Kleine Aankondigingen Prêts Hypothécaires 1931 12e Année, N° 1 - 11 Avril Sportmannen, Chauffeur vraagt plaats Öb* Christiaens Devolder Men vraagt Meisjes On demande Gevraagd deftige Meid Gevraagd goede Meid Gevr. goede bovenmeid Bekw. Meid gevraagd Café reprendre Groot Woonhuis A louer Appartement Te huren Handelshuis A louer appartcüïüicpie^ Belle Maison a louer Garage te huren TE HUREN Hovingen te pachten Trés belle et grande Villa Te huren of te koop Blok Bouwgrond te koop Uit ter hand te koop TE KOOP A vend re Autobus A.S. Te koop Auto FORD Per occasie te koop Auto Buitengewone occasies A vendre d occasion Te koop Schoonen auto Occasie rijtuigen te koop Telefunken PETITES ANNONCES Prosper ÜAILLIEVL Hen vraagt Vertegenwoordiger inent Yper vraagt bekw. Vertegenwoordiger voor Yper en omliggende. journal hebdomadaire de ('Arrondissement d Ypres A louer A Ypres KLEIN HOTEL met schoone Engelsche klienteel, in center stad, best gelegen, 26 ka mers met loopend water, groote eetplaats, salon, enz. Zich te wenden, 10, Zuidstraat, OOSTENDE. Buitengewone occasie Schoone uiteenneembare barak "PUROIL Minerale Oliën en Vetten Roumeensche Naphte DECO De Personen die het volledig adres van kleine aankondigingen vragen worden verzocht zegel voor antwoord bij hun brief te voegen. en premier rang, sans intervention d'aucune société. HE 8ENSE1GNEMENTS SUR PENSICI CIVILES MIL1TAIRES. Pour renseignements s'adresser a 78. Rue de la Gate, COMINES - Til. 6o Gaat allen naar de koers Paris Roubaix op Zondag 5 Apiit. Vertrek uit Yper met AUTOöUS: Café La Balance», Koei- markt, om 10.45 u. Café Sportwereld om 11 uur Calé Trois Savoyards recht over de Hallen, om ii.iou. De prijs is 15 fr. per persoon heen en teruj. Garage Devos Dewanckel. Adres bureel van 't blad. Gatetotardeiv Yper De Koffie- en Chicoreibranderij 20-22, Coosciencestraat, Kortrijk Onnoodig zich aan te bieden zonder goede getuigschriften. een weinig kunnende naaien of leermeisjes. Zich wenden: Boterstraat 27, Yper. Bonne femme de chambre, connaissant un peu de franqais. Adresse bur. journal. Goed loon. Adres ten bureele. 166, Veurnesteenweg, Yper. ongeveer 20 jaar, reeds gediend hebbende zeer goed loon tegen goede getuigschriften. Adres ten bureele dezer. voor gesloten huis. 14, Boesinghestr., Yper. dans rue principale de la ville.très forte vente. Adresse bureau du journal. TE HU HEN en seffens beschikbaar dienstig voor winkel met ruime werkplaats, grooten hof en uitgang op andere straat, en gelegen Dixmudestraat, 5j. 5 pl.eau, gaz, W.C.,69, rue St Jacques,E/V roet aanhoudende woonst en inrijpoort, hoek der Carton- en Lange Thouroutstraat. Sch. aan M. Quatannens, Noordlaan, 5o, I/S. LA REGION D'YPRES Ordfine de l'A«»uciatton Jes Sinistrés, de» Clubs Yprois, etc. RidaciionAdministration et Publlclté 15, rue au Beurre, Ypr« s 3 pièces, electricité, eau, W. C. Adresse bureau du journal. libre pour le ir Mai. Adresse bur. journal. gelegen Lombaardstraat, Yper. Zich wen den zelfde straat, Nr 8. Woonhuis met garage en kleine werk winkel. Inlichtingen Glissoux, Statie straat, 11. Zich wenden bij M. Camille CASTEL, Caitonstraat, 26, Yper. avec tout le confort moderne, garage, remise et appartement de chauffeur et 1 Ha. de pare, étang et jardin potager. - Pour tous renseigne ments s'adresser a M. Cyrille Schmidt, Boulevard Malou, 3l, Ypres. Zeer dringend om uit verdeeldheid te scheiden in de Elverdinghestraat, te Yper. Adres ten bureele. Gerieflijke Werkmanswoonst met stal en 8 aren 36 ca. hof, 2 soorten water. Zich wenden Henri Nuyttens, Barmestraatje,Yper, Kaai- West. Schoon en gerieflijk nieuwgebouwde werk manswoonst met poort, gelegen Zonnebeke steenweg. Zich wenden Rijsselstraat, g5. 38 places, en parfait état de route après révi- sion compléte. Pour prix, conditions et essais s'adresser aux Verreries de et a Zee- brugge. binnenstuur, model 1925, slechts 2000 km. geloopen, zoo goed als nieuw. Adres bureel van 't blad. Camionnette FORD dienstig voor autobus en Camionnette CITROËN voor 5oo kilos. Garage DESMEDT, 33, Gr. Markt, Yper. 18 f*. 00 par an - Etranger 32 fr Monasix-Torpédocommercial 1930, genadige prijs. Alle dagen zichtbaar bij Isidore Philippe, 20, Driezottenstraat, Yper. TE KOOP Camionnette FORD. zoo goed als nieuw en Auto CHEVROLET in goeden staat. Zich te begeven Tempel straat, i5, Yper. Auto CITROËN B 12, 4 places, en bon état. S'adr. le Samedi après midi et Di- manche 67, rue St Jacques, Ypres. motor FORD, nieuwe speciale carrosserie in simili cuir, ballon banden, achter koffer. Zou willen t'accoord komen om te verwisse len met moto. Schrijven D. E. S., bureel van 't blad. 1 handelsbinnenstuur Citroën 10 H.P. i5.ooofr. 1 binnenstuur Renault 6 H.P. in nieuwen staat 16 000 fr. 1 binnenstuur Renault 6 H.P. 12.000 fr. 1 torpedo Renault 10 H.P. 12.000 fr. r onderstel voor camionnette Paige 6000 fr. 1 on derstel voor camionnette Renault6000 fr. Zich wenden tot het Officieel Agentschap der Automobielen RENAULT, 61, Rijssel straat te MEENEN. Te KOOP bij Léon ROSSELLE 93, Veurnesteenweg, Yper 6 m. x6m., met annexe, in geheel goeden staat en gereed afgebroken, alsook een goeden ketel voor chauffage central en 20.000 eternit platen, 60 x 60 en 40 x 40, alles aan geheel genadigen prijs. AUTOMOBIEL-OLIE 99 voor alle Machienen en Motoren Gasoil Petrol Benzol Alcool Creoline en Carbolineum DEPOT Dixmudesteenweg, 36 (Watfel. - YPER A :n) 446. 1^, marque Gunther. Trés beau PMN'Thourout, 14 - Adr. rue Longq: état A vpn^'® complet, 'antpas, avec neuf. Adresse au bureau du journal.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 11