'oethalpr aatje IEK VI HET Kruiswoordraadsel Nr 12 - MELKKOE VLAMERTINGE, MOORSLEDE EN DENTERGEM VERSLAGEN. HOUTHULST KOMT OPZETTEN IN 2' KLASSE B. NEDERLAAG VAN KUURNE EN HULSTE BIJZONDERSTE FEITEN IN 2 KLASSE C. BERCHEM VERLIEST EN... HERGROEPERING IN ERE-KLASSE (GENT IN BEDWANG GEHOUDEN EN A. S. OOSTENDE ALLEEN OP KOP IN EERSTE KLASSE A. AALST MOMENTEEL ACHTERUUIT GEWORPEN. MOOIE ZEGE VAN MENEN IN BEVORDERING B. RADIO KORTRIJK SCHUIF i I I IO0DD OPPER R E EggjA MER Ei AIAHA L0T0P IRIDI S P E E N T yheh liL I G A WIIGT 0R A R E GATEI E NfHG E S0Z 0 H A T E R§§ ITM0I N SHE U 0 TOOST I1S TlA Voor e0 Fur ma Oo>tjtr. 5C+I00N ZETTJLWERK BovcKaert VemrolUoliem De beweging aan de kust. PRIJSKAMP VOOR LETTERKUNDE VAN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN 1951 Een merkwaardig boek van een Westvlaming. Ma het hem. cn wi glimla- glimlachend. «Ik moet zeggen, dat ik ook niet hoop meer had, »- Zaterdag 22 Dee. 1951. «HET WEKELIJKS NIEUWSBladz. 13. ÏOoetrozebeke maakte korte met ten met de rode-lantaarnmannen uit geselare. Rust kwam met 0-5. Toen de stand 0-11 was, redde Beselaro één minuut voor het affluiten de eer. iDentergem moest ln de vervanging back Braet voorzien. Waar Molen jrt steeds aan bod was, was dit >r de localen een grote handicap. Na de rust kwam een betere repliek, jiaar Ingelmunster liet zich niet ver in, fissen. iLedej legem kent onmiddellijk succes fings Debrauwere en blijft lichtjes Mn bod. Lichtervelde maakt gelijk na de rust, maar de thuisploeg weet op ontsnapping de 2-1 eindcijfers vast te leggen. 1 Houthulst wordt een fameuze Éinner-up. Glts werd nu voor eigen publiek ln de luren gelegd, maar het beeft de eer gehad het eerste en het laatste van de zes doelpunten aan te tekenen langs Declelr. Dit blijft ech ter maar een schamele troost. )bnk zij een zeer goede opflakke- g na de rust, wist Moorsele een 3-1 achterstand op te halen bij Meu- lebeke. In snelheid waren de thuls- spelers baas en wisten nog tweemaal te scoren. Moorsele was evenwel tech nisch wel Iets beter. Te Ardoole, waar Moorslede te gast was, waren Incidentjes aan de orde van de dag. Twee bezoek en één thuisspeler werden naar Ce Weer kamers verwezen. Langs Dewiel.Tem- pleton, Eggermont en Colpaert luk ten do Ardossers een afgetekende, maar overdreven zege. St Joris en Wakken sp, 'den een goede partij voetbal. Belde elftallen waren elkaar waard en leder kreeg met één punt dan ook loon naar werken. De voorlljn van Vlamertinge bleef tegen Winkel Sport fel ln gebreke. De gasten, daarentegen, schenen hun forme van het selzoenbegln terugge vonden te hebben. Dedeurwaerder schoot driemaal roos en Vanneste G. dikte ran. Op strafschop redde De- plancke de eer voor de bezoekers. B. 8. Ayelgem had aan Luingne een makkelijke prooi, dank zij het fa- li vin de plaatselijke reserve-doel- an. Waar nog een drietal andere elers dienden worden vervangen, irden het ten slotte zware, doch èrdreven cijfers. Hulste en Aalbeke gav.n elkaar Klnlg toe, al waren de bezoekers Sake samenspel wel Iets beter. De •3 stand ls dan ook lichtjes over leven, want de thuisploeg was de eede helft territoriaal het meest ln ;erderheld. lomen overtrof zichzelf tegen de temde ploeg uit kuurne. Spijt zij doelwachter verloren kort na rust, wisten zij met 10 man de 1 ruststand tot 3-1 cljf's op te •en. brtrljk verdedigde zloh lange tijd Jr knap tegen Otegem. dat voor |en publiek optrad. Naar het einde l' lukten de Gebr. Soubry drie doel- inten, die een overdreven elnd- |nd gaven. Tlchte verdedigde zloh heel wat beter dap de 8-0 cijfers laten ver moeden. Dottenijs was echter zeer opportunistisch voor doel en alles sloeg mede. Nog niet de helft van de behaalde 8-0 scoor zou verdiend ge weest zijn. Le Bizet mag gerust een kaarsje aansteken voor zijn doelwachter, die zijn ploeg van een verplettering heeft gered. Spijt Ryde bij de thuisploeg reeds zeer vroeg werd gekwetst, was Poperlnge doorlopend ln meerderheid. Butln, Dupont ,'op strafschop) en Devos (2) schoten roos. Dewachter en Devos waren de localè uitblinkers. Deerlijk was de eerste time ln meerderheid en leidde aan de rust. Toen kwam Menen onder doom en stelde gelijk. Bij rumoerig spel werd eerst een thuisspeler en daarna de Menenaar Deneckere van het terrein verwezen. Deerlijk liep nog uit, maar 2 min. voor het eindsignaal benuttig den de bezoekers een falen der lo cale achterspelers om gelijk te stel len. JODEC. Nadst «en bests Lemberechta en lie malen voorbij Van Haevermate werd de Club Medhelen-druk 'een doelpunt van Decleyn be- ond. Een ten onrechte toegekende 'schop verhoogde de voorsprong de Maneblussers. Hoe Gantolse de rust ook aandrong, niets baat- en Lemberechta deed de toeschou- ers nog meer dan eens rechtveren. iheleu won, dank zij zijn directer iel. luiten eén goed begin, had Spor- ig Charleroi niet veel ln te brengen jen een zich hervattende ploeg van ilng Mechelen. De Saedeleer was ir eens de beste der thuisploeg, IJl aan de overzijde doelwachter 'nackl zijn ploeg voor een nog ire afstraffing behoedde, aolng kon tweemaal de befaamde .leurmuur doorboren en dit bleek Sdoende om de volle Inzet te ver veren. De Borger, overgekomen van |llebroek en die na een lange pe- ode bij de reserven, ln het eerste ftal optrad, berokkende Pannaye eel wat last en werd matchwinnaar. (Doelman De Corte deed zijn her- Streden bij Uiiion. Dit bleek meer in noodzakelijk, want hij kreeg op st Standardveld heel wat te ver erken. Van Looy had voor de Brus- •laam twee doelpunten gelukt en fothonet redde nog, voor de rust, de r. De tweede helft zag de Lulke- iars eteeds ln de aanval, maar de pionverdediging was nu eens onge- Beerschot verdiende heel wat beter dan een 0-2 nederlaag tegen Club Luik. In de tweede helft werden laatstgenoemden totaal op verdedi ging gedrongen, maar de onproduc tieve Beerschot-voorhoede geraakte niet door het bos van spelers. Cop- pens' medematen misten w: cral eens al de geboden kansen. Daring behaalde een verdiende zege op Doornik, spijt de Walen ln de tweede helft meest aan t waren. Het ontbrak hen Immers aan kunde om door de Daringverdediging te bo ren. De lokale voorlljn was goed ge ïnspireerd en benutte de geboden kansen. Olympic neemt kampioen-allures aan. En terécht. Bij Berchem ont brak Bert Dehert en het afwezig zijn van hun Ideale verbindingsman droeg zijn stempel op het spel der leiders. Olympic was heel wat gevaarlijker en doortastender, maar de Gebroe ders Aernoudts hielden het scoor- bord op een minimum. Antwerp verkeek de kans op zege door een overdrijven van het passen- spel. In de tweede beurt werd Ander- lecht totaal overspeeld, maar wist zijn netten vrij te houden. Mermans kreeg meer vrijheid dan hij dit ge woon ls en lag aan de basis Van de twee doelpunten der kampioenen. Ook Van Steen was weeral eens zeer gevaarlijk. BIJ Antwerp waren kant- halfs Mees en Maertens zeer be drijvig. :«t Ooatende technisch beter, maar el lete gevaarlijker, werd de rust ilit met blanke ecoor. Rupel luk- het epenlngapunt, maar langs De- taan en Sanders ging Oostende met i bult lopen. Het was de zege der phnlek, maar Rupel verdedigde zich Bergen moest drie hunner knapste Smenten vervangen en begaf na de «t, tegen een opportunistisch White lar. Vanden Bossche en Dimanche ilïen de gevaarlijksten van een knap keel. te OppertroevenMasljn en Van >tte).berghe hielden weer al eens de iuwtjee ln handen ln de match te- in Centre. Club Brugge was door- pend ln de meerderheid, vooral dan i de rust. Stopper Gydé hield de p. toera «choten raak Voor de Brey- flzonen, maar Centre redde toch de iVoor de gelegenheid speelde Ver- raete op de hoekplaats bij Izegem i bracht het daar tot een goede festatle. Op de andere hoek speelde uk Deprez een goede wedstrijd. Een irlijn der Walen ln bedwang. Ma> 1 (2), Van Pottelberghe (2) en der <r deugd bewandelen. Een draw afdwingen op het veld van Dender- monde, ls niet ledereen gegeven. Toch mag niet op een grote match terug geblikt worden, want belde voorhoe den verkeken kans op kans. Wegens het veldoverwicht, na de rust be toond, mocht Dendermonde op de volle bult aanspraak maken. Kortrijk en Boom namen elk een helft voor zich. BIJ de Groeninge- mannen was Fenaux veruit de com pleetste speler en het was ook hij die het locale doelpunt lukte. Dank zij de goede keeping van doelwachter Taok, kon de thuisploeg aan de fel aandringende Boomse voorhoede tot het einde weerstaan en een punt thuishouden. BIJ Sint Niklaas ontbraken Van Steelandt en Baetens. Gans het elf tal leed onder deze afwezigheid. Al leen het backpaar en De Bruyne ston den op peil. Ronse trof ln mldvoor. Annlcq een opportunistisch doel- schutter, al ls hij nog verre na niet wat hij vroeger was. Deze nederlaag zal St Niklaas wel verdere ambities ontnomen hebben. Vigor Hamme bracht enkele wij zigingen aan het elftal voor de match tegen Racing Gent. Dit bleek goede resultaten af te werpen, want, spijt Pauwels ln de eerste minuten fel ge kwetst werd, kwam het uiteindelijk tot een verdiend gelijk spel. Gent bleef ditmaal fel ln gebreke en voor al de voorlljn acteerde onder peil. aar minuten voor het affuiten stond •"stand nog gelijk, maar in extremis lkten de mannen van Ukkel het pplnggoal. Zeer spijtig was dit t»r de echoenlappers, die meer ge- ten hadden dan zich verdedigen, ok Langendock valt te vermelden. '•Cercle Brugge blijft verder het pad Stade Kortrijk bracht het tot een «•dlend gelijk «pel bij St Niklaas. I kansen gingen meestal gelijk op, aar de thuisploeg wist tweemaal 1st aan te tekenen. De reacties van Wtrljk werden langs Hellebuyck en in Cleemput suksesrljk besloten. ,1e wedstrijd te Waregem, waar beek te gast was. De localen graai paar! Bonnen met een strafschop te mis n en de bezoekers tekenden het Wt aan. Met verdeeld spel vervolg- fdeze sportieve match, r.iaar de •aio supporters moesten tot een liar minuten voor het einde wach- n om te Jubelen om het behaalde lijk spel. ■oeskroen opende de scoor, maar in de rust stond de stand 3-3 gelijk. I de citroentjes liet St Joost zich ito-ledigen bij het vierde doelpunt E grensjongens. In de laatste ml- lut lukten deze dan nog het half total. Spijt de afwezigheid van twee tltu- gêsen, speelde Beveren-Waas een er knappe partij. Meulestede dlen- f zich tot verweer te beperken en bet 4-1 cijfers toestaan. Henen probeerde een nieuwe op- tlling. Stopper Verbanck verhuisde ar de mldvoorplaats en dit bleek een schlager s> van belang. Met drie doelpunten was '.e zege reeds aan min. 35 verzekerd. Na de poos kwam Oudenaarde opzetten, maar liep bot op een schitterende Holvoet. Tegen de leiders uit Doornik werd van Aalst heel wat beters verwacht. Door hun falen, kwam het tot geen grote matoh. Het doorlopend thuis- overwicht werd ln vier doelpunten omgezet. Huyghe was de voornaamste pion bij de overwinnaars. Aalst com bineerde wel goed ln het middenveld, maar voor doel waren de Ajuinen nergens. F. C. Roeselare moest noodgedwon gen drie invallers tussen de lijnen brengen, maar speelde goed mee. Mestiaen legde meermaals het vuur aan de schenen der Elsene-verdedi- gers, maar werd onvoldoende bijge staan. Ten slotte eindigde deze mid delmatige kamp ot> een gelijk spel, zonder doelpunten. Geraardsbergen speelde heel wat beter dan de 3-0 cijfers laten ver moeden. Onkans voor doel, vooral hl de eerste helft, belette hen de scoor te openen, terwijl V. G. Oostende heel wat meer opportunisme kende. Matte partij, met Pieters, Hubrech- sen en Gljssels als goalgetters. Week v. 23 tot en met 29 Dec. 1951. ZONDAG 23 DECEMBER 9.10: Mooie opnamen voor jong en oud. 10.00: Ernstige muziek. 11.00* Boekenschouw. 11.10: Zondagmorgen zonder zorgen. 11.30: Lijnuitzen- ding van «Café Fransals» te Kortrijk; het Trio Mare Pollet. MAANDAG 24 DECEMBER 13.15: Eerste bedrijf uit «Hoffmann's Vertellingen», Jacques Offenbach. 13.45Richard Rodgers Suite. 14.00: Cyclus De Meesterwerken der Sym fonische Muziek»: Concerto's en Sym fonieën van W. A. Mozart. 14.55: Benjamino Gigli zingt. 15.15: Half uur voor de vrouw. 15.45: Reginald Dixon speelt op het Hamondorgel. DINSDAG 25 DECEMBER 16.00: Voordrachten en muziek ge concentreerd rondom het Kerstgebeu ren. 17.00: Nieuwe geluiden. 17.30* Kinderuurtje. 18.15: Kerstmiscon certo in g klein, Archangelo Corelli. 18.30: Uit onze Vlaamse muziek- Fchat. 19.30: Kerstmuziek met gods dienstige causerie. WOENSDAG 26 DECEMBER 20.00: Onze bonte Woensdagavond. 21.00: Hoorspel «De Moeder der drie Musketiersdoor F. R. Bosch- vögel. 22.00: Ons wekelijks opera- concert. DONDERDAG 27 DECEMBER 16.00: Het dansorkest Johnny Wal ter. 16.30: Casinoconcert. 17.15: De vrolijke golf. 17.45: Klavierreci tal door Cecile Van Neste. 18.15: Ment de Maul Islanders naar Hawaiï. 18.30: Sociaal economische proble men ln Westvlaanderen. 18.40: An- dré Kostelanetz concerteert. 19.30:. Halfuurtje voor de jeugd. VRIJDAG 28 DECEMBER 13.15: Lichte Inzet. 13.30: Voor lezing uit het werk van de West- vlaamse auteur Luc Verbeke. 13.45: Concert door een snarenorkest. 15.00: Ons radio-ziekenbezoek. 15.30: Ons refreintjesalbum. ZATERDAG 29 DECEMBER 16.00: Het musette-orkest Jean Steurs. 16.15: Kees Manders zingt. 16.30: De klavierduettisten Ivor Moreton en Dane Kaye. 16.45: Ons verzoekpla- tenprogramma. 18.30: Met de micro door Westvlaanderen. 18.45: Het staf muziekkorps van de Amsterdamse politie. 19.20: Voetbalsportpraatje. 19.30: Maria-halfuurtje. 12 3 5 6 7 8 9 10 na lezing, ons blad ln de handen van een vriend of gebuur die het nog liet heeft. U bewijst er ons een die::~t mee. Dank. j Horizontaal. 1. Bekend spreekwoord (2 woorden). 2. Melkvat van een koe; van alle soort. 3. Personen die deel uitmaken van een vereni ging; laag water. 4. Pers. voornaamw.; vader; konink lijke aanspreektitel. 5. In potten doen ter bewaring. 6. Gouw; leuning; dubbele me deklinker. 7. Soort papegaai; op dit ogenblik; koningsslang. 8. Voedster; pasgang van een paard. 9. Heilige paus; Ierland. 10. Stoel op drie poten. Vertikaal. 1. Vraatzuchtig mens. 2. Vogelproduct; ont zaglijk. 3. Onderkam van een haan; Chinese rekenmunt. 4. Puntig ijzer waarmede men spijkers Indrijft; gebed. 5. Onderdelen van de week; bo ven. 6. Wees gegroet (Lat.); zoveel als Ineens uitgegoten de muziek: eikenschors. 8. snaarinstrument: wind wordt. 7. Zich bewegen op de maat van Bijwoord; binnen; oogopslag. 9. H-rpachtig streek (afk.); muzieknoot. 10. Kast waarin het Allerheiligste wordt bewaard. UITSLAG KRUISWOORDRAADSEL NR 11 4 5 6 7 8 10 Télé-Rijsel Week v. 23 tot en met 29 Dec. 1951. il.OO 21.10 21.33 24.00 21.00 20.50 21.10 21.00 15.15 21.20 ZONDAG 23 DECEMBER Hoogmis. Mademoiselle Swing film. MAANDAG 24 DECEMBER Noël de Rêvevertelling, en verdere Kerstuitzendingen tot Middernachtmis. DINSDAG 25 DECEMBER «L'Assasinat du Père Noël», film. DONDERDAG 27 DECEMBER Reis door Zwitserland. Vlaamse uitzending. VRIJDAG 28 DECEMBER Tarass Boulba film. ZATERDAG 29 DECEMBER Het kwart-uur voor de vrouw. Kabaret. ,tr. teUs oud qeKentt 1881 .oc*ei N.C.SVS.V.-Berfchten ZITDAGEN OVER DE PROVINCIE in de week van 24 tot 29 December. MAANDAG 24 DECEMBER. Voormiddagleper Menen Roe selare Poperjhige. Namiddag: Izegem Speciale zitdag door Volksvertegenwoordiger De Clerck, ten huize, Damkaai 1, te Kortrijk, van 2 tot 5 uur. Speciale zitdag door Volksvertegenwoordiger A. Degryse, ten huize, H. Horriestraat 45, Roeselare, van 2 tot 4 uur. DINSDAG 25 DECEMBER. Kerstmis: geen zitdag. WOENSDAG 26 DECEMBER. 2" Kerstdag: geen zitdag. DONDERDAG 27 DECEMBER. Voormiddag: Póperinge leper Menen. Namiddag: Ledegem. VRIJDAG 28 DECEMBER. Voormiddag: Poperlnge Wervik Menen Oostrozebeke. ZATERDAG 29 DECEMBER. Voormiddagleper Menen Ize gem Popèringe. Het geioestsecretariaat van Oostende- Veurne-Dilcs7nmde laat ons weten dat er geen zitdagen gehouden worden in de week van 24 tot 30 December en in de week van 31 December tot 6 Janua ri. Voor dringende aangelegenheden kunnen de leden opbellen: Secretariaat Veurne, tel. 70; secretariaat Diksmui- de, tel. 401. De werksng von Wesffoerssme Door de diensten van het West- toerisme werden volgende inlich tingen verstrekt betreffende de toe ristenbeweging' aan de Belgische kust. Tijdens het zomerseizoen 1951 hebben ongeveer 8.000 buitenlandse toeristen van de bonificaties geno ten, die door Westtoerisme werden toegekend op voorwaarde dat zij ge durende vijf, tien of vijftien dagen in hetzelfde hotel verbleven. Het aantal overnachtingen be droeg 71.000 en het aantal verblijfs- dagen 79.000. Het bedrag van de uitgekeerde bonificaties vertegenwoordigde een uitgave van 2.148.000 fr. Het aantal overnachtingen is als volgt verdeeld: Oostende 49,9%, Blankenberge 20.8 Knokke 9,7 en Brugge 19,6 BINNEN ENKELE DAGEN 1» het weer Kerstdag. Het feest van Vrede. Het feest van de mensen van goeie wil! En er is nog zoveel goeie wil nodig op onze wereld. Dat merkt men iedere dag. Laten we hopen dat het Kerstkindeke aan velen die goeie wil zal schenken als een kostbaar Kerstgeschenk. Kerstdag is nog te veel doorwe ven van poëzie en gevoel. Er moet sneeuw liggen, er moet een kerst boom zijn, er moet gefeest wor den... of het is geen Kerstdag ge weest, doch het werkelijke vergeet men. Kerstdag is geen wit, feeste lijk sprookje, maar een diepe wer kelijkheid. Kerstdag is hef begin, de mijlpaal van het christendom. Zonder Kerstdag geen Calvarie en zonder Calvarie geen eeuwig geluk kig leven. Kerstdag is de grootste hoogdag in de liturgie. Laten we het Kerstfeest niet In zetten op de gladde plankenvloer van een verhitte danszaal. Men gaat niet naar de Kribbe op het rhythme van jazz-muziek, maar men gaat er biddend naartoe op de vleugelen van zijn verlangens naar dat onbeholpen Kind, de Grote, Goede God, die de dwaze wereld komt leren wat het leven is: geen rijkdom geen salons geen dans geen gemakzucht, maar een harde strijd, die alleen zijn belo ning vinden kan in de Eeuwigheid. Laten we Kerstdag vieren zonder veel praal, doch in alle kinderlijke eenvoud. Laten we neerknielen bij de Kribbe en aan de voeten van het Kindje onze hoogmoed afleg gen, onze liefdeloosheid, onze ge makzucht en ons materialisme, dan wordt het voor ons allen een Zalig en Gelukkig, Vrolijk Kerst feest PIER KLEPPERS, da's mijn ge- buur, is verleden week met zijn vrouw naar Oostende geweest. On ze oudste dochter is op hun kleu ters gaan passen. Zo hadden die mensen ook eens een verzetje. Want als ge met een bende kin deren zit, moet ge waarachtig niet benijd worden als ge eens per toe val de kans krijgt uit te vliegen. Wat is er dan schoner en edeler dan die mensen bij te springen en te zorgen voor hun kroost. Ik vind dat zo machtig schoon! O. L. Heer zal heel zeker zulke hulpvaardige handen zegenen, daar ben ik stel lig van overtuigd. Pier stond met zijn vrouw te Oostende voor een vistoog en Pier is ne rare, zulle. Zegt hij tot de bazinne van de winkel: Hoe wijs de Voorzienigheid toch geweest is, hé, de vissen stom te scheppen! Waarom dadde? gaapte de bazinne. Wel, de vissen leggen mil- lioenen eieren en wat zou dat een gerucht zijn als ze iedere maal na het leggen van een ei, aan het ka kelen gingen gelijk de hermen! Ja, Pier is altijd ne rare kerel geweest. Toen hij nog jong was zei z'n vader zaliger op zekere dag tegen hem: Pier, ge zijt nu bijna dertig jaar oud, waarachter wacht gij nog om te trouwen. Achter een wijf! zei Pier en daarmee was de zaak in 't reine. In alle geval, Pier en zijn vrouw hebben zich kostelijk geamuseerd en een gezellige dag gehad, maar waren toch weer blij terug thuis te zijn. Nergens beter als thuis! zei Pier en hij trok direct zijn pantof fels aan en z'n jongste op z'n knie. Wat ik zeggen wou, zei m'n dochter, ik zou niet graag ln je Zondagse schoenen staan! Waarom niet? vroeg Pier. Wel, ze lagen ln de kelder en men heeft er twintig zakken kolen opgëgooid Toen ik 's anderendaags even bij Pier binnenwipte om een en ander te vernemen "'over zijn reis, vertel de hij me daar iets dat hij in Oost ende vernomen had: De politieke vluchtelingen aan de grenzen achter het IJzeren Gor dijn dragen steeds een kat met zich mee. Als ze door de grens wacht, die met afgerichte bloed honden werkt, worden betrapt, dan laten ze de kat los. De honden snellen dan aanstonds achter de katten aan en zo hebben de vluch telingen de tijd om zieh in veilig heid te brengen. GE VRAAGT U SOMS AP met wat vullen ze ganse dagen de ga zet? Wel, ik heb overlaatst enkele berichten gelezen in een dagblad en sedertdien vraag ik me dat niet meer af. Hier volgen ze, oordeel zelf: Te Brussel werd door de po- htia op etraat «en man opgepikt, die zich niet meer herinneren kon hoe hij heette. De commissaris putto alle middelen uit om de man terug op zijn naam te doen komen. Ten slotte gaf hij bevel aan een van zijn agenten om ln van de betrokkene namen van het tele- voor te lezen. Toen de agent aan de 270.000* naam too was, klaarte hot wezen van de man zonder geheugen plot» op. Het was zijn naam geweest, die de agent het laatst op de lippen had. Wat weinig geweten is over de Portugese staatsman ls: dat deze dictator zulk een ascetisch leven leidt. Zo wordt van hem verteld dat hij eens een vreemde gast uit nodigde, maar dat er niet veel meer op tafel kwam dan brood. De gast vond dat maar armzalig, maar zijn ogen gingen open, blij en verrast, toen hij Salazar hoorde comman deren: laat nu do kalkoen komen. De ogen van do gast gingen echter nog verder open toen ze een le vende kalkoen zagen binnenkomen om de kruimels van het brood pro fijtelijk op te pikken. Een fakir uit Nepal liet zich vintlg n hij itond, verkla aan de omstaanders: nu wordt het rusten. gedurende een en twintig dagen le vend begraven. Toen hij weer uit if opstond, verklaarde hij - l zijn gra: tijd dat ik een beetje ga Ge kunt er u geen gedacht van ge ven hoe vermoeiend het is dood te zijn! De vier en twintigjarige Duit ser, die onlangs in net huwelijk trad met een vrouw van 81 Jaar, wou werklozensteun trekken, maar deze werd hem geweigerd onder voorwendsel dat nij stellig meer zijn kost kon verdienen door foto's te verkopen van zijn huwelijk. Ik geloof dat ge nu overtuigd zijt dat men met alles de gazet vullen kan! TOEN DE ADVOCAAT van de oude heer Soott het bericht ont ving dat zijn cliënt twee millioen dollar had geërfd, krabde hij zich op 't hoofd: Ik moet oppassen, zei hij tot z'n secretaresse, ik moet het de ouwe baas voorzichtig mededelen, anders valt ie van emotie op slag dood. Let op hoe ik 'm dat lever! Ze zochten samen de ouwe heer Scott op. Wat moet je? vroeg deze kortaf. Mijnheer Scott, begon de ad vocaat voorzichtig, wat zoudt U wel zeggen wanneer ik met de bood schap kwam dat U twee millioen dollar hebt geërfd? Scotte grinnikte. Zeggen? Jij gekke kerel ik zou zeggen: de helft is voor Jou! De advocaat viel neer en stierf aan een beroerte. EN HIERMEE eindig ik met aan allen mijn innige wens toe te stu ren van een Zalig en Vrolijk Kerst feest. Maak van uw Kerstdag een hoogdag, verdienstelijk voor de eeuwigheid. Het Manneke uit de Maan. WINKELIER wanneer gij HOLLANDSE KAAS koopt, koop dan van de beste. Koop van het merk de dan hebt gij eerste klas kaas. Eens geproefd, steeds gevraagd. Vraag het aan uw leverancier. Het zal uw verkoop helpen. (4193) De Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Westvlaanderen heeft op 14 December 11. de uitslag van de Provinciale Prijskamp voor Letterkunde (roman en Jeugdboek) als volgt vastgesteld: 1. - De prijs voor de beste roman werd toegekend aan Gaston Durl- breux, voor zijn werk De zure Druiven Fremiën werden verleend aan de Heren Adrien Coigne, Notaris te Her zeeuw («Tijpen uit mijn Jeugd»); R. Declercq, Knokke («Margaret Goole»); Staf De Vllegher, Sint An- dries («Stormwind») en R. Ghes- qulère, Assebroek Isabel 2. - De hoofdprijs Voor het beste jeugdboek werd niet toegekend. Een premie werd verleend aan de schrij ver Boschvogel, voor zijn werk Vlaanderen die Leu De Jury van deze prijskamp zetel de onder het Voorzitterschap van dhr Jozef Storme, Lid van de Bestendige Deputatie. Als leden fungeerden: do Heren Droogmans, Dr Grypdonck, Jan Schepens en E. H. Antoon Vlaene. Vrede met Heme Toen, ten Jare 1941. niemand minder c'an Z. H. Paus Pius XII, Pater Manna, stichter van de bloeiende Priester- Missiebond. om diens veelzijdige acti viteit gelukte wenste, vooral echter om het verschijnen van zijn prachtig werk I Fratelli separati e noikon wel niemand vermoeden dat, tien jaar la ter reeds, een onzer Westvlaamse pries ters, Weleerwaarde Heer H. CARLIER dit boek zóu omwerken tot een ware uitnodiging op Hereningsactie. Vrede met Rome» is trouwens de véélzeggen- de als preciese titel van een werk dat, ln de Lage Landen, als hét missieboek opgang moet maken. Naar de leuze van Leo XIII: «De twintigste eeuw zal de eeuw der een heid worden »f heeft Weleerwaarde Heer II. Carlier deze bovennatuurlijke profetie met zo'n nadruk, aan de hand van een schitterende documentatie, bewezen dat we inderdaad mogen spre ken van een onmisbaar missie-referaat. En voor degenen die sceptisch of on voldoende enthousiast ten overstaan van de hereningsactie mochten staan, citeren we het gezaghebbend woord van Kardinaal Tisserant: «Het probleem der Hereniging ls even belangrijk als dat der geloofspredlking aan de hei denen. maar het is moeilijker». Inderdaad, het zal wel niemand ont gaan, dat een dergelijke actie als het ware exclusief haar hoefdlmpuls zoekt in de Genade, maar anderzijds dient evenzeer gedrukt op de - noodzakelijk heid die nog te veel schouderopha lend voorbij gezien wordt van de werking als zodanig, een activiteit die zich, ln alle rangen onzer Rpoms-Ka- tholieken, eenvoudig opdringt. Hoe, ooit, de verwezenlijking van dit su bliem, geestelijk ideaal te bereiken, kan de lezer, ln het objectieve en toch geestdriftige, ln het rljkgedocumen- teerde en boven alles waarheidsllevend boek van Eerwaarde Heer Carlier, le zen. We mogen hem dankbaar zijn dat hlj.eeu dergelijke taak ondernam. Het ls er een van liefde geweest, liefde tot de Heilige Moederkerk, maar liefde evenzeer tot onze afgescheiden broe ders die veel méér dan we vermoe den de hunkering in zich dragen éénmaal de Rots van Petrus als de énige lichtbaken te erkennen. Het boek typografisch voorbeeldig uitgegeven en rijk geïllustreerd werd ter markt gebracht door de Uit geverij «De Forel» (Amsterdam), kost. Ingebonden, 145 fr., Ingenaaid, 120 fr. en is in Vlaanderen verkrijgbaar bij ModemaKortrljkstraat 25, Tielt. L. S. 28 KORTE INHOUD: [fan-Piere Grossar, oud-piloot, ls Ts werkloos. Op zekere dag ont- I hij Renée, een meisje waarvoor Ivesl belangstelling koestert, maar kan ncm niet uitstaan. Bij kaar Is wordt er een feestje gegeven [baron vraagt haar hand. doch zij reeds verloofd te zijn met zekere ■Pierre, die ze ln Engeland leerde en. Tot overmaat van ramp kom: iOud-plloot. die ook Jean-Plerre die avond bij haar aankloppen ederecn denkt dat hij de echte olde is. Renée doet, ln het bij - van de gasten, zeer verliefd, maar leer ze later samen is met Jean- e z.Rt ze hem dat alles maar Bhelarlj ls. Toch vraagt Renée op- fJean Pierre op het kasteel zou bilJ - totdat de baron vertrekt. HIJ ■t samen met Renée uitgenodigd ■tn thee-partijtje, waar hij tevens 1 en wint. Zc brengen dan verder "am'iddag door. er hier een dienstuitgang? Pi. mijnheer, daar die kleine T. Trap af, lange gang door, j's af, en ge komt in het kleine 'tje achter het Casino. 'ank je wel. Nog een cognac, J>üef. |i kreeg de cognac, en toen hij opeens beroering achter R Hij keek om met het glas in Pand, en zag de toeschouwers ie roulette opzij gaan, en ze P allemaal glimlachend naar en Clairette had een groot •ifikbiljetten in de hand, en ze Zie je het? Ik wist. dat we zou den winnen Ik ben vanmorgen bij de waarzegster geweest. Ze heeft gezegd: de zoen van de vreemde man is goud waard. Ze heeft het geweten. En dan begon ze te vertellen, hoe na zijn kus de kans gekeerd was, hoe ze keer op keer gewonnen had, hoe ze de winst steeds bij de inzet had geplaatst, en op die manier steeds groter en groter sommen was beginnen te winnen. En terwijl ze dat vertelde, maakte ze drukke ge baren met het pak geld. Jean Pier re hoorde maar de helft van het geen ze zei. Maar zijn ogen volg den het pak, alsof ze er met draad jes aan vastgebonden waren. En dan zei Clairette: «Asjeblieft.» En het pak lag in zijn handen, en hij daoht: ik ben behekst. «Ben je tevreden?» vroeg Clai rette, terwijl ze haar haarlok nog eens wegstreek. Jean Pierre keek naar het pak geld. Het was bijna twee keer zo dik als dat van Renée. Het duurde geruime tijd eer hij besefte, dat het van hem was,, van hem, alleen van hem, en toen hij dat besefte, bracht het hem helemaal van streek. Een verrassing? vroeg André Jean Pierre stond maar steeds verbouwereerd naar de massa geld te kijken. Hij had nog nooit in zijn leven zoveel geld bijeengezien. En terwijl hij dat dacht, probeerde hij zich in te beelden, wat hij allemaal met dat geld kon doen. Gedaan met de sandwiches! Dat was het eerste. En weer slapen in een bed! Dat was het tweede. En reizen! Het land uit! Amerika! Hij kon nu naar Amerika. Naar Amerika! Hij kon naar Amerika! In Amerika was toekomst voor iedereen. Zeker voor ingenieurs. Amerika was het land van de techniek. Amerika zat vol techniek. Amerika zat te wach ten op ingenieurs. F.n hier was het geld, dat hem naar Amerika kon brengen. Jean Pierre had de indruk, dat het ineens licht werd rond hem. Hij stond in een stralende klaarte. En zijn hart zong. En zijn gelaat glom van blijdschap. En hij had lust om de armen in de lucht te gooien, en joepie! te roepen, zo hard, dat de glazen op de bar er van braken. Zijn toekomst was ver zekerd! Hij was uit de penarie! Hij was voor goed uit de penarie! Voor goed! Voor eeuwig! Voor altijd! Amerika zette zijn poort voor hem open. Hij had er maar binnen te trappen. Wit WQflto&aftU Si? wm overdonderend. Het was... het was... Hij moest het Renée gaan zeggen. Hij duwde de anderen opzij, en liep met het geld in de hand naar de roulette. Renée stond er met César bij de man van de roulette. Renée haalde het pak geld uit haar tasje, en gaf het aan de man. Ze was een beetje zenuwachtig. Dat is vijf en veertig,zei ze. De man telde het, en knikte. Blijft honderd en vijf te beta len, nietwaar juffrouw Brandt? zei hij. Ik zal een check schrijven, zei Renée. Maar toen zei César: «O, Je moet geen check schrij ven, Renée. Hier is Jean al met zijn winst. Hij komt je schuld be talen. O meisje, ben jij gelukkig. Zo'n verloofde hebben! Had ik zo veel geld gewonnen, dan was ik er al lang mee tussen uitgeknepen. Maar het eerste, dat hij doet, is naar jou komen, om jou uit de schaar te helpen. Jean Pierre wou zich haastig uit de voeten maken, maar César had hem al bij de arm vast, en zei: «Meisje, wat moet hij veel van je houden! Jean Pierre slikte twee keren, en voelde zijn blijdschap van daareven in zijn binnenste smelten als een hoopje sneeuw. Hij had een se conde tijd om woedend te zijn, om dat hij er ook niet tussen uitge knepen was; en een klein onder deeltje van een seconde vrceg hij zich af, of het daar al te laat voor was. Misschien, als hij de zaal uit- sprintte... Neen, het was te laat. André en de anderen stonden al rond hem, en Jean Pierre vroeg met de dood in het hart: Hoeveel verlies je? Honderdvijftig, zei Renée, ter wijl ze ietwat onzeker en be schaamd naar hem opkeek. Jean Pierre keek naar het geld in zijn handen, en terwijl die han den de brieven reeds neertelden vloeide het laatste restje van zijn blijdschap als vuil water uit hem weg. Toen hij aan honderd en vijf was, zei César: Het is genoeg. De rest is be taald. Verlies jij ook, César?vroeg Jean Pierre. Eigenlijk was het Jean Pierre niet, die het vroeg. Het was de wel gemanierde, galante verloofde uit Engeland, die het vroeg. En Jean Pierre, de onhandige sandwich-eter, stond er bij als een grote geslagen hond. Twintig. zei César. Maar ik kan het regelen. Er is een vriend van mijn vader beneden. Da handen van Jean Pierre tel den twintig brieven neer, terwijl de sandwich-eter zijn hart voelde in eenschrompelen. Ja maar, Jean, luister eens hier...» protesteerde César. Dank je, Jean, zei Renée, ter wijl ze hem de hand op de arm lei. Dat is mooi van je. Jean Pierre zag, dat hij riog drie biljetten in zijn hand had. Hij vroeg: Denk je, dat we dat nog op- krijgen, vanavond? «O Jean! Je bant prachtig,» riep André, en ze voerden hem mee naar de bar, en daarna zag hij de drie brieven verdwijnen in de schuif van de man met de purperen vin ger, en de man groette glimlachend met die purperen, en zette hem een rij flessen voor, en een hoop gla zen, en mixers, en de meisjes be gonnen cocktails te brouwen, en ze dronken, en ze lachten, en ze scha terden, en de verloofde uit Enge land dronk mee, en lachte mee, en schaterde mee, terwijl de sandwich- eter binnen in hem met slappe, le dige handen zat bleek te zien en te bibberen van mizerie. Maar na twee cocktails dacht hij: ik heb het geld zelf niet ver diend, ik moet er dus ook niets van hebben. En na de vierde cocktail zei hij bij zich zelf: je had men selijkerwijze gesproken, niet anders kunnen handelen, je zou een mon ster geweest zijn, als je anders ge handeld had, je hebt dus goed ge handeld. En terwijl hij de zesde cocktail aan zijn mond zette, zag hij zichzelf in de spiegel achter de bar, en naast hem stond Renée, en ze had haar arm onder de zijne geschoven, en hun blikken kruisten in de spiegelen ze glimlachten. Dan keek hij naar haar, en Renée zei: «Ik heb nog nooit zoveel verlo ren. Ik was een beetje bedorven door mijn geluk bij het begin. Maar toen Clairette begon te win nen, begon ik te verliezen, en toen ik op vijf en zeventig stond, speel de ik alles of niets, en ik verloor, en toen was het honderdvijftig. Ik zou het niet hebben durven zeg gen thuis. «Als je een check geschreven had, zouden ze het geweten hebben. Ja. En in haar blik lag te lezen: daarom ben ik zo blij, dat je voor mij betaald hebt, en niet alleen daarvoor, maar ook omdat je het hebt willen doen, zonder dat ik het heb moeten vragen. Jean Pierre las het in de lichtjes van haar ogen, en hij was ten dode toe be schaamd, omdat hij het helemaal niet had willen doen, en veel spijt had gehad, toen hij het had moe- tea doen, et Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 13