Huis Herberg-Afspanning Ferdinand Dekoninck-Notebaert SALVATOR Kleine flankondigingen Bediende 18 jaar Bon Mécanicien Wij vragen [Tirme connue demande Goede Meid gevraagd Gevraagd goede Meid Men vraagt goede Meid Coiffeursinrichting voor Damen over te nemen Burgershuis Ik zoek te koopen Chambres garn. k louer Te huren Schoon Appartement Bouwgrond 'Weiland TE KOOP Uit ter hand te koop Avendre: Terrain a b&tir Belle et grande Maison Uit ter hand te koop Breisters Piano a vendre A vendre Camion Te koop per occasie TE KOOP Bourbourgskiekens Te koop Tracteur Fordson Te koop Auto Nagant BERICHT Allerhande Meubels en Huisgerief TE KOOP Gérard FLAMAND KUNSTBLOEMEN Kronen Planten Bladeren "PU ROIL,, Mécanicien Spécialiste Verlang te koopen of te pachten HUIS met wat land, Yper of omstreken. prés de la Grand1 Place Maison de Commerce Huis met hof, dienstig voor handel STAD YPER Uit ter hand te koop a vendre de la main a la main. Kiekenkweekers YPER - Kalfvaart, 49 - YPRES 41, G. de Stuersstraat, YPER (Hoek der Doorgangstraat). AUTOMOBIELOLIE Minerale Oliën en Vetten Roumeensche Naphte D E C 0 d'Automobiles de toutes marques Moteurs industriels Machines a vapeur JOSEPH SPAS Emballagepapier in rellen VELOS MOTEUR A 2 VITESSES avec équipement complet LES MEILLEURS DE BESTE Agents Fabrique des Velos >ET1TES AININOINCES )t Personen die het volledig adres van kleine inkondigingen vragen worden verzocht zegel yor antwoord bij hun brief te voegen. ennende goed vlaamsch en fransch zoekt laats op bureel of vertegenwoordiger voor andelshuis. Schrijven S. D. V. bureel van blad. 'automobile demande place stable, en ille ou environs. Ecrire bureau du journal ous lettres J. D. en werkzamen man voor den verkoop en e ontvangsten onzer naaimachienen in de treek van Yper, vast loon en commissie. Maatschappij SINGER, Gr. Markt, 47, I/S. tour visiter commerce de détail denrées co- oniales, jeune homme ayant terminé service lilitaire, connaissant francais flamand. icrire bureau du journal sous init. X.Y.Z. Adres bureel van 't blad. mor gesloten huis, Boesinghestr., 14, Yper. mor alle werk bij Mad. PROOT, Veurne- ;teenweg, Yper Hoekje. Adres bureel van 't blad. ynmiddelliik te huur gevraagd door Staatsambtenaar, huisgezin zonder kinderen. Antwoord sturen met voorwaarden bureel van het blad onder de initialen L. O. omtrek stad met een of twee gemeten grond of weide.Adres bureel van 't blad. Zich wenden naar het bureel van 't blad. pour personnes seules ou ménage sans enfants S'adresser rue de Dixmude, 27, Ypres. Water, gaz, electriek. Adres ten bureele. A L0UER 10, Rue de Lille, YPRES. Pour renseignements s'adresser a Madame Angillis, 12, rue Léopold, ASSEBROUCK lez Bruges. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenweg, Yper. Meenensteenweg, 111, Yper. met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en gerieflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor garage of groot-handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. On middellijk vrij na verkoop. Zich te begeven ten bureele dezer. oü pour jardins, sur YPRES, longeant grand' route, a 10 Ir. beiges le mètre carré.S'adr. a Van Oost, rue de la Gare, COMINES- France (Nord). centre ville Pour renseignements s'adresser au bureau du journal. Schoone gekalante en welgelegen Beenhouwerij met koer en hof, 2 soorten water, gaz en elec triciteit, badkamer en alle andere gerief, mede begrepen het noodige materiëel voor den stiel. Zichtbaar den Dinsdag en Woensdag in den namiddag. Inlichtingen bureel dezer. Surjetteuse 2 dr. te koop. Genadige prijs met garantie. Adres 57, Dixmude straat, Yper. d'occasion comme neut.Adr. bur. du journ. en état neuf, convenant pour tout usage. S'adresser a M. Louis CAPPELLE, rue du Faubourg de Lille, 18, WARNÊTON. Toog, rayons en etalagegestel. - Adres ten bureele. Een draaibank,—een electrieke motor met transmissie, een smisvuur met aan beeld en ventilateur. Voor inlichtingen zich wenden ten bureele van dit blad. De beste vleesch en dure winterkiekens zijn Ze kweeken heel gemakkelijk en groeien snel op. Vraagt prijs bij O. Debackere, Broederij De Meiboom 220, Meenen steenweg, kOUSSELARE Per 5oo thuis geleverd. voor industrieel gebruik, zeer goeden staat, voordeelige prijs. Garage Devos Dewan- ckel, Meenenpoort, Yper. cond. intér., 6 plaatsen, in goeden staat. Zich wenden Aug. Vandamme, Meenen- straat, 35, Yper. Wij brengen het publiek ter kennis dat van I" October 11. het KREDIETHUIS VAN VERMEULEN, voorheen gevestigd in de Dixmudestraat, overgebracht is bij A.Viaene, Hondstraat, 46 (Lapiere's zaal). Velos Naaimachienen Stoven Waschmachienen Kinderwagens, enz., alles met groot gemak van betaling. aan genadige prijs. Zich wenden Aardestraat, 12, Yper. présente ses services beveelt zich aan als tafeldiener en ver- maander bij sterf gevallen. Hij durft verzekeren steeds met spoed en heelemaal ter trouw ten dienste te staan. comme garcon de table et maitre de cérémonies (mana ges et enterrements). II assure de sa promptitude et de sa fidélité. OPGEPAST Het huis heeft geen bijhuis en is onafhankelijk van andere huizen. voor alle Machienen en Motoren Gasoil Petrol Benzol Alcool Creoline en Carbolineum DEPOT :nri StBhUi&Bnrfll Dixmudesteenweg, 36 (Watermolen) - YPER Tel. 446. se rend a domicile pour mise au point et réparation Travail soigné oPrix modérés Travail sur Devis. Pour tous reHseignements s'adresser Ex-mécanicien diplómé de ie Classe de la Marine et Aviation Hótel de V 4 igle d'Or - Place de la Gare Tél. 346. te koop ten bureele dezer 34, Boterstraat, 34. tfntwtiBTtnwBwaiMnBuiBnMggtiawBttgttMatagtaannlai Catalogue Kataloog sur demande aux op aanvraag aan V O A. ~W A rf-v «-fc V H'fflTitBngtniii ifïii iBtiangmmna

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 11