MÏE S. A. Allen's PHOTOGRAPHIE (ïj W h a 41 &-• 4 t£|sa •■■«la Gebroeders van Stratum GUSTAAF MAILLIARD, j| F.YIRfiALWS PASTILLI I PILLEN mini coiffure x IIs 11! M|I5- ij BISTPttfflTM ÏJEMMil Emile Van Asrde, Let op bij het aankoopen van zacherlin. iS "3 r-i3 cn li-s. .«•s Si8!*». llg.| "J lËS!l!ia^*il!»e&3 Kunsttanden te beginnen van 4 fr. am HAAR HERSTELLER RUE DE L'ETOILE, 9, YPE.ES, (Ancienne Maison H. GÉRAKD-WATREMEZ.) Exposition Internationale et Photographie LOUYAIN" 1888. DIPLOME D'HONNEUR. T ESTERS Gebroeders yan STRATUM, Chirurgiens-Dentistes 33, 1 Ten bureele van dit blad Papier, inkt en pennen. ROYAL LYON. De goedkoopste en de beste Purgeerd pillen Hi bij CïrOeilIials- Poot Ivooffeerder. Reukwerkor, 22 Boterstraat, PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET INDUSTÏtIELLE. PHOTOTYPIE. Reproductions-Agrandissements au charbon inaltérables. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires, Ecoles, Sociétés, Etablissements, Portraits après décès. Impression inaltérable sur porcelaine. Encadrements en tous genres. L U <33 03 j 1 hn P pq E E O ca E i sg d ais-3 g 8^3 r,*« vf B M .h n 'fe M S-SSbÜS ^SS'ië'S'Tis rfS*! SfiS a M g g 2k 3 gwj? B ï-3 1 Sgf B g S- gal 173*2 5 S J S i?B B a .a g* S g «>i «-I's i S1 Ss0 a - a a sf 4i.a s ©•iS 5 5-m a b S-g a sl 5 Y S W *5 3 0 2 inw DE iaA^sSfliai'lS BE L'AKia^S^iT Doubler SOn Capital, Augmenter ses Revenus Dar la REALISATION de BENEFICES que l'on obtient en SUIVANT les CONSEILS contenus dans notre circulaire explicative envoyée gratuitement k toutes personnes qui en font la demande. gebreveieerd van Z. M. den Koning der Belgen 34, Burchtstraat (bij de KoornmarktGent. Zijn dadelijks te raadplegen voor alle ziekten in den mond het uittrekken der tanden geschiedt geheel zonder pijn, met of zonder de (protoxyde d'Azotel; lachgas, vergou den en stoppen van holle tanden door de nieuwste Amcrilraansche systemas. De kunstmatige émail geeft de schoonste witte kleur aan de zwartste tanden weder. Rechtzetting van scheef gegroeide tanden bij kinderen geschied mat de nieuwste ge- breveteerde regulateurs; het vastzetten van losse tanden geschiedt zonder pijn. De per sonen met opengehelmte genezen wij door de nieuw uitgevonden obturateurs. plaatsing van kunsttanden en geheel e gebitten. De tanden worden geplaatst op goud, zilver en op het nieuw amerikaansche systema. Voor deze tanden is het niet noodig de oude wortels uit te trekken. Tanden van af 5 franken en hooger. Met deze tanden kan men de hardste eet waren knauwen en voor de spraak zijn zij onmisbaardeze tanden worden 10 jaren gewaarborgd. De personen van buiten de stad worden in eenen dag gediend. Onze werkplaatsen zijn zoodanig ingericht dat wij alle kunsttanden in eenen dag kunnen leveren met 10 jaren garantie. De kunsttanden niet goed vervaardigd door andere tandmeesters, worden door ons vernieuwd. Al onze werken worden met de grootste vertrouwen en aan de minste prijzen uitgevoerd. 34, Burchtstraat, te Gent. 95, Boulevard de la Sauvenière, te Luik. 33, Kunstlei, te Antwerpen. AMERIKANSCHE TANDMEESTER, wonende in de S' Jorisstraat, 8, te BRUGGE, zaal voortaan regelmatig te raadplegen zijn TE YPERERif, voor aües wat de tand'neelkunst aangaat, den eersten en derden Zaterdag van ^edere maand van 10 ure 's morgens tot 3 uren 's namiddags bij den heer GOPPIN-DEGRAVE, RijseSstraat, N° 40, te YPEREN, VOLLEDIGE KUNSTMATIGE GEBITTEN TE BEGINNEN VAN FR. TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE RUE DE DIXMUDE, Grand choix de vêtemenfs, imper- méables sur mesure, pour hommes, Dames et enfants Capotes d'Officiers, réglementair es, Capotes de cochers. Pélérines de chasse. Jambières et guêtre, a des conditions particulièrement avantageuses Raym aocqj aet, A potheker, Groote Markt, 35 Weckesser, Dixmudestraa 72, Beeuwe, B otennarkl, 37, en Veys, Rijseist? aat, 13j IJperen. A. BUSSCHAERT-VAJUSSCHE. Prijs 0,60 DE DOOS; franco tegen POSTMANDAAT van 0,65 fr. DEPOTS TE YPERËN MM. E. Ghyssaert, R Socquet; C. Libotte. gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen, Lombaard straat, 19, IJPEREN Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens do beste stelsels. A MAND AlLETYAEET, RUE OE LILLE, 53, YPRES. U perenDrukkerij Karei Deweerdt. Rijselstraat, 59. mho WERELDBEROEMDE bestemd om aan grijs haar de kleur, glans en schoonheid der jeugd weder te geven. Het vernieuwt deszelfs leven, kracht en groei. Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum is rijk en keurig. Verkrijgbaar hij CoifT. en Parf. Hoofd Depot 26 R^e f-ti nne Marcel (verhuisd van 92 Bd. Sébas- topolj. Parijs. HË Y LBROECK, PUOCSÉDÉS MOUVEA.UX lMSTAI«T.4^ÉS. Kalant: Ik wil geen niet ingepakt Insecten-Poeder, daar ik zacherlin ver lang!... men beveelt de specialiteit met rede aan als verregaand het beste middel tegen alle Insekten, en daarom neem ik enkel: eene verzegelde flesch met den naam Zacherl er op Xe bekomen aan tien prijs van SO c. fr. 1 1 .SO en 3 IV. YPER, M. Socquet-Terrières, Apoth., Groote Markt, 35. Ghyssaert, Boterstraat, 61. DIXMUDE, Emile Ver AVaerde. LANGEMARCIt, E. Bosaert-Costenoble. MEENEN, F. Van Oost Grand'Place. MEENEN, Jules Sioen, Rijselstraat. POPERINGHE, A. Monteyne Pharin. VLAMKRTINGHE, Florim. Ganne, Statiestr. WAASTEN. C. Leroy-Barbez. WERVICQ, G. Croymans. 43 o •I—t (h O O O O O ■C3 C. o O -o S3 O O X3 O ca cc £-~ O C5 O O E "x:3 c: bj •O I? 3 «3 <S> xi O *€3 O M w i .^>-3 -SS 8 O vr"° 5 :s» .B 'S S M B o 0 <41 CD hfi S-4 O O CD G G bc o Q< - CD - Ct 03 ©»5 S fl £3 Air 03 W v S« "S w 5» - *5 O S3 44 f—65 G !- O tD v) 'o «s 03 tB -13 c CL Q w MS e B a OMBS* S fi tUJ *a tD c3 K -o Écrire a M. REY fits, 23, Rue de Choiseui, a Paris bREVETÉ Emanuel Huisma'n-August, Y P R E S J j Tegen Hoest, Verkoudheid, Asthma, 0 I Klnk- BroncliietHcschheld Uoest, Tering, enz. 3 Gouden Medalïen en een Eerediploma te Parijs, 1889 De pastillen van een zeeraangenamen smaak mogen door eenieder genomen worden zoo wel door de kleinste kinderen als door de oudste menschen zij bevatten geene stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. De Vergauwen's Pastillen ver zachten onmiddelijk den hoest en alle kort- borstigheden. Zij zijn onmisbaar voor de men schen die hunne stem vermoeien. De Diirstplllen van F. Vergati- >veii hebben hunne proeven al lang gedaan en zijn het strafste geneesmiddel tegen de borstkwalen. PRIJS VAN IEDER DOOS 1 PR. 50 DEPOT APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND F. VERGAUWEN APOTHEKER 160, Anspachlaan, 160, Brussel Elke doos wordt franco verzonden tegen een j? postmandaat van 1 fr. 60 of 16 postzegels s van 10 centiemen, ZIJN DE BLOEDZUIVERENDE der apotheek droger ij Deze Pillen ontlasten van gal en slij men: door hun gebruik bekomt men eene gemakkelijke spijs verteering; zij zuiveren volkomen het bloed, want het onzuiver bloed is de grootste oorzaak van het meerendeel der ziekten. N. B. Zij hebben eene spoedige en zachte werking en veroorzaken niet de minste pijn öf krampen. RECHT OVER DK SXERRESTKAAT. Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren, behalve den Zondag.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 4