KOFFIE Al JlJi HOPPETELERS Pasen aan de Kust Kénia en een Dubbel te eisen HOLLANDSE PLANTAARDAPPELEN ATOU GROOT BAL ASSENDALE WESTVLETEREN OOSTVLETEREN WOESTEN VERGEET DIT N/ET iSj "Das aj\7\ fü* RISTOURNO-ZEGELS VACANTIE-REIZEN POPERINGE "llveren Klooster- bileum op luister de wijze gevierd te Boezinge off le Jeanne d'Arc ELVERDINGE VLAMERTINGE BOEZINGE POELKAPELLE LANGEMARK Gasthuisstr. 25, Poperinge, Statieplaats, Abele, Grens. VOORMEZELE Koffie Jeanne d'Arc PLOEGSTEERT LE BIZET BEVEREN - AAN - DE - IJZER WIE BEVEREN NOEMT DENKT ONWILLEKEURIG OP DE UITSLAG VAN DE INTERNATIONALE WED STRIJD DER BIEREN TE LUXEMBURG, EN IS STEEDS GENEIGD OVERAL EEN MESEN Koffie Jeanne d'Arc WIJTSCHATE DIKKEBUS MOORSLEDE HOOGLEDE BIKSCHOTE Zitdagen C.V.P.- Mandata rissen ARRONDISSEMENT IEPER R. BEAUPREZ-HUYGHE Talrijke Britten in verlof in bewondering voor onze winkels. Stierenkeuring TE SLIJPE op Zaterdag 24 Maart 1951. A. W. T.- RUBRIEK OM EEN HOGE OPBRENGST VAN UITSTEKENDE AARDAPPELEN AAN DE VOORDELIGSTE PRIJZEN TE BEKOMEN, GEVE MEN NU VAN 500 tof 600 Kg. CSiloorpofas 40 per Ka. OPLEIDINGSCURSUS VOOR FAMILIALE HELPSTERS TE BRUGGE HEBT U GELD NODIG? vanaf 2 V2 o/0 AGENCE MARTIN St Niklaasstr. II, IEPER Prijskamp- Tentoonstelling In Stamboekvee TE SLIJPE op Maandag 26 Maart 1951. «H'ET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 31 Maart 1951 Bladz. 8. Uitslag prijskaarting M. Vermeulen. 56 deelnemers, anne Marcel en Six Leopold antois Pr. en Ruckebusch M. Vketelaere M. en Ryckeboer D. ekeirsgieter L. en Vermeulen R. evos D. en Deturck Arth. ancqueel W. en Barzeele" Cyr. riyghe M. en Ingelaere H. 'ende Wip. «De Grensschutters» 'Algemene rangschikking: Debruyne Jerome, voorzitter, punten; 2. Loones Henri, 110 p.; '/ermeulen Germain, 93 p.; 4. Remi, 89 p.; 5. Staelen Igr.a- ,85 p.; 6. Leys Albert, 80 p.; 7. .drOBUa» Jeremie, 76 p.; 8. Bor ne Remi, 56 p.; 9. Ryckeboer .ré, 52 p.; 10. Maerten A, 50 p. 5e laatste kampioenschieting Zaterdag 31 Maart zal beslis- 7 De voorzitter, zit echter vast vet zadel en kan normaal niet r verslagen, worden. Tot slui- 1 van het winterseizoen hebben 'nog twee schietingen. Zondag ►ril bij Messiaen Georges, Drie gingenen Zondag 8 April schieting aan twee liggende en: bij Loones Henri en bij Ss Désiré, Grote Markt, Begin 14.30 u. Op elke pers worden er gratisvogels, meer dan schut- gegeven. Bericht aan de werkgevers, tn einde de formulieren voor l.Z. in te vullen en te vereffe- en de aangiften voor kinder- "oedln;gen in orde te brengen, 'ït er op volgende dagen zitdag jUden. Té Abele, bij Hector Jn, op Zaterdag 31 Maart, van ot 16 u. Te Watou, bij Loo- 'Henri op Zondag 1 en 8 April, ons van 9 tot 12 u. Meikermis. Ize week kwamen de wakkere tVrienden bijeen en voerden de gq besprekingen om de aan- ende Meikermis enigszins op te open1. De kleine feestelijkheden ce gedurende deze dagen plaats ;>©n, komen de nering-doeners :'ooral de herbergiers ten bate ezorgen voor alle inwoners aan- Ime ontspanningen. Wij prijzen jOfwaardig initiatief ten volle en ten van alle Watounaren een j.atzuchtige medewerking. Later dig programma der feestelijk- tn. j Duivenrubrick. komt roering in deze sport en .iefhebbers zien verlangend uit de zonnige lentedagen om er ►volle op las te gaan. De eerste vlucht gaat door op Zondag pril. Zoals ieder jaar wordt Het Wekelijks Nieuws een nene rangschikking opgemaakt al de vluchten van het kalen- ?Dit stond in het verleden zeer en zal ongetwijfeld dit jaar 5 de duivenmelkers weer aan- .^tig gevolgd worden. Voor de J gerangschikte, de kampioen, dan ook een mooie eindprijs [izieri. Wie speelt nu kampioen j Volgt dan de strijd in Het rflijks Nieuws r: GEMEENTE PROVEN y PP ZONDAG 1 APRIL 1951 j.et kosteloze uitloting van ,(?!e mooie prijzen, in de >est®aal bij Marcel SWAELS. egin te 18 uur. Ingang 15 fr. (cC-3109) r - teden van het Trekvogelkabarct. alomgeken-de groep «De Trek os treden op Zondag, 1 April, Jf.T de patronagezaal te 17 u. met "Bonte Sterrenparade en dit op a'raag van de Studentenbpnd .".ndelbronneZang, sketch?®, "hten en een prachtig orkest, riigskaarten aan 20, 15 en 10 fr. Oostpriesterhulp. In de loop van de toekomende week, komen de studenten een blaadje aanbieden dat U inlicht over de grote nood van de 2.800 priesters met hun 6.000.000 gelo vigen. Gij zult er ook lezen, hoe gij Oostpriésterhulp best kunt hel pen. Enkele dagen later komen ze terug om uw giften in voedings waren, klederen en geld af te ha len. Indien U niet bezocht wordt, aan is het omdat zij bij gebrek aan tijd niet alle straten kunnen doen. Hartelijk dank bij voorbaat. Oostpriesterhulp. In het begin van a.s. week zullen de studenten een inzameling hou den voor het werk Oostpriester hulp het werk waarover Z. E. H. Vanwallegem sprak in zijn voor dracht. Wat kan er voor het werk zoals dienstig zijn? 1. Alle oude of nieuwe mannen-, vrouwen- of kinderkleding, alsook lakens, dekens, handdoeken, zak doeken. schoenen, enz. 2. Eetwaren in blik of die niet kunnen bederven. 3. Hebt U niets dat schikt, be denk dan het dringende werk met een gift in geld. Ingeval sommige huizen bij ver gissing niet zouden bezocht worden gelieve dan de Geestelijkheid te willen verwittigen. De studenten komen dan ter plaatse alles afha len. "Burgerstand. Huwelijk. Dejonckheere Gil bert, landbouwer, en Pauwelij n Godelieve, z. b., b. v. Oostvleteren. Voetbalnieuws. Hoogstade 1 5 F. C. Woesten Zondag trokken onze reserven naar de pas opgerichte club van F. C. Hoogstade. Ze wonnen er zonder moeite en kunnen op een flinke partij terugblikken. Zondag a,s. zullen ze waarschijn lijk bye zijn. De eerste ploeg onderneemt, na een week rust, de verplaatsing naar S. K. Zilverberg. Vertrek aan het lokaal te 13.30 u. Supporters op post! Duivenberichten. Uitslag van de prijsvlucht uit Le Touquet op Zondag 25 Maart: 1. Vandeputte Gebr., Oostvlete ren; 2. Indevuyst Cam., Elverdinge; 3. Mispelon J., Woesten; 4. Ver- straete L., Boezinge; 5. en 6. Van- engelandt M., Elverd.; 7. Vande- pitte Cyr., Krombeke; 8. Schoreel Eric, Boezinge; 9. Mispelon J., Woesten; 10. Verstraete L., Boe zinge. Uitslag van de prijsvlucht uit Le Touquet op 2" Paasdag, 26 Maart. 1. Santy Ger., Elverd.; 2. Mispe lon J., Woesten; 3. Indevuyst C., Elverd.; 4. Mispelon J.; 5. Wulle- man J., Reninge; 6. Vaneecke Eric, Reninge; 7. Indevuyst C.; 8. en 9. Vaneecke Eric; 10. Vanengelandt M., Elverdinge. Zondag 1 April, grote prijsvlucht uit Arras. Inkorving Zaterdag tot 16 uur. Dinsdag 3 April, inkorving voor de leervlucht uit Loker te 10 u. Vanaf 3 April, iedere Dinsdag in korving in 't lokaal voor Arras tot 16 uur. Vanaf 5 April, iedere Donderdag inkorving voor Nieuw- kerke-Le Bizet, tot 10 u. Vanaf 6 April iedere Vrijdag inkorving voor Le Touquet tot 10 u. Bocrengilde. Heden Zondag 1 April vergade ring bij Boudry André, In de TramstatieDe Heer Huyghe, landbouwlesgever, zal er een zeer belangrijke voordracht geven. Aangifte voor de leden aan het Sui- kerbietensvndikaat van de opper vlakte suikerbieten die ze zullen be bouwen en bestelling van suiker bietenzaad. Verder allerhande mededeling, bestelling en ;ljeta3ing, ook bestelling tüinbcuwkadèn. Alle leden worden er verwacht. vnfflj "M'Sf/MAT U.M.B- (SOtOrABX/EK) overd/te verKrygen. MET DE Voor de voortverkoop: FIRMA N. V. G. TRUANT-DUCOURANT IN 'T PARADIJS -> (bc-9140) schoon van kleur rijk aan geur goed van smaak drink ze vaak el Paasmaandag was het groot op de wijk Pilkem te Boe fje, ter gelegenheid der Zilveren Ueumviering' van Eerw. Zuster jresia. Sinds 25 jaar doet Eerw. Aer Theresia elke dag door dik Ann, bij schoon en slecht weder, 1 Verplaatsing van Boezinge naar ,v bewaarschool te Pilkem, om er 3 :leine kleuters de eerste grond- "jnselen te geven van Godsdienst Wonderwijs. Daarom hebben de Jbners van Pilkem te dier gele- nSeid een prachtig feest op touw hn in de vroege morgen waren >e huizen sierlijk bevlag'd. Te 9 u. in de Parochiale Kerk van fringe een plechtige Hoogmis J dankzegging opgedragen. Te uur werd in de lokalen der uk>l van Pilkem een grote feest- Taderin-g gehouden, alwaar hui- gebracht werd aan E. Z. There- en de andere kloosterzusters. I volgende schoon opschrift was r te lezen: JE e(f en twintig jaar lang -or wind; regen en zonnebrand ,aram die goede engel des Heren jjze kleintjes 't beste Ieren ,t God U nog lange jaren c; Pilkem mag bewaren, oor de oud-leerlingen werden de juibilarisse verschillende menruikers aangeboden en van- e de bewoners van Pilkem ht E. Z. Theresia een prachtig ^,'iienk in ontvangst nemen. De- feestvergadering werd besloten t een rec'.e van de Weled. Heer jogemeester Thibaut de Boesin- s! .die eindigde met de schone te.s binnen 25 jaar de gouden Ju- Num van E. Z. There'a te mo- i vieren. Daarna werd aan de •vierde en uitgenodigden een phtig feestmaal aangeboden. de namiddag ,:wam de Muziek- Pttschappij Sinte Cecilia van :uzinge enkele serenaden ten bes geven. Door de Heer Decoene rophiel werd vanwege de mu- pnaatsohappij een schoon ge- A'enk aan E. Z. Theresia aange ven. >p Pilkem zal zeker nog lang ge- HDken worden van de zilveren ju- umviering var E. Z, Theresia. i 'kunnen dan ook niet nalaten de inrichters van dit feest ge- gl te wensen, ze Verdienen waar- 1(j een pluimpje, alles was tot in j puntjes verzorgd; ,'oekomende week zullen wij een _,r prachtige foto's van dit feest verschijnen. ai Y, Geen Aprilgrap! Wilt U een aangename avond be leven? Komt dan Zondag 1 April te 19 u., naar de zaal van het Park. Daar brengen de Twee Michel's U een programma met kluchtlie deren, sketchen, duo's, potpourri's, enz. Briek Schotte toont U in een speciaal nummer hoe hij het laat ste weredkampioenschap veroverde! Het is een Knal-Non-Stop pro gramma, ten voordele van de wie lerclub De Moedige Renners Kaarten bij dhr Piet Migchel- sen-Delboo. Ook aan de ingang der zaal. Botsing. Toen dhr Firmin Demuys. been houwer, te Rijsel, vergezeld van zijn echtgenote. Zondag 11. rond 16.30 u. met zijn personenwagen, uit de richting van leper kwam gere den, daagde uit de Boezingestraat een andere personenwagen op, be stuurd door de zoen van dhr Paul Bauvin, ingenieur te Tourcoing. In deze laatste personenwagen was een ganse familie verenigd! Daar dhr Bauvin de richting naar Poperinge zocht, stopte hij aan het kruispunt, aarzelde een ogenblik en stak dan plots de grote baan over, de rich ting van Vlamertinge kiezende. Waarschijnlijk had hij zo de wa gen. uit de richting van leper ko mende, niet opgemerkt. Een botsing was het gevolg. Gelukkig viel enkel stoffelijke schade te betreuren. Pensioen. Zondag 1 April, van 9 tot 11 u. in het Gsmeentehuis. wordt zitdag gehouden voor het innen der pen sioenbijdrage over de verlopen maand Maart. Boerengilde. Op Zondag 1 April, algemene ver gadering in het gewoon lokaal. Op de dagorde: voordracht door Heer Adv. Laga, over De belastingsaan gifte We verhopen dat alle leden eraan zullen houden tegenwoordig te zijn. Ook niet-leden zijn welkom. Gewoonlijk treedt dhr Laga slechts in gewestelijke vergaderingen op. Daar hij eraan gehouden heeft eveneens op onze algemene verga dering tegenwoordig te zijn, zal geen enkel lid ontbreken. Begin te 11.15 u. stipt, in de bovenzaal. Bin nenkort zal een zitdag gehouden worden om de belastingsformulie ren in te vullen. Blindenblocmpje. Op Zondag 1 April wordt het blindenbloempje verkocht aan de kerkdeur, ten voordele van het werk Licht en Liefde voor onze BlindenSteunt allen dit edel werk. Jeugddag - Brugge. Op Zondag 8 April gaat de jeugd- dag voor de Jeugdgroeperingen der jongelingen van de Katholieke Ac tie door te Brugge. De reis wordt ondernomen met een autocar. In schrijvingsprijs: 40 fr. Afreis te 8 u. Bij Sportkring. Vlamertinge 3 0 S. V. Kortrijk. Zondag 11. bevestigden onze rood- witjes hun heropstanding door de sterke ploeg van S. V. Kortrijk af getekend te verslaan. Reeds aan de eerste minuut waagt midvoor Par- rein met "en hard schot zijn kans, dat ree1 -> de doelverdediger der tegenstv 3 belandt. Het spel is aangenaam om volgen en beide ploegen vallen beurtelings aan. Ver- kindere, die een fraaie wedstrijd speelde, laat zich toejuichen door Kroostrijke Gczinncnfeest. Op Zondag 1 April hebben wij de Jaarlijkse Algemene Vergadering voor de leden van de plaatselijke bond. Deze wordt opgeluisterd dooi de Kabaretgroep K.W.B. uit Oost ende, waartoe al de dorpsgenoten worden uitgenodigd. Om te eindi gen een tombola, waaraan al de aanwezigen, mogen deelnemen. B.J.B. Al de Jonge Boeren worden ver wacht op de K.A.-Jeugddag te Brugge op Zondag 8 April. Alsdan grijpt aldaar terzelfdertijd de Bis- schopshulde plaats. De jonge man nen zijn er reeds op verlekkerd. A.C.W. Dit jaar is het het Diamanten Ju bileum van Rerum Novarum, dat gevierd wordt te leper op Zondag 29 April. Mannen van het A.C.W. van Boezinge, voltallig moet ge daar naartoe. Rennersnicuws. Zondag 11. werd André Noyelle vierde te Wevelgem op het vlieg-, veld. In de grote snelheidsprijs der beste spurters op de weg werd hij eerste voor Verkaemer en Kerck- hove. Tweede Paasdag startte hij in Brussel-Oostende. Bij het bin nenkomen. van Oostende leidde hij de 7-koppige bende, doch sloeg een verkeerde richting in en werd hier door de overwinning uit de handen gegrepen. Hij eindigde vijfde. Een. nieuwe ster reist thans op uit onze gemeente en wel in de jon ge onderbeginneling Deboodt Mi chel. Zondag bracht hij zijn eerste palm naar Poelkapelle, betwist op 37 renners te Hooglede. Maandag- was hij wederom eerste in zelfde gemeente. Ook van deze jonge kracht is veel te verwachten. Aanrijding. De brievenbesteller A. S. werd ter hoogte van café De Spriet door een personenwagen aangere den bij het oversteken van de baan. Het slachtoffer kwam er met oppervlakkige wonden vanaf. Sportnieuws. Maurits Minne reed Zondag 11. weer een schitterende koers, dit maal te Klerken. Gans de koers was hij in de voorste gelederen. Op het einde van de koers ontvluchtte hij met een vijftal mannen en al leen Boudewijn Devos was hem een half wiel rapper. Zo werd Maurits tweede. Zondag a.s. rijdt Maurits voor eigen volk. Men hoopt op een mooie overwinning van hem, dan zal Mau rits Minne het een stapje hoger wagen bij de beroepsrenners. Onze Liefhebber Maurits 'Quar- tier is gestart in de ronde van Westvlaanderen. In de eerste ritten was hij steeds mee met het peloton, zodat hij nog maar weinig achter stand heeft opgelopen en nog de kans heeft zich mooi te klasseren. Zondag 1 April, grote velokoers voor Onafhankelijken B.W.B. 10.000 fr. prijzen en prémiën. 150 Km. of 11 maal 14 Km. betonbaan. Start te 14 u. bij Frans Callens, ingericht door de Veloclub Verenigde Sport vrienden van Langemark. Prijskaarting. Zondag a.s.* 1 April, grote prijs kaarting bij Hector Ourrein. 1.000 fr. prijzen. Begin te 17 u. op.,,een..,bal, van dichtbij afgevuurdtAhekiér* rlnib'.<Vlr»»-i on rvïieoVio Holl i!r f o -rvi De schoonste keu~. EPICÈA- en GECREOSOTEERDE KE PERS, alsook INLEGPERSEN aan de voordeligste prijzen koopt U bij: DENECKER Julien Raoul en: Telefoon: Poperinge 58 en 268. <c872> Burgerstand maand Maarl. Geboorte. Lernout Luc, z. v. Valeer en Nuytten Aurelia. Overlijdens. Gevaert Alois. 54 j., fabriekwerker, echtg. Angèle Norrée. Casier Cyrille, landbou wer. 73 j„ echtg. Bailleul Victcrine. Huwelijksaf kondiging. André Leroy. bakker. Voormezele en Jean ne Vanleene, Le Bizet. Huwelijk. Jules Bailleul. han delaar, Dikkeb'js, en Braem Rachel, landbouwster. Voormezele. te duikelen en onschadelijk t'pifta- ken. Tot aan de rust zijn beide ploegen elkander waard en de 0-0 stand is gewettigd. Na de rust gaat Soortkring dade lijk aan de haal, G. Cauliez geeft een verre voorzet aan J. Vandrom- me, die keihard op doel kanjert, de doelwachter lost de bal en G. Par- rein, die goed gevolgd was, schiet onhoudbaar binnen aan de 46" min. (1-0). Aan de 50" min. krijgt J. Vandromme de bal toegespeeld van G. Parrein en kanjert van op een 5-tal meter recht in de handen van de doelwachter. Kortrijk wordt op zijn speelhelft teruggedrongen en weldra zal Sportkring de stand we ten op te drijven, wanneer J. Van dromme, nogmaals op verre voorzet van G. Cauliez, op doel zal kanje- ren en de doelwachter, die de bal opnieuw moet lossen, door de aal- vlugge G. Parrein van dichtbij ge vloerd wordt. (2-0). Een back van S. V. Kortrijk schijnt niet akkoord met de beslissing van de scheids rechter en wordt van het veld ver wezen. Sportkring heeft geen geluk wan neer. na combinatie D. Vandrom- me-Hof, laatstgenoemde speler voor doel schotelt en de toegesnelde J. Vandromme zijn voley-bal, afge vuurd van op 3 m„ recht in de han den van de doelverdediger ziet be landen. Uitgesteld is echter niet verloren en na combinatie G, Cau- liez-Parrein speelt onze midvoor de bal kwijt aan een back der S. V.- ers, die op zijn beurt de bal kwijt speelt aan J. Vandromme, die al leen voor doei komt en ditmaal puik roos treft en 't is 3-0, Een half-back van Kortrijk deelt de mening van de scheidsrechter niet, en wordt ook van het veld verwe zen. Kortrijk, thans numeriek de mindere, gaat de buitenspelval openstellen en kan zodoende tot het einde deze uitslag behouden. Rood-Wit heeft zich door twee opeenvolgende zegepralen uit de ge vaarlijke zone weggewerkt en Bis- segem overgestoken. Zondag a.s. spelen we nogmaals aan huis tegen F. C. Luingne. Jon gens, nogmaals twee puntjes en het degradatiespook zal u geen perten meer spelen. Allen naar de Pothem. Begin te 15 u. Bij Het Vliegend Wiel Onze Onafhankelijke M. Minne, die waarlijk in uitstekende vorm verkeert, kon Zondag 11. te Klerken toch de palm niet veroveren, doch werd er nogmaals eervol 'weede. A. Noyelle klasseerde zich Zondag in de afwachtingskoers te Wevel gem vierde en werd daags daarop vijfde in Brussel-Oostende. Thuur Cleenewerck eigende zich. na een prachtige solorit van 50 Km., een eerste plaats toe in de Liefhebberskoers van Zondag 11. te Poperinge en werd daags daarop 6' in Brussel-Oostende. Onze Beroepsrenner L. Depoortei had wederom pech in Gent-Wevel- gem en kon zodoende nogmaals zijn kans niet verdedigen. Duivenmij Do Zwaluw Uitslag van de vlucht op Pasen, uit. Le Touquet. 1. Debrnbandere Alf.: 2. Gillioen Gebr.; 3. Dehaene Jozef; 4. Gillioen Gebr.: 5. Huyghe Valere. Uitslag van de vlucht op tweede Paasdag uit Le Touquet. 1. Santy Gcr., Elverdinge; 2. en 3. Gillioen Gebr.; 4. Debrabandere Alf.; 5. Gillioen Gebr. De beker werd gewonnen door de G"br. Gillioen, Vlamertinge. Zondag a.s. prijsvlucht uit Le Touquet. Inkorving van 9 tot 11 u. Dienst der afstanden. Ieder liefhebber die een nieuwe afstand begeert, wordt verzocht zijn adres volledig en duidelijk op te ge ven aan de maatschappij. Vooral N" en F" duidelijk opgeven. Prijs: 50 fr. Verdere inlichtingen in het lokaal. Vermakelijkheden. Op Zondag 1 April, in de feestzaal Le Cerele Catholique Henri Duribreustraat, groot bal ten voordele van de Cyclo-Club, met de medewerking van het welgeken de orkest Modeste. Op Zondag 8 April, in de nieu we feestzaal, gehouden door de Hr Willaert, opvoering van Qu'est-ce qu'on joue?door Le Cercle Botreluit Rijsel, ten voordele van de fanfare St André (d-1220) Burgerstand. Overlijdens. Kamiel Helaert, 57 j., echtg. Marguerite Odent. JEmilie Descamps, 72 j., wed. Juul. Huwelijksafkondiging. André Denys, fabriekarbeider, met Elisa beth Cardinael, z. b., te Waasten. Grote Internationale Turnfeesten. Zondag 1 April (Beloken Pasen) te 15 uur, gaan de lang verwachte turnfeesten door op de Marktpaats. Een uiterst geschikt plein dat een oppervlakte bestrekt van een hectare. Buiten de turnkringen van Waas ten en Ploegsteert, hebben nog ver schillende turnverenigingen hun medewerking verzekerd, o. a. van Tourcoing, Roubaix en Les Gars de la Lys van Armentières (60 ge drilde turners) die de hoofdschotel van deze turnfeesten zullen ver zorgen. Het muzikaal gedeelte is in handen van de Fanfare du Com merce van Armentières. Indien het weder van de partij is, belooft dit een onvergetelijke dag. De in woners van de Marktplaats worden dan ook vriendelijk verzocht hun huizen te bevlaggen. Te 10 uur vergaderen de brand weermannen in hun lokaal om de ordediensten en verkeer te regelen. Cinema St Scbastiaan. Zaterdag, Zondag' en Maandag: Hoofdfilm Les Héros du Pacifi- que een mooie film en wereldge beurtenissen. Burgerstand. Huwelijksafkondiging. Hofkens Prosper en Vandooren Maria. Huwelijk. Verkindt Albert en David Margriet. Zuiderbond De benden van Wijtschate en Mesen geven de volgende vluchten gedurende de maand April: Zondag 1 April, vlucht uit Arras, inkorving te Mesen. Zondag 8 April, vlucht uit Arras, inkorving te Wijtschate. Zondag 15 April, vlucht uit Bre- teuil. inkorving te Mesen. Zondag 22 April, vlucht, uit Cler mont, inkorving te Wijtschate. Burgerstand Februari-Maarl. Geboorten. Hoflack Denise, d. v. Charles en Coumans Marie- Louise. Vermeersch Raphael, z. v. Camiel en Ployaert Martha. Capoen Simonne, d. v. Remi en Mathilde Jaspers. Stamper Anny, d. v. Michel en Knockaert Denise. Huwelijk. Bailleul Jules, han delaar, v. Dikkebus en Braem Ra chel, landbouwhelpster, v. Voorme zele. Overlijdens. Hoflack Denise, 2 m.. d. v. Charles en Coumans Marie-Louise. Castelein Marie- I.ouise, 87 j., wed. v. Opsomcr Leon Muziekfestival. Op 6 Mei c.k. viert de Koninklijke Fanfare De Vijverzonenhaar 25-jarig bestaan. Met de medewer king van het Gemeentebestuur wordt door de jubilerende maat schappij een prachtig muziekfeesf op touw gezet, tot hetwelk 15 mu ziekmaatschappijen hun toetreding inzonden. 't Wordt een enig mooi feest voor onze stille gemeente. Op 't pro gramma komen voor: Te 10 u.: Vlaggewijding en jubi- leummis; Te 11 u.: Huldiging door het Ge meentebestuur; Te 14 u.: Optocht van de deelne mende muziekmaatschappijen doo'- het dorp en défilé voor de eretri bune; vereremerking van de vetera nen-muzikanten en bestuursleden Te 16.30 u.: Muziekuitvoeringen op de onderscheidene kiosken. Voor nadere toelichting, zie de aanplakbrieven. Bij dc duivcnmaatschappij Het Twcc-Verbond De duivenmaatschappij Het Tweeyét'A'ond.geyqsMgd jLeqrj Baérnaert en Duran. Omer, die cir ca' 160 hoklijsten heeft, pakt uit met volgende spelwijzer voor 1951. In lokaal vij Beernaert Leon. 1 April: Arras; 15 April: Arras, Breteuil; 29 April: Arras, Breteuil fIC.)13 Mei: Arras, Clermont fK.); 27 Mei: Arras, Clermont (K.); 10 Juni: Arras, Clermont <K.); 24 Juni: Arras, Breteuil, Chartres; 8 Juli: Arras, Breteuil (K.J.); 22 Juli: Arras, Breteuil (K.O.); 5 Augustus: Arras Breteuil, Chartres (K.J.)19 Augustus: Arras, Breteuil; 2 Sep tember: Arras; 16 en 30 September: Arras. In lokaal bij Omer Duran. 8 April: Arras. Breteuil; 22 April: Arras (K.), Clermont; 6 Mei: Du ran; 20 Mei: Arras Breteuil, Char tres; 3 Juni: Arras, Clermont; 17 Juni: Arras, Breteuil (K.); 1 Juli: Arras (K.J.). Breteuil (K.); 15 Juli: Arras Clermont (K.J.) en (K.O.); 29 Juli: Arras, Breteuil: 12 Augus tus: Arras, Clermont; 26 Augustus: Arras, Breteuil; 9 September en 23 September: Arras, Op 3 Mei, Arras bij Braem. Omtrek beneden Parijs: Moor slede. Passendale, Oost-Nieuwker- ke. Roeselare, Rumbeke, Beitem, Ledegem. Dadizele, Beselare en Zonnebeke. Omtrek boven Parijs: aanpalende en overannpalende van Moorslede, Oostnieuwkerke en Westrozebeke. Tevens alle Dcnderdagen en Vrij dagen leervluchten op Le Touquet. inkorving in beide lokalen. De Woensdagen bij Leon Beernaert. Inkorving de Dinsdag. Burgerstand. Geboorte. Houtekier Nicole, d. V.Robert en Scheldeman Judith. Huwelijksafkondigingen. Joris Degrande v. Geluwe met Irena Del- becke. Odiel Joye met Celina Be- kaert v. Roeselare. Schitterende prijs. In de pro"ostiekprijsknmp van «De Omloop van «Het Volk»» be haalde onze sympathieke voetballer René Carre'n de vijfde nri.is en be kwam zo twee prachtige lederen rlubzctels ter waarde van circa 7000 fyank. Proficiat René. Koers Vierh-ven 1,3 deze- koers behaalde de Hout- holstcaar Cnockaert de zege. Spij tig dat er wat t. weinig vertrekkers warén en het gure weder was den kelijk hiervan de grootste schuld ne uitslag werd: 1. Cnockaert; 2.' Ca£|eeuw; 3. Vandenciriessche; 4 Vari'nes'e; 5. Decock: 6 Keivschie- tew 7. Devcs. Wieier n'Cinve Rondelé. rog altijd geplaagt met griep, kon niet starten in Gent- Wcvelgem en de Elf Stedenronde. Sieuw startte in laatstgenoemde kcers, was nog mede in de kop groep aan km.-paal 150. doch werd door nech uitgeschakeld. ^pstijn was aan de slag te Kler ken en werd er 19e. Everaert startte te T edegcm bij de 'nieuwelingen en werd er eervol achtste, Voelba' Zondag reist S. V. naar W. S leper. Op het oge' blik dat we deze regels tippen werd de pleeg nog niet samengesteld. We verwachten net als in de heenronde een mooie an sportieve kamp, en dat de beste zegeviere. In ieder geval zal S.V. te leper flink vertegenwoordigd zijn want" in geval van goed weder zul len een 500-tal supporters de ver plaatsing mede maken. Brand. Met Pasen, omstreeks 1 u. in dc namiddag is brand uitgebroken in de schuur van de Hr Saelens te Sleihage. Hulpvaardige geburen hadden reeds voor de aankomst van de spuitgasten het vuur overmees terd zodat er slechts geringe scha de aan te stippen valt, De oorzaak is onbekend. Algemene Vergadering. Op Zondag 1 April, te 19 uur, in het lokaal, bij Degeldere Adolf, grote Jaarlijkse Feestvergadering voor de leden van Pyndikaat en Ziekenbond. met tombola voor de aanwezige leden. Vrijdag 30 Maart: WATOU: Volksvert. Stubbe, 9.30- 11.30 u., bij Mr Bentein, KI. Markt. Zaterdag 31 Maart: IEPER: Volksvert. Stubbe, 9-11.30 u., in Chr. Volkshuis, St Jacobstr. Zondag 1 April: BOEZINGE: Senator Feryn, 10.30- 11.30 u„ bij Hi- M. Caulier. LANGEMARK: Senator Feryn, te 9 u., in St-Jorishof bij O. Voet. Maandag 'i April en Donderdag 5 April: WERVIK: Best. Afgev. Storme 's voormiddags, ten huize, Magda- lenastraat, 7. Op aanvraag. Vrijdag 6 April: POPERINGE: Senator Feryn, 10- 11 u., «In het Hof van Commerce», Casselstraat. PROVENVolksvert. Stubbe, te 9.30 u., in De Zwaan bij C. Dever. ROESBRUGEVolksvert. Stubbe, te 10 u., in De Reisduifbij J. Gunst. POPERINGE: Prov. Raadslid Jw Devos, 9-11.30 u., ten huize, Veurne- straat, 90. Zaterdag 7 April: IEPER: Senator Feryn, 10-12 u„ In de Drie Koningen, Grote Markt. Senator Deman, 14.30-15.30 u., in Patria Rijselstraat. Volksvert. Stubbe, 9-11.30 u., in Chr. Volkshuis, St Jacobstraat. Best. Afgev. Storme, 10-12 u., in Patria Rijselstraat. MERK WEL: Volksvert. Advokaat F. Lefère zal geen zitdagen houden op Vrijdag 30 Maart, Maandag 2 April en Vrijdag 6 April. Nochtans zal, zoals gewoonlijk, het Secretariaat in de Cartonstraat 14, leper, open zijn elke voormiddag van 8.30 tot 12.30 uur AANLEG, ONDERHOUD van Tuinen. - Alle beplan tingen. - Speciale prijzen voor gans het jaar. VOOR HUWELIJKEN, Feesten, versleringen, alle omstandigheden BLOEMEN - PLANTEN. Gediplomeerde Tuinbouwkundige Doornstraat 34 - Tel. 103 POPERINGE (C-1064) Het slechte weder was voor onze kuststreek een eohte tegenvaller wat betreft de binnenlandse bezoe kers. Daarentegen kwamen meerdere duizende Britse Paasverlofgangers binst de Paasdagen te Oostende toe met de maalboten. De meeste de zer bezoekers, die ook verder dan Oostende erop uittrokken, konden hun bewondering niet verbergen voor 1. Jaarlingstiercn. 1. Cannaert Marcel, Middelkerke. 2. Matthijs Aimé, Slijpe. 3.Crevits André, Leffinge. 4. Gebroeders Maes, Schore. 5. Cannaert Marcel, Middelkerke. 6. Crevits Gaspar, St-Pieterskap. 7. Coene Gaston, Mannekensvere. 8. Plasschaert Edmond, Leffinge. 9. Cannaert Marcel, Middelkerke. 10. Seys Oscar, Leffinge. 2. Stieren van 2 jaar. 1.Depreiter Jules, Slijpe. 2. Van Hecke Gerard, Leffinge. 3. Van Damme Henri, Leffinge. 4. Bulcke René, St-Pieterskapelle. 3. Bewaarprcmiën: Stieren. 1° Ann.Coppin Daniel, Leffinge. le Ann.: Deruytter Cyriel, Slijpe. 2e Ann.Plasschaert Edm., Leffinge. 2e Ann.Van Wassenhove R., Slijpe. 4. Buitengewone Bewaarprcmiën. Syndikaat, Mannekensvere. Plasschaert Edmond, Leffinge. 5. Stieren van 3 jaar. 1. Cobbaert Georges, Slijpe. 6. Bewaarpremiën: Melkkoeien. 1. Dekeyser Henri, Leffinge. 2. Opstaele Henri, Leffinge. 3. Maes Lucien, Schore. 4. Dekeyser Henri, Leffinge. 7. Prijskamp Melkkoeien. 1.Maes Lucien, Schore. 2. Catrysse Maurits, Leffinge. 3. Depoorter Alois, St-Pieterskap. 4. Dekeyser Henri, Leffinge. 5. Dekeyser Henri, Leffinge. 6. Maes Lucien, Schore. 8. Vaarzen. 1.Catryse Maurits, Leffinge. 2. Sys Oscar, Leffinge. 3. Levecque Leon, Slijpe. 4. Boudt August, Leffinge. 5. Depoorter Emest, Slijpe. uit FRIESLAND VROEGE BINTJES «ALPHA» (Vainqueur), Record late soort. Bij: DENECKER Julien Raoul Gasthuisstr. 25, POPERINGE en Statieplaats. ABELE, Grens. Tel. 58 en 268. (c871) STAVELE Op Tweede Paasdag jl. hebben wij te Stavele, in de Gemeente zaal, de opvoering bijgewoond van het blijspel Vader Vrijgezel (Piet Otterloo) door de Toneel- maatschappij «Niet uit Eerzucht, onze winkeluitstallingen en maar uit. Leerzucht Het was niet bijzonder voor onze zo welvoorzie ne beenhouwerijen.,Dit stemde hén in meerdëre gevallen heel geestdriftig' en ook weieens tot koopwoede; in Engeland is hun vleesrantsoen immers zo mager en ons land moet voor hen wel een luilekkerland zijn geschenen. Naar schatting' zouden een 5.500 Britse verlofgangers te Oostende zijn aangekomen met de maalboten. Het is de eerste maal dat Britten zonder noemenswaardige beperkin gen naar ons land mogen reizen als toeristen. Nu mag een Brit over 100 pond beschikken om naar België te komen. Dat brengt mee dat van Pinksteren tot September een groot aantal Engelse toeristen mag wor den verwacht in de Vlaamse bad plaatsen. De eerste Engelse Paastoeristen zullen beslist in eigen land goede propagandisten zijn voor de Vlaam se kust. Te Bredene hadden zich ander zijds reeds een 300-tal kampeerders in de duinen geïnstalleerd. Anderzijds is de springtij verlo pen zonder gevaar en zonder be langrijke schade. de eerste maal dat wij in de ge legenheid ..gesteld waren de presta ties vap,'de3§ kring naar waard? t?ï schatten. Dat we hier dan ook gro tere eisen mochten stellen dan aan een doorsnee - toneelmaatschappij, strekt zeker tot hun eer. De opvoering van Vader Vrij gezel is goed meegevallen. Zowel keuze van stuk, als opvoering ge tuigden van een fijne smaak. Niet tegenstaande de beperkte speel ruimte heeft de regisseur het toch klaargespeeld om beweging en actie tot hun recht te laten komen. De rollen waren over het algemeen flink getypeerd. Verscheidene ac teurs verdienen waarlijk een pluim pje, b.v. om de uitbeelding van een Willem De Ruiter, een Robby, een Karei De Hoog, een Jaap, een Jan Welters, enz... Spijtig dat de zuivere uitspraak af en toe een deukje kreeg'. Mocht het tempo van het spel bijwijlen niet wat meer opgevoerd? Dit alles neemt niet weg dat wij mogen besluiten: Stavele heeft weer eens flink gepresteerd! Van deze kring verwachten wij nog veel! (d-1203) Voor de eerste maal zal er te Brugge een opleidingscursus voor Familiale Helpsters ingericht wor den, door de dienst voor Gezins hulp FAMILIEZORG WEST - VLAANDEREN Provinciaal sekretariaat: Biska- jersplaats 3, Brugge. Datum van de cursus: 23 April tot 16 Juni 1951. De kandidaten ontvangen er een familiale, huishoudelijke en so ciale vorming, gedurende acht we ken in internaat doorgebracht. Theoretische lessen, praktijk in de huishoudkunde en sociale bezoeken wisselen elkander af. De cursus wordt gevolgd door ongeveer drie mpand stage in moederhuis, kin derkrib en gezinnen. Dc kandidaten mosten aan vol gende voorwaarden voldoen: 18 jaar oud zijn (ouder is wen selijk) voldoende algemene ontwikke ling en huishoudelijke aanleg hebben; een godsdienstige opvoeding ge noten hebben; een goede gezondheid bezitten; het beroep van Familiale Help ster aanzien als een taak van toewijding en sociaal dienstbe toon. Het diploma van Familiale Help ster wordt toegekend aan de kan didaten :'.ie met vrucht het examen doormaken, de stages voleindigen en zes maand in dienst zijn. Juffrouwen, die het diploma be zitten, kunnen een bij uitstek vrou welijk. gewaardeerd en vergoed be roep uitoefenen. Voor meisjss die er geen beroep wensen van te maken, zijn cursus en stages een beste persoonlijke vorming en de schoonste voorbe reiding' tot eigen familiale, sociale en huishoudelijke taak. Verdere inlichtingen en prospec tus te bekomen op het Provinciaal Sekretariaat; Biskajersplaats 3, 1 Brugge. eig. Matthijs Leon, Vlissegem. 4. Jeannette, eig. repreitere Maurits, Zande. 10. Gekontroleerde melkkoeien, grote maat vanaf 1,40 m. 1. Uprosa, eig. Decock René, Ingooigem. 2. Kora, Depreitere Maurits, Zande. 3. Zita, eig. Depoorter A., St Pieterskap. 4. Karoline, eig. Grauwet Jul., Lichtervelde. 11. Kampioenschap 1951. Voor 't beste mannelijk rund: Loden, eig. Plasschaert Edmond, Leffinge. Voor 't beste vrouwelijk rund: Josma van de Kerstenburg, eig. Catrysse Maurits, Leffinge. 12. Toegevoegde premiën. Aan de Jaelnemer-eigenaar, komende van een vrremde gemeen te voor 't grootste aantal voorge stelde dieren: Depreitere Maurits, Zande. Voc" de verstkomende: Dscock René, Ingooigem. Voor de stieren die het Kam pioenschap behaalden bij een vori ge prijskamp te Slijpe, met de bij zondere ere-medaille: Izaak, eig'. Plasschaert Edmond, Leffinge; Leu genboom, eig. Verbond Lichtervel- de-Torhout-Kortemark. WIN GELD door aan buiten gewone voorwaarden uw geld- plaatsingcn: Verkoop cp KRE DIET; VERKOOP Of AAN KOOP uwer EIGENDOMMEN, en alle VERZEKERINGEN toe te vertrouwen, aan Tel. 831. (1088) Zoekt g'iets t'hiircn of te koven, Zoekt ge 'n meid. 'n plaats of wat? Wach niet langer, plaats nog heden 'u Kleine ZVEKERin ons oladf 1. Stieren geb. tussen 1 Januari 1951 en 30 Juni 1950. Ï.Nico, eig. Volcke Alfons, Kortemarlc. 2. Normand, eig. Cannaert Marcel, Middelllc. 3. Nas, eig. Veebond, Boezinge. 4. Narden, eig. Cannaert Marcel, Middelk, 5.Noë van de Kruisiput, eig. Debacker René, Boezinge, 6. Noël, eig. Lammertyn Mare., Hooglede, 7. Nero, eig. Noppe Cyriel, Hooglede. 8. Negus, eig. Crevits Gaspar, St-Pietera. 9. Narden, eig. Aernoudt Leon, Kortemafk 10. Narden, eig. Vanderper Albin, Woumen. 2. Stieren geb. tussen 1 Juli 1949 en 31 December 1949, 1. Numero, eig'. Matbhys Aimé, Slijpe, 2. Nero, eig. Syndikaat, Vladslo. 3. Nardus 't Geysenhof, eig. Devreese Marcel, Zevekote, 4. Neron, eig. Rabaey Romain, Wulpen. 5. Narden v. de Jacobinessenhoeve, eig. Syndikaat Bredene-Klemsk, 6. Nestor, eig. Veebond, Boezinge. 7. Novem, eig. Veebond, Boezinge. 8. Nas Leugenboom, eig. Syndikaat Westouter-Renin- [gelst-Loker, 9. Nero, eig. Syndikaat Woumen. 10. Nolden, eig. Syndikaat Westouter-Renin- [geist-Loker, U.Nerus Bamburg, eig. Syndikaat Merkem. 12. Nonkel van de Beekhoek, eig. Syndikaat Oostnieuwkerke. 3. Stieren geb. tussen 1 Juli 1941 en 30 Juni 1949. 1. Marcus, eig. Jonckheere J.-B. Sna&sk, 2. Max, eig. Deruytter Cyriel, Slijpe. 3. Marius Hoge Barrière, eig. Rabaey Romain, Wulpen, 4. Mylord, eig. Verhaeghe Maurits, Staden, 5. Milo ter Wallenhove, eig. Veebond, Oudenburg. 6. Marot Bazelare. eig. Syndikaat Westouter-Renin. [gelst-Loker. 7. Max, eig. Veebond Lichtervelde-Tor. [hout-Kort vn ark, 8. Manus van de Blauwe Toren, eig. Lievens Gerard, Roeselare. 9. Mast ter Wilgen, eig. Cool Joris, Dentergem. 4. Stieren geboren vóór 1 Juli 1948. 1. Loden, eig. Plasschaert Edm., Leffinge. 2. Libert, eig. Veebond, Oudenburg. 3. Luc van de Vier Uitersten, eig. Van Wassenhove Reynold. Buiten wedstrijdNationale Kam pioen (Kampioen Leffinge 1949): Izaak, eig. Plasschaert Edmond, Leffinge. 5. Vaarzen geb. tussen 1 Jan. 1950 en 30 Juni 1950. 1.Narda ter Wallenhove, eig. Catrysse Maurits, Leffinge. 2. Nova ter Wallenhove, eig'. Catrysse Maurits, Leffinge, 3. Nora, eig. Depreitere Maurits, Zande. 4. Noëlla van 't Duinenhof, eig. Sansens Aug., KlemSkerke. 5. Nora ter Waele, eig. Decock René-, Ingooigem. 6. Nelly, eig. Depreitere Maurits, Zande. 7. Nelly, eig. Vermander Andries, Leffinge. 8. Nicole van 't Bekhof, eig. Vancqillie Aifons, Torhout. 9. Nalda van 't Bekhof, eig. Vancoillie Alfons, Torhout. 10. Nera. eig. Jacobs Jules, Leffinge. 6. Vaarzen geb. tussen 1 Juli 1949 en 31 December 1949. 1. Norma ter Wallennove, eig. Catrysse Maurits, Leffinge, 2. Nora ter Wallenhove, eig. Catrysse Maurits, Leffinge, 3. Nora, eig. Wed. Vant-huyne L., Hoogt 4. Noëlla, eig. Volcke Alfons Kortemark. 5. Nera, eig. Depreitere Maurits, Zande, 6. Nele van 't Blauwhof, eig. Boudt August, Leffinge. 7. Nora, eig. Vandenberghe Kam., Schore. 8. Nette van 't Duivenhof, .'>f, eig. Sys Oscar, Leffinge. 9. Neeltje, eig. Wed. Leon Zwaenepoel-Ver- Tmeire, Klemskerke 10. Nafta ter Waele, eig. Decock René, Ingooigem. 11. Nancy van Beversluis, eig. Defever Gaston, Merkem. 7. Vaarzen geb. tussen 1 Juli 1948 en 30 Juni 1949. 1. Mascotte Leugenboom, eig. Montaigne Rich. Koekelare. 2. Mona, eig. Catrysse Maurits. Leffinge. 3. Monique van 't Neerhof, eig. Colpaert Heet., Lichtervelde. 4. Mlra, eig. Sys Oscar, Leffinge, - -' 1 5. Mea, eig. Levecque Leon, Slijpe. 6. Myrp, eig. Depreitere Maurits, Zande, 7. Madeion van 't Duinenhof, eig. Sansens August, Klemsk. 8. Marie van 't Duynenhof, eig. Sansens Aug.. Klemskerke. 9. Marianne Rattevalle, eig. Depoorter Ernest, Slijpe, 10. Zinia, eig. Dekemele Emi"\ Boezinge. 11. Mokke, eig. Casteleyn Leon, Lombards. 12. Mina van 't Blauwhof, eig. Boudt August, Leffinge. 13. Margoi, eig. Depreitere Maurits, Zande. 14. Malou van Beversluis, eig. Defever Gaston, Merkem. 8. Vaarzen geb. tussen 1 Juli 1945 en 30 Juni 1948. 1. Lydie, eig. Vermander Andr., Leffinge 2. Lisette, eig. Hemeryck Om., Kortemark 3. Laura, eig. Hemeryck Om., Kortemark. 4. Lotte, eig. Seys Georges, Merkem. 9. Gekontroleerde melkkoeien, kleine maat tot 1,39 m. 1. Josma van de Kersten-burg, eig. Catrysse Maurits, Leffinge. 2. Ivette, eig. Dekemele Emiel, Boezinge. 3. Elodie, rW Zie vervolg hiernevens.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 6