GRATIS een pak: Chicore! Strijd tegen het duur leven 3 :e TOMBOLA Handelsfoor Van Tieghem Dupont, Roeselaere Koninklijke Hofbouwmaatschappij Y p e r 2. Firenzar Ouverture 3. Marche Indienne 4. L'Arlésienne, irr. p. L. Christel a) Prélude, b). Menuet c) Entr'acte et Final. 5. Sur un Marché Persan 6. Persévérance, Marche de Concert G. Allier Ad. Sellenick G. Bizet A.W. Ketelbey F. De Ridder LA LYRE DES FLANDRES Ploegsteert Bizet. 1. La Fete du.Gui Michel Chapuis 2. Lever de Soleil Michel Chapuis 3. Les Romains J. Massenet 4. Etoile d'Or Noël LufFont 5. La Violette Léon Galiard 6. Les Paysans Armand Saintsi D RAN OUTER FANFARE, Dratt outer (35 uitvoerders) Voorzitter R. HUGOHE Bestuurder H. DRUART 1. Marche Universelle, Stap marsch L. Vermaelen 2. Victor et Joseph, Polka voor 2 bugels Corn. VanUffelen 3. Féte des Chasseurs, Fantaisie L. Gonze 4. Rozen zonder Doornen, Openingsstuk G. Feremans 5. En Argonne, Fantaisie A. L. Doyen Zooals wij het verleden week hebben aan gekondigd geven wij hieronder de lijst der prijzen alsmede de namen der milde gevers M. H. Vermeulen, Dixmudestraat, rijwiel Salvator Mevr. H. Vermeulen, Dixmudestraat, regu lateur. Mevr. A. Donck, Rijselstraat, schouw- garnituur. MM. Eug. Glissoux, De Keizer», Statie straat, dames paletot. Maur. Bagein, Rijselstraat, omlijst tafereel. Arth.Weckesser, Dixmndestr., koffie servies César Mottrie, Maloulaan, een hulplamp voor auto. Cam. Dumortier, diukker, Boterstraat, vulpen Belgor Cam. Dumortier, drukker, Boterstraat, album voor postkaarten. Fr. Hoflack, Rijselstraat, velolamp «Luc». J. Van Eenaeme, Poperinghestw., smeei- pomp voor auto. Maur. Comyn, Vandenpeereboompl., auto band. Robert Lacante, Rijselstraat, electrische lampedrager. Cam. Gantois, Fochl", 4 prijzen elk 3/4 1. Rhum Djanna. Isid. Dehaene, Rijselstraat, kapstok. Rom. Dehaene, G. de Stuersstraat, zetel. A. Verfaillie, Boterstraat, 2 geschilderde vazen. Eric Deraedt, Bascule, velolantaarn. R. Berat, Tempelstraat, muziek album. G Gekiere, Mondstraat, 5 kgr. rietsuiker. Gasgesticht, Vandenpeereboomplaats, gas comfoor op tafel. Gasgesticht, Vandenpeereboompl., brood oven. Jos. Vandamme, Fochlaan, rookers servies. O. Busschaert, Boterstraat, kinder paard. Ed. Toussaert, Rijselstraat, kasje wijnen. V.Cuvelie, Boterstr., tafeltapijt, handwerk. Gust. Gillis, Neermarkt, hesp. Gust. Gillis, Neermarkt, cervelaatworst. Gust. Gillis, Neermarkt, doos vleeschpastei. Aimé Gruwez, Boterstraat, gegarnierde wieg met pop. Edg. Cardinael, Rijselstr., halsstuk in pels. JulienTahon, Mondstraat, tafeldwaal, vaste kleur. Julien Tahon, Mondstraat, zijden pull-over. D. Vanlede, Boterstraat, barometer. A. Burgho, Groote Markt, electriekeluster. V. Madoe, Dickebuschsteenweg, tuinver- siering in beton. Fl. Vandevoorde, Boterstr., kraag «beaver lamb VERBRUIKERS Snijdt de etiketten uit de chicorei pakken Van Tieghem- Dupont, en geeft ze aan uwen winkelier. Voor 8 Etiketten krijgt gij 1 pak Chicorei Van Tieghem-Dupont, gratis. In voege van heden tot l5 Mei. De Chicorei Fabriek Van Tieghem-Dupont, sedert 80 jaar zijn leus getrouw Eerlijkheid geeft U geen waardelooze premie, maar beste onovertroffen kwaliteit. Fl. Vandevoorde, Boterstraat, halsstuk in fischouw Fl. Vandevoorde, Boterstraat, halsstuk in petit gris Fl. Vandevoorde, Boterst. kraag «éjarré». Fl. Vandevoorde, Boterstraat, kraag «lapin rayé G. Vanwonterghem, Boterstraat, pijp en tabakzak. G. Vanwonterghem, Boterstraat, pak van 5oo Mavrides. Jufvr. Antony, Boterstraat, postuur. M. M. Jules Versailles, bazar, Boterstraat, dessert servies Jules Versailles, Boterstraat, koffie servies. G. Vandevelde, Maloulaan, 3 prijzen van 5 kgr. bloem extra en 2 prijzen van 5 kilos gruau extra. J. Bollingier, L. Thouroutstraat. I hand werk mandje. Naamloos, cigarenkoker. O. Vandevivere, Dixmudestraat. mandje fijne dranken H. Duthoo, Boomgaardstraat, bon voor koeitong. Eug. Beddeleem, Janseniusstraat, thee servies. L Monkerhey Van Neste, Koeimarkt, 2 prijzen, ieder van 25o kgr. kolen. A. Duhameeuw, Tempelstraat, kader. Mahieu, pasteibakker, Neermarkt, 2 pr. ieder een doos pralinen H. Dehaeck, pasteibakker, Rijselstraat, 3 pr. ieder een doos pralinen. A. Lalou, loodgieter, Rijselstraat, 2 tinnen cache-pojs. Mevr. G. Masselus, Vandenpeereboompl., manshemd met cravate. MM. F. Vergracht, Frenchlaan, postuur. Naamloos, 'flesch porto. Garrein Gebr., Dixmudestr., vulpen en inkt. De Gouden Vork, Boterstraat, vleesch- molen. De Gouden Vork, Boterstraat, tafellamp met abat-jour. R. Becquaert, Poperinghestraat, surprise. J. Derynck - Battheu, Vandenpeereboom plaats, dames garnituur. Jufvr. Vanassche, Fémina Boterstraat, paar dames handschoenen. Jufvr. Vanassche, Fémina Boterstraat, paar mans handschoenen. MM. Acke, coffeerder, Boterstr., scheer mes. Alpaga, weverij, Arsenaalstraat, coupon blauwe stof. H. Schmidt-Baudrez, Statiestraat, speciali teit Shell R. Molein, Boterstraat, lederen valies. Mevr. H. Vermeulen, zetelovertreksel. juweelendoos. Textile Yprois, 4 prijzen van elk een kussen. MM. Desmedt C., 4 prijzen van elk een bidon olie Purfina Seys E. V., postuur. Gebroeders Garreyn, 3 prijzen van elk een doos schrijfpapier. De wedstrijd voor de met natuurlijke bloe men en planten versierde uitstallingen, die de Koninklijke Hofbouwmaatschappij jaarlijks op Witten-Donderdag inricht, heeft dit jaar nogmaals een groot getal mededingers uitge lokt. De jury stond voor een moeilijke taak om alle deelnemers naar verdiensten te rangschik ken, want allen hebben gewedijverd om ter meest en om ter schoonst. Hier en daar zag men zelfs in de uitstallingen zeer zeldzame en kostelijke bloemen prijken, die bij alle toe schouwers een kreet van bewondering uitlok ten. Hieronder geven wij den uitslag van dezen prijskamp, die niet weinig heeft meegeholpen om, ter gelegenheid onzer Handelsfoor, het uitzicht onzer stad nog te verfraaien en te ver levendigen. UITSLAG VAN DEN WEDSTRIJD VAN WITTEN DONDERDAG Reeks A Pasteien Suikerbakkers 1) M' We Van Daele, Groote Markt: vcgul- den eeremetaal. 2) Hector Dehaeck, Rijselstraat vergul den eeremetaal. 3) Lamoot, Boterstraatverzilverd eereme taal. 4) Eric Vannieuwenhuyse, Boomgaardstr., verzilverd eeremetaal Reeks b Beenhouwers en Zwijnenslachters 1) Flepts Henri, Boomgaardstraatvergul den eeremetaal. 2) Duthoo Henri, Boomgaardstraat: vergul den eeremetaal. 3) Gillis Gustave, Neermarkt vergulden eeremetaal. 4) Knockaert Albert, Dixmudestraatver gulden ee re metaal. 5) Claeys Georges, Boterstraatverzilverd eeremetaal. 6) Vermeulen Honoré, Statiestraatverzil verd eeremetaal. Reeks C A utos Velos Electriciteit Mekaniek enz. 1) Lacante Robert, (Middelbare school) verzilverd eeremetaal. 2) Van Damme Daniel, Middelbare school): verzilverd eeremetaal. Reeks D Bloemen Groenten Fruiten 1) De Rammelaere G., Boterstraat ver gulden eeremetaal. 2) Dequeker, Rijselstraatverg. eerem. Reeks E Moden Nieuwigheden, enz. 1) Vandevoorde Florimond, Boterstraat vergulden eeremetaal met gelukwenschen. 2) Cardinael Edgard, Rijselstraat ver gulden eeremetaal. 3) Stadsmeisjesschool, (Middelbare school): vergulden eeremetaal. 4) Mevrouw Masselus, V.d. Peereboom- plaats vergulden eeremetaal. 5) Gruwez Aimé, Boterstraatverg. eerem. 6) Vercruysse Jules, Groote Markt ver gulden eeremetaal. 7) Tissage Alpaga (Middelbare school) vergulden eeremetaal. 8) Mevrouw Tryssesoone, Boomgaardstr. verzilverd eeremetaal. 9) Louf Valère, Boterstraat verz. eerem. 10) Van den Hende Gérard, Boterstraat verzilverd eeremetaal. 11) Gillis-Devos, Rijselstraat, verz. eerem. 12) Vpersche Weverij, (Middelbare school) verzilverd eeremetaal. 13) Luyten Achille, V.d. Peereboomplaats verzilverd eeremetaal. 14) Devos Jules, Statiestraat verz. eerem. 15) Me Van Lathem, Statiestr.: verz. eerem. 16) Van Winsen Elisabeth, Statiestraat verzilverd eeremetaal. 17) Huis Camille Rijselstraat ver zilverd eeremetaal. 18) Claeys Joseph, Rijselstr. verz. eerem. 19) Gantois Camille, (Middelbare school) verzilverd eeremetaal.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 3