Vandevoorde VV V Ristourne de 15 p. c. sur tout achat passé au Stand 'Radio-Flandre' Djiguiten Kozakken SÉTILANÈSe ^r k la CaUiédrala de Si-Martin 31, Boterstraat, Yper Oe Kleine Winst, M enenstraat, 33, Yper. Ne manqu^z pas de visiter du 2 au 6 Avril la FOIRE GOMMERGIALE d'Ypres Ne tardez pas... LUNDI est le dernier jour Le Cri du Cwur La Fête des Rameaux a Ypres Ypres Swimming Club De VOLDOENING die eene PELS U geeft uit de Firma GROEIT iedere maal gij ze VERGELIJKT Ziet onze uitgelezene Verzameling STAD DIXMUDE RENBAAN VAN DE WEGHE Allerhande Nieuws Aan wie het lot van 10.000 Frank T Burgerlijke Stand van Yper gebruikt uitsluitend Voioi un encouragement reel Les échafaudages viennent d'être enlevés des deux premières statues qu'on remarque au dessus des chapiteaux des colonnes de l'entrée principale. Ces statues font partie d'une série de six ceuvres d'art du sculpteur Sinia de Gand et sont tous des dons d'anciennes families patri- ciennes de la ville. A la statue de Saint Luc on remarque les armoiries de la familie du donateur M. Georges Tack, président du Consei) de Fabri- que de la Cathédrale. A la statue de Saint Jean-Baptiste les armoiries de la familie van den Peereboom la statue est un don de Mademoiselle Alice van den Peereboom. La petite Mimi est en admiration devant les nouvelles Cloches exposées a la Cathé drale de St-Martin. Elle les trouve bien grandes, songe a leur départ imminent pour la ville Eternelle, puis s'exclame ravie Oh Maman le bon Pape de Rome pour- ra y mettre beaucoup d'CEufs de Paques 1 Le souvenir de l'entrée triomphale de Jésus a Jé usalem a été magnifiquement solen- nisé en notre ville. La bénédiction et la distri bution des Rameaux en l'église de St- Pierre, la Procession a travers les rues ensoleillées, la Station devant le portail Sud de la Cathé drale suivie de la Grand'Messe du jour au milieu d'un grand concours de fiièles, furent autant de Céré nonies émouvantes et gran- dioses en l'honneur du Christ Roi. Ce fut une religieuse évocation des belles cérémonies de l'an der nier, lors de l'entrée mémorable dans la Cathédrale reconstruite le Dimanche des Rameaux, l3 Avril ig3o. M ttchen voor den Beker De match Coo-Postje van Woensdag is afgeloopen ten voordeele der Postje mannen. Deze speelden met gewonen spelleider en zelfde spelers. Alhoewel de mannen van de Coo thuis speelden toch hebben ze slechte reklaam gemaakt voor het bollespel. Ware 't niet dat we ze vroeger aan 't werk zagen we zouden denken er waren 'n groep beginne lingen aan 't spel De commande vlotte niet en 't wilde m »ar niet mee. Er zat geen fut achter. Twee van hun mannen hh. Van Oudenhove en Bouchaert waren vervangen door hh. Rosseel en Bergman. Chef Noyez en zijn mannen eindigden gauw met 25 pun ten tegen 11 Woensdag 8D in de Bascule, match Bascule tegen Statie, 'n beslissende match voor de twee. Een ervan komt aan de leiding met Cercle en d' andere moet duim leggen. In alle geval de winner van die match zal moeten bekorten tegen Cercle. De datum wordt hier bekend gemaakt later. Dat er v. el volk zal zijn in de Bascule hoeft niet gezegd. Wie zou die match willen missen laiickikkiii gespuide matchen pantin Katholieke Kring 8 5 ^Bascule 7 4 ^"x^tie 7 4 Po^ie 8 4 Coo N. 8 2 N, Krabber. Le Comité du Ypres Swimming Club fait savoir a ses membres qu'une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le Lundi 6 Avril, 20 h., a 1' Hotel Continental Vu l'importance de l'ordre du jour, il espère que tous auront a cceur d'y être présents. Het Comiteit van de Ypres Swimming Club laat aan alle leden weten dat een Buitengewone Algemeene Vergadering zal plaats grijpen op Maandag 6 April, te 20 u., in het Hotel Continental Ingezien de belangrijkheid van de dagorde, hoopt het dat alle leden er zullen aan houden daar tegen woordig te zijn. Zilver - Kruis - Witte - Zwarte - Blauwe - Platina - Isabella Vossen Marters Pékans, enz. Steenweg naar Woumen Ter gelegenheid van PASCHEN-KERMIS op Zondag 5 April, om 3 ure, en Maandag 6 April, om 2 1/2 ure, Prachtige Voorstelling der alomvermaarde uit Rusland De beste Ruitersgroep der wereld. Neemt dus allen deze gelegenheid te baat het is hunne laatste vertooning in Veurne-Ambacht alvorens te vertrekken naar Zwitserland. UN BEAU CADEAU LA COMPAGNIE ANGLAISE Maison de tailleurs, Bonneterie, Chemi- serie, Chapellerie pour Messieurs, Dames et Enfants, place de Brouckère, Bruxelles, in- forme sesacheteurs qu'elle prendra désormais, a sa charge, les coupons de chemin de fer, quand le montant de la commande en repré sentera i5 fois le prix. Yper. Omvergereden. Dinsdag middag, rond 12 u. 3o, kwam de genaamde Salomé Paul, 14 jaar oud, die bij zijn tante in de Cité Ligy was gaan eten, per velo langs den Zonnebekesteenweg gereden op weg naar zijn werk. Alhoewel hij den rechterkant van den steenweg hield werd hij op zeker oogen- blix door een auto, gevoerd door Mevr. Pouille Alice, van Rousselare, aangereden en geweldig ten gronde geslingerd. De jongen had een groote hoofdwonde gekomen en kloeg van inwendige pijnen. Daar men een schedelbreuk vreesde, reed de dame seffens- met haar auto om een geneesheer die bij zijn aankomst bestatigde dat de wonde, alhoewel erg, toch niet zoo gevaarlijk was als men dacht Het slachtoffer werd nadien met de auto van het Rood Kruis naar het hospitaal gevoerd. Zijn rijwiel werd gansch beschadigd. Landloopster. De 55 jarige Mariage Victorine, geboren te Moescroen en te Yper verblijvende, die zonder middelen van be staan bevonden werd, is Zaterdag laatst door de Rechtbank veroordeeld geweest oir\ voor 2 jaar in het bedelaarswerkhuis van Brugge opgesloten te zijn. De trekking van 25 Maart 1.1. van de Tom bola der Tentoonstellingen is, naar het schijnt, bijzonder voordeelig geweest voor onze stad en omgeving. Men meldt dat omslagbiljet Nr 488 535, hetwelk 10.000 fr. wint, te Yper verkocht werd. 't Is nog niet alles. Volgens de in omloop- zijnde geruchten, is er een regen van loten van 100 fr., 5oo fr en 1000 fr. op de streek neergevallen. Men stelt dan ook in de verkoopende kan toren, een merkelijke verhooging vast in de vraag naar de nieuwe boekjes. Verklaringen van 26 Maart tot 1 April iq3l. Geboorten Callewaert Albert, Lindendreef, 38. Ureel Roger, Pilkemstraat, 1 Thoma Henri. Lange- Thouroutstraat. Scharlaken Machteld, Hondstraat, 21. Degrijse Pierre, Dickebuschsteenweg, 28. Kimpe Gerard, Rijselsteenweg, 22. Huwelijken Cardinael Raymondus, verzekeringsagent en De Loddere Ivonna, z. b., beiden te Yper. Neyrinck Henri, handelaar en Decap Julia, huishoudster, beiden te Yper_ Overlijden Bekaert Henri, 67 j., landbouwer, echtg. Denijs Romanie, Dixmudesteenweg. Huwelijksaankondigingen .- Hilaire Doize, fabriekwerker, te Vlamertinghe en Helena Angillis, fabritkwerkster, te Yper. Jules Donckele, landbouwer, te Moorslede en Leonia Dhulst, handelaarster, te Yper. Jules Callewaert, metser, te Zonnebeke en Germana Odent, weefster, te Yper. Guillaume Hannebau, coffeerder, te Langemarck en Maria Dewilde, coffeerder, te Yper. Jules Gabriel handelaar en Madeleine Dethoor, z. b., beiden te Yper. Petrus Demoor,. behanger en Martha Logghe, z. b., beiden te Yper. Gerard Vanlimburg, besteller en Lydia Louwagie, hulshoud ster, beiden te Yper. Gaston Deleu, fabriekwerker en Alice Daelman, fabriekwerksier, beiden te Yper Camilte Daelman, cimentbewerker en Suzanna Huyghebaert, fabriek werkster, beiden te Yper. Ivo Vierstraete, fabriekwerker en Alida Liefhooge, labriekwerkster, beiden te Yper. Albert Kesteloot, aardewerker en Alix Hahn, fabriekwerk- ster, beiden te Yper: Voor uwe Feestkleedij Stadskleedij en Ondergoed verkrijgbaar in Neemt deel aan den Grooten Wedstrijd SÉTILANÈSE 135.000 fr. prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 8