Licht- en schaduwzijden op onze Kermiskoersen Dré Vermeersch Frankrijk Ronde van SÉTiHlS1 wMELIJRS NïHTWgT Zaterdag Tl Juli 1981. El adz. 8. DE MOTOKOERSET TE POPERINGE Denys aan de voor eigen vo! HOLLANDSE PLOEG VOLLEDIG UIT DE RONDE Sterrenparade Totaal4.586 km. 24 Ritten 2 Rustdagen IE TREPORT cf Aangekondigde koersen ij MOTOR-RENNERi J. Van Eenaeme-Des4 157, Casselstraat I te POPERINGE Wielerweek te Reningèli RENNESA LIMOGES ÊS. ill 1\ BRIVEp- I I AGENi' UIT LOURDES Brik Schotte wordt cafébaas te ICortrijk Beter en goedkoper PEPER- EN ZOUT KORRELTJES Goed nieuws voor AUTOMOBILISTEN MOTO- en WIELRIJDER Ets. EMILE JAMÉE 50, Boomkwekerijlaan, SINT-GENESIUS-ROP Wie in de laatste weken beslist meer dan schone uit- slagen heeft geboekt, is Dré Vermeersch uit Pervijze. Dat jmmMi; is een eigenaardig iets met HH die jongen. Nog als liefheb- ber, noch als onafhankelij- ke heeft hij de roem en de gHpP waardering waarop hij ten wÊÊÉÈi slotte toch, dank zij zijn Spt schoon presteren, aanspraak kan maken. Hoe dit komt? BHag Is het omdat zijn eigen stil plHI® karakter hem belet zich een beetje in het daglicht te MÉM stellen? Misschien omdat hij T zo laat aan het koersen is .'fp® begonnen? Best mogelijk, IPIlJl! maar vooral omdat hij in p eigen streek niet genoeg ge~ r f acht, beschermd en gesteund wordt. Zekerlijk, we weten gl||§||| wel dat Pervijze nu geen iplPp rijke stad is en dat er wei- nig rijke Maecenassen wo- ISr nen. Maar het zóu toch niet mogen zijn dat sportieve ANDRÉ VERMEERSCH mensen en mensen die het UIT PERVIJZE doen kunnen, hun eigen renner, die boordevol kwali teiten zit, zo eenvoudig weg maar negligeren, waar duizenden anderen hun tijd en hun centen hangen aan reipjers die nog geen tiende part der begaafdheden bezitten van Dré Vermeersch. Nu, met de uitslagen die zich opstapelen komt daaraan be slist wel verbetering. Dré begon te koersen in het begin van het jaar 1949. Hij was toen reeds vier en twintig jaar oud (ge boren 24-1-25) en stak dan ook van meetaf aan van wal bij de Liefhebbers. Zo heel kwalijk ging het niet en Dré ging met de palm lopen te Moorslede (Vierkaven) en te Veurne. Lang' zou het echter niet duren, want hij werd met zweren geplaagd en zou er een jaar lang last van hebben. Wat hij al heeft ge pakt van poeierkes en hoeveel pillekes hij heeft geslikt enz... om er van af te geraken, is ongelooflijk. Ten slotte bracht nog een oude boerenremedie de gewenste uitslag. 1950 zette in met 3 tweede plaatsen, maar een zware val te Hooglede kwam ver deren opgang breken. Maanden gingen er verloren eer hij terug fit was en meteen ging hij maar over naar de Onafhan- kelijken. Hij won dit Jaar twee koersen en wel te Bossuit en te Moeskroen, werd derde, vierde, kortom veroverde tal van ere plaatsen en wist zich meteen onder de kategorie der goede Indé's te rangschikken. Zover staan wij nu. De Pervljzenaar is geen sprinter, wel een zeer goed treinloper. Macht ligt aan de basis van al zijn kunnen, het is een wroeter, een werker, een dwangarbeider. Daarom dat hij steeds zoveel tegenslagen heeft gehad: band breuken, materiaaldefecten en valpartijen. Het ligt een beetje aan zijn manier van rijden. De laatste weken brachten ech ter een kentering. Met de forme kwam ook de soepelheid en meteen bleven de tegenslagen achterwege. Zoals zovele Indé's klaagt ook hij dat er zo weinig koersen te betwisten vallen. Daarom dat hij na de ronde van België, waarin hij prachtig hoopt te presteren, de grote stap waagt. Waarom zou hij niet mede kunnen waar anderen met succes de grote sprong doen? JODEC. tJx-- METZ..,,. """"HU UERTREK Hierboven de drie overwinnaar! w ze spannende motokoersen. Bove side-carrist Denys André uit Popi met zijn co-équlplor Daniel Si Onder: de overwinnaar bij it niors B., O. Versluys van 0stend J Sport. Midden: Vanlerberqhe van M. C. De IJxeruit Merkt Supporters en enthousiasten va motosport omringen de overwin die zo pas de bloemen in onttii mochten nemen. Veel volk vu er voor dl» Jut Internationale motokoerwa, door 0.-Poperlnge Ingericht, opsekt Het weder was uiterst gmstlg was sport uit t bovensts schot, BEGINNELINGEN (Janlors 1. Versluys, Oostende, 1-14 (3 p. 2. Van Eeckhoutte, 2-3-3 6 p.) 3. Stremeersch, 3-2-4 (9 PJ 4. Bruneel, Merkem, 4-44 (10 p, 8 ronden. Versluys nam van meetaf d» li om na 2 ronden bedreld te w door Bruneel die evenwe la dt i ronde defect had. Aldus won ve; onbedreigd. JUNIORS L 1. Nr 150: Vanlerberghe JE, 1-1-1 I 2 Nr 27Braucarne H„ 1-2-3 (7 3. Nr 212: Decat A., Mena, 6-34 (If 4. Nr 250: Dewilde R.. 5-8 (lip, 5. Nr 9: Raquez 8., Oe!t 13 p, ronde) 9. Nr 26: Callant L., Motkrooi, I' (op 3 ronden). 7. Nr 33:Calus R., Roettarj, 1) (op 3 ronden). 8. Nr 188: Taelman J„ Mottnowuf (op 7 ronden). 9. Nr 148: Minne J„ Fopemji, (9 ronden). 1Reeks: Calus valt bij 4« 113 Vanlerberghe wint onbedreW ti!j remonte van Calua (2'). l, 2' Reeks: Hevige strijd. taJ eerst uit wegens motordel-:: bedreigt Vanlerberghe maa ié, heeft breuk. Vanlerberghe ml, 3Reeks: Minne dringt .na heeft andermaal defect. Zegens lerberghe. SIDE-CARS 1.Nr 189: Denys A„ Popering» >l< punten). 2.Nr 44: Bruneel R„ ld., 2-2<ü 3. Nr 150: Vanlerberghe R., Mek 3-2 (8 punten). 4. Nr 19: Tack M., Zwevegem! (op 1 ronde). 5. Nr 24: Bruneel R., Merkem1 (op 3 ronden). 8. Nr 148: Minne J., Poperinge,] (op 6 ronden). 7. Nr 0: Semeelen J., Mechelei! (op 10 ronden). Gezien er 8 deelnemers ware een tijdrit gegeven. (Denys 46" 1Reeks: Denys (F. N.) net houdt de leiding, gevolgd door El 2" Reeks: Zelfde strijd als reeks. 3' Reeks: Vanlerberghe neemt ding. Bruneel gaat voorbij. Den! Bruneel blijft even aan de leidlni lr de laatste bocht neemt Den) goed de leiding op Bruneel dit aanrijding had met een gedu renner. Eerste Denys, tweede berghe, derde Bruneel. De Poperlngse crack Denjs neerde grotendeels deze koers,, zij zijn speciaal ontworpen sli gebouwd door dhr J. Van Eenai Zöndag 19 Oogst koersen .te M.A.C. Poperinge trekt er mil: renners naar toe. Wilt U uitslagen behalen' Gebruikt goed MATERIA De speciale lichte (15 1 renzijspannen voor de 1 1CONSTRUCTEUR: j CAFÉ JEAN-BART1 I i Laatste uitslagen, it i muide: Denys 2"; Stasd i Denys 2C; Hasselt: Detrf i j Poperinge: Denys 1'. (dJ flWIWUWIftAAAWAAWWAAl mriKOMST CA MOREN i-fis 4,.\ V«MT«5Ï, swss» ffl mum ■Qffl R/TÓTAS ■gpe rustmct RORTITiO>«l Wij ontvingen een brief kaartje van wege onze koste loze Pronostiekwinnaar Camiel Debruyne uit Poperinge, afge zonden uit Lourdes. Hij meldt ons dat hij zeer tevreden is van zijn gratis Kosmosreis, dat hij een prachtige uitstap maakt en... dat hij hoopt vol gend jaar nogmaals als over winnaar te zullen eindigen. Voor dit vriendelijk kaartje, besten dank. Als naar gewoonte wordt1 misweek te Renlngelst een w koersen. Wielerclub Bergdal, dlge plaatselijke club staat 1 telkenjare borg. Hier volgt i gramma Zondag 22 Juli 1951 t( Vierde Grote Prijs voor Lief B.W3, met 6.000 fr. prijzen frank bergpremle, over nagen zelfde omloop als de koers Gezien de vele aanvragen v Liefhebberskrlterium was tv Het Wekelijks Nieuws onr ook onze tweede proef op te Donderdag 26 Juli 1951 Zesde Grote Prijs voor Nleuv B.W.B. 2.500 fr. prijzen en premlën. Maandag 23 Juli 1951 t Koers voor Parochianen teg uurwerk: tweede uitgave a van Renlngelst», Derailleur- den. 700 fr. prijzen. BIJ DE mg JEBKl schakelt de bandbreuken uit. RSPHBlTlflH Te verkrijgen bij iedere f* m ÜkI Hl' 'w 9 Bl garagist of velomaker of bij brek, bij de enige invoerder ve België en Kongo: zijn de sportafgevaardigden die dan dat boeltje kunnen klaar spelen zonder ex-cequo erbij te plaatsen. Als ge nu denkt dat die ex-cequo de «in nesten zittendesportafgevaar- digden redt van klachten dan hebt ge het verkeerd voor. Wie niet reklameert zijn de ren ners die achteraan zaten en blij zijn dat ze bij die ex-cequo staan; ivie halfwege de groep zat. ia die zijn allen '7° of 8", maar zeker in de eerste 10. Te Gistel waren er minstens 14 in de eerste tien! Te Oedelem kwamen er circa 35 a 40 man in de spurt, ja 't was daar 't zelfde spelletje. En we krijgen dan twee soorten reklamerende renners. 1. Jongens die kloppen, die op een beleefde manier vragen de uit slag in te zien, en die dan hun ge val uitleggen meestal aan de hand van aanneembare bewijzen of ge tuigen. 2. Renners die op brutale ma nier lmmen protesteren; 't zijn meestal dezelfde. Nooit tevreden met hun plaats. Ze voegen daarbij van die uitlatingen die nergens pas sen, vloek-, zelfs scheldwoorden! Voor deze soort renners kunnen de sportafgevaardigden van dienst niet streng genoeg optreden. Geen geldboete, maar schorsing! Een paar i malen kordaat optreden met die onbeleefde mistevredenen en 't zou er stellig zo rumoerig en gewei-1 dig niet meer gaan aan de deuren van die lokalen ivaar de sportafge vaardigden de uitslag opmaken Ja, 't wordt hoogtijd dat ons B.W.B.-sportcomité 'n paar malen dringend en kordaat ingrijpe. MAGISTER. (d-2395) De wielersport heeft toch haar hoogtepunt bereikt! Ja, dat horen w sinds jaren tientallen malen zeg gen en toch blijven er evenveel koersen, evenveel renners, evenwel volk. De tweede helft van Juli geeft ons een 4-tal wedstrijden voor beroepsrenners in Westvlaanderen (Izegem, Westrozebeke, Assebroek en Deerlijk), maar hoe zal het af draaien in Augustus. Er staan er minstens een 12-tal op het kalen der; dat is iedere week toch mini mum drie Van 4 tot 11 Augustus zijn er zelfs 5 in één week. a.u.b.! We zijn benieuwd of die allen even veel succes zullen kennen én inzake deelname der renners én inzake publieke belangstelling. EX-/EQUO IS ER BIJ! Wat er in 4 hogergenoemde ived- strijden eveneens opgevallen is, naast die vele deelnemers en die overgrote belangstelling, ook ex- cequo er steeds bij was, en daarover willen we wel ons slotwoordje wij den. Een groot lot renners, vlaklce en schone wegen, versnellingsapparca- ten zijn er natuurlijk gróten deels de oorzaak van dat we toch zo dik wijls een pak van 20, ja 30 en meer, in de spurt samen krijgen. Welke SUCCES OP DE WEG! Krijgen we zelden de gelegenheid naar een piste-meeting te gaan. dan kunnen we toch bijna dagelijks naar een kermiskoers trekken Overal horen we hetzelfde: Er zijn toch te veel kermiskoersen en toch komen er dagelijks bij en schijnt dat teveelabsoluut niet tc schaden aan het succes. Overal veel coureurs en... een zee van volk! We hebben vorige week vier wie lerwedstrijden bijgewoond in West vlaanderen. Te Gits voor onafhankelijken; 49 vertrekkers, voortdurend regen vlagen en toch enorm veel volk. Tc Poperinge 74 beroepsrenners en goeie; langs de baan geweldige belangstellingen ter aankomst een zee van volk. 's Anderdaags te Gistel 88 ver trekkers, en inzake belangstelling, wel 't was de 17° uitgave én... nog nooit zoveel volk geweest Zaterdag te Oedelem, waar, ze. een eerste befoepsrennerskoers organi seerden; 61 deelnemers, en volk,, volkongelooflijk. Nog meer "dan in Gistel, Als ge zo na dergelijke wedstrij den huiswaarts keert, dan vraagt ge u af; Kan dat blijven duren? anders een pracht-programma toas; sinsdien gesloten Rumbeke speelt op «recette»'t Is telkens een mager beestje voor de deelnemers, zodat ze voor verdere meetingen moeilijk te vinden zijn. Moorslede gaf nog maar één mee ting en 't was niet het gewenste succes. 1 Juli-programma 'werd af gelast en voor 19 Augustus is het nog steeds een vraagteken. Moen speelde tweemaal met lo kalen en heeft gelukkig geen ver lies, maar ook geen winst. Pas op 9 September haar derde en laatste meeting. En zoals het in Westvlaanderen is. zo is het ook in de andere gou wen. Ja de zomer-velodrooms maken werkelijk een zeer zware crisispe riode door. De oorzaken: 1. Het veranderlijke weder. Steeds maar gevaar uitgeregend te worden. 2. Er is weinig of geen belang stelling meer onder het sportpu bliek voor een piste-meeting. 3. De renners zijn te veel eisend. Zolang deze geen ivater in de wijndoen zal er denkelijk moeilijk een kentering in deze cri sisperiode komen. NOGMAALS RIK DENIJS THANS TE OEKENE Moest Rik te Varese die trui van wereldkampioendei ontvangst krijgen, dan zal hij zeker niet gelukkiger zijn overwinning van Maandag jl. te Oekene. Ook (rechts) is er geren bij, Alleen Dré Demeulcnaere 0

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 8