wervik. 70 km. 3.000 fr. Rug nummers bij Leon Dewaele, Me nensteenweg. Vertrek 15 u. MAANDAG 26 MAART 1951 Geluwe. 75 km. 3.000 fr. In schrijving Café Paradijs Me nenstraat. Vertrek 15 u. I.edegeni (St Pieter). 60 km 2.500 fr. Inschr. bij Arthur Maes. Frov. Baan. Vertrek 15.45 u. Pittem. 70 km. 2.500 fr. Inschr. bij Remi Frangois, Statieplejn. Ver trek 15.10 uur. Woumen. 60 km. 2.500 fr. In schrijving bij Kamiel Vandamme, Dorpplaats. Vertrek 13.45 u. Be veren-Roeselare. 40 km. 1.200 frank. Vertrek 14 u., wijk Kapel- hoek. Voor niet aangeslotensn be neden de 18 jaar. DINSDAG 27 MAART 1951 Roeselare. 72 km. 2.500 frank. Inschr. Café St MichielsSint Michielsstr. Vertrek 15 u. MAANDAG, 2° Paasdag, tc 3 uur, PRACHTMEETING. Omnium met de nieuwelingen Vanmoerkerke (Lichtervelde) en Rosselle (Beveren). Snelheid, achtervolging, afvalling met de andere renners. 75 Km. Ploegkoers met: Rik Serin - A. Rijckaert; Fern. Speite - R. Decock; G. Claes - Raf Jonckheere; Dekuyssoher - Depraetere; A. Sercu - M. Blomme; Chr. Vanigent - N. Allerneersoh. Prij-zen der plaatsen: 26, 25 en 35 fr. Kinderen 8 fr. Plaatsen op voorhand bij A. De- splenter. - Tel. 1351. Op Zaterdag 24 Maart wordt een grootse buide gebracht aan de Ize- gerpse koene renner. Te 17 u. wordt vergadert aap zijn woning, Oafé «De Sportman», Roeselavestraat, om in stoet de bijzonderste straten te doortrekken. Hieronder drukken wij de bij zonderste gegevens af over de wed strijden, ingericht onder de vlag van de Belgische Wielrljdersbond. Wij zijn overtuigd dat deze inlich tingen zowel voor de renners, als voor de Inrichters en sportliefheb bers van groot nut zullen zijn. A. - BEROEPSRENNERS 1. - Klassieke wedstrijden KILOMETRERING: Ten minste 200 km. Deze wedstrijden mogen eindigen op een omloop van min stens 10 km., slechts éénmaal af te leggen. PRIJZEN: Ten minste 30, min stens 50.000 fr. Prijzenverdeling (zie barema). 2. - Wedstrijden van stad tot stad KILOMETRERING: Ten minste 200 km. Deze wedstrijden mogen eindigen op een omloop van min stens 10 km., slechts éénmaal af te leggen. PRIJZEN: Ten minste 30, min stens 30.000 fr. Prij zenverdeling (zie barema). 3. - Wedstrijden in open omloop KILOMETRERING: Ten minste 150 km., op een omloop van min stens 10 km. Deze wedstrijden zijn verboden op Zon- en Feestdagen. PRIJZEN: Ten minste 20, min stens 22.000 fr. Prijzenverdeling (zie barerna). 4. - Wedstrijden in gesloten omloop (Criteriums) KILOMETRERING: Ten minste 100 km. De omloop moet ten min ste 2,5 km. meten. PRIJZEN: Ten minste 30, min stens 40.000 fr. Prijzenverdeling (zie barema), benevens het bedrag der startgelden, die gebeurlijk bij con tract overeengekomen zijn. B. - ONAFHANKELIJKEN 1. - Klassieke wedstrijden KILOMETRERING: Ten minste 150 km., Deze wedstrijden mogen eindigen op een omloop van min stens 10 km., slechts éénmaal af te leggen. PRIJZEN: Ten minste 30. min stens 25.000 fr. Prijzenverdeling (zie barema). 2. - Wedstrijden van stad tot stad KILOMETRERING: Ten minste 150 km. Deze wedstrijden mogen eindigen op een omloop van min stens 10 km., slechts éénmaal af te leggen. PRIJZEN: Ten minste 25, min stens 15.000 fr. Prijzenverdeling (zie barema). 3. - Wedstrijden in open omloop KILOMETRERING: Ten minste 125 km., pp een omloop van min stens ltrkm. Deze wedstrijden zijn verboden op Zon- en Feestdagen. L500 fr. 2.000 fr. 2.500 fr. 3.000 Lr. 3.500 fr. 4.000 fr. 4.500 fr. 5.000 fr. 5.500 fr. 6.000 fr. 6.500 fr. 7.000 fr. 7.500 fr. 8.000 fr. 8.500 fr. 9.000 fr. 10.000 fr. 12.000 fr. 12.500 fr. 15.000 fr. 17.500 fr. 20.000 fr. 22.000 fr. 25.000 fr. 30.000 fr. 35.000 fr. 40.000 fr. prijzen 50.000 fr. PRIJZEN: Ten minste 20, min stens 10.000 frank. Prijzenverdeling (zie barema). 4. - Wedstrijden in gesloten omloop (Criteriums) KILOMETRERING: Ten minste 100 km. De omloop fnoet ten minste 2,5 km. meten. PRIJZEN: Ten minste 30, min stens 25.000 frank. Prijzenverdeling zie barema, benevens het bedrag der startgelden, die gebeurlijk bij contract overeengekomen zijn. C. - LIEFHEBBERS 1, - Wedstrijden van stad tot stad of in open omloop. KILOMETRERING: 100 km., ten minste en 175 km. ten hoogste. De ze wedstrijden mogen betwist wor den of eindigen op een omloop -van minstens 10 km. PRIJZEN: Ten minste 20, min stens 5.000 fr.. de reis- en mate- riaalonkosten uitmakende, te ver. delen volgens officiële prijzenver deling (zie barema). 2. - Wedstrijden in gesloten omloop (Criteriums). KILOMETRERING: Ten hoogste 100 km., op een omloop minstens 2,5 km. metende. PRIJZEN: Ten minste 20, min stens 5.000 fr„ te verdelen zoals voor de wedstrijden van stad tot stad of in open omloop. D. - LIEFHEBBERS NIEUWELINGEN. .1. - Wedstrijden van stad tot stad of in open omloop. KILOMETRERING: 60 km ten minste en 80 km. ten hoogste. Deze wedstrijden mogen betwist worden of eindigen op een omloop van min stens 10 km. PRIJZEN: Ten minste 1£, min stens 2.500 fr., te verdelen volgens officiële prijzenverdeling (zie ba rema). 2. - Wedstrijd in gesloten omloop (Criteriums). KILOMETRERING: Ten hoogste 60 km., op een omloop van minstens 2,5 km. PRIJZEN: Ten minste 15, min stens 2.500 fr.. te verdelen zoals voor de wedstrijden van stad tot stad of in open omloop. E. - LIEFHEBBERS NIEUWELINGEN, Per uitnodiging (geboren in 1934 of 1935) AFSTAND: Ten hoogste 60 km Deze wedstrijden mogen betwist worden of eindigen op een omloop van minstens 10 km. PRIJZEN: Ten minste 15, min stens 1.500 fr., te verdelen volgens officiële prijzenverdeling (zie bare ma). OFFICIËLE PRIJZENVERDELING prijzen: 250 200 175 150 125 2 x 100 85 - 70 60 2 x 50 35 2 x 25. prijzen: 325 275 225 200 175 150 125 - 100 3x75 4x50. prijzen: 400 350 300 250 2 x 200 150 125 3 x 100 75 3 x 50. prijzen: 400 350 —300'— 250 225 200 175 - 160 3 x 125 100 3 x 75 5 x 50. prijzen: 500 400 350 300 250 225 200 176 3 x 150 125 2 x 100 75 6 x 50. prijzen: 550 450 400 350 300 275 250 225 200 175 150 125 2x100 2x75 4x60. prijzen: 600 500 450 400 350 300 275 260 225 200 175 150 2 x 125 100 - 76 4 x 50. R prijzen: 750 650 500 450 400 225 200 150 2x125 2x50. prijzen: 775 675 525 475 425 375 325 - 276 250 225 175 2x150 2x 125 3x100 2x75. prijzen: 800 700 600 500 450 400 350 - 300 3 x 250 200 3 xl50 5 x 100. prijzen: 900 750 650 550 500 425 375 - 336 300 275 225 200 175 2 x 150 2 X125 3x100. prijzen: 1.000 800 700 600 500 450 400 - 360 2 x 300 275 250 200 175 150 2 x 126 3 x 100. prijzen: 1.050 850 750 650 550 475 425 - 375 325 300 275 250 225 200 175 2 X150 125 2x100. 4. prijzen: 1.100 900 800 700 600 500 450 - 400 350 325 300 275 250 2 x 200 175 160 125 2x100. prijzen: 1.125 925 825 725 625 525 475 425 375 350 325 300 275 2 x 225 200 - 176 150 2x125. prijzen: 1.150 950 850 750 650 550 500 476 450 400 350 325 300 275 250 200 175 150 2 x 125. prijzen: 1.400 1.150 1.000 850 500 2 x 425 400 350 2x175 3x150. prijzen: 1.500 1.250 1.000 900 3 x 500 3 x 400 3 x 300 5 x 150. prijzen: 1.600 1.300 1.050 900 ouu iuu 550 2 x 500 450 2 x 400 350 325 300 275 250 225 200 3 x 175 2 x 150. prijzen: 2.000 1.600 1.300 1.000 850 750 700 650 600 550 2 x 500 450 2 x 400 316 350 325 300 275 2 x 250 225 2 x 200. prijzen: 2.250 1.750 1.500 1.250 1.U00 850 77? 700 650 600 550 500 3x450 3x400 350 3 x 250 3 x 200 5x175. prijzen: 2.500 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 900 800 750 700 600 550 3x500 3x400 350 3 x 300 3 x 250 5 x 200. prijzen: Uitsluitend voorbehouden aan de wedstrijden voor beroepsrenners in open omloop: 3.100 2.600 2.200 1.900 1.700 1.500 1.300 1.10.0 1.000 900 750 650 600 2 x 500 2 x 400 3 x 300. W prijzen: 3.000 2.500 2.250 2.000 1.750 1500 1.250 1.000 900 800 700 650 - 603 550 3 x 500 450 3 x 400 3 x 300 6 x 250- prijzen: 4.000 3.000 2.750 2.500 2.000 1.713 1.500 1.250 1.000 900 800 750 - 706 600 3 x 550 500 3 x 450 3 x 400 6 x 300 prijzen: 4.500 3.500 3.125 2.875 2.500 2.175 1.950 1.625 1.375 1.200 1.000 900 800 700 650 625 600 550 500 2 x 450 2 x 400 375 2 x 325 300 3 x 275. - 5.000 4.000 3.500 3.250 3.000 2.000 2.400 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 9;lt 800 750 700 650 600 500 475 460 425 400 375 350 325 300 3 x 2?0- prijzen: 6.000 5.000 4.000 3.750 3.500 50 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1-W 1.500 1.250 1.000 80 0 700 600 508 450 4 X 400 350 5 X 300. 350 300 360 2x100 3X76 725 275 800 2x250 650 250 700 576 600 2x200 800 700 festvlamingen voortdurend In a aanval, maar het is FRANS i FRCKX die zich te Brussel i rapste .oont; Dré Declerck derde en Marcel Kint vijfde. Afschaffing van versnellingsapparaat bracht sterke aftekening. Neen. de naam der Sterckx'en 'erft in de rennerswereld nog niet t. Sedert de oorlog staat de Nest eeds in de bres, om meer dan op in tijd een zege op het notaboekje schrijven, Hij is nog niet ver- iten, en zie daar is er al een an- ire, die zijn rol wil overnemen. Of zij familie zijn van elkaar?... jen. dat niet, maar ze dragen toch zelfde naam en alle twee zijn in schone Kempen opgegroeid. Wat i ook nog gemeen hebben, is het it dat zij alle twee in de laatste eters, zo nog een aardig stukje uit voeten kunnen. Dat zal Gerard iyl Zcundag op de Brusselse Win- rbaan wel aan den lijve onder- nden hebben. Met vier lengten de an opkomen, In het laatste rech- eind nog een lengte voor liggen nog netjes geklopt worden. Ja, t heeft die jonge snotter van een ans Sterckx hem gelapt. Met de wind in de zeilen. J.45 Renners aan de start voor *3 km. De natuurelementen waren n de partij, in die zin dat het Aaide en bulste, dat het een aard d. Er werd in uiterst snel tempo start, want de wind waaide in de ede richting. Wij noteren: 40 km. 45 min. Dré Pieters was het eer- i slachtoffer van dit tempo. Stel voor, even afstappen om het wiel draaien versnellingsapparaat ■s verboden en niet meer kun- n bijkomen. Herenthals: 60 km. I u. 15 min. Mïele Van der Veken in de aanval. Wij hadden de Diksmuidenaar g niet veel in koers gezien dit ir. In de Omloop der Vlaamse ;westen zou hij de eerste ont- apping uitlokken. Dertig km. ig bleef hij alleen voorop en toen rd hij bijgehaald door een groep nog... 90 man telde. De anderen ren radicaal uit de wielen gere- a. tnokheere en Van Steenkiste. e Diest kregen wij nu een barre ld vlak op kop. Twee West- .amse jongeren zouden met een mwe ontsnapping er voor zorgen, t het peloton nog meer gedund rd. Toen ze ingelopen werden te rschot telde de groep nog enkel ■tig man. Sciardis baas op de bergen. De Slag van Overijse kende c dit jaar zijn slachtoffers. Wij teren o.a. Roger Desmet en O. (mmerency door breuk, en ver- nog de gelosten: Degraevelyn, ise, Mollin, Joye, Defeyter, Ca- r, e.a. De schuld hiervan lag aan Fransman Sciardis (of is het Italiaan of 'n Italiaanse Frans- m?) die in de aanval was gegaan. de helling van de Overijseberg »eg hij gezelschap van de Brug- ing Julien Van Dijcke. Het werd i tamelijk ernstige ontsnapping, .ien de groep slechts aan km. 182 'ag bijkwam, zegge op min dan Km. van de aankomst. Die bofdgroep» telde slechts 23 man. j noteren ze: G. Claes, Wagt- ns, Anthonis, de twee Steckx'en, it, Driessens, Cerami, Sciardis, upin, Van Roosbroeck, Verhaert, Storms; Loyaerts, Mommerency, A. Vanden Broeck, J. Van Dijcke, Se rin, Declerck, Buyl, Lerno, Matthys en René Mertens. De beurt aan de Zwarte Arend. 23 was nog te veel voor Marcel Kint, die de beslissing uitlokte. Al thans in die zin dat enkel Frans Sterckx, Declerck, Buyl, Van Roos broeck, Driessens en Martin Van den Broeck zijn aanval konden beant woorden. Met deze zeven man ging het naar de wielerbaan, waar G. Buyl langen tijd de indruk gaf te zullen winnen, maar door Frans Sterckx in het laatste rechte eind op werkelijk indrukwekkende wijze geremonteerd werd. De Uitslag: 1. FRANS STERCKX, de 196 km. In 5 u. 31 min.; 2. Gerard Buyl, op 1 1/2 lengte; 3 André Declerck, op 2 lengten. 4. Eug Van Roosbroeck, op 2 1.; 5. M. Kint, op 1 1.; 6. M. Driessens; 7 M. Van den Broeck; 8. Fr. Loy aerts, op 1' 15"; 9. L. Lerno; 10. R. Mertens; 11. A. Mommerency; 12. L. Anthonis; 13. L. Matthijs; 14. J. Storms, Loyaerts, Mommerency A.. 17. R. Chupin; 18. Sciardis; 19. J. Van Diick; 20. G. Claes op 2' 20"; 21. E. Sterckx op 2' 40"; 22. Wagt- mans op 3' 05"; 23. Verhaert op 4'; 24. R. Jonckheere op 6' 05"; 25. Oreel; 26. Nackaert; 27. G. Le- clercq; 28. Van der Veken; 29. Snoeck; 30. Tytgat; 31. J. Jans- sens; 32. Deman 33. Aubry. Enkele beschouwingen. De verrassing van de dag keent ongetwijfeld van de kant van de overwinnaar. Zijn zege is er daar om niet min schoon om, en het moet ons ongetwijfeld verheugen, dat ons rennerskorps een jong en veelbelovend element rijker is ge worden. Hopen wij echter dat hij meer dan zijn naamgenoot de weg der klassiekers moge opgaan en niet eeuwig en ervig verzeild ge- rake in het gedoe der kermiskoer- sen. Dré Declerck is derde. Lag In de lijn der verwachtingen na zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne en zijn vijfde plaats in Deinze-Gent. Hij is momenteel veruit de beste en re- gelmatigste van ons zo talrijk ren nerskorps. Wedden dat hij Zondag in Gent-Wevelgem een gevaarlijk kandidaat zal zijn? Meteen hield hij de Roeselaarse kleuren en de Westvlaamse standaard hoog, sa men met... Marcel Kint. Marcel zou er de pees afleggen, iverd er deze winter gezegd. En wij vonden het werkelijk spijtig, dat wij hem in de komende koersen zouden missen. Doch bij De Zwarte Arendzit het koersen in het bloed, en met de voorjaarsluchten kwam ook de oude liefde weer. Versleten... wie zeat dat? Zondag zag hij op het laatste van de koers er een der meest frisse uit en het had verre van ge makkelijk geweest, met die loeien de orkaan en die nijdige regenbui en. Zwaar labeur was het, en Kint was present. Marcel kan, als hij het ivil, nog gemakkelijk een paar jaartjes met de besten wedijveren. De grote klasse loochent niet licht. Enkele gezichten gezien, die zich dit jaar nog niet veel aan het ven ster hadden getoond'. Wij noemen: Gerard Buyl, die verbluffend goed reed; Eug. Van Roosbroeck, een schone belofië, Martin Van den Broeckdie er helemaal bovenop schijnt; Lerno, Matthys, Ftorms, Van Dijcke. Wijzen wij verder nog op de bestendige forme van Antho nis, Loyaerts en Rik Serin. ntiel Vermeersch, eerst aan poorten van de Wintervelo- droom ingelopen. De «pistier» DEPRIJCKER urtwinnaar vóór Maur. Minne. (laurits Minne speelt bij de on- larikelijken zowat de rol die Dré clerck bij de profs vervult. Re- matig als niet een, flink op dreef, p en sterk, is hij steeds met de illssende ontsnapping mede. Aan i zege is hij vooralsnog niet ge- ikt, wel aan een drietal fraaie tplaatsen. Zondag was er een >pe Frans Deprijcker nodig om n te kloppen, of anders zouden bloemen nu te Langemark prij- x In de spurt geslagen te wor- 1 door een Deprijcker, die gans winter zo nu en dan op piste jft. gereden, en er aardig uit de ;ten kan, is verre van een oneer. De zege van Deprijcker heeft ten dere aan een draadje gehangen dit door de «schone» schuld a de krullekop uit Handzame, ■ntiel Vermeersch. Wij zegden •leden week nog, dat hij eerst- ags voor een zege zou zorgen, en daar was het, ei zo na. bijna t geval. Dit was zo gegaan. In «nel van Overijse» waren Ver- >te en Edgavd Sorgeloos in de aval gegaan. Daar Sorgeloos niet ver te betrouwen was, kwam de middellijke reactie. Deze reactie icht' 10 der beste onafhankelijken .1 het ogenblik samen: Vermote, vos, Labaere, Delobelle, Have- ige. De Hertog, Lamaire, Minne, rgeloos en Deprijcker. Daarbij Int gerekend Gentiel Vermeersch, na het inlopen van Sorgeloos Vermote. onmiddellijk de plaat d gepoetst. Vermeersch deed dit zulke gemeende wijze, dat hij h netjes kon voorop werken. Te- r het groepje kon hij het even- 1 niet bolwerken en op de lanen 1 Brussel zelf werd hij ingelo- i. Tot overmacht van Ongeluk t hij nog in het binnenkomen i de velodroom ten val komen aldus moeten afzien van een *one ereplaats, waarop hij alles- s aanspraak mocht maken. Hoe ze reden. Van de overwinnaar en Maurits Minne gewaagden wij reeds hoger. Op de derde plaats treffen wij de Waal Gilbert Vermote. Deze onder de kategorie der beloftevolle jonge ren rangschikken, ware zeker een abuis van formaat, want de over winnaar der Ronde van België der onafhankelijken van voor twee jaar, is al een aardig stukje de vijf en twintig voorbij. Zijn plaats is dan ook zeker niet meer bij de indé's. Of heeft ook hij de ziekte te pakken, waaraan zoveel Waalse renners schijnen te lijden, nl. on afhankelijke te blijven tot het tijd ivordt op pensioen te gaan? Have- lange, nog een Waal, telt heel wat jaartjes minder, en dient beslist niet onderschat te worden. Hij heeft een merkwaardige koers gele- verd. Edgard Sorgeloos bevestigde zijn goede forme met een vijfde plaats, na een koers waarin hij zich meer dan eens zeer agressief heeft betoond. Ook Baudewijn Devos is er weer bij. Dit bevestigt fvat wij verleden week schreven: adat Boudewijn een onzer beste onafhankelijken geworden is.Willem Labaere is slechtselfde. In de straten van Brussel zelf werd hij gelost en ein digde cm 30 sec. Het was nog maar de tweede koers van de Handzama- naar.en, iveest gerust, hij komt. Met de Wittemede naar de eindmeet, had Deprijcker nog wel een ander katje ie geselen gekre gen. De Uislag: 1. FRANS DE PRIJCKER (Waas munster) de 161 km. in 3 u. 29'. 2. Maur. Minne, op l wiel; 3. Gilbert Vermote; 4. Joseph Havelange; 5. Edgard Sorgeloos: 6. André De- lobellê; 7. Boudewijn Devos; 8. Ga briel Lamaire; 9. Gentiel Ver meersch; 10. Alois De Hertogh: 11. Willem Labaere, op 30"; 12. Staf Hackselmans op 2' 05"; 13. Elysée De Beyter: 14. Francois Cabut; 15. André Bylle. GILBERT VERKAEMER, bevestigt bij de liefhebbers. Flinke koers van Schils, Denijs en R. Glorteux. k geloof niet dat er meer dan f Westvlamingen te Brussel heb- i aangezet. Het was echter meer ti genoeg, om er de overwinnaar leveren en een uitblinker die de ise dag een machtigen indruk Henri Denijs. De strijdlustigste van de bonte ide deelnemers was ongetwijfeld Antwerpenaar Schils geweest, eds aan km. 20 was hij er met achttal maten op uit getrokken toen de groep als een dreigende md afgestoven kwam, was hij •h nog sterk genoeg geweest, om een nijdige demarrage er van- ar te gaan in gezelschap van ordekkers en Theuns. De koers leen beslist, doch die er anders ?r gerekend had. was de over- ïnaar van Gent-Gent van de ?k te voren, de Desselgemnaar ibert. Verkaemer. Deze kwam in korte sprong onweerstaanbaar de drie vluchters gevlogen, en >teen was het pleit beslecht. De erst rappe Desselgemnaar won jn ook afscheiden zijn tweede issieke koers. Flink werk van Henri Denijs. Henri heeft zich gans de dag op het voorplan bewogen. Bij de eer ste ontsnapping was hij veruit de •taaiste der achtervolgers geweest, en het kan grotendeels aan hem toegeschreven worden, dat de ont snapten terug in het vizier kwa men, Ook was hij het, die op het einde de stormklok ging luiden en met R. Glorieux de tegenaanval op de vier ontsnapten inzette. Zij eindigden op 1 min 48 sec. en de groen op 3 min. en meer. Deze af tekening in extremis bewiist ge noeg, dat er in de laatste kilome ters nog een aardig stukje gefietst werd. De Uitslag: 1. GILBERT VERKAEMER, de 143 km. in 4 u. 2. Jos. Schils, op 2' 1". 3. Voordekkers: 4. Theuns; 5. Glo rieux Raph., op 1' 48"; 6. Adriaens- sens Jan; 7. Denys H.. op 3'30"; 8. De Boeck Alb., op 3' 50"; 9. Die- lemans Sban; 10. Van Cauter Em.; 11. De Valck Jan; 12. Vermaelen Roger; 13. Ceuppens Jos., op 4' 10". na lezing, ons blad in de handen van een vriend of gehnirr die het nog niet heeft. U bewijst er ons een dienst mee. Dank.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 16