VENTE PUBLIQUe Terres Patures AUTOMOBIEL Herbergsgerief EIGENDOM ZAAILAND situées A Ploessteert Nijverheidsgebouw MATERIALEN Trés belle Maison DE DEUX I. La FERMS appeiée La Grande Mimque II. La FERME appeiée La Petite Munque III. Diverses Terres et Future contenaBt 9 Ha. 16 ares. EE JEUDI 8 OCTOBRE 1931 Op Zaterdag it October 11)31 Openbare Verkooping Openbare Verkooping Instel met Premie Maandag 5 October 1931 Openbare Verkooping Openbare Verkooping A vendre de gré èt gré Openbare Verkooping Etudes de Maitre Prosper T h e r r y, Notaire k Neuve Eglise de Mattre MauriCO Cordior, Notaire k Armentières et de Mattre Albert Bossaert, Notaire k Courtrai. 33 Ha. 88 ares. 44 Ha. 41 ares. Mises-a-Prix 135.000 fr, Adjudication definitive a 2 heures de relevée, en l'estaminet Aux Trois Amis tenu par Mad. veuve Charles Dhoine, k PLOEGSTEERT. 2 Zondag 4 October 1931 PRACHTIGEN te DIXMUDE, Eessenweg. Maandag 5 October 1931 Beheer der Domeinen gelegen Ie Vinchem Instel met Premie Woensdag 7 October 1931 Belles C0NSI3TANT EN avec batiments d'habita ion et d'exploit ition rurale, de la contenance de Occupée par M. Omer Lefebvre, cultivateur a Ploegsteert, avec droit de bail jusqu'au i Octobre 1933. Mise a Prix 505.000 fr. avec batiments d'habitation et d'exploitation rurale, de la contenance de Occupée par M'"e Maria Storme, cultivatrice a Ploegsteert, avec droit de bail jusqu'au I Octobre 1934. Mise a Prix 541.000 fr. Occupées par M. Emile Dickson, propriétaire éleveur a. Ploegsteert, sans bail. Kantoor van den Deurwaarder Paul FLAMEY, Lombaardstraat, 3. Yper. om 10 uur voormiddag, in het Gasthof AUX TROIS SUISSES Groote Markt, te Y>*ER VRIJWILLIGE van een merk FORD, conduite inférieure zoo goed als nieuw met 4 banden en een reserveband. Gewone voorwaarden en comptant geld. Kantoor van den Deurwaarder Emiel VERMF.ERSCH, St-Jacobstraat, 36, te Yper, (Tel. 23i). BIJ RECHTSMACHT De Deurwaarder Emiel Vermeefsch te Yper, zal op om 9 ure, ter Kerkplaats van LANGEMARCK, over gaan tot de van aangeslagen en allerhande Meubels Voor beschrijving, zie affichen. Met gereed geld en zonder kosten. Studie van den Notaris Franpols - J. Saeri te Dixmude. Overslag Maandag ig October ig3t telkens om 2 1/2 uur namiddag, ter herberg Chalet des Fleurs bij heer Alidore Dewaele, te DIXMUDE, Eessen- straat, van Koop i. Schoone partie bouwgrond, gelegen Eessenweg te Dixmude, groot 3 aren 22 ca. 44 ma., gecadastreerd sectie C, deel nummer if. Koop II. Schoone VILLA met ruimen hof, nevens voorgaande, groot 4 aren 09 ca. 5o ma. Koop III. - Partie bouwgrond met nij verheidsgebouw nevens voorgaande, groot 2 aren 80 ca. 60 ma. Koop IV. Een ruim en welgebouwd met garage en bureel nevens voorgaande, groot 3 aren 98 ca. Koop V. Eene partie bouw- en tuin land nevens voorgaande, groot 2 aren 93 ca. 80 ma. Koop VI. Eene partie bouwgrond met garage, nevens voorgaande, groot 2 aren 82 ca. 92 ma. Koop VII. Eene partie bouwgrond, nevens voorgaande, groot 1 a. i5 ca. 24 ma. Recht van samenvoeging. Ingenottreding met in Januari ig32. Kantoor van den Deurwaarder G. Y<atïOiï ii, Jules Capronstraat, Yper. om i uur namiddag, te KEMMEL. Plaats, bij heer Louwyck, herbergier en beenhouwer van i50 koopen voortkomende van afbraak van barakken en bevattendekepers, madriers, spanningen, paneelen, deel, plancher, deuren en vensters, verdere hou'waren, alles zeer geschikt voor den bouw en her.i.e, aiken. Coinptant en gewone voorwaarden. De Ontvanger der 'omeinen te Yper, zal overgaaD op Dinsdag 6 October 1931, om 3 uur namiddag, in de gebouwen der gewezen Voetvolkkazerne te YPER, tot de van allerhande zooals Tafels, stoelen, kassen, schragen, stoven, banken, kisten, buizen, planken, een teekenplank, een afdrukpers, een brandkofier, elf bluschtoestellen «Minimax», enz., enz. Gewone voorwaarden. Kosten i5 p. h. Voor alle inlichtingen wende men zich ten kantore der Domeinen, Rijselstraat, 71, Yper. Étude de Maitre Pierre de fe impel Notaire a Warnêton. a usage de commerce située a l'angle de la rue de Lille et de la rue du Moulin a Eau, a Warnêton, Pour conditions et visites, s'adresser au Notaire de SIMPEL. Studie van Meester BEKONI VERMAST Notaris te Wulveringhem (Veurne). van beste en welgelegen langs de staatsbaan van Veurne op Yper. Koop i. 43 aren 17 ca. Zaailand, bekend bij kadaster sectie B, noorddeel van Nr6g2, palende aan den steenweg van Veurne- Yper. Koop 2. 54 aren 56 ca. Zaailand, bekend bij kadaster sectie B, zuiddeel van Nr 692, palende aan voormelden steenweg. Aanslag met 1 October ig3i. om 3 uur namiddag, in 't Gemeentehuis van Wulveringhem- Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 10