Het Belgisch Wegkampioen- schap voor Onafhankelijken Wereldgebeurtenissen Chevrolet Truck overstromingen en branden teisteren de stad en staat kansas (u.s.a.) kook- en dansverbod voor duitsers onder de 16 jaar prof. jean piccard wil andermaal de lucht in Voor alle Inlichtingen gelieve zich te wenden tot de Magazijnen MAGEC MENEN - Yvonne Serruysstraat 58b ROESELARE - Leenstraat 66 IEPER Boterstraat 38 DE PANNE Marktplaats 19 NIEUWPOORT Duinkerkestraat 29 en In de toonzalen SERVEL te BRUGGE - Zuidzandstraat 5 Gilbert Desmet Koersultslagen Zondag 22 Juli te Tiegem IZEGEM SCHOENEN De Jaarbeurs van Midden- Vlaanderen 1951 Stapmarchen- wedstrijd te Oostende De Vrije Vakschool van Izegem Moskou In pracht en praal Voor een bestand In Korea Een verrukking met de reizen FAYT ARTHUR De Eraanse Pefroleumkwestïe Beuelux-Conferentle te Goes De Kerkvervolging In Oost-Europa De regeringscrisis In Frankrijk verkocht tot op heden automobielen STADSBESTELWAGENS Dit uithangbord, dat U in het gehele land zult weervin den .waarborgt U een perfecte service tegen matige prijs VOOR ELK TRANSPORT Alleen Chevrolet biedt U WERELDNIEUWS IN 'T KORT GENERAL MOTORS CONTINENTAL S, Officiële Dealers: IEPER: C. MOTTRIE, Maloulaan 28-30 - Tel. 149 ROESELARE G. VEREENOOGHE, Zuidstraat 20 - Tel 13Ï VEURNEGARAGE AMERY. P? Pannegtxaat 3j JeL 310, HET MEEST GEVRAAGD HET MEESTE WAARD HET MEEST VERKOCHT - ANTWERPEN OIIN STUKKiN IN IIWSO/NO IN HIT KOSLSrSTlTNl HET GWOr AMEtUflANS MEIfc zzz Ct*tVPOUT op het voorplan in de Ronde van Lorreinen. De jonge Roeselaarse belofte Gil bert Desmet wist ln het Jongste weekeind speciaal de aandacht op wch te trekken. Deze wedstrijd was voorbehouden voor Beroepsrenners. Er waren 127 vertrekkers. De eerste rit Parijs - Nancy kreeg een beslissende wending op 15 km. van de meet, waar 15 renners voor- oD geraakten. In de eindspurt zege vierde de kleine Roeselarenaar eer der gemakkelijk. Ook in de tweede rit leverde hij een goede prestatie zodat hij ten slotte op de achtste plaats in de eindklassering kon aanspraak ma ken. Het was de Luxemburger Kir- chen die met de bloemen lopen ging. Ziehier trouwens de uitslag: 1. Kirchen in 11 u. 30' 27": 2. Pi- vidori: 3. Porlini; 4. Maes; 5. Re- naud; 6. Mene^hetti in 11 u. 31' 19"; 7. Haag; 8. Desmet G.: 9. Bon. Beroepsrenners OEDELEM: 1. Olllvier Valeer; 2. V&nderveken; 3. Thoma; 4. Mathys; 5. Wauters Albert; 6. Derous; 7. Min ne; 8. Qreel; 9. Van DIJcke; 10. Re nter. MALDEGEM: 1. De Baere Karei; 2. Ramon; 8. M. Rljckaert; 4. Schotte; 5. Vanderveken; 6. Mommerenoy A.; 7, Van Kerckhoven; 8. Ceraml; 9. Plovle; 10. Smet; 11. Sieuw. DEURNE: 1. Ramon Albert; 2. Allemeersch; 3. Van Kerckhoven; 4. Loyaerts; 5. Ollivier; 6. Declerck A.; 7. N. Sterckx; 8. Debaere; 9. Defey- ter. Liefhebbers VICHTE: 1. Dhondt Marcel; 2. De- metüenaere André; 3. Callewaert; 4. Demunster; 5. Van Tleghem; 6. R. Meerseman; 7. Adam. MÓESKROEN: 1. De Muynck M.; 2 Parmentier; 3. Noyelle; 4. Devoghel; 5. Verhelst; 6. Baude- wilns; 7. Viaene; 8. Verbeke. OOSTENDE-LAUWE: 1. Van Welden; 2. Vandevoorde A.; 3. Van- houtte; 4. Bekaert; 5. Van Craey- meersch: 6. Noyelle; 7. Cleenewerck. Nieuwelingen POPERÏNGE: 1. Vander Heyde M.; 2. Indervuyst; 3. Delannoy; 4. Pype: 5. Catteeuw R.; 6. Huyghe R. WESTROZEBEKE: 1. Vermeulen Julien; 2. Veraert; 3. Dewaele; 4, Barbary; 5. Peeters. ingeLmunsti 'ER: 1. Billiet Luc.; 2. Deneut; 3. Vandamnie; 4. Coffyn; 5. Blondeel. BRIELEN: 1. Cayzele J,; 2. Meu- lemeester: 3, Decloet; 4. Delrue; 5. Toinmeleln. OEKENE: 1. Bossuyt; 2. Mulien; 3. Degryse; 4. Deryckere; 5. Crab- LANGEMARK: 1. Knockaert L.; 2, Vermeulen; 3. Indevuyst; 4. De- boodt; 5. Delannoy. Wl/LVERGEM: 1. Pype G.: 2. Ohisquière; 3. Heughebaert; 4. Car- reyn; 5. Catteeuw. MANNEKENSVERE: 1. Deruyck Cyriel; 2. Vanderheyden; 3. Muylle; t. Delaimoye; 5. Pylijzer. *ri®ÜWSZaterdag 21 Juli 1951. Bladz. 9. ïn de heuvelachtige streek van Tiegem wordt Zondag 22 dezer het kampioenschap van België voor indé s verreden. Voor deze wedstrijd zijn 25.000 fr. prijzen voorzien. Af stond 201 km. of 1 ronde van 116 km. plus 5 kleinere ronden van 17 kilometer. Deze koers, die over een zwaar parcours verreden wordt zal heel ze ker een schoon kampioen geven. Leon Delathouwer, momenteel onze sterkste indé, maakt zeker de otste kansen, maar wij verwach- veel van onze Westvlamingen: Labaere, G. Vermeersch, Geers, Taeldeman, G. Desmedt, Dré Ver meersch en andere als Bylle, enz. Ten ware Boudewijn Devos ieder een tevreden stelde. Technische inlichtingen De uitdeling der rugnummers ge schiedt van 9.30 u. tot 11 u. ter café ln den Hogen Bergbij Marcel Demeyere. Het startsein is te 11.30 u. op de Dórpsplaats. De eerste bevoorrading li aan km 115, t.t.z. bij het binnen komen va,n Tiegem langs de grote baan; de tweede aan km. 148 opnieuw langs de grote baan, ditmaal komend van Ingooi gem. Twee zwart-witte vlaggen zullen opgesteld staan. De aankomst geschiedt op de Tlegem- berg. De renners zullen bij de be klimming geen gebruik mogen maken van het fietspad, maar op de straat moaten blijven. Enkele mededelingen Miggelegenheid ln de parochiale kerk te 6.30 u. 8 u. en 9.30 u. De Harmonie van het St Jozefsinstituut van Kortrijk met 150 uitvoerders zal alt Wegkamploensohap opluisteren. Er la een grote parkeerplaats voor personenwagens aan de voet van de Tlegemberg. Voor de autobussen ln een welde op de Dorpsplaats ln de Ingoolgemstraat. De algemene lnkomprljs bedraagt 15 fr. Voor leden B.W.B. 10 fr. Wegwijzer en uurrooster Km. Uur Tiegem, plaats 0 11.80 Vichte-Deerlijk Kortrijk 18 12.02 Ingelmunster 28 12.18 Meulebeke Tielt 39 12.35 Aarsele Delnze 54 13.00 Kruishoutem Oudena.arde 72 13.30 Edelare Nederbrakel 88 13.55 Ronse 101 14.25 Kwaremont Tiegem berg Anzegem-Vichte 116 14.55 Ingooigem Tiegem berg (5 maal) 200 17.15 ONS LIEFHEBBERS- KRITERIUM VAN WESTVLAANDEREN Wat blijft er nog te doen? Donderdag 26 Juli: 15° Proef v te Boczinge. Zondag 29 Juli: 16° Proef te Beselare. Woensdag 1 Oogst: 17° Proef tc Veurne. Maandag 6 Oogst: 18* Proef te Rumbeke. Zondag 12 Oogst: 19° Proef te Wervik. Zondag 19 Oogst: 20° Proef te Poperinge. Voor de tweede maal zal de Jaarbeurs van Midden-Vlaanderen plaats hebben ln de Foorhalle van Roeselare en wel van 29 September tot 9 Oktober 1951. Wie de 3.000 m2 grote foorhalle kent, zal het wel een goed teken vinden dat nu reeds na genoeg van de standen besproken zijn. De wereldmissietentoonstelling die zo'n reuzesucces gekend heeft, is aan de belangstelling van de inge schreven firma's niet vreemd. Vele fabrikanten en handelaars kwamen bij deze gelegenheid voor de eerste maal in de foorhalle en reeds bij het betreden van het terrein hebben zij moeten toegeven dat zij zich een veel te klein gedacht gevormd had den over het gehele complex. De jaarbeurs van Midden-Vlaanderen 1950 oogstte veel bijval, maar deze van 1951 zal een ongeëvenaard suc ces kennen. Ons werd totnogtoe verzwegen wat de speciale attractie van deze jaarbeurs zal zijn, maar wij vermoe den dat het iets heel bijzonders zal worden en wij hopen onze lezers binnenkort dit geheim te kunnen verklappen. FANFARE ST JORIS (KOEKELARE) LAUREAAT Zondagnamiddag ging op de Ko- nlnginnelaan, de jaarlijkse wedstrijd voor stapmarohen door, waaraan 10 muziekverenigingen deelnamen. De laan was mooi versierd en de maat schappij en defileerden voorbij een dubbele haag toeschouwers. De Jury had plaats genomen ln een ruimte vanwaar ze de maatschappijen niet konden zien doch enkel horen. Opgemerkt werd dat het peil der uitvoeringen bij vorig Jaar gedaald was. De strijd ging vooral tussen de Fanfare St Joris uit Koekelare en Ste Cecilia uit Vezon. De Fanfare uit Koekelare werd ten slotte eerste ge klasseerd. 1. Fanfare St Joris (Koekelare), 85,5 p.; 2. Ste Cecilia (Vezon), 84,3; 3. Fanfare Royale (Flavlon), 78,5; 4. Harmonie «De Noordstar» (Oosten de), 75,4: 5. Ste Cecilia (Geluwe), 74,7; 6. Ste Cecilia (Gistel). 74,1; 7. Wielerfanfare (Zwevegem), 69,3; 8. Ste Cecilia (Kortemark), 69,2; 9. Sint Jozef (Vichte), 68,2; 10. Ste Cecilia. (Gullegem), 64,7 p. DE SCHOENMAKERSSCHOOL VAN BELG1E Internaat Externaat Volledige vakkundige opleiding tot Maatschoenmaker, Machi naal schoenbewerker, Snijder, Patroonmaker of Stlkster. De school is voorzien van een laboratorium voor lederonderzoek. VRAAG INLICHTINGEN: Wijngaardstraat - 9 - IZEGEM. (2492) Om huwelijk van dochter van Stalin. Pracht en praal heerste te Mos kou op 3 Juli jl. ter gelegenheid van het huwelijk van Svetlana Sta lin, de dochter van de Russische dictator, met een officier van het Rode Leger. Michael Kaganowitsj, de zoon van een oude vriend van Stalin. De .feestelijkheden, die twee we ken in beslag genomen hebben moe ten zowat 14 millioen fr. gekost heben. Evenveel geld is gekropen in de zilver-lame japon van de bruid, die met veelkleurige edelstenen uit de Kaukasus en met gouden kralen bezet was. De sleep was 21 meter lang. De Russen boften er op dat dit feest glansrijker was dan enig na oorlogs huwelijk in het Westen; glansrijker, zeggen ze, dan het huwelijk van de Perzische Sjah, of van Koning Paroek van Egypte. Er waren speciale orkesten uit Stalin's geboortestreek Georgië en andere Kaukasisehe republieken geëngageerd om de feestelijkheden op te luisteren. Beroemde ballerina's van het Bolshoitheater traden gedurende de lange lichte zomernachten van 24 Juni tot 3 Juli voor de gasten op. De verversingen werden rondge diend op gouden serviezen, die aan de Tsarenfamilie hadden behoord. De huwelijksreis wordt gemaakt in de satellietlanden. In Noorwegen is een bus ln een ravijn gestort met 32 personen. Er zijn 2 doden en meerdere gewonden te betreuren. Vier Jongens uit Tunis, die een granaat hadden gevonden, waren hiermede aan het spelen, toen het tuig ontplofte. Zij kwamen alle vier om het leven. Mgr Steven Applehaus, Rooms Katholieke Bisschop van Alexhaven (U.S.A.) Is bij een vliegtuigongeval ln Nleuw-Gulnea om het leven geko men, samen met 6 andere slachtoffers van de luchtvaartramp. Te Aubel ontstond brand ln de motor van een aldaar voorbijrijdende autocar uit St-Nlklaas. De 50 reizi gers, die erin plaats hadden genomen, konden veilig de wagen verlaten; de car zelf werd zwaar beschadigd door het vuur, dat spoedig had kunnen bestreden worden. Geweldige overstromingen zijn een uiterst zware ramp geworden voor de Amerikaanse Staat Kansas, en voor de stad met zelfde naam. Op een gebied van nagenoeg 250 km. lang werden alle landerijen en steden onder water gezet. Te Topeka had men verscheidene lo- komotieven als ballast geplaatst op een spoorwegbrug om deze tegen het water te beveiligen, maar niets hielp en spoor met, lokomotieven tuimelden in het water Alle wegen en spoorwegen werden geblokkeerd. Te Kansa-City zelf rees het water in zekere wijken tot aan de tweede verdieping der woningen. Men telt niet min dan 100.000 daklozen en hoeveel doden er zijn kon nog niet met zekerheid wor den vastgesteld, maar er zouden er minstens 13 zijn. Een auto, die door het water werd verrast, ge raakte in een kreek en alle inzit tenden ervan verdronken. Per boot moesten reizigers uit een geblokkeerde trein worden gehaald. Kansa-City werd dan nog zwaar getroffen door uitgebreide bran den. Een losgeslagen half gevulde tankboot, met een inhoud van 27.000 liter, stootte tegen een ge bouw en vloog in brand Het vuur breidde zich uit en weldra ontplof ten meerdere reservoirs waar ben zine, gasolie en petroleum in waren opgeslagen. De vloeistof der in de lucht gevlogen tanks breidde zich brandend uit over het water, zodat nieuwe vuurhaarden werden ge sticht en nog een ganse groep van 11 tanks met mazout in de lucht vloog. Een gans stadsgedeelte, 500 meter lang en 200 meter breed brandde af. De ganse stad, welke 900.000 in woners telt, werd als lam gelegd. Een voorlopige balans luidt als volgt; Overstroomde oppervlakte; 800.000 hectaren; geëvacueerde of werkloze personen: 165.300; over stroomde stadsgedeelten van Kan sas-City: 15.000 16.000. Schade: 750.000.000 dollar. Onderhandelaars kwamen herhaaldelijk bijeen te Kaesougt 98, Ad. Maxlaan, BRUSSEL. - Tel. 18.01.97 en 18.22.S0. 7 dagen ZWITSERLAND 3.050 fr. je dagen ITALIAANSE MEREN en ZWITSERLAND 4.500 fr. *er pullmann-car. Verz. afr. elke Zondag in Juli en Augustus. (2.649) Amerikaanse onderhandelaar, Hr Averell Harriman, ter plaatse. Heer Averell Harriman, de reizen de ambassadeur van President Tru man, is ingevolge het aanbod van de Voorzitter der U.S.A., te Teheran toegekomen, met het doel een po ging in te stellen om de stellingen van beide partijen te benaderen en zo mogelijk een vergelijk te bewerk stelligen. Hij heeft er reeds zijn besprekin gen ingezet en ontmoette o.m. de Premier Mossadegh en de Sjah van Perzië. Te Teheran zelf blijft de toestand gespannen. Twee honderd Muzel mannen hebben er o.m. het Minis terie van Binnenlandse Zaken over vallen en tijdelijk bezet. Zondag avond veroorzaakten betogers beho rend tot de communist'sche Toe- dehpartij zware onlusten, welke door de politie en het leger in het bloed gesmoord werden. Tanks veegden de straten schoon door met drie nevens elkaar over alles heen door te rijden. De betoging was in het bijzonder gericht tegen de Brit se en Amerikaanse ambassades. In totaal vielen hierbij 15 doden te be treuren en meerdere gewonden. Onverwacht kwam een kink in de kabel wat betreft de besprekin gen welke ingezet werden te Kae- song, op de 38* breedtegraad, tus sen afgevaardigden van de U.N.O. en van de communistische legers, om, zo mogelijk, een akkoord te bereiken over een wapenbestand. Deze besprekingen geraakten ein de vorige week in het slop toen de roden het U.N.O.-konvool met jour nalisten niet wilden doorlaten, waarop de U.N.O.-vertegenwoordi gers dan weigerden dan nog ver der naar Kaesong te gaan, zo Jour nalisten hen niet mochten ver gezellen. Het opperbevel van de U.N.O. was namelijk niet bereid slechts een tweede viool te spelen. Generaal Rldgway richtte dan langs de radio een boodschap tot de communistische bevelhebbers, eisend dat de stad Kaesong een neutraal gebied worden zou welke toegankelijk zou zijn voor elk ge accrediteerd lid van beide delega ties, dat de Communisten alle ge wapende wachten uit dit gebied zouden terugtrekken, dat dit gebied een straal hebben moest van 8 km. van het midden van Kaesong uit gaande en een einde zou gemaakt worden aan alle onnodige beperkin gen op de bewegingsvrijheid van de leden der afvaardigingen. Daags nadien meldde Radio Pjongjang dat de Communisten be reid waren in te gaan op de eis van Generaal Ridgway inzake het neu traliseren van Kaesong en de toe gang te verlenen aan 20 U.N.O.- journalisten. Zondagnamiddag wei-den de be sprekingen dan hervat. De U.N.O .- delegatie vertrok met Jeeps en heli copters. Twintig oorlogscorrespon denten mochten mee naar Kaesong met de U.N.O.-delegatie, nl. 13 Amerikanen, 8 Britten, X Nederlacj» der, 1 Fransman en 1 Chinese na» ttonalist. Ook Communistische jour» nalisten waren ter plaatse en we» derzij ds werden opnamen genomen. Door de U.N.O.-journalisten wem •kt dat de Noord-Koreaanse [eren flink gekleed waren, maar de Chinese eerdei van Kaesong, v pende soldaten waren er slordig^ In het stenen gebouw van een Chinees Restaurant in de omgeving waar nu alle gewa- ren teruggetrok» ontmoetten beide delegaties andermaal elkaar. De communisti sche afvaardiging werd geleid door de Noord-Koreaanse Generaal Nam 11, deze der U.N.O. door Vice-adml- raal Joy. Sedertdien hebben elke dag de delegaties weer bijeenkomsten ge had. Woensdag werd gemeld dat bij de besprekingen reeds vooruitgang werd geboekt. Taalmoeilijkheden veroorzaken telkens vertraging (bij de behande lingen van de verschillende punten welke ter bespreking worden ge bracht. Kwam evenwel nog niet ter bespreking de grote kwestie der terugtrekking der buitenlandse troe pen, waarover de tLN.Ö.-afgevaar- digden weigeren te onderhandelen. Op het front zelf bleef het tot pa- troel jegevechten en zware bombar dementen op doeleinden in Noord- Korea. Concentraties van commu nistische troepen worden anderzijds gemeld. Het Amerikaanse Ministerie van de Strijdkrachten is van oordeel dat de vijandelijke verliezen in Korea op 4 Juli 1.202.928 man waaronder 872.737 man die gevechten werden uitgeschakeld. 166.718 krijgsgevangenen en 63.478 slachtoffers van niet-milltaire ope raties. Economische gemeenschappelijke belangen besproken. Te Goes zijn op Zaterdag 14 Juli jl. meerdere ministers van Neder land, Luxemburg en België ln con ferentie bijeengekomen. Na verloop van de bijeenkomst werd volgend communiqué verstrekt: Delegaties van Belgische, Luxem burgse en Nederlandse Ministers, onder voorzitterschap van de drie Eerste-ministers, zijn op 14 Juli 1951 te Goes (Zeeland) ln vergadering bijeen geweest. De aanwezige Ministers hebben een zeer uitvoerige openhartige en vriendschappelijke gedachtenwiase- Ung gehad over het geheel der vraagstukken die voor de drie lan den van betekenis zijn, en met na me over het monetair vraagstuk te zamen met het vraagstuk van de be talingsbalans, over het landbouw vraagstuk en dat van de visserij, alsmede over het vraagstuk der wa terwegen. Aan het einde van hun beraadsla gingen hebben de Ministers beslo ten hun tot dusver gevolgde werk wijze te veranderen. In de toekomst zullen de belangrijke nog hangende vraagstukken behandeld worden in kleine ministeriële besprekingen can zodoende op korte termijn de oplos singen te vinden, die de verwezen lijking van de Benelux mogelijk maken. Naar stichting van Orthodoxe Kerk van Latijnse ritus. en bil te sluïl In Vatikaanstad werden berich ten ontvangen als zou Moskou de oprichting overwegen van een eigen katholieke kerk voor alle hamer en sikkellanden Als proefterrein zou Tsjecho-Slowakije zijn aangewezen, waarna alle andere landen zouden volgen. De priesters die weigeren, zouden aan bannen. deze satelliet-kerk item. zouden worden ver- De kerk zal geheel afhankelijk zijn van de Russische patriarch m Moskou. Alle banden tussen de Oost-Europese katholieken en het Vatikaan zullen verbroken worden. Hr Petsche kreeg de eerste beurt. Schoolkwestie struikelblok. Na de jongste parlementsverkie zingen nam de regering Queuille ontslag. President Vincent Auriol verzocht deze Premier andermaal een regering te vormen, maar de Hr Queuille weigerde. Hr Maurice Pet sche, onafhankelijke, werd dan bij de President geroepen en kreeg het eerst de beurt om naar de mogelijk heid te zoeken een nieuwe regering te vormen. Van de beginne af bleek het dat de Hr Petsche weinig kans maakte te zulien slagen. De grootste strui kelblok was de schoolkwestie. Dit vraagstuk weegt thans zwaar op de Franse binnenlandse politiek. 296 Franse Parlementairen hebben na melijk een groep gevormd om de eis te steunen der schoolvrijheid. Van deze groep maken deel, al de leden van M.R.P., de meeste R.P.F., vele onafhankelijken en enkele ra- dikalen, maar geen enkele Socialist. Door het Parlement van de West- Duitse Bondsrepubliek werd een *et gestemd, waarbij het verboden wpfdt aan de jongelieden onder de jaar te roken t Het wordt hun tevens verboden to het openbaar te dansen. Zij toogen echter deelnemen aan open de bals tot 10 u, 's avonds, warn ar zij door hun ouders verge eld zijn. Een andere bepaling van deze wet Verbiedt de verkoop van geestrijke dranken aan jonge lieden van min der dan 18 jaar. Tenslotte mogen de jonge lieden van minder dan 18 jaar geen variété-vertoningen wjwonen, tenzij deze de vergun- topg hebben «toegankelijk voor i allen» Om hoogte van 30 km. te bereiken. Professor Jean Piccard, die thans toet vacantie is te Victoria (Cana da) heeft verklaard dat hij een nieuwe stratosfeertocht zal wagen, zodra hij over 200.000 dollar be schikt. Hij hoopt tijdens die tocht zijn eigen hoogterecord van 17.300 toeter te verbeteren en op 30.000 m. te brengen. Voor deze expeditie ia hij voor nemens een luchtballon te gebrui ken die eigenlijk zou bestaan uit ouLpoep van 80 100 ballons in Wi stof' me(i waterstof ge- Tweede van een serie advertentie». iT Naast de gewone bestelwagens, biedt Chevrolet U nog een keuze uit twee modellen itadsbestelwagens. Voor huis* aan-buls bestelwerk moet U Uw bestel, wagen steeds weer stoppen, parkeren en draaien. Voor dit werk moet Uw bestel wagen buitengewoon stevig zijn, gemak kelijk te manoeuvreren en uitgerust zijn met een speciale motor, berekend voor dit bijzondere vervoer. De Chevrolet stadsbestelwagens voldoen volledig aan deze eisen, terwljl.de nuttige laadruimte bovendien tweemaal zo groot Is, waar. door de kostprijs voor bestellingen be langrijk lager komt te liggen. Parkeerrem met pedaalbediening en eleclrische starter met drukknop- op het instrumentenbord vergemakkelijken de taak van de bestuurder; model 3742 heeft bovendien nog het versnellingshandle aan de stuurkolom. Chevrolet biedt U eveneens een vol ledige'serie vrachtwagens van elk type en voor elk transport. een kopkleppenmotor een sterk en stijf chassis een hypold achteras zelfbekrachtlgende remmen versnellingshandle aan stuurkolom (op de modellen met 3-versnelllng-Syncro- Mesh) een Syncro-Mesh 4-versnellingsbak (op de zwaardere modellen) een stuur op kogelkringloop Deze laatste immers wijzen radicaal elke tegemoetkoming aan de vrije scholen af. De Hr Petsche heeft getracht een compromis te vinden tussen de stellingen van de M.R.P. en der Socialisten inzake deze schoolvrij- heid. maar is er niet in geslaagd. Diensvolgens heeft hij Woensdag jl. de Hr Auriol gaan, melden dat hij er moest van afzien een nieuwe Regering van de derde macht te vormen. WORDT SPANJE OPGENOMEN IN WESTELIJKE VERDEDIGING? Franco wijzigt zijn Regering. Dezer laatste dagen werd her haaldelijk gewag gemaakt van het aandringen van zekere Amerikaan se kringen opdat Spanje in de Westelijke verdediging zou worden opgenomen. Verzet van Britse en van Franse zijde hebben zelfs niet kunnen verhinderen dat de U.S.A.- Regering thans rechtsreekse be. sprekingen heeft ingesteld met Ge neraal Franco, om na te gaan wat Spanje doen kan voor het Westen, op militair gebied. Dit werd beves tigd door de Hr Dean Acheson zelf. Woensdag jl. werd zelfs gemeld dat Generaal Franco zijn Regering had omvormd, dit in verband met de besprekingen met de U.S.A. in gezet. «09 FRANKRIJK HR THOREZ AL DAN NIET OVERLEDEN Volgens de Daily Mailuit Stockholm vernam zou de Franse communistische Volksvertegenwoor diger, Hr Maurice Thorez, in Rus land zijn overleden. Dit bericht staat anderzijds volledig in tegen spraak met een bewering van het Frans communistisch orgaan dat beweert dat Thorez thans aan de beterhand is te Moskou. ENGELAND EGYPTISCHE UITDAGING WORDT BEANTWOORD Begin de maand Juli werd in de Rode Zee een Brits koopvaardij schip aangehouden en doorzocht door een Egyptisch korvet. Dit werd door de Britten als een uitda ging aanzien en zo zullen nu vier Britse torpedojagers naar de Rode Zee stevenen om er de Britse koop vaarders te beschermen. PAKISTAN NAAR NIEUWE MOEILIJKHEDEN MET INDIE? Kasjmir, dat betwist wordt door Indië en Pakistan, dreigt ander maal de toestand tussen deze beide landen op kookpunt te zullen bren gen. Zo heeft de Eerste-Minlster van Pakistan nu Indië beschuldigd al zijn pantsereenheden naar de gemeenschappelijke grens te heb ben samengetrokken, maar dat dientengevolge ook het gros van het Pakistaanse leger naar het grens gebied werd gestuurd. Zoekt g'iets fhuren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER» in on hl ad/ WEST-DUITSLAND. Het Plan Schuinan. Het West-Duitse Par lement heeft de toepassing van het plan Schuman behandeld. Bondskan selier Dr Adenauer drong erop aan dat de toetreding van West-Dults- land spoedig zou worden bekrachtigd. Nog drukte hij de hoop uit dat Groot- Brittannlë ook tot het plan zou toe treden. U.S.A. Atoomproeven uitgesteld. Door een blad uit New-York werd gemeld dat voorziene atoomproeven te houden in de komende Winter op de Aleouten-ellanden, niet zullen doorgaan. Plannen bestonden nl. om met een atoombom een berg op te blazen. ITALIË. Regeringscrisis. Het Kabinet de Gasperl heeft ontslag aangeboden aan President Elnaudl. Onenigheid onder de ministers zelf was oorzaak van dit ontslag. TIBET. Chinese troepen naar Lhassa. Uit geloofwaardige bron werd gemeld dat Chinese Communis tische troepen hun Intrede zullen doen te Ithassa op het einde van deze maand. Ingevolge het g^giptejj ak-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 9