Voor U, Mevrouw 5A55I G. BOUCKAERT WflSflID ledereen koopt HET HALSSNOER MET M GROENE SMARAGD ONTVLEKKER AANBESTEDINGEN ÉDeze Bon is geld waard, worp hem niet weg nieuwwassen van alle gekleurde zomerkleedjes HET VERBINDINGSTEKEN VAN GELUK 1 MANTELS PRIMA KWALITEIT WEEFSEL WASECHT - - KRIMPVRIJ RADIO KORTRIJK NEEMT ALLE VET VLE KKEN WEG Kapellestraat - TeL 245 - üeisSefeeke vanaf 1.200 fr. of 4 fr. per dag Stort 75 Fr. nieuwwasserij in huis BIJ HET N.C.M.V. Télé-Rijsel IZEGEM SCHOENEN De Vrije Vaksclsooi van Izegem Inschrijvings- hullefljn Uitslagen EEN ENIGE KEUS VAN BEDRUKTE TEKENINGEN 9.90 m. U' qO 50 breeder. J/, per meter POPERINGE KWALITEIT EN WAARBORG 1918 '20 '22 '24 26 '28 '30 '32 '34 '36 38 '40 42 '44 '46 '48 50 1951 :SE¥ ttf&KELïJKë NïfiüWSV m, gsü0SSg 7 betalen? vroeg het boertje. Tien frank per centimeter hoogte, zei de drukker. Goeie hemel, verschoot dat boertje, de man is meer dan 1,80 m. groot! EN NU SCHEI IK MAAR UIT, want Ik moet, als president van de Lustige Gaaibolders, de kermis gaan Inzetten in «DE ZEUGE». De eerste prijs is een pijp, de tweede prijs is ook een pijp en de derde prijs, voor de afwisseling, is nog een pijp! Ge moet niet vragen of er zal gebold worden, hé! Enfin, tot later en een plezierige Zondag, wat bij ons heel zeker het geval zal zijn. Het Manneke uit de Maan. HET BESTE UIT DE WEEK VAN 8 TOT EN MET 14 JULI 1951. Zondag 8 Juli 1951. 9.10: Mooie opnamen voor jong en oud. 10.00: Het gemengd koor Can toree» uit Brugge. 10.30: Ernstige muziek. 11.00: Boekenschouw. 11.10: Zondagmorgen zonder zorgen Maandag 9 Juli 1951. 13.15: Het mooie Vlaamse lied. 13.35-: London studio melodies Nr 45. 14.00: Ons componistenbeeld 35' Glacomo Puccini. 15.00: Oude dan sen. 15.15: Halfuur voor de vrouw. 15.45: Lionel Hampton speelt. Dinsdag 10 Juli 1951. 16.00: Het ensemble Marcel Dumou- lin. 16.30: In ons operettentheater. 17.00: Nieuwe geluiden. 17.30: Kinderuurtje. 18.15: José Bandera en zijn Muchacho's. 18.30: West- vlaamse wetenswaardighedenKort - rijk 11 Juli 1302 18.40: Uit onze Westvlaamse muziekschat. 19.25: Praatje met de duivenliefhebbers. 19.30: Wielersportpraatje. 19.40: Ehythmclub. Woensdag 11 Juli 1951. 20.00: Concert van Westvlaamse mu ziek. 20.30: Vlaanderen's Hoogdag. 21.00: Samenzangprogramma. 22.00: Ons wekelijks operaconcert. Donderdag 12 Juli 1951. 16.00: Het musette-orkest Albert De Hollander. 16.30: Vierde symfonie in e klein, Johannes Brahms 17.10: De vrolijke golf. 17.45: Klavièrreci- tal. 18.15: Mooie zangopnamen. 18.30: Sociaal economische problemen in Westvlaanderen. 18.40: De Mela- chrinostrings. 19.30: Halfuurtje voor de jeugd. Vrijdag 13 Juli 1951. 13.15: Vrolijke inzet. 13.30: Voor lezing uit het werk van Oswald Valc- mar. 13.40: Concert door het Royal Philharmonisch Orchestra. 14.35: Selekties uit operetten van Ivor No- vello. 14.45: Swingharmonika. 15.00: Ons '-adioziekenbezoek. 15.30: Ons refreintjesalbum. Zaterdag 14 Juli 1951. Oost-West interprovinciale ver zoekplaten tombola. 17.30: Suite uit Carmen», Georges Bizet. 17.45: Harmonlkarecital. 18.00: Mammy Vandenhout zingt. 18.15: Harmonl karecital. 18.30: Met de micro door Westvlaanderen. 18.45: Het orkest Ambrose. 19.30: Mariahalfuurtje. VROUWENHOEKJE Moeder die haar kleintje dat pas enkele weken oud is. in het wiegje zoent en koestert, blikt iedere dag opnieuw vol verwachting naar het tere wezentje dat altijd zo ernstig kijkt als peilde het eindeloze ver ten en diepten. Moeder wacht iedere dag op de eerste glimlach van haar kind, want zij weet dat de glimlach de onzichtbare band is die twee mensenzielen dichter bij elkaar haalt. Plots gebeurt dan het grote wonder. Heel diep in die ernstige kijkers begint er iets te leven, het trilt en danst gelijk een zonne straal die vonken slaat uit zuiver goud. Een onzichtbare hand- heeft tijdens een kort ogenblik een gor dijntje weggeschoven en moeders glimlach ontmoet voor de eerste maal de glimlach ivan haar kind. De dichter Frederik Van Eeden bezong zo schoon dit ogenblik: Toen was het plotseling, of een vogel diep in hem ontwaakte, die daar heel lang sliep en met een schoner stem aan 't zingen ging lied'ren van blijdschap en herinnering. En als een bloem uit 't verre schemerland ontbloeide in hem herkenning en verstand. Hij zond het liefdeteken tot ons weer. Hij lachte en was niet eenzaam meer. Het kindje lacht. Het is precies alsof een nieuw leven zijn intrede gedaan heeft in huis. 't Is of een weelde van lentelbloesems openge barsten is en aan 't bloeien ging. In het diepste van dit jonge wezen begon er plots een snaar te trillen want deze glimlach is geen louter physisch verschijnsel, doch vindt wel zijn oorsprong in de diepste roerselen van het zieleleven. Iedere moeder heeft zelf reeds ondervon den hoe die eerste glimlach bijna altijd gevolgd wordt door een on weerstaanbaar wenen van het kind. Op dat ogenblik komen de eerste traantjes gewoonlijk te voorschijn. Een lach en een traan zijn uitingen van het menselijk gemoedsleven, beide liggen zo dicht bi.i elkaar. Doch stilaan komt dit zieleleven van het kind tot rijker ontplooiing, het begint meer en meer kennis te dragen tegenover zijn omgeving en de glanzende puntjes in de kinder ogen verraden zijn genegenheid. Het kind legt op deze wijze zelf de eerste band met zijn omgeving', het is op verovering uitgetrokken. Moeder heeft het die glimlach ontlokt want zij zelf boog zich van af de eerste dag glimlachend over het wiegje en peilde met haar ogen de kinderziel tot ook daar voor het eerst het antwoord kwam van be grijpen en liefde. Het leven gaat verder, zo voor moeder als voor kind. Een goud mijn van liefde werd aangeboord met een glimlach en moet ook ver der op dezelfde wijze ontgonnen worden. Scherpe woorden, die als houwelen slaan en kerven, kunnen hier geen goudkorrels verzamelen. De groeiende knaap zal man worden, het meisje zal opgroeien tot een stille vrouw. Zij zullen eens mekaar benaderen met de schuchtere zang van hun liefde, zij zullen zijde aan zijde strijden, al tijd voort met hetzelfde wapen waarin zij moed en sterkte vinden voor het leven: elkanders glimlach. De zon van hun glimlach zal als een electrische trilling zinderen door hun rustige ogen: onstuimig en blij, als de liefde haar eerste vrucht zal brengen; zacht en mild als het leven zijn pijn en leed aanbiedt. Hun vredig gelaat, hun zeker ge baar, hun stille woord zal vroom verhalen van goedheid, van inne mende, glimlachende goedheid. En later, veel later, wanneer het leven die twee mensen door de poort bracht die voor eeuwig dit moeizaam leven afsluit, dan zuilen hun kinderen de herinnering be waren en meedragen door het leven van de glimlach die voor hen al de goedheid verhaalt die zij mee kregen voor gans hun leven. TANTE KOBA. irw?- vi-' -?V'yY'OO'J' PELSWARENPABRIEK 500 fr. voor iedere aankoop van minstens 5.000 fr. 50 fr. voor iedere herstelling van minstens 500 fr. GELDIG TOT EINDE JULI! Bij uw bezoek vergeet dus uw bon niet. Benevens de speciale zomerprijzen, 1 doet de Pelswarenfabriek meer en I meer om zijn achtbare kliënteel te I bevredigen. Wacht niet langer om I uw bestelling te doen of uw mantel I te laten HERSTELLEN, VERVEN of I ONVERGELIJKBARE PRIJZEN I EN AFWERKING. Ts* Vraag onze katalogussen met de jj, nieuwste modellencreaties. De grootste keus van het land in gemaakte mantels. Waarborg op alle artikels. Gemak van betaling. Geschenk aan ieder lco-per bij voorlegging dezer aankondiging. Depositarissen, kunnende waarborg geven, worden gevraagd. De fabriek is gemakkelijk te bereiken met de autobus- lijn Kortrijk-Tielt tot Meulebeke Plaats. De magazijnen zijn open alle dagen der week, ook de Zondag gans de dag. GEDURENDE DE ZOMER GRATIS-BEWARING. DEPOTS TE: DIKSMUIDE: Mr Desmet, Vaartstraat 60. RUMBEKE: Mevr. Ver mander e, in «De 4 Seizoenen». (2111) ENGELSE BRODERIE EN TULLE Het model door Susan Small voor gesteld kan dienstig zijn voor na middag- of avondkledij. Het kleed werd verwezenlijkt in crême-kleu- i-ige Engelse broderie en wordt ge dragen op een rok in bruine tullo. Natuurlijk is de cape die hierbij gedragen wordt eveneens uit bruine tulle. Lange bruine handschoenen zijn onmisbaar bij dit geheel. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Popcringe, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. beveelt zich aan voor het RAVIPON in oplossing met water neemt alle vet, drank, inkt en bloedvlekken weg. Gebruikt steeds RAVIPON als TE KOOP IN ALLE GOEDE WINKELS RAVIPON - WEVELGEM Zitdagen in de week v. 9 tot 14 Juli. MAANDAG 9 JULI. Voormiddag: Veurne Diksmuide leper Menen - Roeselare - Pope ringe. DINSDAG 10 JULI. Voormiddag: Veurne Diksmuide Poperinge Menen Roeselare. Namiddag: Passendale Zonnebeke Wevelgem Marke Roeselare Wielsbeke. WOSNSDAG 11 JULI. Voormiddag: Veurne Diksmuide Watou Menen Roeselare. Namiddag: Kortemark Roesbrugge Boezinge Bikschote Wingene Izegem. DONDERDAG 12 JULI. Voormiddag: Oostende Veurne Diksmuide Poperinge leper Menen Roeselare. Namiddag: Middelkerke Gistel Harelbeke Ingelmunster Oostro- zebeke. VRIJDAG 13 JULI. Voormiddag: Nieuwpoort Poperin ge Wervik Menen Roeselare Oostrozebeke. ZATERDAG 14 JULI. Voormiddag: leper Menen Kort- rijk - Izegem Poperinge. ZONDAG 8 JULI. 11.00: Hoogmis. 12.15: Télé-Maga- zine. 15.00 tot 16.00: Téléclnema. 16.30: «Les aventures de Domino», va riété uitzending. 20.33: Nieuwsbe richten. 21.05: Plume la Poule», fllm. DINSDAG 10 JULI. 15.00 tot 16.00: Téléclnema. 20.31' Nieuwsberichten. 21.00: Voyage aux U.S.A. 21.30: «La Reine de l'Ar- gent», fllm. WOENSDAG 11 JULI. 15.00 tot 16.00: Télécinema. 20.31: Nieuwsberichten. 20.50: «La Clta- delie du silencefllm. DONDERDAG 12 JULI. 15.00 tot 16.00: Téléclnema voor de kinderen. 20.31: Nieuwsberichten. 21.15: «Les Aventures d'Eclair», fllm. VRIJDAG 13 JULI. 15.00: Télécinema. 20.31: Nieuws berichten. 20.50: 14 Juli, variété-uit zending. 21.30: «La Naissance de la Marseillaise ZATERDAG 14 JULI. 15.00 tot 16.00: Télécinema. 20.31: Nieuwsberichten. 20.50: Zaterdag avond rendez-vous. 22.01: Program ma voor de Belgen. DE SCHOENMAKERSSCHOOL VAN BELG1E Internaat Externaat Volledige vakkundige opleiding tot Maatschoenmaker, Machi naal schoenbewerker, Snijder, Patroonmaker of Stikster. De school is voorzien van een laboratorium voor lederonderzoek. VRAAG INLICHTINGEN: Wijngaardstraat - 9 - IZEGEM. (2492) Ondergetekende begeert een post abonnement op uitgave s.(1) ALGEMENE BOUWWERKEN 9'Juli. WEVELGEM. Te 15 Uur. ter Coöperatieve voor Geslnlstreerden, Saverljstraat 17, Kortrljk, herbouwen van een hule, Kortrljkstraat 210, elg. Hr M. Slnnaeve, Moeskroenstraat 390, Menen. 11 Juli. MENEN. Te 11 u„ ln het hotel van Telegraaf en Telefoon. Palelzenstraat 42, te Brussel (4« verd., lok. 20), optrekken van een telefoon gebouw. 11 Juli. WEVELGEM. Te 11 u„ op de Dienst der Militaire Gebouwen- Luchtmacht, Géruzetkaeerne, Generaal Jacqueslaan, Etterbeek, herstellen van 4 vllegtulgloodsen en bouwen van aan- horlgheden op het vliegveld. Bestek: 8.013.000 fr. 13 Juli. BISSEGEM. Te 15 u., ter Coöperatieve voor Geslnlstreerden, van een huis, Steenweg op Menen, te van een huis, Steenweg op Menen, elg. Hr R. Holvoet, rue Famelart 3, te Toer- konje. 19 JuU. HANDZAME. Te 10 U., ten gemeentehuize, herbevloeren der speelplaats van do gemeenteschool (belegging met betondallen)Bestek: 74.217,15 fr. 20 JuU. Te 11 u., op de Dienst der Gebouwen. Lange Rel 34, te Brug ge, onderhoud der Staatsgebouwen te MENEN, IEPER, POPERINGE, KOMEN. WERVIK, WAASTEN, ged. 1 Jaar, van af 1 Mei 1951 tot 30 April 1952 (5o per ceel),' heraanbesteding. ELECTRICÏTEITSWERKEN 20 Juli. DE PANNE. Te 11 U„ op het Bestuur voor Electricitelt en Electromechaniek, Wetstraat 155. Brus sel, aanleggen van een verkeersslgna- lisatle met lichten op de kruispunten van: 1) Zeelaan, rijksweg De Panne' Nieuwpoort, Duinkerkelaan; 2) Zee laan. rijkswegen Adinkerke-De Panne en Veurne-De Panne; 3) Rijksweg Veurne-De Panne. Kasteelstraat-Adin- kerkelaan. SANITAIRE WERKEN 20 Juli. KOKSIJDE. Te 11 u., op de Dienst der Militaire Gebouwen- Luchtmacht. Géruzetkazerne, Generaal Jacqueslaan, Etterbeek, bouwen van 2 privaatpaviljoenen op het Vliegveld. Bestek: 800.000 fr. VERSCHILLENDE 5 Juli. IEPER. Te 11 u., ten stadhuize, leveren van 900 watermeters van 13 mm en 100 watermeters van 20 mm. GRONDWERKEN 25 Juli. Te 11 u., ln het hotel van Telegraaf en Telefoon, Paleizenstr. 42, te Brussel (4e verd.. lok. 20), leggen van lokale kabels en van een tussen- steedse kabel van KORTRIJK naar ROESELARE. WEGENBOUW- EN RIOOLWERKEN 9 Juli. POLLINKHOVE. Te 11 uur, ten gemeentehuize, verbeteren van buurtwegen Nrs 1 en 3 (betonverhar- ding). Bestek: 1.741.802,50 fr. 10 Juli. NIEUWPOORT. Te 17 uur, ten stadhuize te Nieuwpoort. 1) Afwateringswerken, Van Clichtoven- straat. bestek 205.030 fr.; 2) Opschlk- kingswerken der Vaartstraat, bestek fr. 252.415 fr.; 3) Bestratlngswerken, Van Clichtovenstraat, bestek 257.360 fr. 17 Juli. WEVELGEM. Te 11 u„ ten gemeentehuize te Wevelgem, her' dekken van de Reutelstraat in steen- siagmaterialen van het soort Tarmac. Bestek 281.950 fr. 19 Juli. IEPER. Te 11 u., ten stadhuize te leper, rloleren van een ntet gerangschikte waterloop. Bestek 145.674,90 fr. ELECTRICÏTEITSWERKEN 11 JuU. DE PANNE. - Te 10 ln het Home Ste Elisabeth te De p,! ne, herstellen van oorlogsschade ai' de electrische Installaties ln het Ho ste Elisabeth. CENTRALE VERWARMING 11 JuU. DE PANNE. Te 10 ln het Home Ste Elisabeth te De pJ ne, herstellen van oorlogsschade de oentrale verwarmlngslnrlchtlnj t het Home Ste Elisabeth. ALGEMENE BOUWWERKEN 23 Juni. WERVIK. Te 3 u, het Klooster der Zusters van Liefs van Maria, Koelstraat, Wervik, bout. van een klaslokaal en turnzaal te Wtj. vlk-Krutselk. Verbeterde bedrage DUMONT Em„ Wervik, 388.597,1; Coudron O.. Houtem, 390.340,20 fi Parmentler en Desmyter. WlJMcki: 395.675,64; Duverger O., Wervik, 402.088,26; Bouckenooghe P., Beeeli: 404.665,18; Verbeke O., Zandvoord 408.687,88; Wyballlle O., Wervik, >- 411.659.60; Delporte A„ Wervik, 434!: fr. 90. 26 Juni. DIKSMUIDE. - Te 10; uur, ton stadhuize te Diksmuide, te- de Coöperatieve voor Geelnlatres:<c Oud Station, Oostende, herbouwen te een huls, 19, Kerkstraat, te Dlksmult elg. H. Cornells. 18. Kerkstraat, Dfe muide. ROBAET, Gistel, 365.852,90; Devl» Beerst, 367.458,27; De Caestecker, Dikt. mulde, 385.641,81; Martelé, Ichteg» 391.215,05; Bulcke, Klerken, 391.309,41 Covemaecker, Klerken, 398.723,16; Va, Lerberghe, Pervljze, 425.160,67 Ir. 27 Juni. GELUVELD. - Te 10.30 u ter N. M. der Waterleidingen, 106, A». lenstraat, Brussel, aanbestedtng-Bj strijd voor het bouwen van een reset- voir van 10.000 m3 te Geluveld. P. GILLION, Brussel, 11.059.373,«3; Vanhoutte-Lefèvre, Gullegem, 12.085.3; fr. 68 of 12.314.460,01 of 11.989.631,84 o 12.410.544,43; Van Rymenant, Brt® 12.538.141,92; A.-J. De Groote en Oat- trysse, Oostende. 12.707.906,24 c 12.580.683,93; O. Volon en Zn, Heult 12.726.789; F. Vergote Gebr., Roeselari 13.264.320,81; J. De Nul, Aalst, 13.345.» fr. 94; H. Vanderghote, leper, 13.546.25 fr. 18: F. Van Dongen, Overljse, li 13.713.371,70; A. Moens, Melse, 13.727.0; fr. 07 of plus 350.000; A. Van Onkeler Tienen, 13.890.469,10; Auxeltra, Brussel 14.069.449.10 of 13.569.449,40. WEGENBOUW- EN RIOOLWERKEN 29 Juni. POPERINGE. - Te 11 op de Dienst voor Stedebouw. Ben houwersstraat 15, Brugge, riolering! weg- en beplantingswerken in tt kwartier gelegen tussen de Peselstraa en de Doornstraat, te Poperinge, VERKINDEREN J. en DE GKAEt A., Klerkenstraat 159, Langemark, It 988.442,10: Petilllon en Valcke V.O.OÏ Boezinge, 1.032.055; Verhaeghe M. - Rotsaert W., Veldegem, 1.3 1 0.145,48; C Dermui, Varsenare, 1.542.577,50. 29 Juni. ROESELARE. Te lit op de Dienst voor Stedebouw, Beet. houwersstraat 15, Brugge, riolering-. wegenis- en beplantingswerken in c Spoel-, Bobijn- en Gltsestraat te Ho; selare. P.v.b.a. VEREECKE en CAPPELE 2, Handzamestr., Zarren, 2.084.7M A. De Wulf en F. Taveerne, Rudfc voorde, 2.105.413,60; Maes A., Lichter velde. 2.220.286,94; Constandt M„ Gei 2.314.989; G. Dennul, Varsenare, 2 mi: 636.396,95Maertens G., Roeselare, 1: 2.909.479,40. Naam Adres Gemeente (stad) (Handtekening) (1) Niet vergeten de gewenste uitgave te vermelden. Wanneer ge dit bulletljn Invult, daar na uitknipt en onder open omslag met zegel van 20 centiem opstuurt op het adres van «Het Wekelijks Nieuws», Gasthuisstraat 19, Poperinge, zorgen wij ervoor dat U enkele dagen daarop het bezoek krijgt van de postbode, die bij U het geld Innen komt, opdat U regelmatig om de week ons blad zoudt ontvangen. De prijs van het verschuldigde be drag kan de lezer steeds nagaan ln het kadertje nevens de titel van ons blad. Daar staat: Abonnementsprijs, Belgie tot Nieuwjaar fr. Dit is het bedrag dat hij dan aan de bode verschuldigd zal zijn. (GEDEP. MERK) BIJ DE Tel. 200. 'T OUDST GEKENDE; 'T MEEST VERTROUWDE; 'T GROOTSTE MAGAZIJN DER STREEK. Prijzen buiten alle concurrentie. (2497) Cnr Men spreekt zo graag' van de «grillige» mode, doch wanneer men bovenstaande schematische tekening bekijkt, die de lengte der datnes- kiedij voorstelt van 1918 tot en met 1951, dan moet men toch toegeven dat er een zekere barometrische op-en-neer-beweging mee ge moeid is, die met een periodische regelmatigheid werkt. Het jaar 1922 slaat het record van de lange rokken, terwijl in 1942 (was het mis schien textielschaarste?) de rok precies een halve meter boven de grond bleef. Sedert 1946 schijnt dc toestand zich te stabiliseren, alleen het jaar 1948 wees nog op een tendens naar lange rokken. WASACO is een gedeponeerd merk. WASACO is een bedrukt weefsel, met e«n uitgebreide keus tekeningen voor de confectie van voorschoten, bloesen, kleedjes en alle confectie! voor kinderen. Alle fantaisie-tekeningen WASACO zijn een exclusiviteit. Het merk WASACO is op de zelfkant gedrukt, op regelmatige afstanden. Ieder koper kan duf gemakkelijk nagaan of hij werkelijk WASACO koopt. Het merk WASACO mag alleen gebruikt worden voor het echte WASACO-weefsel. De grootste zorgen worden besteed bij het fabriceren van WASACO. WASACO kopen is zich een prima-kwaliteit weefsel aanschaffen. WASACO op de zelfkant gedrukt, is een waarborg. (2523 LATEN WU GAAN wou er een opsteken, maar hij voelde dat er nog maar twee in zaten. En hij aarzelde. Tenslotte nam hij er toch een. Hoe eer ze op zijn, dacht hij, hoe eer ik van de bekoring verlost ben. Terwijl hij aanrookte, kwam een lange slungel van een jaar of achttien door de straat aanslente ren. Hij had een oude rugby-trui aan, en een broek met pijpen die van onder breed uitwaaiden. Ach ter op het hoofd droeg hij een hoedje waaraan noch vorm noch kleur te herkennen waren. Hij kwam dichterbij. En toen hij Jean Pierre op de vensterdorpel zag zit ten, bleef hij met de handen in de broekzakken vlak voor hem staan. Hij bekeek hem een paar ogenblikken, en zei dan: Werkloos, hé? Jean Pierre keek op hem neer, en dacht eraan of hij hem met een trap onder de broek zou wegstu ren. Maar hij was ongerust, omdat de slungel zo dadelijk aan hem gemerkt had, dat hij werkloos was. Waarom denk je dat? vroeg hij. «De dorpel,» zei de slungel. Wat is er met de dorpel? «Als je niet werkloos bent, ga je op geen vensterdorpel zitten. Op een vensterdorpel ga je alleen zit ten, als je niets anders hebt, om op te zitten.» Maar hij voegde er geruststellend aan toe: «Trek het je niet aan. Ik ben er niets beter aan toe. Jean Pierre was maar matig g? troost. De slungel hurkte vlak voc Jean Pierre neer, nam een stok; op, en begon er peinzend stukj af te breken. Slechte tijd tegenwoordig,ze' hij. Geen toekomst meer te ma- 1 ken. Jean Pierre zag, dat de slunge' hem volledig als zijns gelijke be schouwde. Hij was er niet over ir 1 de wolken. De slungel keek op, en vroeg: Versta je wat van techniek? «Een beetje,» zei Jean Pierre. Techniek is goed,zei de slun gel, terwijl hij weer ernstig voor zich uitkeek. Techniek is het enige, dat deugt. Maar je geraakt nergens, als je geen ingenieur bent. Of je wat weet, heeft geen belang. Ingenieur moet je zijn. Ingenieur zijn, een diploma hebben, en witte handen, en juffrouwkensmanieren. Jean Pierre keek siekem naar zijn handen, en moffelde ze dan weg. Weet je wat die ingenieurs van tegenwoordig zijn? vroeg de slun gel, terwijl hij weer opkeek. «Lab bekakken. Een hoop labbekakken. Vroeger waren er bijna geen inge nieurs. En toen was er vooruitgang. Nu zit alles vol met ingenieurs, en alle blijft staan zoals het ls. Zie jij nog vooruitgang de dag van vandaag? «Niet veel,» zei Jean Pierre voorzichtig. Niets, zei de slungel misprij zend, en hij spuwde op de stenen. Ingenieurs.ingenieurs. Toen; kwam er een prachtige limousine voorbijschuiven. En de slungel zei achteloos: «Lincoln», ais om te tonen, dat er anderen waren, die er nogal wat meer van wisten. «De wereld eaat kapot,» zèl hij- Dan keek hij op, en vroeg: Heb je misschien nog een si garet? Neen,loog Jean Pierre, en hij toonde hem zijn sigaret, en zei: Gevonden. De slungel keek weer naar de stenen. Hij bleek niets beters ver wacht te hebben. Dan stond hij op, keek Jean Pierre onderzoekend aan, en zei: Willen wij eens samen een ga rage beginnen? De ouwe heeft een schuur thuis, vlak tegen de baan. En ik weet een Citroen staan, zo oud als Mathusalem, en te lelijk om op de ijzerboop te gooien, maar een motor lijk tien duivels. We kunnen ze kopen voor een nie mendal, we maken er een dépan- ;:euse van, en we zijn weg. Kopen, nietwaar? vroeg Jean Pierre. Heb je niets?vroeg de slun gel ontgoocheld. Jean Pierre titste met zijn duim. O,zei de slungel dan, en dat moest betekenen: dan moet je er niet aan denken, want ik heb wel iets, en ik doe alleen samen, met iemand die minstens evenveel mee brengt. Hij bleef nog wat treuzelen, en dan maakte hij in de richting van Jean Pierre een lui gebaar met de duim omhoog, zoals hij dat van de Amerikanen moest gezien heb ben, en hummelde verder de straat in. Jean Pierre keek hem een tijdje na. En dan zag hij zich aan de overkant van de straat in een spiegelvitrine op de dorpel zitten. En hij vond het inderdaad niét deftig, en hij stond op, tastte uit gewoonte naar de vliegtuigplan nen in zijn binnenzak, en kuierde verder naar de stad. En nu? vroeg een stem in hem. Ja, en nu? zei de andere, die tot hiertoe nog altijd raad geweten had, maar nu ook aan het einde van zijn repertorium bleek te zijn. Garcon worden? Gazetten uitdra gen? Met frisco gaan leuren? Oud ijzer opkopen? Met een baksken haring rondrijden? Of... ja, Jean Pierre herinnerde zich, dat hij aan de universiteit eens een interna tionaal zwemtornooi gewonnen had en dat de zwembond toen gevraagd had, of hij zich niet wou trainen, en deelnemen aan het nationaal kampioenschap. Er was daar niet;- van gekomen, omdat het toen juist mobilisatie geworden was. Maar hier was het een badplaats. Een van de beroemdste badplaatsen van de wereld. Als hij het eens probeerde als zwem leraar? Er moes ten hier een boel rijke mensen zijn, die zich de luxe van een zwemleraar wilden veroorloven. Maar dan dacht hij, dat de ste delijke zwembaden en de bassins aan zee zeker allemaal al hun zwemleraars hadden, en dat hij daar even moeilijk zou binnen ge raken, als in een fabriek. Hij had daarbij, niet eens een zwembroek. En er een huren kostte minstens tien frank in zulke luxe-instellin gen. Als zijn demonstratie dan niet in de smaak viel, stond hij weer op de keien met nog vijf en dertig centiemen op zak. Hij besloot er voorlopig niet aan te denken, en eens rustig naar het strand te wandelen. Er was nog altijd geen onmiddellijke bij. De nood begon pas morS' Hij kon vanavond nog een S# wich kopen van zeven, of P schien wel van zes frank, en c had hij nog drie, en als het G ging vier frank vijf en dertig in het uiterste geval. Hij kwam op de dijk en lagen het Casino en de witte rose hotels naast elkaar als tentoonstelling van paleizen, alles was zo geweldig, en zo scb°° en zo sprookjesachtig, dat hetv een andere wereld leek, en niet kon geloven, dat er ge't aardse mensen in leefden, enc die er op hun gemak waren. Hij daalde af naar het stf!( Hij zag er vrouwen, die rood5 kreeften onder de zon lagen blaken, en alle kwartieren oven'-: kwamen, om te zien of dat If rood nog niet bruin geworden De meeste waren kwaad, on>j; ze rood zagen, want ze kof maar een dag of drie blijven,1 ze wilden niet naar huis voor, bruin zagen. Zij bleven hardi» kig liggen lijden, en ontzeg11; zich alle plezier of comfort, f hun jaloerse vriendinnen, die f géld hadden, om naar zee te 8';:,; de kans niet te geven hein»1 over hen te triomferen.^ 4 «O!» riep zij verbolgen. «Ben jij het weer? Kan je niet kal mer ergens binnenkomen? Je doet net, of het huis in brand staat, en jij de situatie moet redden. Heb ik op je teen getrapt? i vroeg Jean Pierre geschrokken, ter wijl hij aarzelend de hand uit- istak naar haar voet. «Hou je handen thuis! riep het meisje, terwijl ze hem woedend op de handen sloeg. i Zij liet haar voetje los, probeer- de of ze erop kon steunen, vertrok ;het gezicht van pijn, en liep dan hinkend weg. j Jean Pierre was geheel versla- i gen. En hij liep verstrooid de straat :in, zonder te weten waar hij naar- toe liep. En pas toen hij nog een drietal straten doorgelopen had, herinnerde hij zich weer, dat hij leen broodje met gehakt had willen kopen. En hij liep haastig terug, maar hij vond de express-bar niet meer, en hij moest vrede nemen 'met eeri kruidenierswinkel, waar d hij een broodje kocht, dat kleiner was dan die van de express-bar en een frank meer kostte. Hij ging op de vensterdorpel van |de winkel zitten, en at het broodje op. En toen hij er mee klaar was, nam hij zijn pakje sigaretten, en Kermis vieren is voorwaar Een gebruik van ieder jaar, ■j En het wil soms ook alsdat Men zich drinkt aan 't bierken zat 't Gaat zalvend door de keel. Want als men er drinkt te veel Krijgt ge 't zot al in de kop 1 En ge zijt er bovenop! Als 't kermis is, dan ls 't plezier, 1 Dan drinkt men daar, dan danst [men hier, Dan leeft men enkel voor de vreugd En ieder doet z'n hartje deugd! JA. DAT IS DE KERMIS! Zwieren en zwaaien, vreugd en ple- zier en 's noens een goeie kermis- tafel: Bij ons op 't dorp is 't Zon dag kermis. Ik ben er al verlek kerd od als ik Marenta aan de slag zie. Gans onze keuken is voor een ganse week omgetoverd in een echte bakkerij. En 't een gezegd lijk 't ander; mi.in Marenta kan bakken, zulle, 't Is maar eenmaal i op een jaar kermis, zegt ze. en i daarom moet 't wel zijn. En geloof me, 't is wel. Ge moet in die weke i voor één ding oppassen en dat is 1 dat ge niet te veel in heur weg i draait, want daar kan ze niet te gen. Ze bakt, ze plast, ze pluimt, ze steriliseert, ze boent, ze kookt, ze... enfin, ze is één en al bedrij- vigheid. En onder al haar kermis- voorbereiding zingt ze er lustig op los: een echt concert. Bij Warden Schonekappe en zijn wijf is het alle dagen concert. Klette speelt er de eerste viole, ze voert de hoge toon aan en heeft veel noten op haar zang, hijzonder- lijk als ze op haar poot speelt. Ware het te herdoen, brulde Warden gisteren tegen me, 'k en zou met geen muzikante, gelijk mijn wijf, meer trouwen. KLAPPEN, dat is een stiel ge lijk een ander, maar d'ene doen d'r zich voor betalen en d'andere doen 't uit gewoonte. D'ene, dat zijn advocaten en d'andere, zijn de... vrouwen! En ze hebben ook dat gemeen dat ze alle twee zo gaarne hun neus ste- ken in andermans zaken. Van de advocaten kunt ge dat niet kwalijk nemen, dat is beroepskunde. Maar van de vrouwen is dat ©en lelijk kwaad, dat heel dikwijls veel geluk kapot slaat. Vrouwen, die altijd en overal staan te leuteren en te kletsen, zijn lelijke schepsels en daarom geef ik aan alle jonge meisjes de raad: Meiskens, wilt g'uwe ziele baten, Eerst het geren klappen laten, En als ge gaat op straten Thuis uw lange tonge laten. Ik vroeg onlangs aan m'n vriend: Wat moet uw zoon worden? Advocaat! Hij steekt zijn f neus steeds in de zaken van andere mensen en ik zou niet weten waar- i om hij zich daarvoor niet zou la ten betalen. Klappeien en advocaten, daar heb ik altijd een afschrik voor ge had en ik dank de Heer dat mijn Marenta geen klappeie en geen advocaat is. Pietje Snot vindt die vrouwelijke ondeugd zelfs terug in de Taal- kunde. Pietje, waarom zegt men va- derLAND en moederTAAL? Wel, Meester, antwoordde Pietje, men zegt vaderland omdat ons vader altijd op het land werkt i. en moedertaal omdat ons moeder altijd te babbelen staat! Doorgaans zijn al die klappeien grote leugenaarsters. Madam Knup pel uit ons gebuurte is ook zo een. Liegen is lelijk! zegt ze, en ze draagt vals haar! ER ZIJN GEEN KINDERS MEER. M'n beste Lezers en Lezeresies, dat is de rampzalige vaststelling van onze twintigste eeuw. Dat is de nachtmerrie van vele huismoeders en de grijze haardos van vele huis vaders. Als men onze jeugd gade- l slaat, gaat men zich de vraag stel- llen: waar moet dat naartoe? Pas ide kinderschoenen ontgroeid of ze vullen reeds de kinemazalen en de i ongezonde dansgelegenheden. Snotneuzen, die de grote man of I vrouw willen uithangen. Triestig, ellendig spektakel! Nee, er zijn geen kinders meer! 't Mensdom loopt met rasse schreden Tot 't bereiken van zijn doel. Pas de wereld ingetreden. Of elk zoekt den hoogsten stoel i Om een grote mens te schijnen Kruipt de knaap op ene leer, En hij noemt ziin makker: kleinen! Och, er zijn geen kinders meer! Ik was bijna zestien jaren, 's Zondags kreeg ik enen kluit, 'k Moest er nog de helft van sparen Of men schold mij deerlijk uit. Nu verteren jonge snaken Twintig frank in ene keer. En zij durven schulden maken. Ach, er zijn geen kinders meer! Vroeger dansten jonge meiden i Met de kinders in de koord. Plukten bloemkes in de weiden, Speelden diefken of suikerpoort. I Maar nu gaan de jonge prijen Aan den arm van ene heer. Naar den buiten om te vrijen. Ach, er zijn geen kinders meer! Dierf een jong'ling 't vroeger wagen In café of kroeg te gaan. j Ras kwam de bazin hem vragen: 1 Kind. hebl g'uwen valhoed aan? Nuis't: Vrteid, wat wilt ge drinken? En ze speelt soms met Mijnheer... 't Is om in uw graf te zinken... Ach, er zijn geen kinders meer! Vroeger waren meisjes, knapen, Kinders tot hun achttien .iaar. Gingen met de kiekens slapen En 't was hun geluk voorwaar. Hoort ze thans, die eerste broeken, 't Doet 'n mens aan 't harte zeer, Vrijen, zwieren, drinken, vloeken! I Nee, er zijn geen kinders meer! BOER KIMPE moest naar de drukker. Zijn buurman was ge storven en gezien het een eenzame jonkheid was, zorgde Kimpe voor het doodsbericht. Ik zou het doodsbericht van miin buurman in de gazet willen pubheeren. Wat moet ik daarvoor

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 12